Photoshop Magazin
 


 
 
 

Tipografi Yazıları 8

01 January 2007 
Yazı karakteri takımı (font), bir harf biçiminin (yazı karakterinin) bir ölçüdeki (belli bir karakter sayısındaki) bütün abecesidir.
 

Tipografi Yazıları 6

01 November 2006 
Okurun, kullandığı her uygulamanın 'kullanıcı kılavuzu'nda (user's manual) tanımlanan tipogra-fik özelliklere aşina olması; deneyerek ediyoruz.)
 

Tipografi Yazıları 4

01 September 2006 
Günümüzde tipografi yalnız harflerle, çizgilerle yapılan düzenlemeler değildir. Tipografinin en temel sorunsalı, bunların ötesinde, aslında boşluktur. Espaz olarak da bilinen 'uzam' nesneler arası fiziksel etkileşim ya da fiziksel nesneler arası boşluk ilişkisidir. İşte yazı ögeleriyle ya da tipografik karakterlerle yapılan her düzenleme aslında bir 'boşluğu tanımlama' ve 'boşlukta konumlandırma' sorunudur. Tipografik olarak yapılan her türlü değerlendirmede etkili ve işlevsel sonuç elde etmenin temel yöntemi boşluğun farkında olmak ve boşluğu biçimlendirmektir.
 

Tipografi Yazıları2

01 July 2006 
Bilgisayarların yaşantımızın her alanına girmeye başladığı 1980’li yıllardan bu yana, tipografi biçim ve işlev açısından farklılaşmıştır. İçerik açısından ise, geçmişin metal ve ışınsal aktarım teknolojileri sayesinde yapılan uygulamaları da kapsayarak, 'tipografi' iletişim sürecinde abecelerin ve diğer (okumaya yönelik) göstergelerin –iletişim etkinliğine ilişkin diğer yan ve ilintili bilimsel ve sanatsal disiplinlerin de bulgularından hareketle kendi ilke ve kuralları çerçevesinde kullanımının akılcılaştırılması ve aynı zamanda görsel ve estetik açıdan düzenlenmesi etkinliğidir.
 

Tipografi yazıları 1

01 June 2006 
Bir okur açısından satın aldığı yayın elbette kendisine sağladığı fayda oranında yararlı ve de süreklidir. Böyle bir dergide tipografi hakkında çıkacak yazılar açısından da beklentinin bu olacağı düşünülebilir.
 

Adobe ve Tipografi - 6

01 May 2006 
 

Adobe veTipografi-5

01 April 2006 
 

Adobe ve Tipografi 4 (Bölüm-2)

01 March 2006 
Adobe’un sunduğu olanaklar bir bakıma yüzlerce yıllık bir geleneğe ve statüko’ya karşı bir tehdittir. Çünkü Adobe’un araç bağımsız font işlemesi PostScript’inin başarısının anahtarıdır.
 

Adobe ve Tipografi - 3 (1)

01 December 2005 
Apple ve Adobe’un 1983’de başlayan ortaklığının başarısı sadece Steve Jobs ile John Warnock ve Charles Geschke’nin işbirliğindeki kişisel etkilenmelerden çok daha fazlasına uzanmaktadır. Her şeyden önce Jobs ile Warnock yüksek bir estetik amaca ulaşmak için teknolojik ortamda bilgisayarlaşmanın aşkın ve düzenli olacağına derinden ve gönülden olan inancı paylaşmaktadır
 

Font yönetimi yardımcı yazılımları

01 September 2005 
ohn Warnock ile Charles Geschke tarafından 1982’de kurulan Adobe Inc. ** sayısal basımcılık, yayıncılık, görselleştirme ve iletişim alanlarında yazılım ve uygulama programları üreten, bu alanlarda sayısal teknolojiler geliştiren ve böylelikle farklı ortamlarda uluslararası genelgeçerleri oluşturan dünyanın en büyük yazılım (software) şirketlerinden biridir. (R 01)
 

Adobe ve Tipografi - 2

01 November 2005 
‘PostScript’ 1982’de Adobe Systems tarafından geliştirilmiştir. Adobe, yarattığı bu yeni sayfa tanımlama dili ile, beş yüz yıldır sürdürülen basımcılık teknolojisinin artık yerini alacak olan ‘postmodern’ bir devrimi başlatmıştır.
 

Adobe ve Tipografi - 1

01 October 2005 
“Adobe” gibi, masaüstü yayıncılığın başlangıcı (1986) öncesindeki sancılı geçmiş yıllardan günümüze değin, yazılım alanının bu öncü, önder, yenilikçi ve geliştirmeci kuruluşu ile ‘tipografi’ gibi bir kavramın yanyana bir başlıktaki ilişkisi okura ilk bakışta ilgisiz gibi gelebilir. Üstelik “ne alaka?” dedirtecek kadar şaşırtıcı da olabilir. En azından 1990’ların başından itibaren ününü daha çok görüntü işleme yazılımlarıyla perçinlemiş olan bu şirketin adını tasarımcılar sıklıkla kendi onlarca ürünlerinden sadece biri olan ‘PhotoShop’ yazılımının yanında görmeye alışık olduğu için, bu iki sözcük kendilerince yanyana yadırganabilir. Ancak deyim yerindeyse “kazın ayağının öyle olmadığını” Adobe’u bilenler bilir.
 

Adobe ve Tipografi - 4

01 February 2006 
Adobe’un Linotype’la işbirliği basımcılık ve yayıncılık sektöründe bir hükümet darbesi gibi etki yaratır. PostScript için varoluş temelde fontları etkin olarak sunma olanağındadır. LaserWriter’ın pazara sunulma hazırlıkları aşamasında PostScript’i bir genel geçer yapmak için, Adobe ilk yazıcının temelini oluşturan 13 biçemlik fonttan daha fazlasına gereksinim duymaktadır.
 

Adobe ve Tipografi - 3

01 January 2006 
Adobe ve Tipografi-3 başlıklı konumuza geçen ay kaldığımız yerden devam ediyoruz..