Photoshop Magazin
 


ACAİBİ SEBA-İ ALEM

 

Mısır Ehramları : Eski Mısır Hükümdarlarını cesetlerini edebiyen muhafaza etmek için çok yüksek ehram şeklinde yapılmış ve en önemlilerinin Cize'de bulunduğu mezarlardır.

Semiramis'in Asma Bahçeleri: Bâ"foü'de Semiramis'in bahçeleridir. Bu bahçeler altı kemerle tutturulmuş yedi şedden ibarettir. Üzerine en nâdir ağaçlar dikilmiştir.

Zeus Heykeli : Yunanistan'daki Olimpos'ta ünlü eski Yunan heykeltraşı Fidyas'ın vücut kısmını fildişinden, elbise kısmını altından yaptığı heykeldir.

Rodos Heykeli : Rodos limanının ağzında bulunan, son derece büyük ve tunçtan dökülmüş heykeldir. Gemiler, bu heykelin ayaklan arasından geçerlermiş. M. Ö. 260 yılında dikilen ve güneş tanrısı Helyos'u tasvir eden bu heykel, kuruluşundan altmış yıl sonra bir yer sarsıntısında parçalanmıştır.

Artemis Tapınağı : Efes'te Tanrıça Artemis adına yapılan sütunlu tapmaktır.

Mosoieus'un Türbesi : Anadolu'daki Halikarnas (Şimdiki Bodrum) şehrinde, Artemis'in, kocası Karya hükümdarı için yaptırdığı türbedir. Kırk iki metre yüksekliğindeki bu binanın tepesinde Artemis ve Mosoieus'un araba içinde bir heykelleri vardı.

İskenderiye Feneri : M. ö. 1300 yılında  Mısır Hükümdarı Batlamyus  tarafından İskenderiye limanı önüne yaptırılmış  120  metre yüksekliğindeki deniz feneridir.Bunlardan başka yedi harika arasıda, M. Ö. 300 yıllarında yapılan altı metre kalınlığında ve 2755 kilometre uzunluğundaki Çin Şeddi ile Bâbil Kulesi, Kudüs'teki Süleyman Tapmağı, Delos'taki Apollon Heykeli de bulunmaktadır.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl