Photoshop Magazin
 


Süleyman Demirel Üniversitesi

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİFakültemiz 03.02.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun gereği YÖK Yürütme Kurulunun 14.02.1994 ve 25.02.1994 tarihli kararı ile açılmış ve aynı yıl faaliyetine başlamıştır.


Fakültemiz 1994-1995 Eğitim / Öğretim yılında Özel yetenek Sınavı ile Resim, Grafik ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne 30?ar Öğrenci ile toplam 90 öğrenci almıştır.

Fakültemiz 1995-1996 Öğretim Yılında Eğitim - Öğretimine yeni öğrencilerle devam etmiş ve 1995 yılının Kasım ayında Resim ve Grafik Bölümlerinin II. Öğretimi açılmış ve her Bölüm 30?ar öğrenci ile toplam 60 öğrenci almıştır.

1996-1997 Eğitim - Öğretim yılında 388 öğrenci ile Eğitim - Öğretim hizmetleri sürdürülmüştür.

1997-1998 Eğitim - Öğretim yılında 592 öğrenci ile Eğitimi sürdürmüştür Eğitim / Öğretim yılında Sahne Sanatları ( Normal Öğretim ) ile Geleneksel Türk El Sanatları ( II. Öğretim) Bölümleri açılmış ve bu bölümlere 30'ar öğrenci alınmıştır.

Öğretim Elemanları bakımından 2002-2003 Eğitim - Öğretim Yılı sonunda artışlar görülmekte olup, 01 Ocak 2003 tarihi itibariyle Fakültemizde 1 Prof, 1 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 15 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman, 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 40 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.

Ayrıca Fakültemizde 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre 1 Okutman ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesinde de 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre 3 Öğretim Görevlimiz görev yapmaktadır.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Bölümü; Müzik Teknolojisi ve Performans ve Performansdallarından oluşur. Bu dallar sırasıyla Müzik araşrımacısı, tonmaister ve Seslendirici ünvanlarını kazandırır.

Müzikbilim; araştırma, inceleme, çözümleme ve yazmaya dayanan disiplini ile müzikoloji ve etno-müzikolojiye yönelik alanlarda araştırmacılar ve bilim adamları;

Müzik Teknolojisi; oudio-video teknolojileri konusunda uzmanlaşmış, bu sistemleri çağın gerekleri doğrultusunda kullanabilen, yenilikleri eşzamanlı izleyip uygulayan ve sektörde aktif roller üstlenen tonmaisterlar;

Performans ise virtiöz olmayı hedeflemeden öğrencilerin ilgi duydukları çalgılar üzerinde eğitim almalarını sağlamayı, solo ve/veya grup içinde müzik yapma ve bunu sanatın bir ifadesi olarak kullanmanın yöntemlerini öğrenmiş profesyonel seslendiriciler yetiştirmeyi amaçlar.

Her dalın kontenjanı vardır. Öğrenciler bu dallara özel yetenek sınavları ile alınır. Dört yıllık lisans eğitimlerinin ardından Tonmaister ünvanı ile mezun olurlar.

Müzik bölümü eğitim Fakülteleri gibi müzik eğitimcisi değil müzik araştırmacısı ve tonmaister yetiştirir. Dolayısıyla Müzik Bölümü öğrencileri Eğitim Fakülteleri'nden mezun öğrencilerin sahip olduğu MER'nca aranan formasyon özelliklerine sahip değillerdir. Öte yandan mezunların istihdam alanları arasında ,Üniversitelerin Müzikoloji Bölümleri, Devlet Konservatuvarları , eğitim Fakülteleri gibi eğitim kurumlarında kurumsal eğitimcilik, TRT ve özel Radyo-Tv kurum/kuruluşları ile ses kayıt stüdyolarında ses mühendisliği ve/veya sanat danışmanlığı, akustik ve audio-video teknolojilerinde üst düzey sistem yöneticiliği vb. uzmanlıklar sayılabilir.


RESİM BÖLÜMÜ

1993-1994 Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan Resim Bölümü, ilk mezunlarını 1997-1998 yılında vermiştir. Aynı yılın bahar yarıyılında halen görevini sürdürmekte olan Yrd.Doç.H.Nevin GÜVEN, Resim Bölüm Başkanlığına atanmıştır.

Her geçen sürede kendini yenileyen ve geliştiren proğramlarla Resim Bölümünde, çağdaş estetik anlayış çerçevesinde bir sanat eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin kendi yaratıcı güçlerini ortaya koyma cesaretlerini kazanmaları; insanları ve doğayı seven çevreye saygılı ve belli bir estetik duyarlılığı kazanmış bireyler olarak yetişmeleri; görsel ve zihinsel yeteneklerin araştırıcı, üretici ve çağdaş düşünceler ile geliştiğini kavrayabilme yeteneğine kavuşabilmeleri hedeflenmektedir.

Buna göre; ilk yıl yoğun olarak Temel Sanat Eğitimi, Desen, Perspektif, Genel Sanat Tarihi derslerini alan öğrenciler daha sonraki yıllarda Modelden Desen, Resim Atölye, Sanat Yapıtlarını Çözümleme, Çağdaş Sanat Yorumu, Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi ve Estetik, Türk Resim Sanatı ve Seçmeli olarak Özgün Baskı Resim-Duvar Resmi- Seramik derslerini almaktadırlar. Ayrıca sanatsal anlamda kişisel bir tavır ve özgün bir anlatım dili geliştirebilmeleri için proğramlarda uygulama çalışmaları kadar kuramsal derslere de belli bir yoğunluk ve önem verilmektedir.

Görsel anlatım öğelerini, bireysel anlatım olanaklarına dönüştürebilmiş, biçim, renk, kompozisyon bilinci kazanmış ve bunu sanat nesnesinde somutlaştırabilme yetisine ulaşan öğrenciler, çalışmalarını yıl sonu sergileri ile değerlendirirler. Dekoratif anlamda, rölyef ve duvar resim tekniklerini, belli estetik kaygıların eşliğinde, resimsel ve teknik çözümlemelerle uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler bu alandaki gereksinimleri de karşılayabilecek bilgi birikimine ve beceriye sahip olarak gelişirler.

Sanat eğitiminde belli yerleri olan deneyimli öğretim üyelerinin yürüttüğü derslerle, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaşadığı çevreye karşı duyarlı, kendi özgünlüklerini ortaya koyabilen, yaratıcı sanatsal kişiliklerin ortaya çıkması amaçlanmıştır.

Resim Bölümünden mezun olanlar; serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, seçmeli ve sanat dersleri sorumlusu olarak çalışabilirler. S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümüne her yıl 20 öğrenci kabul edilmektedir.


SAHNE SANATLARI

S.D.Ü. G.S.F. Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı ,Ttiyatro sanatının gereksindiği üç temel branşta (oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımcılığı) profesyonel sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu nedenle üç sanat dalından oluşmaktadır. Üç branş temel ortak derslerde tiyatro konusunda teorik bilgiler ve kültür dersleri almaktadır. Amacımız; Tiyatro Bilimi (Theaterwissenschaft) ve Tiyatro Sanatı (Theaterkunts) gibi hemen hemen bütün sanatlarla ve sosyal bilimlerle kollektiv bir oluşum içinde bulunan bu bilim - sanat disiplinini ülkemize kazaandıracağımız genç tiyatro sanatçılarına teorik ve uygulamalı bir eğitimle vermektir. Derslerimizin kapsamı, her branşta bilimsel düşünceyi ölçü alan, tasarım gücü yüksek uygulamalarla bu bileşimi kendinde özümsemiş sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 1997-1998 Öğretim yılında eğitime başlayan bölümümüz, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir.


SERAMİK BÖLÜMÜ


Seramik bölümü kuruluş çalışmalrına, 1998 yılı'nda Yrd. Doç. Serap ÜNAL başkanlığında başlamış ve hızla akademik kadrolaşma sağlamıştır.

2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı için gerekli alt yapı çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Szö konusu hazırlıklar; mevcut seramik atmlyesine ek olarak ikinci seramik atölyeside , daha geniş imkanlar içerecek şekilde inşaa edilmiştir. Seramik bölümü için gerekli makine , hammadde alımı sağlanmıştı. Torna ile şekillendirme, alçı model, kalıp, döküm çamuru, sır yapımı, dekor, laboratuvar, uygulama atölyeleri ve bilgisayar atölyelerinden oluşan ünitelerin bir mekan içinde üretilmesi hedeflenmiştir. Seramik bölümünün dört yıllık lisans eğitimi boyunca hedefi, yeni buluşlar ve ürünler ortaya koyabilen, toplumların çağdaş ve uygar dünyada yer alabilmesi için bireyin yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, duygu ve düşünceleri ile içinde bulundupu çağın yorumunu yapabilmesini sağlayacak bilimsel metodu öğretmektir.

Ayrıca, geleneksel değer olarak Anadolu'da yaşamakta olan seramik sanatını unutturmayacak şekilde araştırmakla birlikte, değişen koşullar ve teknolojiye uygun olarak çağdaş form, desen v üretim şekilleri araştırma, inceleme, modern teknoloji, yorum ve yaratıcılık ortamda dinamiğini sağlamak amaçlanmaktadır.
TEKSTİL TASARIM

 

Bir çok bilim ve sanat disiplinini içinde bulunduran Tekstil Tasarımı Eğitimi, Dokuma, Baskı, Moda ve Aksesuar tasarımcılığı konusunda profesyonel sanatçı yetiştirme amacını taşımaktadır. Mezunların istihdam alanlarından bazıları şunlardır.

1. Kamu yada özel sektöre ait tekstil fabrikalarında veya bağımsız desen stüdyolarında Tekstil Tasarımcısı (Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı, Moda-Aksesuar Tasarımcısı) olarak çalışmak.
2. Üniversitelere bağlı Tekstil Tasarım Bölümlerinde eğitim kadroları.

Bu program öğrenciyi dört yıl boyunca; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı, Moda-Aksesuar Tasarımı dallarında teknik ve estetik bilgi ve becerilerle donatarak, tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, üretken tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle, bilgi donanımını tamamlayan öğrenci, ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur. Uzmanlık alan programlarının ortak amacı, becerinin anlatım aracı durumuna dönüştürülmesi, onunla özgün biçimler yaratılması, sanat ile endüstrinin kaynaştırılmasıdır. Dört yıl boyunca temel eğitim ve mesleki tasarım derslerine ek olarak sanat-kültür dersleri, çeşitli sanat bilim konferansları, seminerler, teknik geziler ve stajlarla desteklenen eğitim diploma çalışmasıyla tamamlanır. İlk iki yıl ortak mesleki dersler görülecek, üçüncü sınıftan sonra Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı, Moda ve Aksesuar Tasarımı dallarından birini seçerek, branşlaşacaklardır.

Tekstil tasarımı programının amacı, tekstil sektöründe gereksinim duyulan, buluş ve yaratıcılık gücüne sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Bu programda başarılı olmak için öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini zihinde canlandırarak çizgi ile ifade etmeleri ve estetik görüş ve yaratıcılığı kullanma yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. İhracatımızın lokomotifi olan tekstil sektöründe iş bulma olanakları gün geçtikçe artmaktadır. Tekstil sektörünün iç ve dış pazarlardaki hızlı gelişimine paralel olarak günümüzde tekstil tasarımcısına duyulan gereksinim gelecekte de artarak sürecektir.

GELENEKSEL TÜRK ELSANATLARI

Bölümümüz Türk Klasik Sanatlarindan; Hat, Tezhib, Minyatür, Ebru gibi yazma kitap sanatlari; çini, Hali, Kilim, eski kumas desenleri gibi dekoratif sanatlarimizin ve bunun paralelinde diger süsleme sanatlarimizin genel anlamda egitimini veren bir bölümdür.

4 yil süren lisans egitimi süresince 2 ana sanat dali halinde verilen egitimle ögrencilerimiz öncelikle temel sanat egitimi alip bunun üzerine yukarida sözü edilen bir kisim branslarda geliserek bu konularda uzmanlaşmaları saglanmaktadir.Tabiatin en güzel sekilde Yorumlandigini gördügümüz Türk sanati, geçirdigi yüzlerce yillik serüven içinde zamanin imbiginden süzülerek incelemis, olgun bir güzellikle günümüze ulasmistir. İnsan ruhunun istiyakla aradigi gelisme, onda bir kisilik halini almis ve ortaya göz nuruyla nice nadide eserler çikmistir.

Ülkemizde Yüksek ögrenim sahasinda henüz yeni olan Türk sanati egitim faaliyetleri, yapilan fedakarane çalismalarla her geçen gün biraz daha ilerlemektedir. Özellikle Hat sanatimizda uluslararasi boyutta faaliyette bulunan ve yarismalar düzenleyen uluslararasi Islam Konferansi'na bagli IRCICA ve buna paralel olarak Devlet Türk Süsleme Sanatlari Sergileri'ni hazirlayan Kültür Bakanligi'miz önemli hizmetler yerine getirmektedir. Bu gibi kuruluslarin olumlu destekleri Türk sanati Egitiminde üniversiteleri daha aktif hale getirmektir. Gelisen toplumumuz ve degisen dünya sartlari bizleri hergün daha da zorlayarak kendi sanat ve kültür degerlerimizinyeniden gündeme getirilmesini gerektirmektedir.

Ülkemiz, el sanatları çalışmaları açısından oldukça zengin ve köklü bir yapıya sahiptir. Türk El Sanatları tarihi içindeki geniş yelpazede halı-kilim türü dokumalarımız işlevselliğinin yanında desen ve renk düzenlemelerindeki estetik başarılarla Türk kültürünün temelini oluştururu bu ana sanat dalından mezun olan öğrenci geleneksel motiflerden yorumlamalarla, onları bayağılaştırmadan duygu ve düşüncelerini yüklediği tasarımlarını, halı-kilim türü dokuma teknikleriyle uygular böylece, ülkemizin çeşitli bölgelerinde süre gelen halı- kilim dokumacılığından farklı biçimde, yaratıcı yüzey tasarımlarıyla halı-kilim türü dokuma tekniklerini kullanarak çağdaş yaratılar ortaya çıkarabilmektedir.

Halı-kilim eski kumaş desenleri ana sanat dalının halı ticaretinin merkezlerinden biri sayılan Isparta'da olması eğitim alan öğrencilerinin doğal bir staj ortamında olmasını sağlamaktadır. Gerek Sümer Halı A.Ş gerekse bu alandaki özel sektör oluşumlarının kent içinde olması dört yıllık eğitim- öğretim dönemleri boyunca en üst seviyede eğitim alan öğrencilerin bu dalda yeterli uzmanlığa erişerek mezun olmalarını sağlamaktadır.

Bölümümüzde Türk sanatı ; Hatti;tezhibi, Minyatürü,çinisi,ebrusu,halisi,kilimiyle detayli ve bilimsel bir biçimde ögretilmektedir. 21. yüzyilin esiginde, bu çalismalarin çok daha geliserek yurt sathina yayilmasi, insanlarimizi bu zengin kaynaktan yararlanması ve onlara güzeli göstermesi en samimi dileğimizdir.

 

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl