Photoshop Magazin
 


Okan Üniversitesi

 

OKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Eğitimi; toplumun geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında entelektüel ve estetik bağların oluşmasında önemli bir etken olarak gözüküyor. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kültürel gelişimin sağlanması ve yayılmasında, sanatsal çalışma ve üretimlerin büyük katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Sanatın ve estetiğin üretildiği her ortam çevresine mutlaka kendi ışığını yayacaktır.Özünde, güzellik olgusunu ya da benzersiz olanı ortaya çıkarma ve sunma eylemini içerdiğinden, sanat, toplumun ve bireyin gelişiminde hep en önde yer almıştır. Sanatın en önemli özelliği, duygu ve düşüncenin ortaya koyduğu güzellikleri ve eserleri zaman sınırı tanımaksızın bugün ve geleceğe taşımadaki ayrıcalığıdır.

Eğitim alanında,ülkemizde güzel sanatların var oluşuna büyük ölçüde son yüzyılın başında rastlamaktayız.Güzel Sanatlar Akademisi uzun yıllar özellikle Plastik Sanatların gelişimi konusunda önemli izler bırakmıştır. Akademik eğitimle birlikte, sanatın, ınsanın yaşam alanlarında daha çok yer alması ve kullanılan objelerde birlikte yorumlanma isteği, BAUHAUS ekolünün doğuşuna neden oldu.Endüstriyel üretimlerin sanatsal estetikle birleşmesi ve ortaya çıkan yüksek kalitedeki ürünlerin ardından, sanatın, endüstri yada iş yaşamı ile bağları daha da güçlendi. Çünkü bu noktada ürünle estetiğin, sonsuza kadar sürecek olan birlikteliği ve serüveni başlamış oldu.

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ,İstanbul,un Anadolu yakasında işte bu gelişimlerin ardından 2006-2007 Eğitim -Öğretim yılında yepyeni bir ruh ve enerji ile kuruldu. Yüksek öğretim kurumuna, bu yıl açılan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Grafik Bölümü ve İçmimarlık bölümleriyle katılmış oldu .''İş Yaşamına Yakın Eğitim'' ilkesi ile Fakültemizde öğreci olabilme şansını elde etmiş adaylarımızın mezuniyet sonrası çalışma yaşamlarını garanti etmek en büyük hedefimizdir. Fakültemize, yetenek sınavı ile alacağımız öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.


GRAFİK TASARIM

Uluslar arası üretim ve hizmet hareketlerine bakıldığında ürünün kalitesi, ucuzluğu, etik kurallar, pazarlama, rekabet, vb. gibi önemli etkenler rol oynamaktadır. Günümüz dünyasında hiç kuşku yok ki bütün bu etkenlerin yanında, tanıtım ve sunum eksik kaldığında ya da donanımlı ve yetkin uzmanlar tarafından yapılmadığında hedef kitleye ulaşmak olanaklı değildir. İşte grafik sanatçıları bu noktada devreye girerek, tasarım bilgileri bilimsel sanatsal birikimleri ile ürün tanıtımı ve sunumunu hedef kitleye ulaştırırlar.


İÇ MİMARLIK

21. Yüzyılın teknolojik gelişmelerinin konforu sağlayan tüm imkanlarını kullanarak:
insanı daha huzurlu, mutlu, üretken, kılmak adına çevre tasarımı ve üretim yapan
estetik değerleri ürettikleri ve yaşam biçim ile çevresine empoze eden globalleşen dünyada yer bulacak tasarımcı kimliği yaşadığı kara parçasının yüzyıllardır ona taşıdığı kültürel zenginlikler, gelenek ve görenekler ile harmanlanmış, İçmimarlar yetiştirmek hedefimiz.

Çağdaş, örnek Türkiye için:Çağdaş, uluslararası platformda kendini kabul ettirebilecek, kalite üreten, etik kurallar içinde rekabet ruhunu yaşatan, vizyon sahibi yaratıcı genç içmimarlar en büyük mirasımız olacaktır.


MODA VE TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ

İnsanlığın var oluşundan bu yana yaşamın vazgeçilmezlerinden olan Tekstil, kendisini sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundadır.Çünkü Tekstil, oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. Var olan çizgiyi ve alışılmışlığı devam ettirmek, her alanda olduğu gibi Tekstilde de geriye doğru gidişi ifade etmektedir.Bu anlamda güzel sanatlar eğitimi veren Fakültelerin üzerinde büyük sorumluluk bulunmaktadır.

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak;Misyonumuz,Tekstil,in, moda, sanat,çağdaşlık ve rekabet koşullarında en üst konumda olmasını sağlamaktır. Bir yanda bütün dünyada süregelen bir yarış ve teknolojik gelişme, diğer yanda tekstilin, moda , markalaşma, estetik arayışlar ve diğerlerinden farklı olma düşüncesi, sanat ve tasarım olgusunu, bu alanda güzel sanatlar eğitimi veren bir üst kurum olarak, sürekli gündemde tutmamızı gerektirmektedir.

Dokuma, Baskı, Giyim ve Örme gibi tekstilin temel sektörleri, ayakta durmak ve uluslararası rekabete uyum sağlamak için sanatsal yaratıdan ve estetikten asla vazgeçemezler.Güzel sanatlar eğitimi alan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri,moda ve tekstil tasarımcıları olarak bu sektörlerin kilit noktalarında bulunacaklarından, doygun ve yeterli eğitim almaları ayrıca çok önemlidir.

Moda ve tekstil sanatlarının, bugün ve yakın gelecekte,dünya ölçeğinde çok iyi noktalarda bulunabilmesi için; Bu dallarda eğitim veren özellikle Güzel Sanatlar Fakülteleri ile, Sektörel bazda üretim yapan,teknolojik anlamda ileri düzeydeki fabrikalar ve atölyelerinin birbirlerine çok yakın durmaları gerekmektedir.
Sonuç olarak; Moda ve Tekstil Tasarımı,nın;etkin olarak varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için eğitim ile birlikte yaşayan endüstri ile birikimlerini paylaşması gerekmektedir.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl