Photoshop Magazin
 


Mustafa Kemal Üniversitesi

 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı kararname ile kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi dört yıllık lisans öğrenimi veren iki bölüm ve iki sanat dalından oluşmaktadır. Fakültemiz 1998- 1999 yılında Heykel Bölümüne 15 öğrenci, 2003-2004 yılında Resim Bölümüne 15 öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2003-2004 yılından itibaren Grafik, Müzik ve Sahne Sanatları bölümlerinin eğitim ve öğretime açılış hazırlıkları sürmektedir. Fakültemizde 1999-2000 tarihinden itibaren bu yana Heykel Ana Sanat Dalı için 1999-2000 tarihinden itibaren Resim Ana Sanat Dalı için yüksek lisans programını sürdürmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi verdiği 4 yıllık eğitimi süresince öğrencilerini yaşantının sanat yoluyla çözümlenmesi, algılanması oluşan farklılıkları kaydedebilmesi konusunda yeteneklendirmeyi amaç edinmektedir. Sanat eğitiminde yaratıcılığın düşünce ile beslenmesi son derece önemlidir. Fakültemizde yaratıcı gücün ortaya çıkmasında ve sanat-yaşam bağının kurulmasında bilgiyle donatılmış bir bilincin başarılı olduğu düşünülerek eğitim sürdürülmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük kampusünde atölye ve derslikleri, tam donanımlı konferans salonu, amfisi, seminerlerin düzenlendiği, film gösterimlerinin yapıldığı 31 Nolu görsel sanatlar salonu, bahçesi ve yemekhanesi ile eğitim ve öğretimini sürdüren Fakültemizde Resim ve Heykel Bölümlerinin programlan teorik ve uygulamalı olarak dengeli ve birbiriyle uyum gösterecek şekilde planlanmıştır.

Amacımız, öğrenci merkezli eğitim temeline dayalı olarak sanatçı adaylarının, her türlü ön yargının ötesinde evrensel sanat ve kültür birikimlerini; yaratıcı yeteneklerini ve sanatsal analiz-sentez yetilerini geliştirmektir.

GRAFİK

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 14.11.1998 tarihinde kurulmuştur. 35. madde uyarınca yetiştirilmek üzere çeşitli üniversitelere gönderilen öğretim elemanlarının katılımıyla aktif hale geçecektir.


HEYKEL


Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 14.11.1998 tarihinde kurulmuştur. 1998-1999 eğitim - öğretim yılında 15 öğrenci alarak aktif hale geçmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesinde Heykel Bölümünün açılmasının nedeni çevrenin çok eski çağlara kadar giden heykel geleneği, İslahiye YESEMEK’de bulunan Hitit heykel atelyeleri, Hatay ve yöresinde bugün de sürdürülen kopya heykel yapımcılığı çevrenin doğal gereç zenginliğinden ileri gelmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, lisans düzeyinde 4 yıl (8 yarıyıl) eğitim veren bir programdır. Amacı, sanatın temel işlevleri kapsamında ülkemizin heykel sanatı alanında gereksinim duyduğu sanatçı adaylarını yetiştirmektir.

Heykel Bölümü’nün 4 yıllık programı süresince öğrenciler temel heykel eğitimi davranışlarını kazandıran dersleri (Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Desen, Fotoğraf, Görsel Algılama) yaratıcı gücü ve yeteneği geliştiren dersleri (Modelaj, Heykel Sanatı, Kalıp ve Döküm Teknikleri, Heykel Tasarımı) gibi sanat bilimleri ve sanat kültürü veren dersleri (Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Estetik ve Sanat Felsefesi) ve bitirme tezi niteliğinde proje dersini almaktadırlar. Ayrıca her öğrenci 45 iş günü staj yapmaktadır. Program sanatçı adaylarını kuramsal ve uygulamalı olarak mesleklerinde çağdaş ve yeterli donanıma sahip, yapıcı, yaratıcı bireyler olarak yetiştirme işlevini yerine getirir.

Heykel Bölümünü bitirenler; “HEYKELTRAŞ” ünvanını alarak serbest sanatçı, özel ve resmi kurumlarda sanat danışmanı, ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak görev yapabilirler.


MÜZİK

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 14.11. 1998 tarihinde kurulmuştur. Şu anda faaliyette bulunmamaktadır.


RESİM ANASANAT DALI

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 14.11.1998 tarihinde kurulmuştur. 2003-2004 eğitim - öğretim yılında 15 öğrenci alarak aktif hale geçmiştir. Lisans düzeyinde 4 yıl (8 yarıyıl) eğitim veren bir programdır. Amacı, sanatın temel işlevleri kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu sanatçı adaylarını yetiştirmektir.

Resim Bölümü’nün 4 yıllık programı süresince öğrenciler temel sanat davranışlarını kazandıran dersleri (Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Desen, Fotoğraf, Görsel Algılama), yaratıcı gücü ve yeteneği geliştiren dersleri (Resim, Özgün Baskı, Duvar Resmi, Güncel Sanat), sanat bilimleri ve sanat kültürü veren dersleri (Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi Estetik ve Sanat Felsefesi) ve bitirme tezi niteliğinde proje dersi almaktadır. Ayrıca her öğrenci 45 işgünü staj yapmaktadır.

Program, sanatçı adaylarını kuramsal ve uygulamalı olarak mesleklerine çağdaş ve yeterli donanıma sahip, yapıcı, yaratıcı bireyler olarak yetiştirme işlevini yerine getirmeyi amaçlar. Resim Bölümü’nü bitirenler; “Ressam” ünvanını alarak serbest sanatçı, özel ve resmi kurumlarda ressam, sanat danışmanı, ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak görev yapabilirler.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl