Photoshop Magazin
 


Mimar Sinan Üniversitesi

 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.

Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.


FOTOĞRAF

Bilimin yardımıyla teknolojinin ürettiği yararlı ve kullanışlı araç ve gereci üretmek yerine ithal etmeyi tercih eden ülkemizde, fotoğrafın topluma ve sanata dönük işlevini yerine getirebilmesi için gerekli ön koşullardan en önemlisi olan eğitimin kurumsallaşması, sayısız ilklere imzasını atmış Mimar Sinan Üniversitesi'nin bir ürünüdür.

Fotoğrafın 15. yüzyılda başlayan teknolojiye dönük serüveni, bir kulvarda gelişimini sayısal teknoloji düzeyine ulaştırırken; diğer kulvarda görsel iletişim sistemi içinde araç olarak fotoğrafın kullanım alanlarının yoğunluk kazanması ve bu alanlarda gösterdiği dil çeşitliliği, fotoğraf eğitimini de gerekli kılmış ve Batı’da Daguerre ile başlayan ve günümüze kadar süregelen dönemde eğitim kurumları da yerini almıştır.

Ülkemizde geç kalınmış böyle bir eğitimin başlatılmasındaki amaç; bir yandan sanata dönük açılımı içinde, fotoğrafı gelişi güzellikten kurtararak okul düzeyine götürmek ve okul düzeyine götürüldüğü kadarıyla da teknik okul düzeyinden kurtarmak; bu bağlamda yaratıcı gücü açığa çıkartmak, sezgileri geliştirmek, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirecek insani yetiştirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metotlar çerçevesinde düşünmeyi kazandırmak; diğer yandan ise lisans ve lisansüstü düzeyde, bilimsel alt yapı ile donanmış meslek insanini biçimlendirmektir.

Eğitim programı; bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç olmak üzere birbirlerini tamamlayan üç temel kavram üzerine yapılandırılan bölümümüzün, yirmi yıl gibi kısa bir geçmişi olmasına rağmen; bugün için fotoğrafın kullanıldığı tüm alanlarda (reklam, moda, tanıtım, basın, televizyon, eğitim ve sanat) üretim yapanların büyük bölümünün Mimar Sinan Üniversitesi çıkışlı olması, gurur verici bir sonuçtur.

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

Beş anasanat dalından oluşan bölümümüzdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu tasarımlarda, özellikle taklitçilik ve tutuculuktan uzak, bireysel yaratıcılığın ön planda tutulması hedeflenir. Çalışmalar kuramsal ders ve etkinliklerle desteklenmektedir. Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.

Bölüm; Geleneksel Cilt Tasarımı , Hat (Eski Yazı), Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri, Tezhip ve Çini Tasarımı olmak üzere beş anasanat dalından oluşmaktadır.

Üstün teknik niteliklerinin yanısıra özgün desen ve üslupları ile tüm dünyada haklı bir üne sahip olan geleneksel sanatlarımız, yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiştir.

En başarılı ve bol üretim yapıldığı dönemler incelendiğinde, Türk desen ve üslup zenginliği tasarıma verilen önemi açıkça vurgulamakta ve uygulamaların belli ilkeler içinde geliştiğini göstermektedir. Bu veriler doğrultusunda öğrencilerimize, tasarımın ilke ve yöntemleri verilerek, çağımızın gereksinimlerine uygun, özgün eserler meydana getirebilecek eğitimli, yaratıcı, nitelikli birer sanatçı adayı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız; kendi atölyelerinde, müze ve kütüphanelerde, resmi ve özel atölyelerde, arşivlerde, sivil ve dini eserlerin restorasyonunda çalışmaktadır. Ayrıca bölümümüzde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları da uygulanmaktadır.

GRAFİK

Grafik Bölümü'nde, tasarımcı olmak isteyen ögrenciler için, güncel bir bakis açisiyla ele alinan bir egitim programi uygulanir. Egitim sürecinde logo, afis, brosür, katalog, basin ilani gibi görsel iletisimin her türlü elemanini içeren çalismalarin yaninda dijital tasarima da yer verilir. Ögrencilerin resim ve/veya yazi elemanlarini kullanarak bir fikri en dogru biçimde görsellestirmeleri ve yaratici yönlerini gelistirerek, yeni buluslara yönelmeleri saglanir. Bölümden mezun olan genç tasarimcilar reklam sektörü, tasarim stüdyolari veya kendi atölyelerini kurabilecekleri gibi, sanat dünyasinda da degisik görevler üstlenerek mesleklerini uygulama olanagi bulurlar.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Grafik Bölümü'nde dört yıl süren eğitim, 2.yılın sonunda öğrenci tarafından seçilmek üzere Reklam Grafiği ve Serbest Grafik adı altında uzmanlık dallarına ayrılır. İlk iki yıldaki ortak eğitimin ilk yılında temel sanat ve grafik disiplinlerini kapsayan, ikinci yılda ise grafik tasarımın çeşitli alanlardaki süreç veuygulamalarını içeren çalışmalar yapılır. Uygulama alanları ile öğrencinin deneyim sahibi olması sağlanarak, 3.yıl için dilediği uzmanlık dalını seçmesineolanak tanınır.

REKLAM GRAFİĞİ

Bu dalda, grafik tasarım, daha açık bir deyişle, Görsel İletişim Tasarımı eğitimi verilir. Çağdaş dünyanın her alanında yeri olan grafik tasarım, bir mesajı görsel yolla hedef kitleye iletme küzere, yazı ve görsel elemanları düzenleyen bir tasarım dalıdır. Bu iletişimi sağlamak için yerine göre logo, afiş, bilboard (büyük sokak afişleri),basın ilanı, ambalaj, kitap ve dergi tasarımı vb. yapılır.

Amaç, konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde tasarımcı yetiştirmektir. Bu dalda reklam ajansları, grafik tasarım atölyeleri, basın ve yayın sektöründe çalışabilecek kişilere yönelik eğitim yapılır. Tasarım konusunda yaratıcı grafik tasarımcı olarak, yetkili meslek adamı yetiştirmek hedeftir.

SERBEST GRAFİK

Bu dal, kuramsal derslerin yanında grafik baskı tekniklerini (gravür, litografi, rölyef baskı, serigrafi) öğretir, ayrıca fotografive illüstrasyon konularında ağırlıklı eğitim verir.

Amaç, deneme ve araştırmalar yolu ile çağdaş sanat değerlerini anlatarak öğrencilerin şekillendirme ve özgün anlatım ifadelerini bulmalarını,kendi kişisel düşüncelerini özel bir grafik anlatım diliyle gerçekleştirerek sanat eseri oluşturmalarını sağlamaktır. Yıl içinde çağdaş grafik uygulamalarla (workshop, konferans) gibi etkinlikler eğitim programını destekler. Sene sonunda açılan sergiyle, bir eğitim yılı içerisinde oluşturulan çalışmalar tanıtılarak, kişiliklerinin sanata yansımalarını görmek amaçlanır.

Serbest Grafik Sanat Dalı mezunları yurtiçi ve yurt dışında birçok sanatsal etkinliklerde, bienal ve yarışmalarda kazandıkları derecelerle 20. yüzyıl sanat ortamında yer almaktadırlar.

HEYKEL

Heykel Bölümü'nde egitim, ögrenciye bu meslegin gerektirdigi temel bilgilenme ilkelerini aktarirken olabildigince çok seçenek içeren, bireysel yaraticiligin desteklendigi çagdas bir anlayis temelinde yürütülmektedir. Atölye çalismalari ve bu çalismalari destekleyen kuramsal dersler ve etkinlikler araciligi ile ögrencilerin okul sonrasi meslek yasami için gerekli donanimlari elde etmesi amaçlanmaktadir. Bölümümüz kurulusundan günümüze degin ülkemizde heykel sanatinin gelisimini destekleyen kurumsal ve toplumsal düzeydeki tasarimlarin öncüsü olmustur.

Heykel Bölümü öğrencilerinin sorumlu olduğu diğer branş dersleri birinci sınıfta Morfoloji dersi, üçüncü yılda ise Heykel ve Çevre dersidir. Heykel ve Çevre dersi insan-çevre-heykel ilişkilerinin ve uzay-mekan problemlerinin estetik ve tinsel değerler göz önüne alınarak irdelendiği ve bu bağlamda öğrencinin yaratıcı projeler geliştirmesini sağlayan uygulamali bir derstir.

Ders programımızın temelini oluşturan atölye çalışmaları iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan biri birinci yıldan başlayarak dördüncü yılın sonuna değin devam eden Modlaj atölyeleridir. İkincisi ise ikinci yıldan başlayarak dördüncü yılın sonuna değin devam eden Uygulama atölyeleridir. Modlaj atölyelerindeki çalışmalarda malzeme olarak kil kullanılmaktadır.

Taş, Ahşap, Takı ve Maden atölyelerinden oluşan Uygulama atölyelerinde çeşitli malzemelerin kullanım olanakları öğretilirken, öğrencilerin çağdaş sanat tasarımcılığının ilkeleri ile karşılaşması amaçlanır.

Birinci yıl iki sömestr boyunca aldıkları Morfoloji dersi öğrencilere hem atölye uygulamalarında destek olmakta, hem de öğrencilere mesleki alanda çok yönlü bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İkinci yılın başından itibaren öğrenciler kendi seçtikleri bir Uygulama Atölyesi'ne devam ederler. Bu atölyeler: Madalyon, Takı, Taş, Ahşap, Maden, (Maden Döküm Tekn. Atölyesi) atölyeleridir. Üçüncü yılın diğer branş dersi olarak Heykel ve Çevre dersinde heykelin bulunduğu mekanla ilişkisi çok yönlü olarak araştırılmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda Modlaj Atölyesi'nde devam eden kompozisyon ve doğa etüdü çalışmaları ile birlikte Uygulama Atölyeleri öğrencilere tasarımlarını, seçtikleri malzemelere geçebilme olanaklari saglamaktadir.

Bölüm programında yer alan dersler dışında Heykel Bölümü'nde seminerler ve workshoplar gerçekleştirilmekte, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış konuk sanatçı ve konuşmacıların katkılarıyla öğrencilerin ilgili alanlarının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadir.

Çalışmaların sergilenmesi için öğrenciler sürekli teşvik edilmekte açık ve kapalı sergi alanlarında öğrenci sergileri gerçeklestirilmektedir. Heykel Bölümü' nün çesitli belediyeler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği sempozyumlar heykel eğitimine de dolaylı katkılarda bulunmaktadır.

TEKSTİL VE MODA TASARIM

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; tekstil sektörüne, pazar istekleri doğrultusunda, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri yakalayıp değerlendirebilecek Tekstil ve Moda Tasarımcıları yetiştirmektedir.

Bölümümüz öğrencileri dört yıllık lisans eğitimi süresince, dokuma, baskı ve giysi tasarımı disiplinlerini paralel olarak almaktadırlar.

Eğitim programımızda bu üç dalı sanatsal, kültürel, mesleksel ve teknik yönden besleyen, tamamlayan dersler yanında, sektör stajları, eğitim gezileri, work-shoplar, sergi ve fuar katılımları da yer almaktadır. Öğrencilerimiz, bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirdikleri diploma projelerinin; özgünlük, teknik yeterlilik ve sunum açılarından, öğretim üyelerinin ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu jüri tarafından, değerlendirilmesi sonucunda mezun olurlar.

Verilen eğitim, öğrencilerimizin; talep değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tekstil ve moda tasarımcıları olarak yetiştirilmelerini amaçlar. “Kim için, neden, nasıl” sorusuna cevap arayan bir yaklaşımla eğitildiklerinden, kendilerine gelen ürün talebini; malzeme özelliklerine ve kullanım alanlarına uygun ürünler halinde tasarlarlar. Ayrıca yaratıcı kişilikleriyle malzemeye yeni kullanım alanları da araştırırlar ve önerirler. Eğitim süresince almış oldukları mesleki dersler yanında, sektör gezileri ve zorunlu stajlardan, mevcut üretim tekniklerinden, gerektiğinde bilgisayar ortamından yararlanırlar.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, M.S.G.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimi de sunmaktadır.


RESİM

Ülkemizde Resim sanatının eğitimi 1883 yılında açılan ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin tarihsel kökenini teşkil eden Sanayi-i Nefise Mektebi'nde başlamıştır. 1928 yılından başlayarak Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'dan sonra da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında Resim Bölümü, diğer disiplinler yanında, 1981 yılına kadar,resim sanatçıları yetiştirme amacı yönünde eğitim veren ülkemizin yegane kurumu olmuştur.

Güzel Sanatlar Akademisi'nin teşkilatı ve eğitiminin 1936-1937 yıllarında yeniden kurulurcasına düzenlenmesi sonucunda, bütün kurumla birlikte bölümümüz, Cumhuriyet Türkiyesi'nin yönelimi ve yapılanması paralelinde dinamik, çağdaş bir kimliğe kavuşmuştur. Bu kimlik, Cumhuriyetimizin her kurumunun kendi alanında olduğu gibi, Türk Sanatı'nı evrensel sanat bağlamında yerini bulması görevini üstlenebilecek bir kimliktir. 1981 yılıyla birlikte Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde üniversiteler bir teşkilatlanma içinde yerini aldıktan sonra Resim Bölümü'nün bu eğitim misyonu iyice pekişmiş olmaktadır. Bölümümüz şimdiye kadar, uzun süre alanında tek kurum olarak, Dünya Sanatı bağlamında Türk Sanatı'nı oluşturma görevini büyük ölçüde yerine getirmiş sayılabilir.

Yukarıda vurguladığımız gibi, evrensel düzeyde özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş, aydın ressamlar, sanatçılar yetiştirme yönünde eğitimimiz, Resim Sanatı'nın geleneksel öğrenim yollarıyla başlar, başlangıcından bu yana gelen sanatsal davranış biçimlerini çözümleyen çalışmalarla birlikte, çağdaş Dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülür. Bu eğitim boyunca kazandığı sanatsal formasyon öğrencinin çalışmalarında, mezuniyetine kadar, belirginleşerek kendini gösterir.

Bu anlamdaki eğitimimiz, çalıştıkları kurumun tarihsel ve güncel öneminin bilincinde ve her biri aynı zamanda ülkemizin tanınmış sanatçıları olan, zengin bir kadroyla yürütülmektedir.


SAHNE DEKOR VE KOSTÜMLERİ

Sahne Dekorlari ve Kostümü Bölümü, günümüz kosullarina cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri türünde, karnaval, festival vb. alanlarda çalisacak sahne dekoratörü, kostümcüsü, hareketli üç boyutlu biçim tasarimcisi ve sanat yönetmenleri yetistirmeyi amaçlamaktadir.

Sahne Dekoru Sanat Dali, Sahne Kostümü Sanat Dali, Kukla ve Gölge Oyunu Sanat Dali'nin ortak 4 yillik egitim programlarinin sonucunda mezun olan ögrenciler günümüz kosullarina cevap verebilecek nitelikte, Devlet Tiyatrolari, Devlet Opera ve Balesi, Belediyeye bagli ödenekli Sehir Tiyatrolarinda Sahne Dekor ve Kostüm Tasarimcisi olarak görev aldiklari gibi yine özel ve devlet tiyatrolarinda, sinema ve reklam sektöründe, vitrin ve fuar dekorlarinda, festival, tören, milli bayramlar ve açilislarda çevre düzenlemelerinde dekor ve kostüm tasarimcisi ve sanat yönetmeni olarak da görev yapmaktadirlar. Bölüm 3 Ana Sanat dalından oluşmaktadır.


SERAMİK VE CAM TASARIM

Bölümümüz, çok kültürlü bir dünya içindeki dinamiği yakalayarak; ülkenin insan, kültür ve maddi kaynaklarını gelecek yüzyılın oluşumlarına göre değerlendirmeyi, değişen dünya ve ülke koşullarında yer alabilen yeni sanatsal ürünler ve seramik endüstrisine tasarımlar sunabilecek yetkin kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Seramik Bölümü dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü ve sanatta yeterlik programları uygulayan bir birimdir. Değişen ülke ve dünya koşulları doğrultusunda, bölüm programları devamlı olarak gözden geçirilmekte ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitim programlarında seramiğin sanatsal ve endüstriyel yönünün dengede tutulması hedeflenmektedir. Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir. Stajlar aracılığı ile öğrencilere seramik ve cam endüstrisinde tecrübe kazanma olanağı sağlanmaktadır. Bölümün bu konudaki çalışma ve deneyimleri, diğer üniversitelerin yeni kurulan Seramik Bölümleri tarafından da benimsenmektedir.


SİNEMA-TV

MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü; eğitime başladığı günden bu yana uygulamalı eğitimin sürekli olarak profesyonel yönetmenlerle sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur. Lisans ve Lisansüstü kademelerinde yapılan ve 1998-99 Öğretim yılına kadar Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınan Sinema-TV Bölümü'ndeki örgün eğitim, 3 sanat dalını kapsamaktadır: 1) Senaryo-Yönetim, 2) Çekim Teknikleri, 3) Çekim Sonrası Teknikleri (Post-Production).

Dört yıllık lisans öğretimlerinin ilk iki yılında sinemanın temel bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak alan öğrenciler 3. sınıftan başlayarak her sömestr bir film yapmak ve yönetmek koşuluyla eğitimlerini tamamlarlar.

Eğitim kadrosu ülkemizin en ünlü sinema adamlarından oluşmaktadır: Metin Erksan, Lütfi Akad, Memduh Ün, İlhan Arakon, Halit Refiğ, Nedim Otyam, Duygu Sağıroğlu, Prof.Tevfik İsmailov (yabancı uyruklu).

Usta yönetmenlerle, kariyer yapmakta olan genç öğretim elemanları ve öğrenciler, bilimsel-teorik derslerin yanında usta-çırak ilişkisi içinde kaynaşarak eğitimi sürdürmektedirler.

Atölye danışmanları denetiminde üretilen öğrenci filmleri, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda ödüller almakta, sinema ve televizyonlarda gösterilmektedir. Kurumun yetiştirdiği elemanların hemen hepsi şu anda sinema sektöründe ve televizyonlarda çalışmaktadırlar.

Türkiye'de sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamı boşluğunu doldurmaya yönelik bir eğitimin yürütüldüğü Sinema-Tv Bölümünde öğrenciler, Sinema-Tv Merkezi'nin 6000 filmlik arşivinden yararlanmakta, Sinema-TV Merkezi'nin yaptığı tüm profesyonel işlere hocaları ile birlikte katılmaktadırlar. Örneğin; TRT 1.Kanalında yayınlanan Türk Sinema Tarihi ve Ünlü Ustalar adlı dizi belgeseller, Sinema Klasikleri,Oskar Alan Filmler,Toplu Gösteriler gibi dizi televizyon programları öğretim üye ve elemanları ile öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Eylül 1992 - Nisan 1994 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan televizyon yayını, yine hoca ve öğrencilerden kurulu bir ekip tarafından yürütülmüştür.

Öğrenciler, özel televizyonların Sinema-TV Merkezi'nden yaptıkları canlı yayınlarda görev almakta, ayrıca, Kurumun çekim, yapım ve post production çalışmalarına katılmaktadırlar.

Bütün bu çalışmalardan alınan sonuç, EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM - ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM ilkesinin doğru ve sağlıklı bir biçimde uygulanmasını sağlamaktadır.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl