Photoshop Magazin
 


Mersin Üniversitesi

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ


2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizde 97’si Grafik, 75’i Heykel, 83’ü Resim, 2’si Sahne Dekorları ve Kostümü, 42’si Tekstil ve 36’sı Seramik Bölümünde olmak üzere toplam 335 öğrenci öğrenim görmüştür.

Fakültemizde 2 Profesör, 1 Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 19 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 5 Araştırma Görevlisi 2547 sayılı yasanın 35.maddesi uyarınca Lisansüstü eğitimi ( Doktora) için Türkiye’nin değişik Üniversitelerinde görevlendirilmişlerdir. Ayrıca bu eğitim kadrosu içinde 1 de Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 35 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 9.57’dir.

GRAFİK BÖLÜMÜ

Grafik Bölümü’ndeki eğitim, grafik sanatına ilişkin temel ilkeleri, teknik bilgileri, alana ilişkin birikimi özümsemiş, çağdaş bir grafik dili ile grafik tasarımlar gerçekleştirebilecek yetkinlikte grafik tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Bu bölümde verilen eğitim, grafiğe ilişkin görsel iletişimin, logo, afiş, ambalaj, sayfa düzeni, illüstrasyon, tipografi, özgün baskıresim, bilgisayarla grafik tasarım, web site ve interaktif grafik tasarım gibi boyutlarının yetkin bir biçimde gerçekleştirilmesini içerir.

HEYKEL BÖLÜMÜ

Üçüncü boyutu da içeren Heykel Sanatı, diğer görsel sanat dallarından farklılık gösterir. Bu sanat dalına ilgi duyan sanatçı adaylarına, alanlarına yönelik teorik ve pratik tüm bilgi ve beceriyi vermek eğitimin amacıdır. Bu süreç içerisinde öğrencinin yaratma yeteneği ve kişiliği çizgisinde, özgün sanat dilini oluşturması hedeflenir.

Dört yıllık eğitim süresince farklı malzemeleri( kil, alçı, ağaç, taş, metal, polyester ve diğerleri) tanıma fırsatı bulan öğrenciler, edindikleri sanat dili ile tasarımlar gerçekleştirerek ülkemizin kültürel ve sanatsal yaşamının yetkin sanatçıları olmaya hazırlanır.

Sahne Dekorlar Ve Kostümü
Günümüz tiyatrosunda görselliğin, geçmişten beri varolan önemi iyice artmıştır. Buna bağlı olarak, sahne dekoru ve kostümü tasarımı da tiyatroda önem kazanmaktadaır. Bugün tiyatroda bir yönetmen kadar reji, bir dramaturg kadar dramaturgi bilgisine sahip olmak zorunda olan dekor ve kostüm tasarımcısı, aynı zamanda, gelişkin çizgi ve renk anlayışı ile resim sanatıyla, üç boyutluluğa yönelik birikim ve becerisiyle heykel sanatıyla da içiçe olmak zorundadır. Bu gerçek, bölümümüzün eğitim-öğretim programına yansımıştır. Dört yıllık ders programı, desenden sahne dekoru ve kostüm tasarımına, Dünya ve Türk Tiyatrosu tarihinden daramaturgiye kadar uzanan dizi dersi içermektedir. Bölümün amacı insan(lar)ın, sanatın, tiyatronun soruları ile ilgili, duyarlı, alanında yetkin kişiler yetiştirmektedir.

SERAMİK BÖLÜMÜ

2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamış olan bu program, geçmişin kültür ve sanat birikimlerini günümüze taşıyarak çağdaş bir anlayışla sanatsal yaratıcılığı ve kişiliği ön plana çıkaran, estetik ve teknik nitelikleri yüksek özgün tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilerin sanatsal, teknolojik ve endüstriyel çalışmaları da içeren Temel Sanat Eğitimi, Desen, Serbest Şekillendirme, Döküm, Alçı-Kalıp, Dekor, Sırlama, Fırınlama, Teknoloji Laboratuvarı, Torna Teknikleri, Üretim-İşletme Hesapları gibi konularda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Bu programdan mezun olacaklar, sanatsal ya da endüstriyel el ve torna ürünleriyle alçı-kalıp döküm birimlerinde, özel ve tüzel seramik atölye ve işletmelerinde, iç ve dış mimari duvar uygulamalarında seramik tasarımcısı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

TEKSTİL BÖLÜMÜ

2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamış olan bu program, tekstil sektöründe üretilecek her türlü tekstil ürününün tasarım boyutuna estetik değerler katabilecek yetkin tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, bu programdan mezun olacak öğrencilerin gerek tekstil endüstrisinde, gerekse plastik sanatlar alanında edindikleri genel bilgi birikimleri ile eğitim kurumları da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda verimliliği arttıracak her türlü tasarım gücü ve iş disiplini edinmeleri hedeflenmektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince Tekstil Bölümü öğrencileri, tekstilin hem teknolojik olarak hammaddesini, kimyasını, kumaşın yapısını içeren hem de kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri Dokuma-Baskı Tasarımını kapsayan bir programdan geçerek hedeflenen donanıma ulaşırlar. Ayrıca yaz aylarında , tekstil endüstrisinde gereken stajları da yapan öğrenciler, dördüncü yılın sonunda bir bitirme projesi hazırlayarak mezun olurlar.

RESİM BÖLÜMÜ

Resim Bölümünün amacı, çağdaş çizginin belirlediği, donanımlı sanatçı adaylarını yetiştirmektir. Sanatçı adaylarına gözlem yapabilme, çözümleme ve yaratıcılığını açığa çıkaracak gerekli sanat eğitimini vermektir. Öğrencilerin sanat yetilerini geliştirmeleri, sanatsal düşünme boyutunu yakalayabilmeleri, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanabilmelerini amaçlamaktadır.

Bölüm lisans programı dört yıldır. Bölümde programın amaçlarına ulaşabilmesi için uygulamalı Resim, Desen, Özgün Baskı, Fotoğraf, Duvar Resmi ve Serbest Malzeme Atölyeleri bulunmaktadır. Atölyeler yirmişer kişilik olup, bir öğretim elemanına yaklaşık olarak on öğrenci düşmektedir.

Bölüm eğitim programı, bir yandan öğrencinin yaratıcılığı geliştirirken diğer yandan sanatçı olabilmenin temel disiplinini oluşturmayı hedefler. Dört yıllık eğitim süresince öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeye yönelik hem uygulama hem de düşünsel alt yapı oluşturacak kuramsal dersler verilmektedir. Yıl içinde programa destek oluşturmak amacı ile paneller, seminerler, konferanslar, alanında uzman kişilerce verilmekte, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir.

Mezunlar, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, Üniversite ve Yüksekokullarda seçmeli ve sanat dersleri sorumlusu, eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

Eğitim dili Türkçe’dir. Ayrıca bölümde Sanatta Yüksek Lisans Programı sürdürülmektedir. Bölümde toplam 15 öğretim elemanı bulunmaktadır. 4 öğretim üyesi (1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent), 4 öğretim görevlisi , 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Araştırma görevlileri Lisansüstü eğitimi (Doktora) için Türkiye’nin değişik Üniversitelerinde görevlendirilmişlerdir.

Bölüme her yıl ortalama 20 öğrenci kabul edilir. Bölümün toplam öğrenci sayısı yaklaşık 90-100 arasında değişmektedir.

Bölümde öğrencileri değerlendirme yöntemleri kuramsal derslerde yazılı, sözlü ve dönem ödevleri, uygulamalı derslerde ise atölye çalışmaları, dönem projeleri ve sözlü sınavlar şeklinde yapılır.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl