Photoshop Magazin
 


Maltepe Üniversitesi

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

Sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın vazgeçilmez öğelerinden biri olarak gören, üretim içinde öğrenim düşüncesini benimseyen Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, dört yıllık eğitimi süresince dünyayı doğru algılayan ve yorumlayan, özgür, yapıcı, yaratıcı, aydın, atak ve eleştirel düşünmeyi içselleştirmiş genç sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim verdiği alanlarla ilgili sanayi kuruluşları ve sektörlerle sağlıklı bir işbirliği içinde; öğrenci ve öğretim elemanlarının üretecekleri ortak ve bireysel projelerin sektörde örnek olarak yer almasını sağlayacak bir yapılanma içinde programlarını sürdürecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temel eğitim ilkeleri kısaca şöyle özetlenebilir:

• Çağdaş teknolojiyi eğitimin her alanına taşımak ve kullanımını sağlamak.
• Tüm sanat disiplinleri arasında yoğun bir ilişki ve etkileşim öngören ortak ders, çalıştay ve seminerler düzenlemek.
• Fakültenin dışarıya açık girişim ve etkinliklerini arttırarak yaşamın içinden ve yaşama dönük bir eğitim ve üretim faaliyeti yürütmek.
• Sanat eğitimini, yaşamın ve eğitimin her düzeyinde daha yaygın ve etkili kılabilecek yöntemler geliştirmek.
• Eğitimde yenilenmenin yanı sıra etkin eğitim yöntemlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak.
• Ders içerik ve değerlendirmelerini sürekli olarak geliştirmeye açık bir ortam yaratmak.
• Bilişim teknolojisinin yaratıcı ortam, eleştirel düşünme ve toplumsal yaşam üzerindeki rolünü araştırmak, tanımlamak ve yönlendirmek.
• Çoklu öğrenim ortamı yaratarak, öğrenci-öğretmen-kitap dar üçgenini aşmak ve özgür, bireysel, ayrıca, dinamik bir etkileşim içerisinde bir öğrenme ortamı yaratmak.
• Fakülte olarak tüm ülkede söz sahibi olabileceğimiz konu ve alanların sorunlarını araştırmak, çözümler geliştirmek ve uygulamak.
• Ülke koşul ve gereksinimleri doğrultusunda yeni bölüm ve sanat dalları açmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, bu ilkeler doğrultusunda faaliyet gösteren bölümlerse; Oyunculuk, Plastik Sanatlar ve Sinema’dır.

ÇİZGİ FİLM – ANİMASYON

Son yıllarda hızla gelişen sektörlerin oluşturduğu iş kolları içinde olan animatörlük, özel efekt uzmanlığı, çizgi film sanatçılığı dallarında eğitimli kişilere duyulan gereksinim artmaktadır. Çizgi film ve animasyon, görsel dilin gelişmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle, klasik yöntemlerin yanında, yeni yöntemlerle beslenmekte, değişikliklere uğramakta ve iş alanları genişleyen bir uğraş haline gelmektedir.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir birimi olarak Çizgi Film - Animasyon Bölümü görsel kültürü etkileyen kuramsal sanat eğitimi ile beraber, uygulamaya dönük üretim projeleri ile eğitim vermeyi planlamaktadır. Bu bölüm, animasyon, video, film, sinema dili, multimedya teknikleri, temel tasarım biçimleri, görsel dil ve görsel anlatım konuları irdelenerek alanında uzmanlaşmış, teknik ve kuramsal bilgilerle donanmış, sanatsal düşünme boyutunu yakalamış, teknik becerileri gelişmiş, birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı başarmış, alanla ilgili her konuda yetkinlik kazanmış çizgi film ve animasyon sanatçıları yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin, 5’i burslu olmak üzere toplam 25 öğrenci kontenjanı olan Çizgi Film Animasyon Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı’na girecek olan öğrencilerin ÖSS sınavında herhangi bir puan türünden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir. Öğrenciler eğitimlerinin her aşamasında, danışman eğitmenler eşliğinde, birikimleri ve eğilimleri doğrultusunda projeler üreterek toplu ve bireysel üretim deneyimi edinirler.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü ile tek bir ortamla sınırlı kalmaksızın sanatın faklı alanlarını kaynaştırmayı ve öğrencilerini fotoğraf, video ve sayısal ortam alanlarında yetkinleştirmeyi amaçlamaktadır

Bölümümüzde lisans dersleri kapsamında; Çizgi Film Teknikleri, Animasyon Desen, Çizgi Film, Elektronik Görüntü, Karakter Geliştirme, Öykü Geliştirme, Yaratıcı Yazım, Sayısal Ortamda Tasarım, Sayısal Kurgu, Çizgi Film Uygulamaları, 3 Boyut Modelleme ve Doku Kaplama, 3 Boyut Bilgisayar Animasyon, Çizgi Film Yapımı, 3 Boyut Animasyon Üretimi, Sayısal Portfolyo başlıklı dersler okutulmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce, Türk Dili, Uygarlık Tarihi ise ortak zorunlu dersler kapsamındadır. Diğer fakültelere açılan dersler arasında da Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri, Çalıştay ve Sanat Tarihi yer almaktadır.

Çizgi Film – Animasyon Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi içerisindeki diğer bölümler ile tüm sanat disiplinleri arasındaki yoğun bir ilişki ve etkileşimi öngören ortak ders, çalıştay ve seminerlerle etkileşimi sağlayacaktır. Bölümümüzün altyapı donanımı lisans eğitimi süresince uygulamalara olanak tanıyacak düzeydedir.

Çizgi Film Animasyon Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için en az 60 günlük bir staj çalışmasının yapılmış olması gerekmektedir. Bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği girişimleri sürmektedir. Programı başarıyla bitirenler “Çizgi Film Sanatçısı” unvanlarını alarak sanatsal düşünme boyutunu yakalamış, sayısal ortam kavramlarını algılamış, teknik becerilerini geliştirmiş, birikimlerini sentezleyerek yöntemlerini oluşturmuş ve her tür teknik konuda yetkinlik kazanmış olarak video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında ve sektörle ilgili alanlarda çalışan tüm kuruluşlarda mesleki kariyerlerini sürdürme olanağına kavuşurlar.

FOTOĞRAF VE VİDEO

Çağımızda sanat ürünlerinin üretim, çoğaltım, dağıtım ve sergileme sürecinin sayısal ortama kayması sonucunda sanatın farklı alanları arasındaki katı sınırlar giderek erimektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü görsel sanat disiplinlerini kaynaştırmayı amaçlayan, sayısal ve geleneksel yöntemlerle üretim içinde öğretimi öngören bir programdır.

5’i burslu olmak üzere toplam 25 öğrenci kontenjanı olan Fotoğraf ve Video Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı’na girecek olan öğrencilerin ÖSS sınavında herhangi bir puan türünden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir.

Bölümümüzde; Temel Sanat Tasarımı, Fotoğraf Bilgisi, Karanlık Oda, Video Çekim Teknikleri, Video Kurgu, Yaratıcı Yazım, Proje Tasarımı, Görsel Kültür Tarihi, Stüdyo Teknikleri, Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi, Reklam Fotoğrafı, Sayısal Ortamda Tasarım, Klip ve Reklam Yapımı, Belgesel Fotoğraf, Portfolyo Tasarımı, Bitirme Projesi başlıklı dersler, alan dersleri olarak okutulmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce, Türk Dili, Uygarlık Tarihi ise ortak zorunlu dersler kapsamındadır. Diğer fakültelere açılan dersler arasında da Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri, Çalıştay ve Sanat Tarihi yer almaktadır.

Öğrenciler eğitimlerinin her aşamasında danışman öğretim elemanları rehberliğinde birikimleri ve eğilimleri doğrultusunda projeler üreterek toplu ve bireysel üretim deneyimi edinirler. Fotoğraf ve Video Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki diğer bölümler ile tüm sanat disiplinleri arasındaki yoğun bir ilişki ve etkileşimi öngören ortak ders, çalıştay ve seminerlerle işbirliği içinde olacaktır. Fotoğraf ve Video programı varolan lisans programlarını güçlendirecektir. Fakülte bünyesinde birbirini zenginleştiren ders ve uygulamalarla disiplinler arası kenetlenme sağlanacaktır.

Bölüm öğrencileri görsel kültür, belgesel ve imgesel fotoğraf, artistik ve tanıtım fotoğrafı, video ve sayısal ortam gibi alanlarda yetkinleşerek, eğitimlerinin her aşamasında danışman öğretim elemanları rehberliğinde birikimleri ve eğilimleri doğrultusunda toplu ve bireysel projeler üreterek yoğun bir uygulama alanı bulacaklardır. Programdan mezun olanlar “Fotoğraf ve Video Sanatçısı” unvanı ile sinema, basılı ortamlar, televizyon, her türlü sayısal ortam üretimleri, tanıtım ve reklam ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir.

OYUNCULUK BÖLÜMÜ

Oyunculuk Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde Sinema Bölümü ile birlikte dramatik sanatlar dalında eğitim vermektedir. Ülkemiz dramatik sanatlar alanındaki boşluğun doldurulması amacıyla sahne oyunculuğu yanında film, dizi ve reklam oyunculuğuna da ağırlık veren bölümümüzde öğrencilere sahne teknikleri, ses, konuşma, oyunculuk teknikleri, metin çözümlemeleri, estetik, felsefe, performans, dans, yaratıcı drama, müzik, akrobasi ve kamera karşısında oyun gibi dersler verilecek; sahne, sinema ve televizyon oyunculuğu alanında yetiştirileceklerdir. Beden dilinin geliştirilmesi, farklı ve çağdaş oyunculuk ekollerinin örneklenmesi ve öğrencilerin sinema oyunculuğuna hazırlanması ise programın, diğer üniversitelerdeki benzer programlardan farkını ortaya koymaktadır.

5’i burslu olmak üzere toplam 25 öğrenci kontenjanına sahip olan Oyunculuk Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı’na girecek öğrencilerin ÖSS sınavında herhangi bir puan türünden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir. Öğretim elemanları; öğrencilerimize, üniversiteye kaydoldukları andan projelerinin tasarım ve üretim aşamalarına kadar, ders içinde ve dışında danışmanlık hizmeti vererek öğrenci-öğretim üyesi ilişkisine süreklilik kazandırırlar.

Bölümümüzde lisans dersleri kapsamında; Oyunculuk, Ses ve Konuşma, Ritmik, Drama Tarihi, Hareket, Müzik/Şarkı, Kavga Akrobasi, Tasarım ve Teknik, Oyun Çalışması, Sanat İşletmeciliği, Yaratıcı Drama, Çocuk Tiyatrosu, Sinema Oyunculuğu başlıklı dersler okutulmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce, Türk Dili, Uygarlık Tarihi, ortak zorunlu dersler kapsamındadır. Diğer fakültelere açılan dersler arasında ise Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri, Çalıştay ve Sanat Tarihi gibi dersleri görmek mümkündür.

Oyunculuk Bölümü, disiplinlerarası işbirliğine özel bir önem vermektedir. Bu bağlamda da Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde, doğal olarak en çok Sinema Bölümü’yle işbirliği gerçekleştirilecektir. Oyunculuk Bölümü öğrencilerinin Sinema Bölümü öğrencilerinin filmlerinde oynayarak oyunculuk deneyimi kazanmaları hem her iki bölüm açısından zenginleştirici bir deneyim olacak hem de arzulanan disiplinlerarası yakınlaşma ve etkileşim hayata geçirilmiş olacaktır. Bölümümüzün altyapı donanımı lisans eğitimi süresince bu ve benzeri uygulamalara olanak tanıyacak düzeydedir. Üniversitemiz çatısı altındaki konferans salonları ile ortak havuz sistemi kullanılmakla birlikte bölümümüzde 5 x 4 metre boyutlarında çalışma sahnesi olan Oyunculuk Atölyesi bulunmaktadır.

Ders programında yer alan lisans derslerini başarıyla tamamlamış olmanın yanı sıra en az 60 günlük bir staj çalışmasını tamamlamak da Oyunculuk Bölümü’nden mezuniyetin bir koşulu olarak yer almaktadır. Bu amaçla alanla ilgili kuruluşlarla işbirliği girişimleri sürmektedir. Tüm çalışmalarını başarıyla tamamlayıp mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimiz sinema, tiyatro, televizyon, radyo, tanıtım ve reklam ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda, Oyuncu, Sunucu, Spiker, DJ, VJ, Moderatör ve Seslendirme Sanatçısı olarak çalışma olanağına kavuşurlar.

PLASTİK SANTLAR BÖLÜMÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bütünleşik bir eğitimi öngören Plastik Sanatlar Bölümü; resim, heykel ve seramik dallarını kapsayan, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş, resim, heykel, seramik, kil, taş, cam, takı, özgün baskı, enstalasyon, illüstrasyon gibi pek çok ifade biçimi ve sanat eseri üretiminde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, günümüz çağdaş sanat anlayışının gereklerini uyarlayan, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi öngörmektedir. Bölümümüz; öğrencilerin, sanatsal düşünme boyutunu yakalamaları, sanat kavramlarını algılamaları, becerilerini geliştirmeleri, birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmaları ve her tür teknik konuda yetkinlik kazanmalarını amaçlayan bir bölümdür.

5’i burslu olmak üzere toplam 25 öğrenci kontenjanına sahip olan Plastik Sanatlar Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı’na girecek olan öğrencilerin ÖSS sınavında herhangi bir puan türünden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir. Fakültemizin diğer bölümlerinde olduğu gibi Plastik Sanatlar Bölümü’nde de öğrencilerimize üniversiteye girmelerinden itibaren akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi kapsamında bölümümüzde alan dersleri olarak; Temel Sanat Eğitimi, Plastik Sanatlara Giriş, Resim, Heykel, Seramik, Türk Sanatı, Anadolu Sanatı, Malzeme ve Yöntem Araştırma, Atölye, Sayısal Ortamda Tasarım, Mitoloji, Estetik okutulmaktadır. Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce, Türk Dili, Uygarlık Tarihi ise ortak zorunlu dersler kapsamındadır. Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri, Çalıştay ve Sanat Tarihi de diğer fakültelere açılan dersler arasında yer almaktadır.

Plastik Sanatlar Bölümü, bu derslerin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi içerisindeki diğer bölümler ile ortak çalıştaylar ve seminerler aracılığıyla yoğun bir etkileşim öngörmektedir. Nitekim, bölümümüzün sahip olduğu Temel Sanat Atölyesi, bu amaç doğrultusunda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri, programda yer alan lisans derslerine ek olarak alanla ilgili kuruluşlarda en az 60 günlük bir staj çalışmasını gerçekleştirmekle de yükümlüdürler. Bölümden başarıyla mezun olanlar “Heykeltıraş-Ressam-Seramikçi” unvanlarını alarak sanatsal düşünme boyutunu yakalamış, sanat kavramlarını algılamış, sanat becerilerini geliştirmiş, birikimlerini sentezleyerek yöntemlerini oluşturmuş ve her tür teknik konuda yetkinlik kazanmış olarak üretim zincirindeki yerlerini alırlar. Mezun öğrencilerimiz eğitim aldıkları alanlarla ilgili tüm kuruluşlarda mesleki kariyerlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

SİNEMA BÖLÜMÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir birimi olarak Sinema Bölümü, sanatsal ve yaratıcı düşünme yönü gelişmiş, dramatik yapıtlar üretiminde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, senaryo, yönetim, görüntü, ses, kurgu ve organizasyon konularında yoğun deneyim kazanmış, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sinemacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de dramatik eğitime yoğunlaşmış ilk ve tek sinema bölümünde öğrenciler eğitmenlerle birlikte kısa film önerileri geliştirerek birinci ve ikinci sınıfta 3 – 5 kişiden oluşan gruplarla, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise hiçbir kısıtlamanın olmadığı özgür bir ortamda bireysel film projeleri üretecekler ve en az iki kişisel filme imza atmış genç yönetmen adayları olarak öğrenimlerini tamamlayacaklardır.

5’i burslu olmak üzere toplam 25 öğrenci kontenjanı olan Sinema Bölümü’nü tercih eden adayların ÖSS sınavında SÖZ puan türünden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir. Bölümümüz öğretim elemanları, öğrencilerimize eğitimlerinin her aşamasında olduğu gibi, öğrenci projelerinin senaryo, çekim ve kurgu aşamalarında da ders içinde ve dışında danışmanlık görevi üstlenerek öğrenci-öğretim elemanı ilişkisine süreklilik kazandırırlar.

Bölümümüzde; Yönetim, Kurgu, Görüntü, Ses, Senaryo, Film Yapımı, Sanat Yönetimi, Film Kuramı, Sinema Tarihi, Film Analizi, Film Dili, Yapım ve Finans, Türk Sineması başlıklı dersler, alan dersleri olarak okutulmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce, Türk Dili, Uygarlık Tarihi ise ortak zorunlu dersler kapsamındadır. Diğer fakültelere açılan dersler arasında da Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri, Çalıştay ve Sanat Tarihi yer almaktadır. Sinema Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde en çok Oyunculuk Bölümü ile işbirliği içinde olacaktır. Sinema Bölümü öğrencileri Oyunculuk Bölümü öğrencilerini filmlerinde oynatarak, oyuncu yönetimi ve sahneleme konularında deneyim kazanacaklar, böylelikle, birbirlerini zenginleştiren ders ve uygulamalarla disiplinlerarası etkileşim sağlayacaklardır.

Teorik derslerdeki yetkinliğe olduğu kadar öğrenilenlerin uygulamaya dökülmesine de önem veren bölümümüz, bu açıdan gerekli her türden altyapı donanımına sahiptir. Üniversitemiz çatısı altındaki İletişim Fakültesi ve Teknoloji Televizyonu ile ortak havuz sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca, bölümümüzde Dvix, DVD, Vcd, Svhs, Vhs formatlarında projeksiyon gösterim ve surround ses sistemi donanımlı Sinema Atölyesi ve İzleme Odası bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü öğrencilerinin mezuniyet koşulu olarak, lisans derslerini başarıyla tamamlamalarının yanı sıra 60 günlük bir staj çalışması yapmış olmaları da gerekmektedir. Bu yükümlülükleri başarıyla yerine getirip mezun olanlar “Sinemacı” unvanı alırlar ve sektörün gereksinim duyduğu yönetmen, yapımcı, senarist, yönetmen yardımcısı, görüntü yönetmeni, ses operatörü ve kurgucu olarak uzmanlaşıp sinema, dizi film, reklam, belgesel gibi ürünlerin üretim sürecindeki yerlerini alarak mesleki kariyerlerini devam ettirme olanağına kavuşurlar.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl