Photoshop Magazin
 


Kocaeli Üniversitesi

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997 yılında kurularak 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Arslanbey Kampüsü' nde öğretime başlamıştır. 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Hereke Kampüsü' ne taşınmış ve Sümerbank Lojmanlarının onarılması ile kazanılan binaları Resim, Müzik, Fotoğraf ve İç Mimarlık Bölümleri ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2002-2003 Öğretim yılından itibaren yapısı değişen fakültenin bölümleri Plastik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatları, İç Mimarlık ve Müzik halini almıştır. Bu bölümlere 2004 yılından itibaren Sahne Sanatları Bölümü eklenmiştir.


PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ

1997-1998 eğitim-öğretim yılında resim bölümü olarak faliyetlerine başlayan bölüm 2002-2003 eğitim-öğretim yılından intibaren YÖK izniyle Plastik Sanatlar Bölümü adıyla faliyetini sürdürmektedir. İnterdisipliner bir anlayışla yapılandırılan bölüm, Resim ve Heykel Anasanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde Resim ve Heykel disiplinlerinin sentezine yönelik bir eğitim anlayışı amaçlanmaktadır.Bölümde ilk iki yıl her iki anasanat dalını içeren ortak program yürütülür. Eğitim üçüncü yıldan itibaren belirtilen ölçütler doğrultusunda anasanat dallarına ayrılır.


MÜZİK BÖLÜMÜ

1997 yılında eğitime başlayan Müzik Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Sekiz dönemlik lisans eğitimi vermekte olan bölüm, Müzikoloji Sanat Dalı ve Müzik Toplulukları Sanat Dalı olarak, iki Sanat Dalı halinde işlevini sürdürmektedir. Lisans sonrasında, tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmekte, ayrıca açılması öngörülen doktora programı için de çalışmalar sürdürülmektedir.


Bölümün eğitimi, ilk iki dönemdeki ortak derslerden sonra müzikoloji'de; armoni, kontrpuan, müzik biçimleri, eser analizi, enstrumantasyon, orkestrasyon, kompozisyon, Türk bestecileri, müzikte dönemler gibi konularda; müzik topluluklarında ise; piyano, gitar, flüt, şan, keman, viyola, viyolonsel, kontrabas ve yanı sıra müzikoloji sanat dalındaki derslerde de eğitim verilmektedir.

Müzikoloji alanında özgün çalışmalar yapan bölüm, aynı zamanda sanat etkinliklerinde de çalışmalar sergilemektedir. 2000 yılında kurulan Oda Orkestrası'nın, önümüzdeki yıllarda nefesli ve vurmalı çalgıların da katılımıyla bir senfonik orkestraya dönüştürülmesi öngörülmektedir. Bölümün kuruluşundan beri varolan çoksesli koro, solistler ve diğer oda toplulukları sanat etkinliklerinde yer almakta, tüm etkinlikler okul içinde ve çevre illerdeki sanat merkezlerinde sergilenmektedir.

FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLARI BÖLÜMÜ

1997-98 eğitim - öğretim yılında Fotoğraf Bölümü adıyla eğitim faliyetine başlayan bölüm, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK izniyle Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü adını almıştır. İnterdisipliner bir anlayışla yapılandırılan bölüm fotoğraf ve grafik anasanat dallarını içermektedir. Bölümde Fotograf ve Grafik sanat disiplinlerini reklam ve tanıtım anlamında sentezlemeye yönelik bir eğitim türünün sürdürülmesi amaçlanmaktadır. İlk iki yıl her iki sanat ana sanat dalının temel disiplinleri üzerine kurgulanan bir eğitim yürütülür. Üçüncü yıldan intibaren belirtilen esaslara göre Fotoğraf veya Grafik Anasanat dallarına ayrılır.


SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
2004 yılında kurulan Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı anasanat dallarını içerir. Tiyatronun bu alt dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi, 3. ve 4. sınıftan itibaren ortaklaşa yaratılan tiyatro yapımları aracılığıyla öğrencilerin profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl