Photoshop Magazin
 


Kadir Has Üniversitesi

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesinin amacı,yaşadıkları toplumda ki bireylerin duygu ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı, kültürlü ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektir. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, tasarım dünyasındaki son yenilikleri takip eden ve teknolojinin, alanının ve kullanımının farkında olacak şekilde eğitilirler.

Öğrenciler okula bir yetenek sınavı ile alınırlar ve hazırlık sınıfını geçtikten sonra kendi bölümlerine katılırlar. Her bölüm kendi tasarım alanına yönelik dersleri içeren müfredat programına sahiptir. Müfredat aynı zamanda profesyonel yaşamda gerekli olan iş yönetimi ve hukuksal bilgilerin verildiği dersleride içerir. Ayrıca her program, genel tasarım ve sanat alanında daha geniş bir görüş kazandırmayı amaçlayan çok geniş bir seçmeli ders seçeneğinede sahiptir.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü iç mekanlarda ,rahat,kullanışlı ve şık tasarımlar yapabilen sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu,yeni binaların projelerinin hazırlanış aşamasında ve aynı zamanda eski binaların iç mekanlarının dönüşüm projeleri aşamasında mimari ekiplede beraber çalışmayı da içermektedir. Tasarım yapılırken, müşterilerin kişsel ve sosyal ihtiyaçları, teknolojideki yenilikler, sanatsal alandaki son trendler de tasarım kriterleri olarak göz önünde bulundurulur.

Bu şartlar altında, bu bölümde çalışmaların konusu, sanatsal beceriden, soyut fikirlere, teknolojiden insane bilimlerine kadar uzanan bir çeşitlilik gösterebilmektedir. Müfredat; atölye çalışması olarak yapılan teknik çizim,desen ,maket yapımı ,teorik dersler ve seminerleri içermektedir.Öğrenciler,serbest el çizim ile fikirlerini ifade edebilecek noktaya geldikten sonra bilgisayar kullanmaya başlarlar.Bu yüzden ' Bilgisayar Destekli Tasarım' dersi dördüncü sömestrden itibaren başlar.

Meslek Olanakları

İç Mimar çalıştırmak isteyen çok geniş bir kurum zinciri bulunmaktadır.Bunlar arasında;mimarlık ve iç mimarlık ofisleri,inşaat firmaları,çeşitli devlet ve özel kurumlar sayılabilir.

Endüstri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı tüketim pazarında, elektronik ve iletişim sektöründen, mobilya, beyaz eşya, takı, ambalaj ve otomotiv sektörüne kadar, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımını içerir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı uzmanlık alanı teknik yönüyle fen bilimleri, insanbilim-ergonomi, üretim-malzeme teknolojileri, çevrebilim gibi pekçok uzmanlık alanı ile birlikte çalışan, bir bilim dalıdır. Estetik boyutuyla ele alındığında ise, endüstri ürünleri tasarımı, toplumsal değerler sistemini, küresel etkileşmenin sonuçlarını, tüketici beklentilerini ele alır. Diğer taraftan ülke ve dünya ekonomisi ile birlikte oluşan trendlerin analizi, tüketim kültürü, rekabet süreçleri gibi araştırmalar sonucu kazanılan bilgiyi tasarım sürecinde kullanır. Bu çerçevede temel ürün tasarımı proje bilgisi ve ürün tasarımı kültürü ile beraber, pazarlama, kurumsal kimlik, markayı temsil eden ürün stratejisinin belirlenmesi gibi konularda tasarımcının vizyonunun genişletilmesi amaçlanır.

Meslek Olanakları
Mezunlar tüketim pazarı, elektronik ve iletişim sektörü, mobilya, beyaz eşya, takı, ambalaj ve otomotiv sektörüne kadar, seri üretilebilecek her türlü alanda iş imkanına sahip olmakla beraber serbest tasarımcı olarak bu tür sektörlere dışarıdan danışmanlık yapabilmektedirler.

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

Grafik Tasarımın başlıca ilgi alanı görsel iletişim sanatıdır. Bir grafik tasarımcının işi harf, rakam, figür ve resim gibi göresel elemanları organize ederek kitlelere mesaj iletmektir. İletişimi sağlamak için logolar, afişler, billboardlar, paketler, kitaplar, dergiler ve benzeri ürünler tasarlanır.

Bölümün programını hazırlanırken güncel idealler dikkate alınır. Toplumun sürekli değişen taleplerini karşılayabilmek için, dersler sosyal, kültürel ve artistic temel oluşturacak şekilde planlanır. Öğrencilerin illustrasyon, fotoğraf, tipografi ve basım gibi tasarımın farklı dallarıyla alakadar olmaları gerektiği gibi, sosyoloji ve piskoloji gibi sosyal bilimleri de tanımaları gerekmektedir. Çağdaş teknolojinin gereğince, bilgisayar destekli dersler bölüm eğitiminin birinci yılından başlamaktadır.

Grafik Tasarım Bölümü, öğrencilerini mesleklerine dair profesyonel bir bakışa sahip olan, yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümden mezun olan grafik tasarımcılar, reklam ajansları, grafik sanat atölyeleri, basım ve yayım firmalarında görev alabilirler.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl