Photoshop Magazin
 


Dokuz Eylül Üniversitesi

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 


Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 02.09.1975 tarihinde Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Türkiye'nin bu alandaki ilk fakültesidir ve 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Öğrenim süresi dört yıl olan 10 bölümden oluşmaktadır.

 

RESİM BÖLÜMÜ

Resim Anasanat Dalı, 1983-84 yılından bu yana eğitim ve öğretim yapmaktadır. Resim Anasanat Dalı'nın amacı, sanatın genel fonksiyonu içinde ülkemizin resim sanatı alanında gerek duyduğu elemanları yetiştirmektir.

Resim Anasanat Dalı dört yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında plastik sanatların kavram ve teknikleriyle ilgili Temel Sanat Eğitimi, Görsel Algılama, Algı Psikolojisi, Uygarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Felsefe - Sanat Felsefesi gibi sanat-kültür dersleri okutulur. Atölye derslerinde başarılı görülen öğrenciler bir, iki ve üçüncü yıl sonunda yurt içinde veya yurt dışında staj ve pratik çalışma yaparlar. Program, bitirme tezi niteliğinde, bir araştırma raporu ve diploma sergisiyle tamamlanır.

HEYKEL BÖLÜMÜ

Heykel Bölümü - Heykel Anasanat Dalı, 1986/87 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Heykel bölümü kurulduğu günden beri programında yaptığı değişikliklerle kendini sürekli yenileyerek, sanat dünyasına alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.

 

Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye’de ve dünyada bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans programları ile ülkemizdeki orta öğretimin niteliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Bu programda, bölümün temel dersi niteliğindeki heykel dersleri (Heykel 1,2,3,4 ve 5) hem geleneksel hem de çağdaş malzeme ve tekniklerle biçimlendirme sorunlarını inceleyen; kompozisyon ve anlatım olanaklarını araştıran; özgünlüğü sorgulayan bir süreci kapsayacak şekilde eşit miktarlarda (12’şer saat) dört yıla yayılmıştır. Mesleki teknikleri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı dersler (Kalıp Teknikleri, Ağaç-Taş Heykel Teknikleri, Metal Heykel Teknikleri, Döküm Teknikleri, Temel Fotoğraf, vb) alt sınıflara çekilip; içerikleri bilgilendirmeye dayalı teorik dersler (Sanat Tarihi, Mitoloji, İkonoloji, Sanat Psikolojisi vb) ara sınıflara yoruma dayalı teorik dersler (Sanat Eseri Çözümlemeleri, Toplumbilim, Sanat Felsefesi, vb) ise üst sınıflara konmuştur.

 

Ayrıca heykel bölümünde uygulanmakta olan program dahilinde I, II ve III. yılın sonunda 160’ar saatten toplam 480 saat pratik çalışma yaptırılır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma çalışmasıyla tamamlanmaktadır.

 

Heykel Bölümünde öğrenim I. yılın sonunda öğrencinin çalışacağı atölyeyi seçme sistemine dayanır. Heykel Bölümünde okuyan öğrenci Modelaj, Doğrudan Biçimlendirme Heykel Atölyesi ve Serbest Anlatım Heykel Atölyelerinden birini seçer; bir aylık deneme süresi sonunda hangi atölyede çalışacağı konusundaki kararını kesinleştirmiş olur. Bu seçim her eğitim ve öğretim yılı başında yeniden yapılır. Her yıl aynı atölye seçilebileceği gibi farklı atölyeler de seçilebilmektedir.

GRAFİK BÖLÜMÜ

 

Grafik Bölümü, 1983-84 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Grafik Bölümü eğitim programı, bugün ülkemizde ve dünyada bu dalda öğretim yapan Üniversitelerin lisans programlarıyla, ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 4 yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Grafik Atölyesi gibi uygulamalı dersler dışında sanat-kültür dersleri yer almakta, ikinci ve daha sonraki yıllarda teorik ciersler giderek azalırken uygulamalı meslek derslerinin programı içerisindeki yüzdeleri artmaktadır. Genellikle belli bir sanat formasyonuyla birlikte Grafik-Tasarım, Tipografi, Grafik Resim (illüstrasyon), Baskıresim (Özgün Baskı) Üçboyutlu Tasarım, Basın Yayın Grafiği, Deneysel Tasarım, Animasyon ve Fotoğraf çalışmaları ile devam eden eğitim ve öğretim, bir bitirme projesiyle sona ermektedir.

SİNEMA TV BÖLÜMÜ

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, (1998-1999 öğrenim yılından bu yana) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği merkezi sınavla her yıl otuz öğrenci almaktadır. 1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan Sinema Televizyon Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm, kendisi içinde Yönetmenlik, Görüntü Yönetmenliği ve Senaryo Yazarlığı olmak üzere üç sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Öğrenciler birinci yılın sonunda, danışmanlarının yönlendirmesi ve bireysel seçimleriyle devam etmek istedikleri sanat dalını seçmekte ve ikinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili kendi derslerine devam etmektedirler. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçmekte, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim etmekte ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olmaktadır.

Sinema Televizyon Bölümü, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin düzenleyici ve katılımcılarındandır. Ayrıca bölüm bünyesinde, uzun ve kısa metrajlı olmak üzere çok sayıda dramatik ve belgesel film gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında öğretim üyelerince hazırlanmış otuza yakın kuramsal çalışma, kitap olarak yayımlanmıştır. Uzun süredir yayımlanmakta olan ve Türkiye çapında dağıtılan SineMasaL dergisi de, bölümün sürekli etkinlikleri arasındadır.

 

Bölümde VHS, S-VHS, Dijital-8, BETACAM kayıt araçları ve bilgisayar ortamında kurgu sistemi bulunmaktadır. Profesyonel amaçlı kullanıma uygun bir televizyon stüdyosu da tamamlanmak üzeredir.

TEKSTİL BÖLÜMÜ

Tekstil Anasanat Dalı, 1977-1978 öğretim yılında, Tekstil Tasarımı eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bu program öğrenciyi dört yıl boyunca; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı, Moda-Aksesuar Tasarımı dallarında teknik ve estetik bilgi ve becerilerle donatarak, tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, üretken tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur.

1998-1999 Eğitim yılından itibaren 1.sınıfta başlatılan uzmanlık alan programlarının ortak amacı, becerinin anlatım aracı durumuna dönüştürülmesi, onunla özgün biçimler yaratılması, sanat ile endüstrinin kaynaştırılmasıdır.

Dört yıl boyunca temel eğitim ve mesleki tasarım derslerine ek olarak sanat-kültür dersleri, çeşitli sanat bilim konferansları, seminerler, teknik geziler ve stajlarla desteklenen eğitim diploma çalışmasıyla tamamlanır.

SERAMİK BÖLÜMÜ

Seramik Anasanat Dalı 1987-88 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı bu dalda öğretim yapan üniversitelerin lisans programları ve ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dört yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Seramik Tasarımı gibi uygulamalı dersler dışında, kuramsal ağırlıklı, sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılda ilk yıldan başlatılan atölye ve teknoloji dersleri yoğunlaştırılarak ve alçı şekillendirme gibi diğer uygulama dersleri eklenerek, uygulamaya ağırlık kazandırılmaktadır. Belirli bir sanat formasyonuyla seramik mesleki formasyonu için hem kuramsal hem uygulamalı disiplinlerle sürdürülen eğitim ve öğretim, üçüncü yıldan itibaren Serbest Seramik Tasarımı ve Endüstriyel Seramik Tasarımı gibi mesleki uzmanlık dallarına yönelmekte ve eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir.

 

 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Bu bölümde yer alan anasanat dallarının eğitim ve öğretim programı, ülkemizde söz konusu alanda eğitim veren üniversitelerdeki lisans eğitim programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Müzik Bilimleri Anabilim Dalı; Müzik Bilim ve Müzik Teknolojisi adı altındaki opsiyon programlarıyla ülkemizin gereksinim duyduğu Müzik Bilimcisi ve Müzik Teknolojisi Uzmanı yetiştirmeyi hedefleyen önemli kurumlarımızdan biridir.

Amaç:

a) Müzik Bilim: Müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesi ve konuyla ilgili kültürel birikimin sağlanmasıdır.

b) Müzik Teknolojisi: Müzik üretiminin teknolojik boyutunda ses kayıt stüdyosunun teknik donanımı, ses kayıt teknikleri ve bilgisayarla müzik üretimi alanlarına yoğunlaşan bu programla müzik teknolojisi uzmanı yetiştirmektir. Bu programın açılması ve alınacak öğrenci sayısı her öğretim yılında alt yapı ve eğitim koşullarına göre belirlenir.

Bu iki opsiyon programı ile öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda öğrenim görmeleri sağlanır. Bu uzmanlık dallarının yanı sıra öğrencilere yine kendilerinin seçecekleri bir çalgı üzerinde yeteneklerini geliştirme olanağı da tanınır.

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Sahne Sanatları Bölümü 1976-1977 öğretim yılından bu yana eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Sahne Sanatları Bölümü'nün amacı, uygulamalı ve deneysel çalışmaların yanı sıra kuramsal çalışmaların da önemli olduğu tiyatro sanatı ve bilim alanlarında ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte profesyonel alanda Oyuncu, Dramatik Yazar(Tiyatro, Radyo,TV, Sinema ve Reklam Yazarlığı) ve Sahne Tasarımcısı (dekor, giysi, ışıklama, efekt, iç tasarım... v.b.) yetiştirmektir.

 

Sahne Sanatları Bölümü birinci sınıftan başlayarak Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Dramaturji ve Sahne Tasarımı Dallarından oluşan bir eğitim programı uygulamaktadır. Öğrenciler Tiyatro Tarihi, Tiyatro Kuramları, Oyun incelemesi, Türk Tiyatrosu, Toplumbilim, Sahne Uygulaması gibi ortak derslerde birlikte eğitime tabi tutulurlar. Öğrenci adayları önkayıtları sırasında bu üç sanat dalından dilediklerini seçip, yetenek sınavlarına katılabilirler. Sınavı kazanan adayların saptanan sanat dalları kesindir. ileride herhangi bir değişiklik yapılamaz. Öğrenciler eğitim izlencesinin yanı sıra ilk üç yıl içinde tamamlanması gereken 500 saatlik pratik çalışma ve üçüncü yıldan itibaren de 100 saatlik staj uygulamalarını bitirmek ve mezuniyet için kendi sanat dallarında bir diploma çalışması hazırlayarak mesleki bilgilerini ve yeteneklerini kanıtlamak zorundadırlar.

 

Oyunculuk Anasanat Dalı

Oyunculuk Anasanat Dalı ülkemizde üniversite düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir lisans dalıdır. Ağırlıklı olarak tiyatro alanında oyunculuk eğitimi yapılmaktadır.

 

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı tiyatro, sinema, radyo TV reklam yazarlığı gibi Dramatik Yazarlık alanlarında ürün verecek metin yazarları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğrencilere dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların yanı sıra, Dramaturgi Tiyatro Eleştirmenliği ve Tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli formasyonu kazanacakları bir eğitim öğretim programı uygulanır.

 

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

Sahne Tasarımı Eğitim Programı; Tiyatro Sahne Tasarımı, Televizyon Set Tasarımı, Sinema Set Tasarımı, Kostüm Tasarımı eğitimlerini içermektedir. Sahne Tasarımı öğrencileri Tiyatro, Televizyon ve Film dünyasındaki tasarım çalışmaları için gereken dekor, kostüm makyaj, ışık, ses efekt yapımı vb. dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak almaktadırlar.

 

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı; tiyatro, opera, bale, sinema ve televizyon alanlarında ihtiyaç duyulan kostüm kreatörü, dekor ve ışık sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mezunlar iç mimarlık alanında ev, işyeri, büro dekorasyonu ve fuarlarda stand tasarımları da yapabilmektedirler. Böylece çalışma olanaklarını genişletmek ve bu alanlarda da aranılan başarılı birer tasarımcı olarak isim yapmak fırsatlarını değerlendirebilmektedirler. Mobilya tasarımı ve reklam ajanslarında çekilen filmlerde sanat yönetmenliği yine Sahne Tasarımı mezunlarının çalışma alanlarındandır.

 

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kuramsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu sanat dalında öğretim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren profesyonel çalışmalara olanak sağlayan bir fotoğraf makinesi donanımlarını edinmek ve uygulamalarında kullanacakları her türlü çalışma malzemesini kendileri karşılamak zorundadırlar.

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİBÖLÜMÜ

Temel Eğitim Bölümü, Fakültenin diğer bölümlerine yönelik Temel Sanat Eğitimi, Temel Fotoğraf gibi sanatsal; Genel Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Toplum Bilimi, Sanat Psikolojisi, Mitoloji, Sanat Eserleri Çözümlemesi gibi kuramsal derslerle eğitim ve öğretim yapmaktadır.Ayrıca Temel bilgi teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar ve programlarının eğitimi verilmektedir. Temel Eğitim Bölümü, Fakültenin diğer bölümlerine yönelik Temel Sanat Eğitimi, Temel Fotoğraf gibi sanatsal; Genel Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Toplum Bilimi, Sanat Psikolojisi, Mitoloji, Sanat Eserleri Çözümlemesi gibi kuramsal derslerle eğitim ve öğretim yapmaktadır.Ayrıca Temel bilgi teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar ve programlarının eğitimi verilmektedir.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl