Photoshop Magazin
 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTERSİGüzel Sanatlar Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 09.09.1997 de kurulmuştur. 1999-2000 eğitim - öğretim yılı başında Anafartalar Kampüsü’nde büro açılmış ve alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.

Müracaatımız sonunda YÖK’ün 29.02.2000 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca bölüm, anasanat dalı ve sanat dallarından oluşması kararı 07.03.2000 tarih ve 531-4897 nolu resmi yazı ile bildirilmiştir.

2000-2001 eğitim - öğretim yılı başında Terzioğlu Kampüsü Ç.M.Y.O. binasının 3. katına taşınılmıştır. Öğretim dili Türkçe’dir. Fotoğraf ve Heykel Bölümü henüz öğrenci almamaktadır.

 

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü; Eski Çini Onarımları, Minyatür - Tezhip, Halı - Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri,Cilt, Eski Yazı Anasanat dallarından oluşmaktadır. 2001-2002 eğitim- öğretim döneminde açılan bölüm eski çini onarımları anasanat dalı olarak eğitim vermekte ve yeni açılacak anasanat dalları ile eğitimi sürdürecektir. Bölümümüz özgün tasarımlar ve uygulamalar yaparak günümüz Türk sanatlarını oluşturmayı ve bu alanda duyulan ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedeflemiştir. Bölümde; öğrencileri şekillendirme ve görsel algılama yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra el sanatlarımızın özellikleri, sanatsal değerleri, restorasyon ve konservasyonuda tanıtılmakta ve öğretilmektedir.

GRAFİK BÖLÜMÜ

İletişim, basın yayın, reklamcılık ve habercilik gibi iş kolları, günümüzde birbirleri ile yakın ilişkiler kurmuş ve teknolojik imkanlarla beslenerek hemen her alanda kullanıma girmişlerdir. Bu noktada Grafik Bölümü, ilgili alanlarda görev almak üzere, nitelikli ve çağdaş özelliklere sahip, çok yönlü ve donanımlı grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri stajları ile, her an gelişme kaydeden sektörü takip edip, yenilikleri özümsemeleri sağlanmaktadır. Teknoloji ile yakından bağlantılı olan Grafik Bölümü’nün, laboratuar ve teknik donanımlarının geliştirilme süreci devam etmekte olup, hedeflenen düzeye ulaşması halinde, üniversitemizin iletişim tasarımı ile bağlantılı ortak çalışmalar yürütülmesi de amaçlanmaktadır.

RESİM BÖLÜMÜ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, lisans ve yüksek lisans düzeyinde Resim eğitimi verir. Bölümümüzün amacı, evrensel düzeyde özgün yapıtlar üretebilecek, yaratıcı, çağdaş, aydın ressamlar yetiştirmek; toplumun maddesel ve ruhsal gereksinimlerini de göz önüne alarak estetik beğeniyi evrensel düzeylere taşımaktır. Ayrıca; tüm sanat disiplinleri arasında etkileşime açık ders programları ve dışarıya açık etkinlikler oluşturmak hedeflenmektedir.

Resim Bölümü’nden mezun olanlar serbest sanatçı, tasarımcı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, eski eser onarımında (tablo ya da duvar resmi gibi) restoratör olarak çalışabilirler.

2001-2002 eğitim-öğretime başlayan bölümümüzde, halen 51 lisans öğrencisi ve 6 yüksek lisans öğrencisi eğitim-öğretime devam etmekte, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, bir uzman ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm programında bulunan teorik ve uygulamalı dersler 4 Resim Atölyesi, 1 Özgün Baskı Resim Atölyesi, 1 Duvar Resmi Atölyesi’nde yürütülmektedir.

SERAMİK BÖLÜMÜ
Seramik Bölümü, 4 yıllık eğitim süresince Serbest Seramik ve Endüstriyel Seramik Tasarım Sanat Dallarında teorik ve uygulamalı atölye derslerinden oluşan bir programla mezunlar vermektedir. Bu eğitim süresince gerçekleştirdikleri staj çalışmaları ile seramik sanayisini daha yakından tanıma olanağına da kavuşmaktadırlar. Mezunlarımızın seramik fabrikalarında iş bulma olanaklarının yanı sıra, açacakları özel atölyelerinde ya da lisansüstü eğitimlerini sürdürerek üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik personel olarak çalışabilme şansına da sahiptirler. 7 atölye, 1 laboratuar, 5 fırın bulunan bölümümüzde, yüksek lisans eğitimi de verilmekte, düzenlediğimiz çalıştay, seminer, sergi ve mesleki gezilerle eğitim kalitemizi her geçen gün arttırmaktayız.

SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI BÖLÜMÜ
Bölüm Nedime Hanım Kültür Evi’nde (Güzel Sanatlar Fakültesi Nedime Hanim Binası) 2002-2003 eğitim - öğretim yılında örgenci alarak eğitime başlamıştır. Bölüm Oyunculuk Ana sanat dalı’nda hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık tiyatro oyunculuğu eğitimi vermektedir. Özel Yetenek sınavı ile örgenci kabul eden bölümün yetenek sınavı tarihleri her yıl ağustos ayında ilan edilir.

SİNEMA-TV BÖLÜMÜ
Bölüm, dünyada ve ülkemizde hızla büyüyen görsel-işitsel iletişim sektöründe ve sinema alanında görev alacak gençleri, güncel teknolojiyle yoğrulmuş bir programla yetiştirmek amacındadır. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin yönetmen, görüntü yönetmeni, yapımcı, senarist, sanat yönetmeni gibi unvanlar almaları hedeflenmektedir. Mezunlarımız kamu kuruluşlarında, reklam ajanslarında, film stüdyolarında istihdam edilebilirler. 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlayan ve şu anda sadece İngilizce hazırlık ile birinci ve ikinci sınıfları bulunan bölümüz henüz mezun vermemiştir. Üç yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam altı öğretim elemanının görev yapmaktadır. Bölümüz gerek teknik donanım gerekse akademik personel konusunda gelişimini tamamlamayı , öğrencilerini daha çok kentin tarihi ve doğal zenginliklerini sinema diliyle görselleştirmesi konusunda yönlendirerek, kenti tanıtmayı hedeflemiştir.

TEKSTİL BÖLÜMÜ
Tekstil bölümünün amacı;öğrencilerin tekstil alanında nitelik ve işlevsel olarak estetik değerlere sahip evrensel özgün ürünler ortaya koyabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlamaktır.

Tekstil tasarım ve moda tasarımı alanında alacakları eğitim doğrultusunda görsel anlatım zenginliğini çağdaş teknolojinin imkanları ile birleştirerek estetiğin ve tekniğin bir arada kullanıldığı tasarımlar geliştirmek amaçlanmaktadır.

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Temel Eğitim Bölümü, öğrenci almamaktadır; ancak Güzel Sanatlar Fakültesi’nin tüm diğer bölümlerinin I. Yıl programında yer alan uygulama ağırlıklı Temel Sanat Eğitimi dersi ile dört yıl boyunca okutulan çeşitli teorik kültür derslerini vermekle yükümlüdür. Bölüm bünyesinde, bu derslerin daha etkin bir şekilde verilmesi amacıyla slayt ve bilgisayar sunumlarından oluşan bir görsel arşiv bulunmaktadır. Bölüm dersleri Temel Sanat Eğitimi atölyesi, Desen atölyesi ve iki teorik derslikte yürütülmektedir.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl