Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Grafikler

mehtap_kadakal

Grafikler

Grafikler, istatistik bilgilerinin görsel bir şekilde iletişimini sağlar. Adobe Illustrator uygulamasında, dokuz farklı türde grafik oluşturabilir ve bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Grafikler oluşturmaGrafik oluşturma

1 Bir grafik aracı seçin.Başta kullandığınız araç, Illustrator uygulamasının ürettiği grafik türünü belirler; ancak, sonradan grafik türünü kolaylıkla değiştirebilirsiniz.2 Aşağıdaki yollardan herhangi biriyle grafiğin boyutlarını tanımlayın:• Grafiğin başlayacağı köşeden başlayıp diyagonal olarak karşı köşeye kadar sürükleyin. Grafiği merkezinden başlayarak çizmek için, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Grafiği kareyle sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.• Grafiği oluşturmaya başlamak istediğiniz yeri tıklatın. Grafik için bir genişlik ve yükseklik girin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Not: Tanımladığınız boyutlar, grafiğin ana gövdesi içindir; grafiğin etiketlerini ve göstergelerini kapsamaz.

3 Grafik Verileri penceresinde grafiğin verilerini girin.Önemli: Grafik verilerinin, grafik türüne göre değişen, belirli bir sırayla düzenlenmiş olması gerekir. Veri girmeye başlamadan önce mutlaka, çalışma tablosundaki etiketleri ve veri kümelerini nasıl düzenleyeceğinizi okuyun.4 Grafiği uygulamak için, Uygula düğmesini tıklatın veya sayısal tuş takımındaki Enter tuşuna basın. Grafik Verileri penceresi, siz kapatıncaya kadar açık kalır. Bu, grafik verilerini düzenlemekle çalışma yüzeyinde çalışmak arasında kolayca geçiş yapmanıza olanak verir.Sütun genişliğini veya ondalık basamak sayısını ayarlama

Sütun genişliğinin ayarlanması, grafikteki sütunların genişliğini etkilemez, sadece bir sütunda daha fazla veya daha az rakam görüntülenmesine neden olur.Varsayılan değer olan 2 ile, bir hücreye girilen 4 sayısı, Grafik Verileri penceresindeki kutuda 4,00 olarak, bir hücreye girilen 1,55823 sayısı 1,56 olarak görüntülenir.

Sütunların genişliğini ayarlama

 Aşağıdakilerden birini yapın:• Hücre Stili düğmesini tıklatın ve Sütun Genişliği metin kutusuna 0 ile 20 arasında bir değer girin.• Fare işaretçisini, ayarlamak istediğiniz sütunun kenarına getirin. Fare işaretçisi, çift uçlu bir oka dönüşür. Sonra tutamacı istediğiniz konuma sürükleyin.

Hücreler için ondalık basamak sayısını ayarlama

 Hücre Stili düğmesini tıklatın ve Ondalık Sayısı metin kutusuna 0 ile 20 arasında bir değer girin.

Grafik verilerini girme

Grafiğiniz için veri girmek amacıyla Grafik Verileri penceresini kullanın. Grafik Verileri penceresi, bir grafik aracı kullandığınızda otomatik olarak çıkar ve siz kapatıncaya kadar açık kalır.

Grafik verileri penceresiA. Giriş metin kutusu B. Verileri içe aktar C. Satır/sütun sırasını değiştir D. x/y değişimi E. Hücre stili F. Döndür G. Uygula1 Varolan bir grafik için Grafik Verileri penceresini görüntüleme: Seçim aracıyla tüm grafiği seçin, sonra Nesne > Grafik> Veri'yi seçin.2 Verileri aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak girin:• Çalışma tablosunda bir hücre seçin ve pencerenin üst kısmındaki metin kutusuna veriyi girin. Veriyi girip aynı satırdaki sonraki hücreyi seçmek için Sekme tuşuna basın; veriyi girip aynı sütundaki sonraki hücreyi seçmek için Enter veya Return tuşuna basın; hücreden hücreye geçmek için ok tuşlarını kullanın; veya seçmek için başka bir hücreyi tıklatın.• Verileri Lotus® 1-2-3 veya Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo uygulamasından kopyalayın. Grafik Verileri penceresinde, yapıştıracağınız verilerin sol üst hücresi olacak hücreyi tıklatın ve Düzenle > Yapıştır'ı seçin.• Bir kelime işlem programı kullanarak, her hücrenin verilerinin birbirinden birer sekmeyle ayrıldığı ve her satırdaki verilerin satır başı karakteriyle ayrıldığı bir metin dosyası oluşturun. Veriler sadece ondalık ayırıcı içerebilir, aksi halde veriler alınamaz. (Örneğin, 732000 girin, 732,000 değil.) Grafik Verileri penceresinde, içe aktardığınız verilerin sol üst hücresi olacak hücreyi tıklatın, Verileri İçe Aktar düğmesini tıklatın ve metin dosyasını seçin.Not: Kazayla verileri ters sırayla (yani sütunlar yerine satırlar ve tersi) girerseniz, satır ve sütunlardaki verilerin yerini değiştirmek için, Satır/Sütun Sırasını Değiştir düğmesini tıklatın. Saçılma grafiklerinin x ve y eksenlerini birbiriyle değiştirmek için, X/Y Değişimi Yap düğmesini tıklatın.3 Grafiği yeniden oluşturmak için, Uygula düğmesini tıklatın veya sayısal tuş takımındaki Enter tuşuna basın.

Grafik etiketlerini ve veri kümelerini kullanma

Etiketler iki şeyi açıklayan sözcükler veya sayılardır: karşılaştırmak istediğiniz veri kümelerini ve bunları hangi kategoriler içinde karşılaştırmak istediğinizi. Sütun, yığınlanmış sütun, çubuk, yığınlanmış çubuk, çizgi, alan ve radar grafikler için, çalışma tablosuna etiketleri şu şekilde girersiniz.

Grafik Verileri penceresindeki etiketlerA. Veri kümesi etiketleri B. Boş hücre C. Kategori etiketleriEtiket girmeSütun, yığınlanmış sütun, çubuk, yığınlanmış çubuk, çizgi, alan ve radar grafikler için, çalışma tablosuna etiketleri şu şekilde girin:• Illustrator uygulamasının grafik için bir gösterge oluşturmasını istiyorsanız, sol üst hücrenin içeriğini silin ve hücreyi boş bırakın.• En üst satırdaki hücrelere, farklı veri kümelerinin etiketlerini girin. Bu etiketler göstergede görüntülenir. Illustrator uygulamasının gösterge oluşturmasını istemiyorsanız, veri kümesi etiketleri girmeyin.• Kategori etiketlerini, sol sütundaki hücrelere girin. Kategoriler çoğunlukla gün, ay veya yıl gibi zaman birimleridir. Bu etiketler, grafikte yatay veya düşey eksende görüntülenir; bunun istisnası olan radar grafiklerde etiketler ayrı bir eksende çıkar.• Sadece sayılardan oluşan etiketler oluşturmak için, sayıları düz tırnak işareti içine alın. Örneğin, 1996 yılını etiket olarak kullanmak istiyorsanız, "1996" girin.• Etiketlerde satır kesmeleri oluşturmak için, satırları dikey düz çizgi karakteriyle ayırın. Örneğin, aşağıdaki grafik etiketini oluşturmak için,

Toplamabonelik1996Saçılma grafikleri için veri kümeleri girmeSaçılma grafiği öteki grafik türlerinden, her iki eksenin de değer ölçümünde kullanılmasıyla ayrılır; kategoriler yoktur.

Saçılma grafiği verileri• İlk hücreden başlayarak, çalışma tablosunun en üst satırı boyunca her hücreye veri kümesi etiketlerini girin. Bu etiketler göstergede görüntülenir.• Y ekseni verilerini ilk sütuna, x ekseni verilerini ikinci sütuna girin.Pasta grafikler için veri kümeleri girme

Pasta grafiklerin veri kümelerini, diğer grafiklerdekine benzer şekilde düzenlersiniz. Ancak, çalışma tablosundaki her satır ayrı bir grafik oluşturur.

Pasta grafik verileri• Verileri, sütun, yığınlanmış sütun, çubuk, yığınlanmış çubuk, çizgi, alan ve radar grafikler için olduğu gibi girin. Grafik adları oluşturmak istiyorsanız, kategori adlarını girin.• Tek bir pasta grafik oluşturmak için, sadece bir satır veri girin; tümü pozitif veya tümü negatif değerlerden oluşmalıdır.• Birden çok pasta grafik oluşturmak için, tümü pozitif veya tümü negatif değerlerden oluşan başka veri satırları girin. Varsayılan değer olarak, tek tek pasta grafiklerin boyutu, her grafiğin verilerinin toplamıyla orantılıdır. Sütun, çubuk, çizgi, alan ve radar grafikler için veri girmeGrafiğiniz için etiketleri girdikten sonra, uygun sütun altında her veri kümesini girmeye hazırsınız demektir.

Grafikleri formatlamaGrafikleri formatlama ve özelleştirme

Grafikler, çeşitli yollardan formatlanabilir. Örneğin, grafiğin eksenlerinin görünümünü ve konumunu değiştirebilir, alt gölge ekleyebilir, göstergeyi taşıyabilir ve farklı grafik türlerini bir arada kullanabilirsiniz. Bir grafiğin formatlama seçeneklerini, grafiği bir Seçim aracıyla seçip Nesne > Grafik > Tür komutunu kullanarak görüntüleyebilirsiniz.Grafiğinizi çeşitli yollardan elle de özelleştirebilirsiniz. Gölge renklerini değiştirebilir; yazı tipini ve yazı stilini değiştirebilir; grafiğin herhangi bir bölümünü veya tamamını taşıyabilir, yansıtabilir, yamultabilir, döndürebilir ve ölçekleyebilir; sütun ve işaretleyici tasarımlarını özelleştirebilirsiniz. Grafiklere saydamlık, degradeler, karışımlar, fırça darbeleri, grafik stilleri ve başka efektler uygulayabilirsiniz. Bu türden değişiklikleri daima en son uygulamalısınız, çünkü grafiğin yeniden üretilmesi bu değişiklikleri yok edecektir. Grafikleri nasıl özelleştirebileceğiniz hakkında fikir almak için, Illustrator uygulama klasörünün içindeki Cool Extras/ Sample Files/Graph Designs klasöründeki örneklere bakın. Bir grafiğin, verileriyle ilişkilendirilmiş bir grup nesne olduğunu unutmayın. Grafiğin grubunu asla çözmeyin; yoksa grafik üzerinde değişiklik yapamazsınız. Bir grafiği düzenlemek için, grafiğin grubunu çözmeksizin, Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçimi aracını kullanarak, düzenlemek istediğiniz parçaları seçin. Bir grafiğin öğelerinin birbiriyle olan ilişkisini anlamak da önemlidir. Etiketleriyle birlikte bütün grafik tek bir gruptur. Bütün veri kümeleri grafikteki bir alt gruptur; buna karşılık, etiket kutusuyla birlikte her veri kümesi, tüm veri kümelerinin bir alt grubudur. Her değer, kendi veri kümesinin bir alt grubudur vb. Grafik içindeki nesnelerin grubunu asla açmayın ve yeniden gruplamayın.1 Seçim aracıyla bir grafiği seçin.2 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.3 Grafik Türü iletişim kutusunda, istenen grafik türüne karşılık gelen düğmeyi tıklatın ve Tamam düğmesini tıklatın.Not: Grafik nesneleri degradelerle boyandıktan sonra grafik türlerinin değiştirilmesi, beklenmedik sonuçlara yol açabilir.Beklenmedik sonuçları önlemek için, ya grafik tamamlanana kadar degrade uygulamayın ya da degrade ile boyanan nesneleri Doğrudan Seçim aracıyla seçin ve bu nesneleri bir proses renkle boyayın, sonra orijinal degradeleri yeniden uygulayın.

Bir grafiğin eksenlerini formatlama

Pasta grafikler istisna olmak kaydıyla bütün grafiklerin, grafiğin ölçü birimlerini görüntüleyen bir değer ekseni vardır. Değer ekseninin, grafiğin tek tarafında veya iki tarafında birden görüntülenmesini seçebilirsiniz. Çubuk, yığınlanmış çubuk, çizgi ve alan grafiklerinde ayrıca, grafikteki verilerin kategorilerini tanımlayan bir kategori ekseni vardır.Her eksende kaç çentik görüneceğini denetleyebilir, çentiklerin uzunluğunu değiştirebilir ve eksendeki sayılara bir önek ve sonek ekleyebilirsiniz.1 Grafiği Seçim aracıyla seçin.2 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.3 Değer ekseninin konumunu değiştirmek için, Değer Ekseni menüsünde bir seçenek belirleyin.4 Çentikleri ve etiketleri formatlamak için, iletişim kutusunun üst kısmındaki açılır menüden bir eksen seçin ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Değer eksenlerine farklı ölçekler atamaGrafiğinizde her iki tarafta birer değer ekseni varsa, her eksene farklı birer veri kümesi atayabilirsiniz. Bu, Illustrator uygulamasının her eksen için farklı birer ölçek oluşturmasına neden olur. Bu teknik özellikle, farklı grafik türlerini aynı grafikte birlikte kullandığınızda yararlı olur.1 Grup Seçimi aracını seçin.2 Eksene atamak istediğiniz veri kümesinin göstergesini tıklatın.3 Grup Seçimi aracını göstergeden uzaklaştırmadan, tekrar tıklatın. O göstergeyle birlikte gruplanan bütün sütunlar seçilir.4 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.5 Değer Ekseni açılır menüsünden, verileri hangi eksene atamak istediğinizi seçin.6 Tamam düğmesini tıklatın.Sütunları, çubukları ve çizgileri formatlama

Sütun, yığınlanmış sütun, çubuk ve yığınlanmış çubuk grafikler için, grafikteki her sütunun veya çubuğun arasındaki boşluk miktarını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, grafikteki kategoriler veya veri kümeleri arasındaki boşluk miktarını da ayarlayabilirsiniz. Çizgi, saçılma ve radar grafikler için, çizgilerin ve veri noktalarının görünümünü ayarlayabilirsiniz.1 Grafiği Seçim aracıyla seçin.2 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.3 Sütun, yığınlanmış sütun, çubuk veya yığınlanmış çubuk grafikte sütunlar ve çubuklar arasındaki boşluğu ayarlamak için, Sütun Genişliği, Çubuk Genişliği veya Küme Genişliği metin kutusuna % 1 ile % 1000 arasında bir değer girin. % 100'den büyük bir değer, sütunların, çubukların veya kümelerin üst üste binmesine neden olur. % 100'den küçük değerler, sütunlar, çubuklar veya kümeler arasında boşluk bırakır. % 100 değeri, sütunları, çubukları veya kümeleri birbirine dayar.4 Çizgi, saçılma ve radar grafiklerde çizgileri ve veri noktalarını ayarlamak için, Veri Noktalarını İşaretle, Veri Noktalarını Bağla, Kenardan Kenara Çizgiler ve Dolgu Çizgisi Çiz seçeneklerini işaretleyin.5 Sütunların, çubukların ve çizgilerin nasıl çakışacağını değiştirmek için, İlk Satır Önde ve İlk Sütun Önde seçeneklerini işaretleyin.Not: Alan grafikleri için İlk Sütun Önde seçeneğini daima seçin, yoksa bazı alanlar görünmeyebilir.

Alt gölge ekleme

Grafikteki sütunların, çubukların ve çizgilerin, pasta grafiklerde bütün grafiğin arkasına alt gölge ekleyebilirsiniz.

1 Seçim aracıyla bir grafiği seçin.2 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.3 Grafik Türü iletişim kutusunda Alt Gölge Ekle'yi seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Bir göstergenin konumunu değiştirme

Varsayılan değer olarak gösterge, grafiğin sağ tarafında görüntülenir. Ancak, yatay olarak grafiğin üst kısmında görüntülenmesini seçebilirsiniz.1 Seçim aracıyla bir grafiği seçin.2 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.3 Grafik Türü iletişim kutusunda En Üst Boyunca Gösterge Ekle'yi seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Pasta grafikleri formatlama

Göstergenin yerini ve pasta grafiklerdeki dilimlerin nasıl sıralanacağını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, birden çok pasta grafiğin nasıl görüntüleneceğini de belirleyebilirsiniz.1 Grafiği Seçim aracıyla seçin.2 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.3 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:• Göstergenin yerini değiştirmek için, Gösterge için bir seçenek belirleyin.• Birden çok pasta grafiğin görüntülenme şeklini belirlemek için, Konum için bir seçenek belirleyin.• Dilimlerin nasıl sıralanacağını belirlemek için, Sırala için bir seçenek belirleyin.Yüzdeler ve göstergeler varsayılan değer olarak siyaha boyanır. Koyu arka plan rengine sahip bir dilim, göstergeyi okunmaz hale getirirse, koyu arka planı yeniden boyayın. Grup Seçimi aracını kullanarak koyu renkli pasta dilimlerini seçin, sonra dilimleri Renk panelini veya Renk Örnekleri panelini kullanarak boyayın.

Farklı grafik türlerini bir arada kullanma

Farklı grafik türlerini tek bir grafik içinde bir arada kullanabilirsiniz. Örneğin, bir veri kümesinin sütun grafiği olarak görünmesini ve diğer veri kümelerinin çizgi grafiği olarak görünmesini isteyebilirsiniz. Saçılma grafikleri dışında her türden grafiği birbiriyle kombine edebilirsiniz. Saçılma grafikleri başka hiçbir grafik türüyle birlikte kullanılamaz.

Tek grafikte sütunları ve çizgileri bir arada kullanma

1 Grup Seçimi aracını seçin.2 Grafik türünü değiştirmek istediğiniz veri kümesinin göstergesini tıklatın.3 Grup Seçimi aracını göstergeden uzaklaştırmadan, tekrar tıklatın. O göstergeyle birlikte gruplanan bütün sütunlar seçilir.4 Nesne > Grafik > Tür'ü seçin veya Araçlar panelinde grafik aracını çift tıklatın.5 İstediğiniz grafik türünü ve seçeneklerini belirleyin.Bir grafikte birden çok grafik türü kullanılırsa, bir veri kümesinin sağ eksen üzerinde, diğer veri kümesinin sol eksen üzerinde olmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde, her eksen farklı verileri ölçer.Not: Yığınlanmış sütun grafiklerini başka grafik türleriyle birlikte kullanırsanız, yığınlanmış sütun grafikleri olarak temsil edilen bütün veri kümelerinin aynı eksen üzerinde olmasına dikkat edin. Bazı veri kümeleri sağ ekseni kullanırken başka bazı veri kümeleri sol ekseni kullanırsa, sütun yükseklikleri yanıltıcı olabilir veya çakışabilir.

Grafiğin belirli kısımlarını seçme

1 Grup Seçimi aracını seçin.2 Seçmek istediğiniz sütunların göstergesini tıklatın.3 Grup Seçimi aracını göstergeden uzaklaştırmadan, tekrar tıklatın. O göstergeyle birlikte gruplanan bütün sütunlar seçilir.Ayrıca, parçalarından birini tıklatarak bir grubu seçip, birlikte gruplanmış olan sütunları seçmek için tekrar tıklatabilir ve üçüncü kez tıklatıp göstergeyi seçebilirsiniz. Her tıklatmada seçime, hiyerarşide bir üstteki grupla başlayarak, gruplanmış nesnelerden bir grup nesne daha eklenir. Seçime eklemek için, mevcut grup sayısı kadar tıklatabilirsiniz.4 Seçili bir grubun bir parçasının seçimini iptal etmek için, Doğrudan Seçim aracını seçin ve nesneyi Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Grafikteki metni formatlama

Illustrator uygulaması, grafiğin etiketleri ve gösterge için metin üretirken, varsayılan fontu ve font boyutunu kullanır. Ancak, grafiği görsel bakımdan daha ilgi çekici hale getirmek için, yazıların formatlamasını kolayca değiştirebilirsiniz.1 Grup Seçimi aracını seçin.2 Değiştirmek istediğiniz yazının satır taban çizgisini seçmek için bir kere tıklatın; yazının tümünü seçmek için iki kere tıklatın.3 Yazım niteliklerini istediğiniz şekilde değiştirin.

İçeri bir sütun veya işaretleyici tasarımı aktarma

Illustrator uygulaması, grafiklerinizde kullanabileceğiniz çeşitli hazır grafik tasarımlarıyla gelir. Ayrıca, oluşturduğunuz grafik tasarımlarını belgeler arasında aktarabilirsiniz.1 Pencere > Renk Örneği Kitaplıkları > Diğer Kitaplık'ı seçin.2 Aşağıdakilerden birini yapın:• Hazır grafik tasarımlarını içe aktarmak için, Illustrator uygulama klasörünün içindeki Cool Extras/Sample Files/GraphDesigns klasörüne gidin. Sonra bir grafik tasarımları dosyası seçip Aç'ı tıklatın.• Grafik tasarımlarını başka bir belgeden içe aktarmak için, belgeyi seçin ve Aç'ı tıklatın.Başlangıçta sadece, içe aktarılan dosyadaki renklerden, degradelerden ve desenlerden oluşan yeni bir panel görüntülenir.Ancak, Grafik Sütunu'nu veya Grafik İşaretleyicisi iletişim kutusunu açtığınızda, içe aktarılan grafik tasarımları kullanılabilir duruma gelir.

Sütun tasarımı oluşturma

1 Tasarımda en arkadaki nesne olarak bir dikdörtgen oluşturun. Dikdörtgen, grafik tasarımının sınırlarını temsil eder.Grafiğinizdeki en küçük sütunu kopyalayıp, tasarımınızın sınırlayıcı dikdörtgeni olarak kullanmak üzere yapıştırın.2 Dikdörtgeni istediğiniz şekilde boyayın veya Yok ile dolgu ve kontur uygulayarak görünmez olmasını sağlayın.

3 Çizim araçlarından istediğinizi kullanarak tasarımı oluşturun veya varolan bir tasarımı dikdörtgenin önüne yerleştirin.4 Seçim aracını kullanarak, dikdörtgen dahil olmak üzere tasarımın tamamını seçin.5 Nesne > Grupla'yı seçerek tasarımı gruplayın.6 Nesne > Grafik > Tasarım'ı seçin.7 Yeni Tasarım'ı tıklatın. Seçilen tasarımın önizlemesi görüntülenir. Sadece en arkadaki dikdörtgene sığan kısım görüntülenir, ama grafikte kullanıldığında tasarımın tamamı görüntülenir.8 Tasarımı yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandır düğmesini tıklatın.Grafik tasarımı oluşturmak, desen oluşturmaya benzer.Kayan sütun tasarımı oluşturma

1 Tasarımda en arkadaki nesne olarak bir dikdörtgen oluşturun. Bu dikdörtgen, grafik tasarımının sınırlarını oluşturur.2 Çizim araçlarından birini kullanarak tasarımı oluşturun veya varolan bir tasarımı dikdörtgenin önüne yerleştirin.3 Tasarımın nereye uzatılacağını veya sıkıştırılacağını tanımlamak için, Kalem aracını kullanarak yatay bir çizgi çizin.4 Yatay çizgi de dahil olmak üzere tasarımınızın bütün parçalarını seçin.5 Nesne > Grupla'yı seçerek tasarımı gruplayın.6 Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçimi aracını kullanarak, yatay çizgiyi seçin. Sadece yatay çizgiyi seçmeye dikkat edin.7 Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuz Oluştur'u seçin.8 Kılavuzların kilidini açabilmek için, Görüntüle > Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle'yi tıklatarak bu seçenekteki işareti kaldırın. Kılavuzun tasarımla birlikte hareket ettiğinden emin olmak için, tasarımı oynatın.9 Seçim aracını kullanarak tasarımın tümünü seçin.10Nesne > Grafik > Tasarım'ı seçin.11Yeni Tasarım'ı tıklatın. Seçilen tasarımın önizlemesi görüntülenir.12Tasarımı yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandır düğmesini tıklatın.

Sütun tasarımına toplamlar ekleme

1 Bir sütun tasarımı oluşturun.2 Yazım aracını seçin. Fare işaretçisini, tasarımı tanımlayan dikdörtgenin yakınında veya içinde, değerin görünmesini istediğiniz yere getirin.Değeri örneğin, tasarımın içine, üstüne, altına, soluna veya sağına yerleştirebilirsiniz.3 Tıklatın ve yüzde işareti (%), ardından da 0 - 9 arasında iki rakam yazın. Rakamlar, verilerin görüntülenme şeklini denetler.İlk rakam, ondalık ayırıcıdan önce kaç hane görüntüleneceğini belirler. Örneğin, toplamınız 122 ise, 3 rakamı 122 görüntüler. İlk rakam olarak 0 girerseniz, program, değer için gerektiği kadar basamak ekler.İkinci rakam, ondalık ayırıcıdan sonra kaç hane görüntüleneceğini belirler. Gerekirse sıfırlar eklenir ve gerekirse değerler yukarı veya aşağı yuvarlanır. Kaç basamağa ihtiyacınız olduğuna göre bu sayıları değiştirebilirsiniz.4 Yazım niteliklerini değiştirmek için, Pencere > Yazım > Karakter'i seçin, istediğiniz nitelikleri belirleyin ve paneli kapatın.5 Ondalık basamakları hizalamak için, Pencere > Yazım > Paragraf'ı seçin ve Sağa Hizala düğmesini tıklatın.6 Seçim aracını kullanarak, dikdörtgen dahil olmak üzere tasarımın tamamını ve bütün yazıları seçin.7 Nesne > Grupla'yı seçerek tasarımı gruplayın.8 Nesne > Grafik > Tasarım'ı seçin.9 Yeni Tasarım'ı tıklatın. Seçilen tasarımın önizlemesini görürsünüz.10Tasarımı yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandır düğmesini tıklatın.

Sütun toplamlarını içeren kayan grafik tasarımı

İşaretleyici tasarımı oluşturma1 Grafikten bir işaretleyici dikdörtgeni seçip kopyalayın ve tasarımınızı oluşturacağınız yere yapıştırın. Bu, grafik tasarımınızda en arkadaki nesne olacaktır ve işaretleyicinin boyutunu belirleyecektir.2 İşaretleyici resmin boyutunu, kopyaladığınız işaretleyici dikdörtgeninden daha büyük bile olsa, grafikte olmasını istediğiniz boyuta getirin.3 İşaretleyici tasarımını istediğiniz şekle getirdikten sonra, tasarımı seçin, Nesne > Grafik > Tasarım'ı seçip Yeni Tasarım'ı tıklatın.4 Tasarımı yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandır düğmesini tıklatın.

Grafiğe sütun tasarımı uygulama

1 Sütun tasarımını oluşturun veya içe aktarın.2 Grup Seçimi aracını kullanarak, tasarımla doldurmak istediğiniz sütunları veya çubukları seçin veya bütün grafiği seçin.3 Nesne > Grafik > Sütun'u seçin.4 Bir sütun tasarımı türü seçin.Yineleme Sütun Türü'nü seçerseniz, Her Tasarım Şunu Temsil Eder metin kutusuna bir değer girin. Kesirler İçin açılır menüsünden de tasarımdaki kesirlerin kesilmesini veya ölçeklenmesini seçin. Tasarımı Kes, gerekirse en üstteki tasarımın kesirlerini keser; Ölçek Tasarımı, son tasarımı, sütuna sığacak şekilde ölçekler.5 Kullanmak istediğiniz tasarımı seçin. Seçilen tasarımın önizlemesi görüntülenir.6 Tamam düğmesini tıklatın.

Çizgi veya saçılma grafiğine işaretleyici tasarımı uygulama

1 Sütun tasarımını oluşturun veya içe aktarın.2 Grup Seçimi aracını kullanarak, bir tasarımla değiştirmek istediğiniz grafikteki işaretleyicileri ve göstergeleri seçin.Çizgileri seçmeyin.

3 Nesne > Grafik > İşaretleyici'yi seçin. Bir tasarım seçip Tamam düğmesini tıklatın.Tasarım, tasarımın en arkasındaki dikdörtgenin, çizgi veya saçılma grafiğindeki varsayılan kare işaretleyiciyle aynı boyutta olacağı şekilde ölçeklenir.

İşaretleyici tasarımları içeren çizgi grafik

Bir grafik tasarımını yeniden kullanma

Oluşturduğunuz bir grafik tasarımını yeniden kullanabilir ve yeni bir tasarım oluşturmak üzere düzenleyebilirsiniz. Orijinal resim elinizdeyse, onun üzerinde değişiklik yapıp, sonra Grafik Tasarımı iletişim kutusunu kullanarak tasarımı yeniden adlandırabilirsiniz.Grafik tasarımı olarak tanımlanmış orijinal resim elinizde yoksa, grafik tasarımını resminize yapıştırarak orijinali elde edebilirsiniz.1 Seç > Seçimi Kaldır'ı seçerek resmin tümündeki seçimi kaldırın.2 Nesne > Grafik > Tasarım'ı seçin.3 Resminize yapıştırmak istediğiniz grafik tasarımını seçin ve Tasarımı Yapıştır düğmesini tıklatın.4 Tamam düğmesini tıklatın. Grafik tasarımı, resminize yapıştırılır. Artık tasarımı düzenleyebilir ve yeni grafik tasarımı olarak tanımlayabilirsiniz.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: