Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Görevleri Otomatikleştirme

mehtap_kadakal

 Görevleri Otomatikleştirme

Görevlerin otomatikleştirilmesi, size zaman kazandırabilir ve birçok işlem türünde tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Illustrator uygulaması, eylemleri, komut dosyalarını ve verilere bağlı grafikleri kullanarak, çeşitli görev otomatikleştirme yolları sunar.

EylemlerEylemler hakkında

Eylem, tek bir dosyada ya da dosya yığınında yürütebileceğiniz menü komutları, palet seçenekleri, araç eylemleri ve benzer görevler dizisidir. Örneğin bir görüntünün boyutunu değiştiren, belirli bir efekt için görüntüye filtre uygulayan ve sonra dosyayı istenilen formatta kaydeden bir eylem oluşturabilirsiniz. Eylemler, kaydedilemeyen görevleri (örneğin boyama aracını kullanma) gerçekleştirmeniz için duraklar içerebilir. Eylemler, bir eylemi yürütürken iletişim kutusuna değer girmenizi sağlayan modal kontroller de içerir. Photoshop'ta eylemler, kendi simgeleri üstüne sürüklenen tüm dosyaları otomatik olarak işleyen küçük uygulamalar olan damlacıklar için temel oluşturur.Photoshop ve Illustrator yaygın kullanılan görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olan önceden tanımlı eylemler yüklü olarak gelir. Bu eylemleri oldukları gibi kullanabilir, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilir ya da yeni eylemler oluşturabilirsiniz. Eylemler, onları düzenlemenize yardımcı olan kümelerde depolanmıştır. Eylemleri kaydedebilir, özelleştirebilir ve yığın halinde işleyebilirsiniz ve eylem kümeleriyle çalışarak eylem gruplarını yönetebilirsiniz.

Eylemler paletine genel bakış

Eylemler paletini (Pencere > Eylemler) eylemleri ayrı ayrı kaydetmek, oynatmak, düzenlemek ve silmek için kullanabilirsiniz. Bu palet (Illustrator'da Eylemler paneli adını alır) eylem dosyalarını kaydetmenizi ve yüklemenizi de sağlar.

Photoshop Eylemler paletiA. Eylem kümesi B. Eylem C. Kaydedilmiş komutlar D. Eklenen komut E. Modal kontrol (açık ve kapalı arasında geçiş yapar)

Kümeleri, eylemleri ve komutları genişletme ve daraltma

 Eylemler paletinde kümenin, eylemin ya da komutun solundaki üçgeni tıklatın. Bir kümedeki tüm eylemleri ya da bir eylemdeki tüm komutları genişletmek ya da daraltmak için üçgeni Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken tıklatın.

Eylemleri yalnızca ada göre görüntüleme

Eylemler paleti menüsünden Düğme Modu'nu seçin. Liste moduna dönmek için Düğme Modu'nu tekrar seçin.

Not: Düğme modunda komutları ya da kümeleri ayrı ayrı görüntüleyemezsiniz.

Eylemler paletinde eylem seçme

 Bir eylem adını tıklatın. Birden fazla bitişik eylemi seçmek için eylem adlarını Üstkarakter tuşu basılıyken tıklatın ve birden fazla bitişik olmayan eylemi seçmek için eylem adlarını Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken tıklatın.

Dosyada eylem yürütme

Eylem yürütmek, eylemin kayıtlı komutlarını etkin belgede çalıştırır. (Bazı eylemler yürütmeden önce seçim yapmanızı gerektirir, bazıları dosyanın tümünde yürütülebilir.) Belirli komutları eylemin dışında tutabilir ya da yalnızca tek bir komut yürütebilirsiniz. Eylem bir modal kontrol içeriyorsa iletişim kutusuna değer girebilirsiniz ya da eylem duraklatıldığında bir modal aracı kullanabilirsiniz.Not: Düğme modunda bir düğmeyi tıklatmak, daha önce hariç tutulan komutlar yürütülmese de tüm eylemi yürütür.1 Gerekiyorsa eylem yürütülecek nesneleri seçin ya da bir dosya açın.2 Aşağıdakilerden birini yapın:• (Illustrator) Bir eylem kümesini yürütmek için küme adını seçin ve Eylemler paletindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da palet menüsünden Yürüt'ü seçin.• Tek bir eylemi tümüyle yürütmek için eylem adını seçin ve Eylemler paletindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da palet menüsünden Yürüt'ü seçin.• Eyleme bir tuş birleşimi atadıysanız eylemi otomatik olarak oynatmak için o tuş birleşimine basın.• Eylemin yalnızca bir kısmını yürütmek için yürütmeyi kendisinden başlatmak istediğiniz komutu seçin ve Eylemler paletindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da palet menüsünden Yürüt'ü seçin.• Tek bir komut yürütmek için komutu seçin ve Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken Eylemler paletindeki Yürüt düğmesini tıklatın. Ayrıca Ctrl tuşu (Windows) veya Command tuşu (Mac OS) basılıyken komutu çift tıklatabilirsiniz. Photoshop'ta bir eylemi geri almak için eylemi yürütmeden önce Geçmiş paletinde bir anlık görüntü alın ve sonra eylemi geri almak için anlık görüntüyü seçin.

Eylem kaydetme

Yeni bir eylem oluşturduğunuzda, kullandığınız komutlar ve araçlar siz kaydı durdurana kadar eyleme eklenir. Hatalara karşı korunmak için bir kopyada çalışın: Diğer komutları uygulamadan önce eylemin başlangıcında, Dosya > Kopya Kaydet komutunu (Illustrator) ya da Dosya > Farklı Kaydet komutunu kaydedin ve Kopya Olarak'ı (Photoshop) seçin. Diğer bir yöntem olarak, Photoshop'ta eylemi kaydetmeden önce bir anlık görüntü oluşturmak için Geçmiş paletindeki Yeni Anlık Görüntü düğmesini tıklatabilirsiniz.1 Bir dosya açın.2 Eylemler paletinde Yeni Eylem Oluştur düğmesini tıklatın ya da Eylemler paleti menüsünden Yeni Eylem'i seçin.3 Bir eylem adı girin, bir eylem kümesi seçin ve ek seçenekleri belirleyin:

4 Kaydı Başlat'ı tıklatın. Eylemler paleti menüsündeki Kaydı Başlat düğmesi kırmızı renge döner .Önemli: Farklı Kaydet komutunu kaydederken dosya adını değiştirmeyin. Yeni bir dosya adı girerseniz o ad kaydedilir ve eylemi her çalıştırdığınızda kullanılır. Kaydetmeden önce farklı bir klasöre giderseniz dosya adı belirlemeden farklı bir konum belirleyebilirsiniz.5 Kaydetmek istediğiniz işlemleri ve komutları uygulayın.Eylemlerdeki tüm görevler doğrudan kaydedilemez ancak kaydedilemeyen görevlerin çoğunu Eylemler paletindeki komutları kullanarak ekleyebilirsiniz.6 Kaydı durdurmak için Kaydı/Yürütmeyi Durdur düğmesini tıklatın ya da Eylemler paleti menüsünden Kaydı Durdur'u seçin. (Photoshop'ta Esc tuşuna da basabilirsiniz.)Aynı eylemde kaydı devam ettirmek için Eylemler palet menüsünden Kaydı Başlat'ı seçin.

Kaydedilemez nitelikteki görevleri eylemlere ekleme

Eylemlerdeki her görev doğrudan kaydedilemez. Örneğin, Efektler ve Görünüm menülerindeki komutları, panelleri görüntüleyen veya gizleyen komutları ve Seçim, Kalem, Boya Fırçası, Kurşun Kalem, Degrade, Kafes, Damlalık, Canlı Boyama Boya Kovası ve Makas araçlarının kullanımını kaydedemezsiniz. Hangi görevlerin kaydedilemeyeceğini anlamak için, Eylemler paneline bakın. Bir görevi gerçekleştirdikten sonra ilgilikomutun adı görünmüyorsa, yine de Eylemler paneli menüsündeki komutları kullanarak görevi eklemeniz mümkün olabilir.Bir eylem oluşturduktan sonra, kaydedilemez nitelikteki bir görevi eklemek için, görevi eylem içinde hangi öğenin arkasına eklemek istiyorsanız, o öğeyi seçin. Sonra, Eylemler paneli menüsünde uygun komutu seçin.

Komut dosyalarıKomut dosyası kullanmaBir komut dosyası çalıştırdığınızda, bilgisayarınız, bir dizi işlem yürütür. Bu işlemlerde sadece Illustrator uygulaması yer alabilir veya kelime işlem, elektronik tablo ve veritabanı yönetim programları gibi başka uygulamalar da yer alabilir. Illustrator uygulaması, birden çok komut dosyası ortamını destekler (Microsoft Visual Basic, AppleScript, JavaScript ve ExtendScript buna dahildir). Illustrator ile birlikte gelen standart komut dosyalarını kullanabilir ve kendi komut dosyalarınızı oluşturup bunları Komut Dosyaları alt menüsüne ekleyebilirsiniz.Illustrator uygulamasında komut dosyası kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Adobe Illustrator CS3/Scripting klasörü içindeki örnek komut dosyalarına ve ilgili belgelere bakın.

Komut dosyası çalıştırma Dosya > Komut Dosyaları'nı seçip bir komut dosyası seçin. Bunun yerine, Dosya > Komut Dosyaları > Diğer Komut Dosyası'nı seçip bir komut dosyası bulabilirsiniz.Not: Illustrator uygulaması çalışırken bir komut dosyasını düzenlerseniz, değişikliklerin geçerli olması için dosyayı kaydetmeniz gerekir.

Komut dosyası kurma

 Komut dosyasını bilgisayarınızın sabit diskine kopyalayın.Komut dosyasını Adobe Illustrator CS3/Presets/Scripts klasörüne koyarsanız, komut dosyası Dosya > Komut Dosyaları alt menüsünde görüntülenir.

Komut dosyasını sabit diskinizde başka bir yere koyarsanız, Dosya > Komut Dosyaları > Diğer Komut Dosyası'nı seçerek,komut dosyasını Illustrator uygulamasında çalıştırabilirsiniz.Not: Bir komut dosyasını, Illustrator çalışırken Adobe Illustrator CS3/Presets/Scripts klasörüne koyarsanız, komut dosyasının Komut Dosyaları alt menüsünde görüntülenmesi için Illustrator uygulamasını yeniden başlatmanız gerekir.

Verilere bağlı grafiklerVerilere bağlı grafikler hakkında

Verilere bağlı grafikler, hızlı ve hassas şekilde resmin birden çok sürümünü oluşturmayı mümkün kılar. Sözgelimi, aynı şablona dayalı olarak 500 farklı büyük başlık oluşturmanız gerektiğini düşünün. Eskiden, şablonun verilerini (görüntüler, metin vb.) elle girmeniz gerekirdi. Verilere bağlı grafiklerle, bir veritabanına başvuruda bulunarak Web başlıklarını sizin için oluşturan bir komut dosyasından yararlanabilirsiniz. Illustrator uygulamasında, herhangi bir resim parçasını, verilere bağlı grafikler için bir şablona dönüştürebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, çalışma yüzeyindeki hangi nesnelerin dinamik, yani değişkenler kullanılarak değiştirilebilir olduğunu tanımlamaktır. Metin dizelerini, bağlı görüntüleri, grafik verilerini ve resminizdeki nesnelerin görünürlük ayarlarını değiştirmek için değişkenler kullanabilirsiniz. Ayrıca, oluşturulduğunda şablonunuzun neye benzeyeceğini kolayca görmek için, farklı değişken veri kümeleri oluşturabilirsiniz. Verilere bağlı grafikler, ortak çalışılan iş ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıda, verilere bağlı grafiklerin, çeşitli iş konumlarına nasıl uyacağına dair bazı örnekler verilmiştir:• Tasarımcıysanız, şablon oluşturarak, tasarımınızdaki dinamik öğeler üzerinde denetim olanağı elde edersiniz. Şablonunuzu üretim için verdiğinizde, sadece değişken verilerinin değişeceğinden emin olabilirsiniz.

• Geliştiriciyseniz, değişkenleri ve veri kümelerini doğrudan bir XML dosyasına kodlayabilirsiniz. Sonra tasarımcı, değişkenleri ve veri kümelerini bir Illustrator dosyasına aktararak, sizin belirlemelerinize dayalı bir tasarım oluşturabilir.

• Üretimden sorumluysanız, nihai grafikleri oluşturmak için, Illustrator içinde komut dosyalarını, Toplu İş komutunu veya Adobe GoLive 6.0 gibi bir Web üretim aracı kullanabilirsiniz. Oluşturma sürecini daha da otomatikleştirmek için, Adobe® Grafik Sunucusu gibi bir dinamik görüntü sunucusu da kullanabilirsiniz.Değişkenler paneline genel bakışDeğişkenlerle ve veri kümeleriyle çalışmak için Değişkenler panelini (Pencere > Değişkenler) kullanırsınız. Belgedeki herdeğişkenin türü ve adı panelde listelenir. Değişken bir nesneye bağlıysa, Nesneler sütununda, bağlı nesnenin adı, Katmanlarpanelinde görüntülendiği şekilde belirtilir.

Değişkenler paneliA. Veri kümesi B. panel menüsü C. Değişken türü D. Değişken adı E. Bağlı nesnenin adıDeğişkenler panelinde, değişkenin türünü belirtmek için şu simgeler kullanılır:• Görünürlük değişkeni .• Metin Dizesi değişkeni .

• Bağlantılı Dosya değişkeni .• Grafik Verileri değişkeni .• Türsüz (bağlantısız) değişken .Başlık çubuğundaki öğeleri tıklatarak, satırları şunlara göre sıralayabilirsiniz: değişken adına, nesne adına veya değişkentürüne göre.

Değişken oluşturma

Illustrator uygulamasında dört türden değişken oluşturabilirsiniz: Grafik Verileri, Bağlantılı Dosya, Metin Dizesi ve Görünürlük. Bir değişkenin türü, hangi nesne niteliklerinin değiştirilebilir (dinamik) olduğunu belirtir.Not: Değişken paneli menüsü, değişken oluşturmak için gereken komutları da içerir.

Görünürlük değişkeni oluşturma

 Göstermek veya gizlemek istediğiniz nesneleri seçin ve Değişkenler panelinde Görünürlüğü Dinamikleştir düğmesini tıklatın.

Metin Dizesi değişkeni oluşturma

 Bir metin nesnesi seçin ve Değişkenler panelinde Nesneyi Dinamikleştir düğmesini tıklatın.

Bağlantılı Dosya değişkeni oluşturma

 Bağlantılı bir dosya seçin ve Değişkenler panelinde Nesneyi Dinamikleştir düğmesini tıklatın.

Grafik Verileri değişkeni oluşturma

 Bir grafik nesnesi seçin ve Değişkenler panelinde Nesneyi Dinamikleştir düğmesini tıklatın.

Bir nesneye bağlamadan değişken oluşturma

Değişkenler panelinde Yeni Değişken düğmesini tıklatın. Değişkene sonradan bir nesne bağlamak için, nesneyi ve değişkeni seçin ve Görünürlüğü Dinamikleştir düğmesini veya Nesneyi Dinamikleştir düğmesini tıklatın.

Değişkenleri düzenleme

Değişkenler panelini kullanarak bir değişkenin adını veya türünü düzenleyebilir, bağlantısını ayırabilir ve bir değişkeni kilitleyebilirsiniz.Değişkenin bağlantısının ayrılması, değişkenle nesneleri arasındaki bağlantıyı keser. Değişkenlerin kilitlenmesi, değişken oluşturmanızı, değişken silmenizi ve değişken seçeneklerini düzenlemenizi engeller. Ancak, nesneleri, kilitli değişkenlere bağlayabilir ve bağlantısını ayırabilirsiniz.Bir değişkenin adını ve türünü değiştirme

 Değişkenler panelinde değişkeni çift tıklatın. Bunun yerine, Değişkenler panelinde değişkeni seçebilir ve Değişkenler paneli menüsünde Değişken Seçenekleri'ni seçebilirsiniz.

Değişkenin bağlantısını ayırma

Değişkenler panelinde Değişkeni Ayır düğmesini tıklatın veya Değişkenler paneli menüsünde Değişkeni Ayır'ı seçin.

Belgedeki bütün değişkenleri kilitleme veya kilidini açma

 Değişkenler panelinde Değişkenleri Kilitle veya Değişkenlerin Kilidini Kaldır düğmesini tıklatın.

Değişkenleri silme

Bir değişken silindiğinde, Değişkenler panelinden kaldırılır. Bir nesneye bağlı bir değişkeni silerseniz, nesne statik hale gelir (eğer nesne aynı zamanda başka türden bir değişkene de bağlı değilse).1 Silmek istediğiniz değişkeni seçin.2 Aşağıdakilerden birini yapın:• Değişkenler panelinde Değişkeni Sil düğmesini tıklatın veya Değişkenler paneli menüsünde Değişkeni Sil'i seçin.• Değişkeni onaya gerek kalmadan silmek için, Değişkeni Sil simgesinin üstüne sürükleyin.Dinamik nesneleri düzenleme

Değişkenle ilişkilendirilmiş verileri, o verilerin bağlı olduğu nesneyi düzenleyerek değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir Görünürlük değişkeniyle çalışıyorsanız, nesnenin görünürlük durumunu, Katmanlar panelinde değiştirirsiniz. Dinamik nesneleri düzenleyerek, şablonda kullanılacak birden çok veri kümesi oluşturabilirsiniz.1 Çalışma yüzeyinde dinamik nesneyi seçin veya bir dinamik nesneyi otomatik olarak seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:• Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak, Değişkenler panelinde bir değişkeni tıklatın.• Değişkenler panelinde bir değişken seçin ve Değişkenler paneli menüsünde Bağlı Nesneyi Seç'i seçin.• Bütün dinamik nesneleri seçmek için, Değişkenler paneli menüsünde Tüm Sınır Nesnelerini Seç'i seçin.2 Nesneyle ilişkilendirilmiş verileri şu şekilde düzenleyin:• Metinlerde, metin dizesini çalışma yüzeyinde düzenleyin.• Bağlantılı dosyalarda, Bağlantılar panelini veya Dosya > Yerleştir komutunu kullanarak görüntüyü başkasıyla değiştirin.• Grafiklerde, verileri Grafik Verileri iletişim kutusunda düzenleyin.• Dinamik görünürlüğe sahip tüm nesnelerde, nesnenin görünürlük durumunu, Katmanlar panelinde değiştirin.XML Kimlikleri kullanarak dinamik nesneleri belirleme

Değişkenler panelinde, dinamik nesnelerin adları, Katmanlar panelinde görüntülendiği şekilde belirtilir. Şablonu, başka Adobe uygulamalarıyla kullanmak üzere SVG formatında kaydederseniz, bu nesne adlarının XML adlandırma kurallarına uygun olması gerekir. Örneğin, XML adlarının bir harfle, alt çizgiyle veya iki nokta üst üste ile başlaması ve boşluk içermemesi gerekir.Illustrator uygulaması, oluşturduğunuz her dinamik nesneye otomatik olarak, geçerli bir XML Kimliği atar. Nesne adlarınıXML Kimlikleri kullanarak görüntülemek, düzenlemek ve dışa aktarmak için, Düzenle > Tercihler > Birimler ve Ekran Performansı'nı (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Birimler ve Ekran Performansı'nı (Mac OS) seçin ve XML Kimliği'ni seçin.

Veri kümeleri kullanma

Bir veri kümesi, değişkenlerin ve bu değişkenlerle ilişkilendirilen verilerden oluşan bir gruptur. Bir veri kümesi oluşturduğunuzda, çalışma yüzeyinde o sırada görüntülenmekte olan dinamik verilerin anlık görüntüsünü almış olursunuz. Şablonunuza farklı veriler yüklemek için veri kümeleri arasında geçiş yapabilirsiniz. O sıradaki veri kümesinin adı, Değişkenler panelinin en üstünde görüntülenir. Bir değişkenin değerini, çalışma yüzeyinde artık kümede depolanan veriler yansıtılmayacak şekilde değiştirirseniz, veri kümesinin adı İtalik yazıyla görüntülenir. Sonrayeni bir veri kümesi oluşturabilir veya veri kümesini, kayıtlı verilerin üzerine yeni veriler yazılacak şekilde güncelleştirebilirsiniz.Yeni veri kümesi oluşturma Değişkenler panelinde Veri Kümesini Yakala düğmesini tıklatın. Bunun yerine, Değişkenler paneli menüsünde Veri Kümesini Yakala'yı da seçebilirsiniz.

Veri kümeleri arasında geçiş

 Değişkenler panelindeki Veri Kümesi listesinde bir veri kümesi seçin. Bunun yerine, Önceki Veri Kümesi düğmesini veya Sonraki Veri Kümesi düğmesini tıklatabilirsiniz.

Çalışma yüzeyindeki verileri, mevcut veri kümesine uygulama

Değişkenler paneli menüsünde Veri Kümesini Güncelleştir'i seçin.

Veri kümesini yeniden adlandırma

 Veri Kümesi metin kutusundaki metni doğrudan düzenleyin. Bunun yerine, Veri Kümesi: sözcüklerini (Veri Kümesi kutusunun solunda) çift tıklatıp yeni bir ad girebilir ve Tamam düğmesini tıklatabilirsiniz.

Veri kümesi silme

 Değişkenler paneli menüsünde Veri Kümesini Sil'i seçin.

Değişken kitaplıkları hakkında

Ortak çalışmaya dayalı bir ortamda, ekip üyeleri arasındaki koordinasyon, bir projenin başarısı açısından hayati önemdedir. Örneğin, Web siteleri hazırlayan bir şirkette, sitenin görünümünden ve havasından Web tasarımcısı, sitenin temelindeki kod ve komut dosyalarındansa Web geliştiricisi sorumludur. Tasarımcı Web sayfasının sayfa düzenini değiştirirse, bu değişikliklerin geliştiriciye bildirilmesi gerekir. Aynı şekilde, geliştiricinin Web sayfasına yeni işlevler eklemesi gerektiğinde, tasarımın da güncelleştirilmesi gerekebilir.Değişken kitaplıklar, tasarımcılarla geliştiricilerin, çalışmalarını bir XML dosyası aracılığıyla koordine etmesine olanak verir. Örneğin, bir tasarımcı Illustrator uygulamasında kartvizitler için bir şablon oluşturabilir ve değişken verilerini bir XML dosyası olarak dışa aktarabilir. Sonra, geliştirici bu XML dosyasını kullanarak, değişkenleri ve veri kümelerini bir veritabanıyla bağlantılandırabilir ve nihai çalışmayı oluşturmak için bir komut dosyası yazabilir. Bu iş akışı tersine de çevrilebilir: geliştirici değişkenleri ve veri kümesi adlarını bir XML dosyasına kodlayabilir ve tasarımcı değişkenkitaplıklarını bir Illustrator belgesine aktarabilir.Değişkenleri bir XML dosyasından Illustrator uygulamasına aktarmak için, Değişkenler paneli menüsünde Değişken Kitaplığı Yükle'yi seçin.Değişkenleri Illustrator uygulamasından bir XML dosyasına aktarmak için, Değişkenler paneli menüsünde Değişken Kitaplığını Kaydet'i seçin.Verilere bağlı grafikler için bir şablon kaydetme

Bir Illustrator belgesinde değişkenler tanımladığınızda, verilere bağlı grafikler için bir şablon oluşturmaktasınızdır. Bu şablonu, Adobe Grafik Sunucusu ve Adobe GoLive gibi başka Adobe ürünleriyle kullanmak için, SVG formatında kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir GoLive kullanıcısı, SVG şablonunu bir sayfa düzenine yerleştirebilir, dinamik bağlantılar kullanarak değişkenlerini bir veritabanına bağlayabilir, sonra da çalışmanın yinelemesini oluşturmak için Adobe Grafik Sunucusu uygulamasını kullanabilir. Aynı şekilde, Adobe Grafik Sunucusu ile çalışan bir geliştirici, SVG dosyasındaki değişkenleri doğrudan bir veritabanına veya başka bir veri kaynağına bağlayabilir.

1 Dosya > Farklı Kaydet'i seçin, bir dosya adı yazın, dosya biçimi olarak SVG seçin ve Kaydet'i tıklatın.2 Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın ve Adobe Grafik Sunucusu Verilerini İçer'i seçin. Bu seçenek, SVG dosyasında değişken değişimi için gereken bütün bilgileri dahil eder.3 Tamam düğmesini tıklatın.

 

 
 
ahmetaltun

 Program türkçe olunca tabi komutlar vs de türkçe oluyor. ingilizce illustrator da eylem  özelliğin karşılığı ''actions'' dır.Bu güzel bilgiler için teşekkürler.

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: