Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Görüntüleri En İyileştirme

mehtap_kadakal

 Görüntüleri En İyileştirme

Web ve Aygıtlar İçin Kaydet genel görünümüWeb ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunu (Dosya > Web ve Aygıtlar için Kaydet ) en iyileştirme seçeneklerini belirlemek ve en iyileştirilmiş resimlerin önizlemesini görmek için kullanırsınız.

Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusuA. Görüntü seçenekleri B. Araç Kutusu C. Önizleme açılır menüsü D. En İyileştir açılır menüsü E. Renk Tablosu açılırmenüsü F. Animasyon kontrolleri G. Yakınlaştır metin kutusu H. Orijinal görüntü I. En iyileştirilen görüntü J. Tarayıcıda Önizleme menüsü

Görüntülerin önizlemesini iletişim kutusunda görüntüleme Görüntü seçeneği belirlemek için görüntü alanının üstünde bir sekmeyi tıklatın.

İletişim kutusunda gezinme

Tüm resim Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunda görünmüyorsa, başka bir alanı görüntüye getirmek için El aracını kullanabilirsiniz. Görüntüyü büyütmek veya küçültmek için Yakınlaştırma aracını kullanın.• El aracını seçin (veya boşluk çubuğunu basılı tutun) ve görüntüyü kaydırmak için görüntüleme alanında sürükleyin.• Yakınlaştırma aracını seçin ve yakınlaştırmak için bir görünümün içini tıklatın; Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve uzaklaştırmak için bir görünümün içini tıklatın.

Ayrıca bir büyütme yüzdesi yazabilir veya iletişim kutusunun altından bir yüzde seçebilirsiniz.

En iyileştirilmiş görüntü bilgilerini ve yükleme süresini görüntüleme

Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusundaki her görüntünün altındaki ek açıklama alanı en iyileştirme bilgileri sağlar. Orijinal görüntünün açıklamasında dosya adı ve boyutu belirtilir. En iyileştirilen görüntü için ek açıklama geçerli en iyileştirme seçeneklerini, en iyileştirilen dosyanın boyutunu ve seçilen modem hızı kullanılarak tahmini yükleme süresini gösterir. Önizleme açılır penceresinde bir modem hızı seçebilirsiniz.

Önizleme tarayıcısı renk taklidi

Görüntü monitörün görüntüleyebileceğinden fazla renk içeriyorsa, tarayıcı renk taklidi yapar veya görüntüleyemediği renkler için görüntüleyebildiği renkleri karıştırarak yaklaşık renkler oluşturur. Tarayıcı renk taklidinin önizlemesini göstermek veya gizlemek için Önizleme açılır menüsünden Tarayıcı Renk Taklidi'ni seçin. Onay işareti tarayıcı renk taklidinin etkin olduğunu gösterir. Tarayıcı Renk Taklidi'ni etkinleştirmek son görüntü çıktısı etkilemez.

Görüntüyü web için en iyileştirme

1 Dosya > Web ve Aygıtlar İçin Kaydet'i seçin.2 Görüntü seçeneği belirlemek için iletişim kutusunun üstündeki bir sekmeyi tıklatın: En İyileştirilmiş, 2'li veya 4'lü. 4'lü seçeneğini belirlerseniz en iyileştirmek istediğiniz önizlemeyi tıklatın.3 (İsteğe bağlı) Görüntünüz birden çok dilim içeriyorsa, en iyileştirme istediğiniz bir veya daha çok dilim seçin.4 Hazır Ayar menüsünden bir hazır ayar en iyileştirme ayarı seçin veya bireysel en iyileştirme seçeneklerini ayarlayın.Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz dosya formatına bağlı olarak değişir.4'lü modda çalışıyorsanız, en iyileştirme ayarlarını değiştirdikten sonra otomatik olarak görüntünün düşük kaliteli sürümlerini oluşturmak için En İyileştir menüsünden Görünümleri Yeniden Doldur'u seçin.5 Görüntü kalitesi ve dosya boyutu dengesi istediğiniz gibi olana kadar en iyileştirme ayarlarında ince ayarlar yapın. Görüntünüz birden çok dilim içeriyorsa tüm dilimleri en iyileştirdiğinizden emin olun.

En iyileştirilmiş bir önizlemeyi orijinal sürümüne geri yüklemek için önizlemeyi seçin ve Hazır Ayar menüsünden Orijinal'i seçin.6 sRGB haricinde gömülü renk profili olan bir görüntüyü en iyileştiriyorsanız, görüntüyü Web'de kullanmak üzere kaydetmeden önce görüntünün renklerini sRGB'ye dönüştürmeniz gerekir. En İyileştir menüsünde sRGB'ye Dönüştür'ün seçildiğinden emin olun.

7 Kaydet'i tıklatın.

8 En İyileştirileni Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdaki yapın ve Kaydet'i tıklatın:

• Dosya adı girin ve elde edilen dosya veya dosyalar için bir konum seçin.

• Hangi dosya türlerini kaydetmek istediğinizi belirlemek için bir Format seçeneği belirleyin: HTML dosyası ve görüntü dosyaları, sadece görüntü dosyaları veya sadece HTML dosyası.

• (İsteğe bağlı) HTML ve görüntü dosyaları için çıktı ayarlarını yapın.

• Görüntünüz birden çok dilim içeriyorsa, dilimleri Dilimler menüsünden kaydetmek için bir seçenek belirleyin: Tüm

Dilimler veya Seçilen Dilimler.

En iyileştirme ayarlarını son kaydedilen sürüme sıfırlamak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın ve Sıfırla'yı tıklatın. Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunu bir sonraki açışınızda aynı ayarları korumak için Alt/Option tuşuna basın ve Anımsa'yı tıklatın.

En iyileştirme hazır ayarlarını kaydetme veya silmeEn iyileştirme ayarlarını adlandırılmış bir küme olarak kaydedebilir ve ayarları diğer görüntülere uygulayabilirsiniz.Kaydettiğiniz ayarlar Hazır Ayar menüsünde diğer önceden tanımlanmış adlandırılmış ayarlarla birlikte görünür.Adlandırılmış bir kümeyi veya önceden tanımlanmış bir kümeyi düzenlerseniz, Hazır Ayar menüsünde “Adlandırılmamış” görüntülenir.

1 En iyileştirme ayarlarını istediğiniz şekilde yapın ve En İyileştir palet menüsünden Ayarları Kaydet'i seçin.2 Ayarları adlandırın ve bunları ilgili klasöre kaydedin:(Windows XP) Document and Settings\[Kullanıcıadı]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS3 \Optimized Settings (Windows Vista) Users\[Kullanıcıadı]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Optimized Settings (Mac OS) User/[Kullanıcıadı]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CS3 Settings/Optimized Settings (Windows XP) Document and Settings\[Kullanıcıadı]\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator CS3Settings\Save for Web Settings\Optimize (Windows Vista) Users\[Kullanıcıadı]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS3 Settings\Save for Web Settings \Optimize (Mac OS) User/[Kullanıcıadı]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS3/Save for Web Settings/ Optimize

Not: Ayarları başka bir konuma kaydederseniz bunlar Hazır Ayar açılır menüsünden görünmez.

3 Hazır ayarı silmek için hazır ayarı Hazır Ayar menüsünden seçin ve En İyileştir menüsünden Ayarları Sil'i seçin.

Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda dilimlerle çalışma

Görüntünüz birden çok dilim içeriyorsa en iyileştirilecek dilimleri belirlemeniz gerekir. Dilimleri bağlayarak ek dilimler için en iyileştirme ayarları uygulayabilirsiniz. GIF ve PNG-8 formatındaki bağlı dilimler, dilimler arasında ek yeri görünümlerini önlemek için aynı renk paletini ve renk taklidini paylaşır.

• Tüm dilimleri göstermek veya gizlemek için Dilim Görünürlüğünü Değiştir düğmesini tıklatın.

• (Sadece Photoshop) Otomatik dilimleri göstermek veya gizlemek için Önizleme açılır menüsünden Otomatik Dilimleri Göster'i seçin.• Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunda dilimleri seçmek için Dilim Seçme aracını seçin ve ardından bir dilimi tıklatarak seçin. Birden çok dilim seçmek için ÜstKarakter tuşuyla birlikte tıklatın veya ÜstKarakter tuşuyla birlikte sürükleyin.

Not: Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda seçilmemiş dilimler gri olarak görünür. Bu son görüntünün rengini etkilemez.• Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusundaki dilim seçeneklerini görüntülemek için Dilim Seçme aracını seçin ve bir dilimi çift tıklatın.• Dilimleri bağlamak için iki veya daha fazla dilim seçin ve En İyileştir açılır menüsünden (Hazır Ayar menüsünün sağında) Dilimleri Bağla'yı seçin. Bağlanan dilimlerde bağ simgesi görünür.• Dilimin bağını kaldırmak için dilimi seçin ve En İyileştir menüsünden Dilimin Bağını Kaldır'ı seçin.• Görüntüdeki tüm dilimlerin bağını kaldırmak için En İyileştir menüsünden Tüm Dilimlerin Bağını Kaldır'ı seçin.

Web grafiğini belirli bir dosya boyutuna sıkıştırma

1 Dosya > Web ve Aygıtlar İçin Kaydet'i seçin.2 Görüntü seçeneği belirlemek için Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunun üstündeki bir sekmeyi tıklatın: En İyileştirilmiş, 2'li veya 4'lü. 4'lü seçeneğini belirlerseniz en iyileştirmek istediğiniz önizlemeyi seçin.3 (İsteğe bağlı) En iyileştirmek istediğiniz dilimleri ve kullanmak istediğiniz dosya formatını seçin.4 En İyileştir menüsüden (Ayarlar menüsünün sağında) Dosya Boyutuna En İyileştir'i seçin.5 İstediğiniz dosya boyutunu girin.6 Birlikte Başla seçeneği belirleyin:

7 Belirtilen dosya boyutunu sadece geçerli dilime mi, görüntüdeki her dilime mi veya tüm dilimlere mi uygulamak istediğinizi belirtmek için bir Kullan seçeneği belirleyin. Tamam'ı tıklatın.

En iyileştirmeden önce resmi yeniden boyutlandırma

Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunda görüntüyü belirlenen piksel boyutlarına veya orijinal boyutun bir yüzdesine yeniden boyutlandırabilirsiniz.1 Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda Görüntü Boyutu sekmesini tıklatın.2 Ek seçeneklerden birini ayarlayın:

3 Yeni piksel boyutları girin veya görüntünün yeniden boyutlandırılacağı bir yüzde belirleyin ve Uygula'yı tıklatın.Web grafikleri için CSS katmanları oluşturmaIllustrator resminizdeki katmanları kullanarak sonuç HTML dosyasında CSS katmanları oluşturabilirsiniz. CSS katmanı mutlak bir konumu olan ve web sayfasındaki diğer öğelerle çakışabilen bir öğedir. CSS katmanlarını dışa aktarmak, web sayfanızda dinamik efektler oluşturmayı planladığınızda yararlıdır.Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusundaki Katmanlar paneli, resminizdeki hangi üst düzey katmanların CSS katmanları olarak dışa aktarıldığını ve dışa aktarılan katmanların görünür veya gizli olduğunu kontrol edebilmenizi sağlar.

1 Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda Katmanlar sekmesini tıklatın.2 CSS Katmanları Olarak Dışa Aktar'ı seçin.3 Katman açılır menüsünden bir katman seçin ve aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi ayarlayın:

En iyileştirilmiş görüntüleri web tarayıcısında önizleme

Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunda (Dosya > Web ve Aygıtlar için Kaydet), sisteminizde yüklü herhangi bir web tarayıcısındaki en iyileştirilmiş görüntüyü önizlemesini görebilirsiniz. Tarayıcı önizlemesi görüntüyü, görüntünün dosya türünü, piksel boyutlarını, dosya boyutunu, sıkıştırma özelliklerini ve diğer HTML bilgilerini listeleyen bir resim yazısı ile görüntüler.

• Görüntünün önizlemesini varsayılan web tarayıcınızda görmek için Web ve Diğer Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusunun altındaki tarayıcı simgesini tıklatın.

• Farklı bir tarayıcı seçmek için tarayıcı açılır menüsünden (tarayıcı simgesinin yanında) Diğer'i seçin.

• Tarayıcı açılır penceresinde bir tarayıcı eklemek, düzenlemek veya kaldırmak için tarayıcı açılır menüsünden Listeyi Düzenle'yi seçin. Tarayıcılar iletişim kutusunda bilgisayarınızdaki tüm tarayıcıları bulabilir ve görüntünüzün önizlemesini görmek için varsayılan tarayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

Web grafikleri:en iyileştirme seçenekleri

Web grafiği formatları

Web grafik formatları bitmap (raster) veya vektör olabilir. GIF, JPEG, PNG ve WBMP bitmap formatları çözünürlüğe bağlıdır; diğer bir deyişle, bitmap görüntü boyutları ve büyük olasılıkla görüntü kalitesi farklı monitör çözünürlüklerinde değişir. SVG ve SWF vektör formatları çözünürlüğe bağlıdır görüntü kalitesinde kayba neden olmadan yukarı veya aşağı ölçeklendirilebilir. Vektör formatları raster verilerini de içerir. Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusundan SVG ve SWF formatlarına sadece Adobe Illustrator uygulamasında aktarabilirsiniz.

JPEG en iyileştirme seçenekleriJPEG, fotoğraflar gibi devamlı ton görüntülerini sıkıştırmak için standart formattır. Görüntüyü JPEG formatı olarak sıkıştırmak, verileri seçici olarak atan kayıplı sıkıştırmaya dayanır.Not: Dosyayı JPEG formatında kaydederken görüntü verileri kaybolduğundan, daha fazla düzenleme yapmayı veya ek JPEG sürümleri oluşturmayı planlıyorsanız kaynak dosyayı orijinal formatında (örneğin, Photoshop .PSD) kaydetmek iyi bir uygulamadır.

JPEG için en iyileştirme ayarlarıA. Dosya Formatı menüsü B. Sıkıştırma Kalitesi menüsü C. En İyileştir menüsü

GIF ve PNG-8 en iyileştirme seçenekleri

GIF, çizim, logolar veya yazı içeren illüstrasyonlar gibi düz renk ve net ayrıntıya sahip görüntüleri sıkıştırmak için standart formattır. GIF formatı gibi PNG-8 formatı net ayrıntıyı korurken, rengin düz alanlarını etkin bir şekilde sıkıştırır. PNG-8 ve GIF dosyaları 8-bit rengi destekler ve bu nedenle 256 renge kadar renk görüntüleyebilir. Hangi renklerin kullanılacağını belirleme işlemine dizin oluşturma denir ve bu nedenle GIF ve PNG-8 formatlarındaki görüntülere bazen dizine alınmış renk görüntülenir denir. Görüntüyü dizine alınmış renge dönüştürmek için Photoshop görüntüdeki renkleri depolayan ve dizine alan bir Renk Arama Tablosu oluşturur. Orijinal görüntüdeki bir renk, renk arama tablosunda görünmüyorsa, uygulama tablodaki en yakın rengi seçer veya kullanılabilen renklerin bir birleşimini kullanarak rengi benzetir.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: