Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Özel Efektler Oluşturma

mehtap_kadakal

 Özel Efektler Oluşturma

Adobe Illustrator uygulamasında herhangi bir nesnenin, grubun veya katmanın görünümünü, efektler, filtreler ve Görünüm ve Grafik Stilleri panellerini kullanarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, nesnenin öğeleri üzerinde değişiklik yapmak için, nesneyi başlıca parçalarına ayırabilirsiniz.

Görünüm nitelikleri

Görünüm nitelikleri hakkında

Nitelik nitelikleri, bir nesnenin temel yapısını değiştirmeksizin, o nesnenin görünümünü etkileyen özelliklerdir. Görünüm nitelikleri, dolguları, konturları, saydamlığı ve efektleri içerir. Bir nesneye bir görünüm niteliği uygular ve sonradan o niteliği düzenler veya kaldırırsanız, nesnenin temel yapısı da o nesneye uygulanan diğer nitelikler de değişmez.Bir katman hiyerarşisinin herhangi bir düzeyinde görünüm niteliklerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir katmana bir alt gölge efekti uygularsanız, katmandaki bütün nesneler alt gölgeyi devralır. Ancak, bir nesneyi bu katmandan taşıdığınızda,o nesne artık alt gölgeli olmayacaktır, çünkü efektler katmandaki tek tek nesnelere değil katmanın bütününe aittir.Görünüm paneli, görünüm nitelikleriyle çalışmak için ana giriş kapısıdır. Görünüm niteliklerini katmanlara, gruplara ve nesnelere (ve çoğunlukla dolgulara ve konturlara da) uygulayabileceğinizden, resminizdeki nitelikler hiyerarşisi çok karmaşık hale gelebilir. Örneğin, bir efekti tüm bir katmana, başka bir efekti de o katmandaki bir nesneye uygularsanız, resimdeki değişikliğe hangi efektin yol açtığını saptamak zor olabilir. Görünüm paneli, bir nesneye, gruba veya katmana uygulanmış olan dolguları, konturları, grafik stillerini ve efektleri gösterir.

Görünüm paneline genel bakış

Bir nesne, grup veya katman için görünüm niteliklerini, Görünüm panelini (Pencere > Görünüm) kullanarak görür ve ayarlarsınız. Dolgular ve konturlar, yığın sıralamasına göre listelenir; paneldeki yukarıdan aşağıya sıra, resimdeki önden arkaya sıraya karşılık gelir. Efektler, resme uygulandıkları sırayla yukarıdan aşağıya doğru listelenir.

Gruplanmış bir nesnenin niteliklerini listeleyen Görünüm paneliA. Kontur, dolgu ve alt gölge efektli nesne B. Saydamlık uygulanmış katman C. Efekt uygulanmış grup D. Kabalaştırma efekti uygulanmış kontur E. Yeni Resim Temel Görünümü Koruyor (/Yeni Resmin Temel Görünümü Var) düğmesi F. Görünümü Temizle düğmesi G. Temel Görünüme Küçült

düğmesi H. Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesi

Görünüm panelinde ek nitelikleri gösterme veya gizleme

Görünüm panelindeki bir öğe başka nitelikler içeriyorsa, öğenin adının yanında bir üçgen belirir.Öğe adının yanındaki üçgeni tıklatın.

Görünüm panelinde ek öğeleri gösterme

Bir katman veya grup gibi, başka öğeler içeren öğeleri seçtiğinizde, Görünüm paneli bir İçindekiler başlığı görüntüler.İçindekiler başlığını çift tıklatın.

Görünüm panelinde bir metin nesnesi için karakter özelliklerini listeleme

Bir metin nesnesi seçtiğinizde panelde Karakterler başlığı görüntülenir. Karakterler başlığını çift tıklatın.

Görünüm panelinde minik resimleri gösterme veya gizleme

Görünüm paneli menüsünden Minik Resmi Göster'i veya Minik Resmi Gizle'yi seçin.

Görünüm niteliklerinin yeni nesnelere uygulanma şeklini belirleme

Yeni nesnelerin, görünüm niteliklerini devralmasını veya sadece temel niteliklere sahip olmasını belirleyebilirsiniz.• Yeni nesnelere sadece tek bir dolgu veya kontur uygulamak için, Görünüm panelinde Yeni Resim Temel Görünümü Koruyor düğmesini tıklatarak Yeni Resmin Temel Görünümü Var düğmesine dönüşmesini sağlayın veya panel menüsünden Yeni Resmin Temel Görünümü Var'ı seçin.• Yeni nesnelere mevcut görünüm niteliklerinin tümünü uygulamak için, Görünüm panelinde Yeni Resmin Temel Görünümü Var düğmesini tıklatarak Yeni Resim Temel Görünümü Koruyor düğmesine dönüşmesini sağlayın veya panel menüsünde Yeni Resmin Temel Görünümü Var'daki işareti kaldırın.

Görünüm nitelikleri için öğeleri hedefleme

Bir katman, grup veya nesne için bir görünüm niteliği ayarlayabilmeniz ya da bir stil veya efekt uygulayabilmeniz için, önce bu öğeyi Katmanlar panelinde hedeflemeniz gerekir. Bir nesneyi veya grubu, herhangi bir seçim yöntemiyle seçtiğinizde, o nesne veya grup Katmanlar panelinde hedeflenmiş olur, ancak katmanlar sadece panel yardımıyla hedeflenebilir.

Katmanlar panelindeki gölgeli hedef simgeleri, hangi öğelerin görünüm nitelikleri içerdiğini gösterir.A. Bir görünüm sütununu hedefleme B. Seçim sütunu C. Görünüm niteliklerine sahip grup D. Görünüm niteliklerine sahip katman E. Görünüm niteliklerine sahip nesne

Hedef simgesi, katman hiyerarşisindeki bir öğenin herhangi bir görünüm niteliğine sahip olup olmadığını ve hedeflenip hedeflenmediğini gösterir:• Öğenin hedeflenmemiş olduğunu ve tek bir dolgu ve tek bir kontur dışında görünüm niteliklerine sahip olmadığını gösterir.

• Öğenin hedeflenmediğini ama görünüm niteliklerine sahip olduğunu gösterir.• Öğenin hedeflenmiş olduğunu ama tek bir dolgu ve tek bir kontur dışında görünüm niteliklerine sahip olmadığını gösterir.• Öğenin hedeflenmiş olduğunu ve görünüm niteliklerine sahip olduğunu gösterir.Katmanlar panelinde bir öğeyi hedeflemek için, öğenin hedef simgesini tıklatın. veya şeklinde çift halka, öğenin hedeflenmiş olduğunu gösterir. Ek öğeleri hedeflemek için Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.Not: Bir nesne veya grup herhangi bir yöntemle seçildiğinde, o öğe aynı zamanda Katmanlar panelinde hedeflenmiş olur.Buna karşılık, bir katman ancak, Katmanlar panelinde o katmanın hedef simgesi tıklatılarak hedeflenebilir.

Bir görünüm niteliğini çoğaltma Görünüm panelinde bir nitelik seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:• Panelde Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesini tıklatın veya panel menüsünde Öğeyi Çoğalt'ı seçin.• Görünüm niteliğini, paneldeki Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesine sürükleyin.

Görünüm niteliklerinin yığın sıralamasını değiştirme Görünüm panelinde bir görünüm niteliğini aşağı veya yukarı sürükleyin. (Gerekirse, bir öğenin yanındaki üçgeni tıklatıp tüm içeriğinin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlayın.) Sürüklediğiniz bir görünüm niteliği istediğiniz konuma geldiğinde, fare düğmesini bırakın.

Kontura uygulanmış noktalaştırma efekti (üstte) ve dolguya uygulanmış aynı efekt (altta)

Görünüm niteliklerini kaldırma

1 Nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Belirli bir niteliği kaldırmak için, Görünüm panelinde o niteliği seçin ve Sil simgesini tıklatın. Bunun yerine, panel menüsünden Öğeyi Kaldır'ı seçin veya niteliği Sil simgesine de sürükleyebilirsiniz.• Tek bir dolgu veya kontur dışında tüm görünüm niteliklerini kaldırmak için, Görünüm panelinde Temel Görünüme Küçült düğmesini tıklatın veya panel menüsünde Temel Görünüme Küçült'ü seçin. Bunun yerine, Katmanlar panelinde bir öğenin hedef simgesini Sil simgesine sürükleyebilirsiniz.• Dolgu ve konturlar da dahil olmak üzere bütün görünüm niteliklerini kaldırmak için, Görünüm panelindeki Görünümü

Temizle düğmesini tıklatın veya panel menüsünde Görünümü Temizle'yi seçin.

Nesneler arasında görünüm niteliklerini kopyalama

Görünüm niteliklerini, sürükleyerek veya Damlalık aracını kullanarak kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.Sürükleyerek görünüm niteliklerini kopyalama

1 Görünümünü kopyalamak istediğiniz nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde katmanı hedefleyin).

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Görünüm panelinin üst kısmındaki minik resmi, belge penceresine sürükleyin. Minik resim görüntülenmiyorsa, panel menüsünde Minik Resmi Göster'i seçin.,

• Katmanlar panelindeki hedef simgesini, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak, görünüm niteliklerini kopyalamak istediğiniz hedef öğeye sürükleyin.

• Görünüm niteliklerini kopyalamak yerine taşımak için, Katmanlar panelinde istediğiniz özelliklere sahip herhangi bir öğenin hedef simgesini, özellikleri uygulamak istediğiniz öğeye sürükleyin.

Damlalık aracını kullanarak görünüm niteliklerini kopyalama

Yazım nesneleri arasında karakter, paragraf, dolgu ve kontur nitelikleri dahil olmak üzere, görünüm niteliklerini bir nesneden diğerine kopyalamak için Damlalık aracını kullanabilirsiniz. Varsayılan değer olarak, Damlalık aracı bir seçimin tüm niteliklerini etkiler. Bu aracın etkilediği nitelikleri özelleştirmek için, Damlalık iletişim kutusunu kullanın.

1 Niteliklerini değiştirmek istediğiniz nesneyi, yazım nesnesini veya karakterleri seçin.

2 Damlalık aracını seçin.

3 Damlalık aracını, niteliklerini örneklemek istediğiniz nesnenin üstüne götürün. (Tam olarak yazının üstüne geldiğinizde, fare işaretçisi küçük bir T görüntüler.)

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Tüm görünüm niteliklerini örnekleyip seçili nesneye uygulamak için, Damlalık aracını tıklatın.

• Bir degrade, desen, kafes nesnesinin veya yerleştirilmiş bir görüntünün bir bölümünün sadece rengini örneklemek ve bu rengi, seçili dolguya veya kontura uygulamak için, Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

• Bir nesnenin görünüm niteliklerini, seçili nesnenin görünüm niteliklerine eklemek için, tıklatırken Shift tuşunu sonra da Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Bunun yerine, önce tıklatıp, sonra Shift, sonra da Alt veya Option tuşunu basılı tutabilirsiniz.Not: Ayrıca, seçili olmayan bir nesneyi tıklatarak o nesnenin niteliklerini örnekleyip, nitelikleri uygulamak istediğiniz, seçili olmayan bir nesneyi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatabilirsiniz. Damlalık aracını kullanarak masaüstünden nitelikleri kopyalama

1 Niteliklerini değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin.

2 Damlalık aracını seçin.

3 Belgedeki herhangi bir yeri tıklatın ve fare düğmesini basılı tutmaya devam edin.4 Fare düğmesini serbest bırakmadan, fare işaretçisini, bilgisayarınızın masaüstündeki, niteliklerini kopyalamakistediğiniz nesnenin üstüne getirin. Tam nesnenin üstündeyken fare düğmesini bırakın.Önemli: Damlalık aracı, mevcut dosyanın dışında herhangi bir yerde örnekleme yaparken, ekrandan sadece RGB rengiörnekler. Damlalık aracı, aracın sağında siyah renkli bir kare görüntüleyerek, RGB renk örneklemekte olduğunu belirtir.Damlalık aracıyla hangi nitelikleri kopyalayabileceğinizi belirleme1 Damlalık aracını çift tıklatın.2 Kopyalamak istediğiniz nitelikleri Damlalık aracıyla seçin. Saydamlık, çeşitli dolgu ve kontur özellikleri, ayrıca karakterve paragraf özellikleri gibi görünüm özelliklerini örnekleyebilirsiniz.3 Rasterleştirme Örnek Boyutu menüsünde örnekleme alanı boyutunu seçin.4 Tamam düğmesini tıklatın.

Efektler ve filtrelerle çalışma

Efektler ve filtreler hakkında

Nesnelerin görünümünü değiştirmeye yarayan birçok komut, hem Filtre hem de Efekt menülerinde yer alır. Örneğin, Filtre > Sanatsal alt menüsündeki komutların tümü aynı zamanda Efekt > Sanatsal alt menüsünde mevcuttur. Ancak, filtrelerle efektlerin farklı sonuçları vardır; dolayısıyla, bunların kullanımları arasındaki farkı anlamanız önemlidir.Efektler canlıdır; yani, bir efekt komutunu bir nesneye uygulayabilir, sonra Görünüm panelini kullanarak istediğiniz zaman efektin seçenekleri üzerinde değişiklik yapmaya devam edebilir veya efekti kaldırabilirsiniz. Bir nesneye efekt uyguladığınızda, Görünüm panelinde efekt listelenir ve efekti düzenlemeniz, çoğaltmanız, silmeniz veya bir grafik stilinin parçası olarak kaydetmeniz mümkün olur.Filtreler, alttaki nesneyi değiştirir ve filtre uygulandıktan sonra bu değişiklikler üzerinde değişiklik yapılamaz veya değişiklikler kaldırılamaz. Ama bir nesneyi bir filtre komutuyla yeniden şekillendirmenin avantajlarından biri, filtre tarafından oluşturulan yeni veya değiştirilmiş bağlantı noktalarına hemen erişebilmenizdir. (Bir efekt kullandığınızda, yeni noktalara erişebilmek için önce nesneyi genişletmeniz gerekir.)

Bir tarafta Kabalaştırma efekti (solda) kullanılan elips, diğer tarafta Kabalaştırma filtresi (sağda) değiştirilen yol boyunca yeni bağlantı noktaları oluşturur.

Bir efekt veya filtre uygulama

1 Nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).Bir efekti bir nesnenin, dolgu veya kontur gibi belirli bir niteliğine uygulamak istiyorsanız, nesneyi seçin, sonra Görünüm panelinde niteliği seçin.

2 Efekt veya Filtre menüsünden bir komut seçin.

3 Bir iletişim kutusu çıkarsa seçenekleri ayarlayın, sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Son kullandığınız filtreyi veya efekti ve seçenekleri uygulamak için, Filtre > Uygula [Filtre Adı] veya Efekt > Uygula [Efekt Adı] seçeneğini kullanın. Son kullandığınız filtreyi veya efekti uygulamak ve seçeneklerini ayarlamak için, Filtre > [Filtre Adı] veya Efekt [Efekt Adı] seçeneğini kullanın.Kullanılamayan efekt ve filtre komutları

Efekt ve filtre komutları, hedeflenen öğe için geçersizse soluktur. Örneğin, komut vektör nesnelerinde çalışıp bitmap görüntülerde çalışmayabilir.Aşağıda, efektlerin ve filtrelerin ne zaman kullanılabileceğini saptamanıza yardımcı olacak temel bilgiler verilmiştir.Efekt menüsünün üst bölümündeki komutların tümü (3D, Çarpıt, Deforme Et ve Dönüştür, Rasterleştir, Stilize Et, SVG Filtreleri, Şekle Dönüştür, Yol ve Yol Bulucu) vektör nesnelerine uygulanabilir. Aynı efektler, Görünüm panelinde nesneye bir dolgu veya kontur eklemediğiniz sürece bitmap nesneler üzerinde bir etkiye sahip değildir; bunun istisnaları, bitmap nesne üzerinde etkisi olan 3D, SVG Filtreleri ve Çarpıt alt menüsündeki filtreler ve Dönüştür, Alt Gölge, Geçiş Yumuşatma, İç Işıma ve Dış Işıma filtreleridir. Efekt menüsünün alt bölümündeki (Sanatsal ile başlayan) komutların tümü raster efektleridir ve bitmap veya vektör nesnelerine uygulanabilir. Bu raster efektleri bir nesneye uygulandığında bunlar, belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kullanır.Filtre menüsünün en üst bölümündeki komutların tümü (Deforme Et, Oluştur ve Stilize Et), (Nesne Mozaiği haricinde) vektör nesnelerine uygulanabilir, ancak sadece bazı komutlar aynı zamanda bitmap nesnelere uygulanabilir. Filtre menüsünün alt bölümündeki komutların tümü raster filtreleridir ve bitmap nesnelere uygulanabilir, ancak vektör nesnelerine veya 1 bitlik (siyah beyaz) bitmap nesnelere uygulanamaz.

Raster efektleri hakkında

Raster efektleri, vektör verileri yerine pikseller üreten efektlerdir. Raster efektleri, SVG Filtreleri'ni, Efekt menüsünün altbölümündeki efektlerin tümünü ve Efekt > Stilize Et alt menüsünün Alt Gölge, İç Işıma, Dış Işıma ve Geçiş Yumuşatmakomutlarını içerir.Bir raster efekti uyguladığınızda Illustrator uygulaması, ortaya çıkacak görüntünün çözünürlüğünü belirlemek için belgeninrasterleştirme efekt ayarlarını kullanır. Bu ayarların, sonuçta ortaya çıkan resim üzerinde büyük bir etkisi vardır; dolayısıyla,bu filtrelerle ve efektlerle çalışmaya başlamadan önce belgenin rasterleştirme efekt ayarlarını kontrol etmeniz önemlidir.Bir belgenin rasterleştirme seçeneklerini, Efekt > Belge Rasterleştirme Efekt Ayarları'nı seçerek ayarlarsınız. (Bkz.Bir efekt ekranda düzgün görünüyor ama basıldığında ayrıntılarını kaybediyor veya kenarları tırtıklı görünüyorsa, belgenin rasterleştirme efekt çözünürlüğünü artırmanız gerekir.

Bitmap görüntülere filtreler ve efektler uygulamaFiltreler ve efektler, hem bitmap görüntülere hem de vektör nesnelerine özel bir görünüm uygulamanıza olanak verir.Örneğin, Empresyonist bir mozaik görünümü uygulayabilir, aydınlatma değişiklikleri uygulayabilir, görüntüleri deformeedebilir ve başka birçok ilginç görsel efekt üretebilirsiniz.Özellikle bitmap nesnelere filtreler veya efektler uygularken, aşağıdaki bilgileri göz önüne alın:• Filtreler ve efektler, bağlantılı bitmap nesnelerde çalışmaz. Bağlantılı bir bitmap resme filtre veya efekt uygularsanız,orijinali yerine, bitmap resmin gömülü bir kopyasına uygulanır. Orijinal resme filtre veya efekt uygulamak için, bitmapresmi belgeye gömebilirsiniz.• Adobe Illustrator uygulaması, Adobe Photoshop gibi Adobe ürünlerinin ve Adobe dışındaki yazılım geliştiricilerineklenti filtrelerini ve efektlerini destekler. Yüklendikten sonra çoğu eklenti filtre ve efekt, Filtre ve Efekt menüsü altındagörüntülenir ve yerleşik filtreler ve efektlerle aynı şekilde çalışır.• Bazı filtrelerin ve efektlerin bellek kullanımı yoğun olabilir; özellikle yüksek çözünürlükteki bitmap görüntülereuygulandığında.Filtreler ve efektler için performansı artırma

Bazı filtrelerin ve efektlerin bellek kullanımı çok yoğun olabilir. Aşağıdaki teknikler, bu filtreleri ve efektleri uygularken performansı artırmanıza yardımcı olabilir:• Zamandan tasarruf etmek ve istenmeyen sonuçların önüne geçmek için, filtre veya efekt iletişim kutularında Önizleme seçeneğini kullanın.• Ayarları değiştirin. Cam gibi bazı komutların bellek kullanımı son derece yoğundur. Bunların hızını artırmak için farklı ayarları deneyin.• Illustrator uygulamasına görevleri gerçekleştirmek için yeterince RAM belleği ve çalışma diski (bitmap görüntülerle çalışmak için kullanılan geçici disk alanı) ayrılmış olduğundan emin olun.• Gri tonlamalı bir yazıcıda yazdırmayı düşünüyorsanız, filtreleri uygulamadan önce bitmap görüntünün bir kopyasını gri tonlamaya dönüştürün. Ancak, bazı durumlarda, bir filtrenin renkli bitmap görüntüye uygulanıp sonra gri tonlamaya dönüştürülmesinin, aynı filtreyi doğrudan görüntünün gri tonlamalı kopyasına uygulamakla aynı sonucu vermeyeceğini unutmayın.

Bir efekti değiştirme veya silme

1 Efekti kullanan nesneyi veya grubu seçin (veya Katmanlar panelinde ilgili katmanı hedefleyin).2 Aşağıdakilerden birini yapın:• Efekt üzerinde değişiklik yapmak için, Görünüm panelindeki listede efekti çift tıklatın. Efektin iletişim kutusunda, istediğiniz değişiklikleri yapıp Tamam düğmesini tıklatın.• Efekti silmek için, Görünüm panelindeki listede efekti seçin, sonra Sil düğmesini tıklatın.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: