Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Karakter ve Paragraf Stilleri

mehtap_kadakal
mehtap_kadakal tarafından 19-11-2009 tarihinde güncellenmiştir

 

 Karakter ve Paragraf Stilleri

Karakter ve paragraf stilleri hakkında

Karakter stili seçili bir metin aralığına uygulayabileceğiniz karakter formatlama nitelikleri grubudur. Paragraf stili hem karakter hem de paragraf formatlama niteliklerini içerir ve seçili bir paragrafa ya da bir dizi paragraf aralığına uygulanabilir.Karakter ve paragraf stillerini kullanmak zaman kazandırır ve tutarlı formatlama sağlar.Karakter Stilleri ve Paragraf Stilleri panellerini karakter ve paragraf stilleri oluşturmak, uygulamak ve yönetmek için kullanırsınız. Stil uygulamak için metni seçin ve panellerden birinde bir stil adını tıklatın. Herhangi bir metin seçmezseniz stil, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.

Paragraf Stilleri paneliA. Stil adı B. Ek formatlı (geçersiz kılmalar) stil C. Panel menüsü D. Yeni Stil düğmesi E. Sil simgesi

Metin seçtiğinizde ya da imleci metne yerleştirdiğinizde etkin stiller Karakter Stilleri ve Paragraf Stilleri panellerinde vurgulanır. Bir belgedeki her karaktere varsayılan olarak Normal Karakter Stili ve her paragrafa Normal Paragraf Stili uygulanır. Bu varsayılan stiller, oluşturduğunuz diğer tüm stillerin yapı taşlarıdır.Stil adının yanındaki artı işareti stilde geçersiz kılmalar olduğunu belirtir. Geçersiz kılma, stil tarafından tanımlanan niteliklerle eşleşmeyen herhangi bir formattır. Karakter ya da OpenType panelinde ayarları her değiştirdiğinizde, mevcut karakter stiline bir geçersiz kılma oluşturursunuz, benzer şekilde Paragraf panelindeki ayarları değiştirdiğinizde mevcut paragraf stiline bir geçersiz kılma oluşturursunuz.Illustrator'daki karakter ve paragraf stillerini kullanmaya ilişkin bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0047_tr.

Karakter veya paragraf stilleri oluşturma

1 Yeni stili, mevcut metnin formatlamasına dayandırmak istiyorsanız, metni seçin.

2 Karakter Stilleri panelinde veya Paragraf Stilleri panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

• Varsayılan adla yeni bir stil oluşturmak için, Yeni Stil Oluştur düğmesini tıklatın.

• Özel adla yeni bir stil oluşturmak için, panel menüsünde Yeni Stil'i seçin. Bir ad yazıp Tamam düğmesini tıklatın.

Bir karakter veya paragraf stilinin kopyasını oluşturmak için, stili Yeni Stil düğmesine sürükleyin.

Karakter veya paragraf stillerini düzenleme

Varsayılan karakter ve paragraf stillerinin de oluşturduğunuz yeni stillerin de tanımını değiştirebilirsiniz. Bir stilin tanımını değiştirdiğinizde, o stille formatlanan bütün metinler, yeni stil tanımlamasıyla eşleşecek şekilde değişir.

1 Karakter Stilleri panelinde veya Paragraf Stilleri panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

• Panelde stili seçin ve Karakter Stilleri paneli menüsünde Karakter Stili Seçenekleri'ni veya Paragraf Stilleri paneli menüsünde Paragraf Stili Seçenekleri'ni seçin.

• Stil adını çift tıklatın.

Not: Çift tıklattığınızda stil seçili olan metne uygulanır veya seçili metin yoksa, yazacağınız yeni metinlerin stili ayarlanır.

Stili uygulamak istemezseniz, yeni stil adını çift tıklatırken Shift+Ctrl (Windows) veya Shift+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun.

2 İletişim kutusunun sol tarafında, bir formatlama seçenekleri kategorisi seçin ve istediğiniz seçenekleri ayarlayın. Farklı bir kategori seçerek, farklı bir formatlama seçenekleri grubuna geçebilirsiniz.Formatlama seçeneklerinin herhangi biri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Yardım'da o seçenek adını arayın.

3 Seçenekleri ayarlamayı bitirdiğinizde, Tamam düğmesini tıklatın.

Stil geçersiz kılmalarını kaldırma

Karakter Stilleri paneli ya da Paragraf Stilleri panelinde stil adının yanındaki artı işareti stilde geçersiz kılmalar olduğunu belirtir. Geçersiz kılma, stil tarafından tanımlanan niteliklerle eşleşmeyen herhangi bir formattır. Stil geçersiz kılmalarını kaldırmanın birkaç yolu vardır.

• Geçersiz kılmaları temizlemek ve metni stil tarafından tanımlanan görünümüne döndürmek için aynı stili yeniden uygulayın ve panel menüsünden Geçersiz Kılmaları Temizle'yi seçin.

• Farklı bir stil uygularken geçersiz kılmaları temizlemek için stil adını Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken tıklatın.

• Stili yeniden tanımlamak ve metnin geçerli görünümünü korumak için metinden en az bir karakter seçin ve panel menüsünden Stili Yeniden Tanımla komutunu seçin.

Tutarlı format sağlamak için stil kullanırsanız geçersiz kılmaları önlemeniz gerekecektir. Hızlı, tek seferlik metinformatlıyorsanız bu geçersiz kılmalar sorun oluşturmaz.

Karakter ya da paragraf stillerini silme

Stilleri sildiğinizde stille etiketlenmiş paragrafların görünümü değişmez ancak formatları artık stille ilişkili değildir.

1 Karakter Stilleri panelinde ya da Paragraf Stilleri panelinde stil adını ya da adlarını seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Panel menüsünden Karakteri Stilini Sil'i ya da Paragraf Stilini Sil'i seçin.

• Panelin altındaki Sil simgesini tıklatın.

• Stili panelin altındaki Sil simgesine sürükleyin.

Tüm kullanılmayan stilleri silmek için panel menüsünden Tüm Kullanılmayanları Seç'i seçin ve sonra Sil simgesini tıklatın.

Başka bir Illustrator belgesinden karakter ve paragraf stillerini yükleme

1 Karakter Stilleri panelinde veya Paragraf Stilleri panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

• Panel menüsünde, Karakter Stillerini Yükle'yi veya Paragraf Stillerini Yükle'yi seçin.

• Hem karakter hem de paragraf stillerini yüklemek için, panel menüsünde Tüm Stilleri Yükle'yi seçin.

2 İçe aktarmak istediğiniz stilleri içeren Illustrator belgesini çift tıklatın.

Dışa metin aktarma

Metin dosyasına metin aktarma

1 Bir yazım aracını kullanarak, dışa aktarmak istediğiniz metni seçin.

2 Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

3 Dışa Aktar iletişim kutusunda, dosya için bir konum seçip bir dosya adı yazın.

4 Dosya biçimi olarak Metin Formatı (TXT) seçin.

5 Ad kutusuna, yeni metin dosyasının adını girin ve Kaydet (Windows) veya Dışa Aktar (Mac OS) düğmesini tıklatın.

6 Bir platform ve kodlama yöntemi seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

Flash olarak dışa aktarmak için metni etiketleme

Illustrator uygulamasından Flash uygulamasına çeşitli yollardan metin aktarabilirsiniz. Metni statik, dinamik veya girdi metni olarak dışa aktarabilirsiniz. Dinamik metin, kullanıcı metni tıklattığında açılacak sitenin URL'sini de belirlemenize olanak verir. Dinamik ve girdi metni hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Flash Yardım.Flash metni, nokta metni, alan metni veya yol üzerinde metin içerebilir; bütün metin, SWF formatında alan metnine dönüştürülür. Sınırlayıcı kutular aynı kalır ve bunlara uygulanan dönüştürmeler SWF formatında da korunur. Akıtılan metin nesneleri tek tek dışa aktarılır; bir akıştaki bütün nesneleri etiketleyip aktarmak istiyorsanız, her birini seçip etiketlediğinizden emin olun. Taşan metin, Flash Player uygulamasına olduğu gibi aktarılır.Metni etiketledikten sonra, Flash uygulamasına metni Illustrator uygulamasından dışa aktararak veya kopyalayıp yapıştırarak aktarabilirsiniz.Metinleri Illustrator ve Flash uygulamaları arasında etkili şekilde kullanma hakkında bir video izlemek için bkz.www.adobe.com/go/vid0199_tr.Not: Metnin etiketlenmesi veya etiketlerin kaldırılması, Illustrator uygulamasında orijinal metni değiştirmez. Orijinal üzerinde değişikliğe neden olmaksızın, istediğiniz zaman etiketleri değiştirebilirsiniz.

1 Bir metin nesnesi seçin ve Kontrol panelinde Flash Metni'ni tıklatın.

2 Flash Metni panelinde, Tür menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

3 (İsteğe bağlı) Metin nesnesi için bir örnek adı girin. Örnek adı girmezseniz, Flash uygulamasında metin nesnesi üzerinde değişiklik yapmak için metin nesnesinin Katmanlar panelindeki varsayılan adı kullanılır.

4 Bir Görüntü Oluşturma Türü belirleyin. Aygıt Fontlarını Kullan seçeneği, glifleri aygıt fontlarına dönüştürür (aygıt fontlarında kenar yumuşatma özelliği kullanılamaz).

Not: Font adları normalde aynen kullanılır ve fontu bulmak için oynatma platformunun font sistemine doğrudan aktarılır. Ancak, oynatma platformuna bağlı olarak, farklı font adlarıyla eşleştirilen birkaç özel dolaylı font adı vardır. Bu dolaylı eşleştirmeler, Flash Player uygulamasının platforma özgü her portunda sabit olarak kodlanmıştır ve her platform için fontlar, sistem varsayılan fontları arasından veya kullanılabilmesi mümkün görünen diğer fontlar arasından seçilir. Göz önüne alınması gereken ikinci bir konu, dolaylı eşleştirmelerin, platformlar arasında dolaylı fontların benzerliğini en üstdüzeye çıkaracak şekilde belirlenmesidir.

Not: Dolaylı fontlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Adobe.com sitesinde bulabileceğiniz Flash spesifikasyon belgesine bakın.5 (İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden istediklerinizi seçin:

6 (İsteğe bağlı) Metni Dinamik metin olarak etiketlediyseniz, metin tıklatıldığında açılacak URL'yi belirleyebilir, sonra da sayfanın nereye yükleneceğini belirlemek için bir hedef pencere seçebilirsiniz:

7 Metni Girdi Metni olarak etiketlediyseniz, metin nesnesine girilebilecek Maksimum Karakter sayısını belirleyin.Metni Flash metni olarak etiketledikten sonra, Seç > Nesne > Flash Dinamik Metni veya Flash Girdi Metni'ni seçerek, bu şekilde etiketlenmiş tüm metni seçebilirsiniz.Asya dillerindeki karakterleri formatlama

Asya dillerinde yazı seçeneklerini görüntülemeVarsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, Karakter panelinde, Paragraf panelinde, OpenType panelinde ve Yazım menüsünde Asya dillerinde yazım seçeneklerini gizler.

1 Düzenle > Tercihler > Yazım (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

2 Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster'i işaretleyin ve Tamam düğmesini tıklatın. Ayrıca, İngilizce Font Adlarını Göster'i işaretleyerek veya işareti kaldırarak, font adlarının nasıl görüntüleneceğini de denetleyebilirsiniz.Not: İşletim sisteminizin, çalışmak istediğiniz dilleri desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için, sistem yazılım üreticinize danışın.Asya dillerinde OpenType font niteliklerini ayarlama

Asya dillerinde OpenType fontlar, mevcut PostScript ve TrueType fontlarda bulunmayan birçok özellik içerir. Ayrıca, Asya dillerindeki OpenType fontlar, birçok karakter için alternatif glifler sunar.

1 Ayarı uygulamak istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Bir OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun.Yazım > Font menüsüne bakın; OpenType fontların yanında simgesi görüntülenir.

3 OpenType panelinde, aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi ayarlayın:

Asya dillerindeki karakterleri farklı glif formuyla değiştirme

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri seçin.

2 Glifler paneli menüsünde bir seçenek belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin. Bir seçenek soluksa, mevcut font için glif formu yok demektir.

Asya dillerindeki yazımda satır aralığının nasıl ölçüleceğini belirleme

1 Ayarlamak istediğiniz paragrafları seçin.

2 Paragraf paneli menüsünde bir satır aralığı seçeneği belirleyin.

Dikey metinde yarım genişlikteki karakterleri döndürme

Latin metinler veya rakamlar gibi yarım genişlikteki karakterlerin yönü, dikey metinde değişir. Varsayılan değer olarak, yarım genişlikteki karakterler teker teker döndürülür.Yarım genişlikteki karakterlerin döndürülmesini istemiyorsanız, Karakter paneli menüsünde Standart Dikey Latin Karakter Hizalaması'nın seçimini iptal edin.

Latin metin, döndürülmeden önce ve döndürüldükten sonra

Tate-chu-yoko kullanma

Tate-chu-yoko (kumimoji ve renmoji de denir), dikey yazı satırları içine yerleştirilen bir yatay yazı bloğudur. Tate-chu-yoko kullanıldığında, dikey metindeki, sayılar, tarihler ve kısa yabancı kelimeler gibi yarım genişlikte karakterlerin okunması daha kolaydır.

Tate-chu-yoko kullanılmadan sayılar (solda) tate-chu-yoko ile döndürülen sayılar (sağda)1 Karakterleri seçin ve Karakter paneli menüsünde Tate-chu-yoko'yu seçin. (Tate-chu-yoko ayarını kapatmak için tekrarseçin.)2 Karakter paneli menüsünde aşağıdaki tate-chu-yoko ayarlarından istediklerinizi seçin:

• Yukarı/Aşağı.Metni yukarı taşımak için pozitif bir değer, aşağı taşımak için negatif bir değer belirler.

• Sol/Sağ.Metni sağa taşımak için pozitif bir değer, sola taşımak için negatif bir değer belirler.Tate-chu-yoko için karakter aralığını ayarlamak için Karakter panelinde tsume veya izleme kullanın.

Not: Tate-chu-yoko seçeneği görünmüyorsa, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretlemeniz gerekir.Aki kullanma

Aki, bir karakterden önceki veya sonraki boş alandır. Karakterler arasına çoğunlukla, bir paragrafın mojikumi ayarına dayalı, sabit bir aralık uygulanır. Karakter panelindeki Aki Ekle seçeneklerini kullanarak, özel karakterlerin mojikumi ayarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, parantez aç işaretinden önce boşluk eklemek için, Aki Ekle (Sol) seçeneğini kullanın.

Aki uygulanmamış parantez (solda) ve aki uygulanmış parantez (sağda)

Ayarlamak istediğiniz karakterleri Yazım aracıyla seçin ve Karakter panelinde aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:

• Bir karakterden önce veya sonra aki eklemek için, Aki Ekle (Sol) veya Aki Ekle (Sağ) menüsünde, eklemek istediğiniz aki miktarını seçin. Örneğin, 2bu seçerseniz, tam genişlikteki boşluğun yarısı eklenir, 4bu seçerseniz, tam genişlikteki boşluğun çeyreği eklenir.

• Karakterler arasındaki aki miktarını sıkıştırmak için, Tsume için bir yüzde belirleyin. Yüzde miktarı arttıkça, karakterler arasındaki aki miktarı daralır.

Aki Ekle veya Tsume seçeneklerini göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin.

Tsume uygulanmamış karakter (solda) ve tsume uygulanmış karakter (sağda)Warichu kullanma

Karakter panelindeki Warichu seçeneği, seçilen metnin yazı boyutunu orijinalin belirli bir yüzdesine küçültür ve yazıyı (yönlendirmeye göre yatay veya dikey olarak) birden çok satıra sıralar.

Asya dillerindeki karakterleri hizalamak için mojisoroe kullanma

Mojisoroe, Asya dillerindeki yazılarda karakterlerin hizalamasıdır. Bir metin satırı farklı boyutta karakterler içeriyorsa, metnin satırdaki en büyük karakterlere nasıl hizalanacağını belirleyebilirsiniz: Em kutusunun üstüne, ortasına veya altına (dikey çerçevelerin sağına, ortasına ve soluna), latin satır taban çizgisine veya ICF kutusunun üstüne veya altına (dikey çerçevelerin sağına veya soluna). ICF , karakterlerin yerleştirilebileceği alandır.

Karakter hizalama seçenekleriA. Küçük karakterler alta hizalı B. Küçük karakterler ortaya hizalı C. Küçük karakterler üste hizalı

Karakter paneli menüsünde, Karakter Hizalama alt menüsünde bir seçenek belirleyin:

Mojikumi kullanma

Mojikumi, Japonca karakterlerin, latin karakterlerin, noktalama işaretlerinin, özel karakterlerin, satır başlangıcı, satır bitişi ve rakamların aralıkları için Japonca metin kompozisyonunu belirler. Paragraf girintileri de belirleyebilirsiniz. Illustrator uygulamasındaki mevcut karakter aralığı kuralları, JISx4051-1995 sayılı JIS (Japanese Industrial Standards; Japonca Endüstriyel Standartları) spesifikasyonuna uyar. Illustrator uygulamasının sunduğu hazır mojikumi kümeleri arasından seçim yapabilirsiniz.Ayrıca, özel mojikumi kümeleri oluşturabilirsiniz. Yeni bir mojikumi kümesinde, sözgelimi bir noktayla onu izleyen parantez açma işareti arasındaki boşluk gibi, sık kullandığınız aralık ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir sorudan önce bir em tire bulunmasını, cevapların da parantez içine alınmasını istediğiniz bir röportaj formatı oluşturabilirsiniz.Bir paragraf için mojikumi kümesi seçme

1 Karakter panelinde, karakter aralığını sıfıra getirin.

2 Paragraf panelinde, Mojikumi Kümesi açılır menüsünde bir seçenek belirleyin:

Yeni mojikumi kümesi oluşturma

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yazım > Mojikumi Ayarları'nı seçin.

• Paragraf panelindeki, Mojikumi Kümesi açılır menüsünde Mojikumi Ayarları'nı seçin.

2 Mojikumi Ayarları iletişim kutusunda Yeni düğmesini tıklatın.

3 Yeni mojikumi kümesi için bir ad girin, yeni kümenin dayandırılacağı mevcut kümeyi belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

4 Birimler açılır menüsünde Yüzde (%) veya Bu seçin.

5 Her seçenek için, İstenen, Minimum ve Maksimum değerleri belirleyin. Minimum değeri, kinsoku için satırları sıkıştırmakta kullanılır (İstenen değerinden daha düşük bir değer girin). Maksimum değeri, tam bloklanmış metinde satırları yaymakta kullanılır (İstenen değerinden daha yüksek bir değer girin).Karakter türüne bağlı olarak, aralığı değiştirmek istemiyorsanız, İstenen, Minimum ve Maksimum için aynı değerleri girebilirsiniz.6 Ayarları kaydetmek için Kaydet veya Tamam düğmesini tıklatın. Ayarları kaydetmek istemiyorsanız İptal düğmesini tıklatın.

Çok miktarda yarım genişlikte aralık veya çok sayıda latin parantez işareti içeren Japonca metin oluşturuyorsanız, metin kompozisyonuna bağlı sorunlar artar. Latin parantez işaretlerini kullanmaktan kaçınmanızı ve Japonca kompozisyon için tam genişlikte parantez işaretleri kullanmanızı öneririz. Sadece Japonca metinde görece uzun İngilizce cümleler kullanırken veya latin parantez işaretleri kullanmadığınızda daha ciddi sorunlar ortaya çıkıyorsa latin parantez işaretleri kullanın.

Mojikumi kümeleriyle çalışma

Mojikumi Ayarları iletişim kutusunda, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:

• Bir kümeyi dışa aktarmak için, Dışa Aktar düğmesini tıklatın, dosya için bir konum seçin, dosya adını yazın ve Kaydet düğmesini tıklatın. Illustrator uygulaması dosyayı MJK formatında kaydeder.

• İçe bir küme aktarmak için, İçe Aktar düğmesini tıklatın, bir MJK dosyası seçin ve Aç düğmesini tıklatın.

• Bir kümeyi silmek için, Mojikumi açılır menüsünde o kümeyi seçin ve Sil düğmesini tıklatın. Mojikumi kümesinin uygulandığı bütün metinler, varsayılan ayarlara geri döner.

Not: Hazır mojikumi kümelerini silemezsiniz.

Kinsoku kullanma

Kinsoku, Japonca metinde satır kesmelerini belirler. Bir satırın başına veya sonuna konamayan karakterler kinsoku karakterleri olarak bilinir. Illustrator uygulamasının katı kinsoku kümeleri ve yumuşak kinsoku kümeleri vardır; Photoshop uygulamasınınsa zayıf ve maksimum kümeleri vardır. Yumuşak veya zayıf kinsoku kümeleri, uzun ünlü sembollerini ve küçük hiragana karakterlerini atlar. Varolan bu kümeleri kullanabilir ya da kinsoku karakterleri ekleyerek veya silerek, yeni kümeler oluşturabilirsiniz.Ayrıca, asılı Japonca noktalama için asılı karakterler tanımlayabilir ve bir satırın sınırı aşıldığında bölünemeyecek karakterleri tanımlayabilirsiniz.Kinsoku karakterlerinin uygun olmayan bir şekilde yerleştirilmesini önlemek için, metnin içe mi dışa mı itileceğini belirleyebilirsiniz.Bir paragraf için kinsoku ayarları seçme

Paragraf panelinde, Kinsoku Kümesi açılır menüsünde bir seçenek belirleyin:

Yeni kinsoku kümesi oluşturma

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yazım > Kinsoku Shori Ayarları'nı seçin.

• Paragraf panelindeki, Kinsoku Kümesi açılır menüsünde Kinsoku Ayarları'nı seçin.

2 Kinsoku Shori Ayarları iletişim kutusunda Yeni Küme düğmesini tıklatın.

3 Kinsoku kümesi için bir ad girin, yeni kümenin dayandırılacağı mevcut kümeyi belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

4 Bir alana karakter eklemek için, o alanı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

• Giriş kutusuna bir karakter girin ve Ekle düğmesini tıklatın.

• Kod sistemini (Shift JIS, JIS, Kuten veya Unicode) belirleyin, kodu girin ve Ekle düğmesini tıklatın.

5 Bir alandaki bir karakteri silmek için, karakteri seçin ve Sil düğmesini tıklatın. Bunun yerine, Geri (Windows) veya Delete (Mac OS) tuşuna da basabilirsiniz.

6 O sırada seçili olan karakter kodunu kontrol etmek için, Shift JIS, JIS, Kuten veya Unicode seçin ve kod sistemini görüntüleyin.

7 Ayarları kaydetmek için Kaydet veya Tamam düğmesini tıklatın. Ayarları kaydetmek istemiyorsanız İptal düğmesini tıklatın.

Kinsoku kümeleri kullanma

 Kinsoku Shori Ayarları iletişim kutusunda, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:

• Bir kinsoku kümesini dışa aktarmak için, Dışa Aktar düğmesini tıklatın. Dosya için bir konum seçip dosya adı girin ve Kaydet düğmesini tıklatın.Illustrator uygulaması dosyayı KSK formatında kaydeder.

• İçe bir kinsoku kümesi aktarmak için, İçe Aktar düğmesini tıklatın. Bir KSK dosyası seçip Aç düğmesini tıklatın.

• Bir kinsoku kümesini silmek için, silmek istediğiniz kinsoku kümesini açılır menüden seçin. Sonra Kümeyi Sil düğmesini tıklatın.Not: Hazır kinsoku ayarlarını silemezsiniz.

Bir kinsoku satır bölme seçeneği belirleme

Aşağıdaki satır bölme seçeneklerini kullanabilmek için, kinsoku shori veya mojikumi seçili olmalıdır.

Paragraf paneli menüsünde, Kinsoku Shori Yazım'ı seçin, sonra aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

Hangi yöntemin seçili olduğu, bir onay işaretiyle gösterilir.

Bunri-kinshi ayarını açma ve kapatma

Bunri-kinshi ayarı açıkken, Kinsoku Shori Ayarları iletişim kutusunun Bunri-Kinshi bölümünde belirlenen karakterler bölünmez.

Paragraf panelinde, panel menüsünde Bunri-kinshi'yi seçin.

Not: Bu seçenek sadece kinsoku açık olduğunda kullanılabilir.

Bir burasagari seçeneği belirleme

Burasagari, tek baytlık noktaların, çift baytlık noktaların ve çift baytlık virgüllerin paragraf sınırlayıcı kutusunun dışına taşmasını sağlar.

1 Paragraf panelinde, panel menüsünde Burasagari'yi seçin.

2 Alt menüde bir seçenek belirleyin:

Kurikaeshi moji shori kullanma

Paragraf panelindeki Kurikaeshi Moji Shori seçeneğini kullanarak, Japonca metinde tekrarlanan karakterlerin nasıl ele alınacağını kontrol edebilirsiniz. Varsayılan değer olarak, bir metnin gövdesi içinde birbirinin aynısı iki karakter art arda geldiğinde, ikinci karakterin yerine tekrarlanan karakter işareti konur. Bu seçenek işaretliyken, iki karakter bir satır kesmesiyle birbirinden ayrılmışsa her iki karakteri de değiştirir.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/a27263dfe8e9e514799a4b771ba5b80d_708c895.jpg

Kurikaeshi Moji Shori seçeneği kullanılmayan metin (solda) ve Kurikaeshi Moji Shori seçeneği kullanılan metin (sağda)
1 Herhangi bir yazım aracını kullanarak, tekrarlanan karakter işlemeyi uygulamak istediğiniz bir metin paragrafı seçin.Metin yoksa, ayar, yazılan yeni metinlere uygulanır.

2 Paragraf panelinde, panel menüsünde Kurikaeshi Moji Shori seçeneğini belirleyin.

Bileşik fontlar oluşturma


Bileşik font oluşturma

Japonca ve latin fontlardaki karakterleri karıştırıp bunları tek bir bileşik font olarak kullanabilirsiniz. Bileşik fontlar, font listesinin başında sıralanır.
Önemli: Bileşik fontların, Japonca fontlara dayalı olması gerekir. Örneğin, Çince veya Korece fontlar içeren fontlar oluşturamaz veya başka bir uygulamadan kopyalanan, Çince veya Korece tabanlı bileşik fontları kullanamazsınız.
1 Yazım > Bileşik Fontlar'ı seçin. Bu komutu göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin.

2 Yeni düğmesini tıklatıp bileşik font için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.

3 Daha önce bileşik fontlar kaydettiyseniz, yeni bileşik fontta temel alınması için bir bileşik font da seçebilirsiniz.

4 Bir karakter kategorisi seçin.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/9708dd4ee_e59dc4c0319f951b3ee590f798c2e7.jpg

Karakter kategorileri
A. Kanji B. Kana C. Noktalama D. Semboller E. Latin F. Rakamlar 5 Birimler açılır menüsünde, font niteliklerinde kullanılan birim için bir seçenek belirleyin: % veya Q.

6 Seçilen karakter kategorisi için font niteliklerini belirleyin. Belirli kategorilerde bazı nitelikler kullanılamaz.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/c6ca308fa6cb_f7bb4d7cbbb1f35f63521f6eace.jpg

Font nitelikleri A. Font Ailesi B. Font Stili C. Boyut D. Satır Taban Çizgisi E. Dikey Ölçek F. Yatay Ölçek G. Ortaya Ölçekleme 7 Bileşik fontun bir örneğini görüntülemek için, Örnek Göster düğmesini tıklatın.

Örneği, şu yollardan değiştirebilirsiniz:
• Örneğin sağ tarafındaki düğmeleri tıklatarak, ICF Kutusu , Em Kutusu , Satır Taban Çizgisi , Büyük Harf Yüksekliği , Maksimum Çıkış/İniş , Harfin Maksimum Üst Çıkıntısı ve x yüksekliği gösteren satırları gösterin veya gizleyin.
• Yakınlaştırma açılır menüsünde bir büyütme düzeyi seçin.8 Bileşik fontun ayarlarını kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın, sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Bileşik fonttaki karakterleri özelleştirme

1 Yazım > Bileşik Fontlar'ı seçin. Bu komutu göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin.

2 Bileşik Font iletişim kutusunda Özel düğmesini tıklatın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Daha önce özel karakter kümeleri kaydettiyseniz, düzenlemek istediğiniz kümeyi seçin.

• Yeni bir özel küme oluşturmak için, Yeni düğmesini tıklatın, karakter kümesi için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Mevcut özel kümeler varsa, yeni kümenin dayandırılacağı bir küme de seçebilirsiniz.

4 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Bir karakteri doğrudan eklemek için, Karakter açılır menüsünde Doğrudan Giriş'i seçin, metin kutusuna karakterleri girin ve Ekle düğmesini tıklatın.
• Karakteri kod kullanarak eklemek için, Karakter açılır menüsünde bir kodlama türü seçin, kodu girin ve Ekle düğmesini tıklatın.

Not: Özel bir kümeye 32 bitlik karakterler ekleyemezsiniz.

• Bir karakteri silmek için, liste kutusunda karakteri seçip Sil düğmesini tıklatın.

5 Karakter kümesini özelleştirmeyi bitirdiğinizde, Kaydet düğmesini tıklatın, sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Not: Tek bir bileşik fontta birkaç özel karakter varsa, alttaki küme, üstteki bütün kümelere göre öncelik kazanır.

Bileşik font silme

1 Yazım > Bileşik Fontlar'ı seçin. Bu komutu göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin.

2 Bileşik Font iletişim kutusunda bileşik fontu seçin.

3 Fontu Sil düğmesini tıklatın ve Tamam düğmesini tıklatın.

Dışa bileşik font aktarma

Illustrator uygulamasından dışa aktarılan bileşik fontlar, Adobe InDesign 2 veya sonraki Japonca sürümlerinde içe aktarılabilir.

1 Yazım > Bileşik Fontlar'ı seçin. Bu komutu göremiyorsanız, Yazım tercihlerinde Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster seçeneğini işaretleyin.

2 Bileşik Font iletişim kutusunda Dışa Aktar düğmesini tıklatın.

3 Dosya için bir konum seçip dosya adı girin ve Kaydet düğmesini tıklatın.

Illustrator 10 metnini güncelleştirme


Illustrator 10'da oluşturulmuş yazıları güncelleştirme

Illustrator 10 ve daha önceki sürümlerinde oluşturulmuş olan yazım nesneleri, daha sonraki sürümlerde kullanılmak üzere güncelleştirilinceye kadar düzenlenemez nitelikte kalır. Güncelleştirdikten sonra, paragraf ve karakter stilleri, görsel karakter aralığı ve tam OpenType® font desteği gibi bütün metin özelliklerine Illustrator CS3 uygulaması içinden erişebilirsiniz.
Düzenlemeniz gerekmiyorsa metni güncelleştirmeniz gerekmez. Güncelleştirilmemiş metne eski metin denir. Eski metinleri görüntüleyebilir, taşıyabilir ve yazdırabilirsiniz ama düzenleyemezsiniz. Eski metinler seçildiğinde sınırlayıcı kutusunda bir x olur.
Eski metni güncelleştirdiğinizde, küçük bazı yeniden akıtma değişiklikleri fark edebilirsiniz. Metni kendiniz kolayca yeniden ayarlayabilir veya referans olarak orijinal metnin bir kopyasını kullanabilirsiniz. Varsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, bir dosyadaki metni güncelleştirseniz de güncelleştirmeseniz de orijinal dosyanın bütünlüğünü korumak için bir kopyasını çıkarır ve dosya adına "[Dönüştürülmüş]" kelimesini ekler. Sonra orijinali sonradan güncelleştirmeyi seçebilir veya zaten güncelleştirdiyseniz, orijinal sürüme geri dönebilirsiniz.
Not: Illustrator uygulamasının dosya adına ekleme yapmasını istemiyorsanız, Düzen > Tercihler > Genel (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel'i (Mac OS) seçin ve Eski Sürüm Dosyalar Açıldığında Sonuna [Dönüştürülmüş] Sözcüğü Ekle'yi işaretleyin.

Bir belgedeki bütün eski metinleri güncelleştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:
• Dosyayı açarken, Illustrator tarafından sorulduğunda, Güncelleştir'i tıklatın.
• Belgeyi açtıktan sonra, Yazım > Eski Metin > Tüm Eski Metni Güncelleştir'i seçin.
Seçili eski metni güncelleştirme
 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Metni, kopyasını çıkarmadan güncelleştirmek için, metin nesnesini seçin ve Yazım > Eski Metin > Seçili Metni Güncelleştir'i seçin. Bunun yerine, bir seçim aracı seçip güncelleştirmek istediğiniz metni tıklatabilir veya Seçim aracını kullanarak güncelleştirmek istediğiniz metni çift tıklatabilirsiniz. Sonra Güncelleştir'i tıklatın.

• Güncelleştirilmiş metnin altındaki bir katmanda eski metni korumak için, yazım aracını seçin ve güncelleştirmek istediğiniz metnin içini tıklatın. Bunun yerine, Seçim aracını kullanarak, güncelleştirmek istediğiniz metni çift tıklatabilirsiniz. Sonra, Metin Katmanını Kopyala'yı tıklatın. Bu, eski metinle güncelleştirilmiş metni karşılaştırmanıza olanak verir.
Güncelleştirirken eski metnin kopyasını oluşturursanız, aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:
• Kopyalanan metin nesnelerini göstermek veya gizlemek için, Yazım > Eski Metin > Kopyaları Göster veya Kopyaları Gizle.
• Kopyalanan metin nesnelerini seçmek için, Yazım > Eski Metin > Kopyaları Seç.
• Kopyalanan metin nesnelerini silmek için, Yazım > Eski Metin > Kopyaları Sil.

 

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: