Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Yazım

mehtap_kadakal
mehtap_kadakal tarafından 13-11-2009 tarihinde güncellenmiştir

 

 

 

Yazım

Yazım özellikleri, Adobe Illustrator uygulamasının en güçlü yanları arasındadır. Resminize tek satırlık bir yazı ekleyebilir, metin sütunları ve satırları oluşturabilir, metni bir şeklin içinde veya bir yol üzerinde akıtabilir ve harf şekilleriyle grafik nesneler olarak çalışabilirsiniz. Seçtiğiniz fontlar ve Illustrator uygulamasında satır aralığı, karakter aralığı, paragraflardan önceki ve sonraki boşluklar, resminizde metnin görünümüyle ilgili olarak verebileceğiniz kararlar arasındadır.

Yazım oluşturma ve içe aktarma

Metin girme

Üç yöntemden birini kullanarak yazım oluşturabilirsiniz: bir noktada, bir alanın içinde veya bir yolun üzerinde.

• Nokta yazısı, tıklattığınız yerden başlayan ve siz karakterleri girdikçe genişleyen, yatay veya düşey bir metin satırıdır.Her metin satırı bağımsızdır; siz düzenledikçe satır genişler veya daralır, ama sonraki satıra atlamaz. Bu şekilde metin girmek, resminize birkaç kelime eklemek için yararlıdır.

• Alan metni (paragraf metni de denir), karakterlerin yatay veya düşey olarak akışını kontrol etmek için bir nesnenin sınırlarını kullanır. Metin bir sınıra ulaştığında, tanımlanan alana sığacak şekilde otomatik olarak sarılır. Bu şekilde metin girmek, broşürlerde olduğu gibi, bir veya birden çok karakter oluşturmak istediğinizde yararlıdır.

• Yol üzerindeki yazım açık veya kapalı bir yolun kenarı boyunca akar. Metni yatay olarak girdiğinizde, karakterler satır taban çizgisine paralel olur. Metni dikey olarak girdiğinizde, karakterler satır taban çizgisine dikey olur. Her iki durumda da metin, noktaların yola eklendiği sıraya uygun yönde akar. (Bkz. Bir alana veya bir yol üzerine sığmayacak kadar fazla metin girdiğinizde, sınırlayıcı alanın alt tarafına doğru bir artı sembolü (+) belirir.

Taşan metin örneği

Taşan metni görüntülemek için metin alanını yeniden boyutlandırabilir veya yolu genişletebilirsiniz. Ayrıca metni başka bir nesnenin içine de akıtabilirsiniz.Nokta ve alan metni oluşturma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0045_tr. Yol üzerinde yazı oluşturma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0046_tr. Illustrator uygulamasında metinlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.adobe.com/go/learn_ai_type_tr adresindeki, Metinlerle Çalışma raporuna bakın.

Bir noktaya metin girme

1 Yazım aracını veya Dikey Metin aracını seçin.

Fare işaretçisi, kesik çizgili bir kutu içindeki I çizgisine dönüşür. I çizgisinin alt tarafına yakın küçük yatay çizgi, metnin üzerine oturduğu satır taban çizgisini temsil eder.

2 (İsteğe bağlı) Kontrol panelinde, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde metin formatlama seçeneklerini ayarlayın.

3 Metin satırının başlamasını istediğiniz yeri tıklatın.

Önemli: Varolan bir nesneyi tıklatmamaya dikkat edin, yoksa yazı nesnesi alan metnine veya yol üzerinde yazıya dönüşür.Metin girmek istediğiniz yerin yakınında mevcut bir nesne varsa, nesneyi kilitleyin veya gizleyin.

4 Metni girin. Aynı yazım nesnesi içinde yeni bir metin satırına başlamak için Enter veya Return tuşuna basın.

5 Metin girmeyi tamamladığınızda, Seçim aracını tıklatıp yazım nesnesini seçin. Bunun yerine, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup metni tıklatabilirsiniz.

Bir alana metin girme

1 Sınırlayıcı alanı tanımlayın:

• Yazım aracını veya Dikey Metin aracını seçin ve diyagonal olarak sürükleyerek dikdörtgen bir sınırlayıcı alan tanımlayın.

• Sınırlayıcı alan olarak kullanmak istediğiniz nesneyi çizin. (Nesnenin kontur veya dolgu niteliklerine sahip olup olmaması fark etmez, çünkü Illustrator bunları otomatik olarak kaldırır.) Sonra Yazım aracını , Dikey Metin aracını  Alan Yazımı aracını veya Dikey Alan Yazımı aracını seçin ve nesnenin yolu üzerinde herhangi bir yeri tıklatın.

Sürükleyerek metin alanı oluşturma (üstte) ve varolan bir şekli metin alanına dönüştürme (altta)

Not: Nesne bir açık yolsa, sınırlayıcı alanı tanımlamak için Alan Metni aracını kullanmanız gerekir. Illustrator, sınırları tanımlamak için, yolun uç noktaları arasına hayali bir çizgi çizer.

2 (İsteğe bağlı) Kontrol panelinde, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde metin formatlama seçeneklerini ayarlayın.

3 Metni girin. Yeni bir paragrafa başlamak için Enter veya Return tuşuna basın.

4 Metin girmeyi tamamladığınızda, Seçim aracını tıklatıp yazım nesnesini seçin. Bunun yerine, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup metni tıklatabilirsiniz.

Bir yol boyunca metin girme

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Bir yol boyunca yatay bir metin oluşturmak için, Yazım aracını veya Yola Yazma aracını seçin.

• Bir yol boyunca düşey bir metin oluşturmak için, Dikey Metin aracını veya Dikey Yola Yazma aracını seçin.

2 (İsteğe bağlı) Kontrol panelinde, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde metin formatlama seçeneklerini ayarlayın.

3 Fare işaretçisini yolun üstüne getirip tıklatın. (Yolun kontur veya dolgu niteliklerine sahip olup olmaması fark etmez, çünkü Illustrator bunları otomatik olarak kaldırır.)

Not: Yol açık değil kapalıysa, Yola Yazma aracını kullanmanız gerekir.

4 Metni girin.

5 Metin girmeyi tamamladığınızda, Seçim aracını tıklatıp yazım nesnesini seçin. Bunun yerine, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup metni tıklatabilirsiniz.

Resme metin dosyaları aktarma

Başka bir uygulamada oluşturulan dosyadan resminize metin aktarabilirsiniz. Illustrator, içe metin aktarma için aşağıdaki formatları destekler:

• Microsoft Word for Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 ve 2007

• Microsoft Word for Mac OS X ve 2004

• RTF (Rich Text Format)

• ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Çince Big 5, Kiril, GB18030, Yunanca, Türkçe, Baltık ve Orta Avrupa kodlamalı Düz metin (ASCII)Metni kopyalayıp yapıştırmak yerine içe aktarmanın avantajı, içe aktarılan metnin karakter ve paragraf formatını korumasıdır. Örneğin, bir RTF dosyasından alınan metin, font ve stil özelliklerini Illustrator uygulamasında da korur.Düz metin dosyasından içe metin aktarırken de kodlama ve formatlama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.Önemli: Microsoft Word ve RTF dosyalarından içe metin aktarırken, dosyada kullanılan fontların sisteminizde kurulu olduğundan emin olun. Aynı adda ama farklı formatta (Type 1, TrueType veya CID) olanlar da dahil olmak üzere, eksik fontlar ve font stilleri, beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Japonca sistemlerde, karakter kümelerindeki farklar, Windows sistemlerinde girilen metinlerin Mac OS sistemlerinde ekranda görüntülenmesini önleyebilir.

Dışarıdan alınan metni yeni bir dosyaya aktarma

1 Dosya > Aç'ı seçin.

2 Açmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve Aç düğmesini tıklatın.

Dışarıdan alınan metni varolan bir dosyaya aktarma

1 Dosya > Yerleştir'i seçin. İçe aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve Yerleştir düğmesini tıklatın.

2 Düz metin (.txt) dosyası yerleştiriyorsanız, aşağıdakileri yapıp Tamam düğmesini tıklatın:

• Dosyayı oluşturmakta kullanılmış olan karakter kümesini ve platformu belirleyin.

• Illustrator uygulamasının dosyada fazladan satırbaşı karakterlerini nasıl işleyeceğini belirlemek için, bir Fazladan Satırbaşı Karakterleri seçeneğini işaretleyin.

• Illustrator uygulamasının dosyadaki boşluk dizilerini sekme karakterleriyle değiştirmesini istiyorsanız, Fazladan

Boşluklar seçeneğini işaretleyin. Art arda kaç boşluğun sekmeyle değiştirileceğini belirleyin.

Boş yazım nesnelerini resminizden silme

Kullanılmayan yazım nesnelerini silmek, resminizin yazdırılmasını kolaylaştırır ve dosya boyutunu küçültür. Sözgelimi Yazım aracıyla resim alanını bilmeden tıklatıp sonra başka bir araç seçerek, boş yazım nesneleri oluşturabilirsiniz.

1 Nesne > Yol > Temizle'yi seçin.

2 Boş Metin Yolları'nı seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Alan metniyle çalışma

Metin alanını yeniden boyutlandırma

 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak yazım nesnesini seçin ve sınırlayıcı kutunun bir tutamacını sürükleyin.

Seçim aracıyla bir metin alanını yeniden boyutlandırma

• Doğrudan Seçim aracıyla yolun kenarını veya köşesini seçin. Sonra sürükleyerek yolun şeklini ayarlayın.Anahat görünümündeyken yazı yolunu Doğrudan Seçim aracıyla ayarlamak en kolayıdır.

Doğrudan Seçim aracıyla bir metin alanını yeniden boyutlandırma

• Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak yazım nesnesini seçin, sonra Yazım > Alan Metni Seçenekleri'ni seçin. Genişlik ve Yükseklik için değerler girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Metin alanı dikdörtgen şeklinde değilse, bu değerler, nesnenin sınırlayıcı kutusunun boyutlarını belirler.

Metin alanı çevresindeki kenar boşluğunu değiştirme

Bir alan metni nesnesiyle çalışırken, metinle sınırlayıcı yol arasındaki kenar boşluğunu kontrol edebilirsiniz. Bu kenar boşluğuna, iç metin boşluğu adı verilir.

1 Bir alan metni nesnesi seçin.

2 Yazım > Alan Metni Seçenekleri.

3 Ekleme Aralığı için bir değer belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

İç metin boşluksuz yazı (solda) ve iç metin boşluklu yazı (sağda)

Metin alanında ilk satır taban çizgisini yükseltme veya alçaltma

Bir alan metni nesnesiyle çalışırken, metnin ilk satırının, nesnenin üst kenarıyla hizalamasını kontrol edebilirsiniz. Bu hizalamaya, ilk satır taban çizgisi uzaklığı adı verilir. Örneğin, metnin nesnenin üst kısmına yapışık durmasını veya metnin nesnenin üst kısmından belirli bir mesafede olmasını sağlayabilirsiniz.

İlk Satır Taban Çizgisi ayarında Büyük Harf Yüksekliği seçilmiş yazı (solda) ve İlk Satır Taban Çizgisi ayarında Satır Aralığı seçilmiş yazı (sağda)

1 Bir alan metni nesnesi seçin.

2 Yazım > Alan Metni Seçenekleri.

3 İlk Satır Taban Çizgisi için, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

4 Minimum alanında, satır taban çizgisi uzaklığı için minimum değeri belirleyin.Örneğin, İlk Satır Taban Çizgisi için Satır Aralığı seçerseniz ve 1p minimum değeri belirlerseniz, Illustrator, satır aralığı değerini sadece 1 Pika'dan daha büyük olduğunda kullanır.Metin sütunları ve satırları oluşturma

1 Bir alan metni nesnesi seçin.

2 Yazım > Alan Metni Seçenekleri.

3 İletişim kutusunun Satırlar ve Sütunlar bölümlerinde, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

4 İletişim kutusunun Seçenekler bölümünde, satırlarla sütunlar arasında metnin nasıl akacağını belirlemek için bir Metin Akışı seçeneği seçin: Satırlara Göre veya Sütunlara Göre .

5 Tamam düğmesini tıklatın.

Bir başlığı, metin alanının tam genişliğine sığdırma

1 Bir yazım aracı seçin ve metin alanına sığdırılmasını istediğiniz paragrafı tıklatın.

2 Yazım > Başlığı Sığdır'ı seçin.

Not: Yazının formatını değiştirdiğinizde, Başlığı Sığdır komutunu yeniden uygulamayı unutmayın.

Metni nesneler arasında akıtma

Metni bir nesneden diğerine akıtmak (veya devam ettirmek) için, nesneleri birbirine bağlarsınız. Bağlantılı yazım nesneleri herhangi bir şekle sahip olabilir; ancak, metnin (bir noktaya değil) bir alana veya yol üzerine girilmesi gerekir.Her alan metni nesnesinin bir giriş kapısı bir de çıkış kapısı vardır; bunlar yardımıyla başka nesnelerle bağlantı kurabilir ve yazım nesnesinin bağlantılı kopyasını oluşturabilirsiniz. Boş bir kapı, metnin tamamının görünür durumda olduğunu ve nesnenin bağlantılı olmadığını gösterir. Kapıda ok varsa, nesnenin başka bir nesneyle bağlantılı olduğunu gösterir.Kapıda kırmızı artı işareti, nesnenin daha fazla metin içerdiğini gösterir. Metnin görüntülenmeyen kısmına taşan metin denir.

Bağlantılı yazım nesnelerindeki kapılar

Akışları kesebilir ve metnin ilk veya bir sonraki nesneye akmasını sağlayabilir ya da bütün akışları kaldırıp metnin yerinde kalmasını sağlayabilirsiniz.Not: Akışlı metinlerle çalışırken, akış bağlantılarını görmek yararlı olur. Akış bağlantılarını görüntülemek için, Görünüm> Metin Parçacıklarını Göster'i seçin ve bağlantılı bir nesneyi seçin.Metin akıtma

1 Seçim aracını kullanarak, bir alan metni nesnesi seçin.

2 Seçilen yazım nesnesinin giriş kapısını veya çıkış kapısını tıklatın. Fare işaretçisi, metin içeren bir kutu simgesine dönüşür.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Varolan bir nesneye bağlamak için, fare işaretçisini, nesnenin yoluna götürün. İşaretçi, şeklini alır. Nesneleri bağlamak için, yolu tıklatın.

• Yeni bir nesneye bağlamak için, çalışma yüzeyinin boş bir parçasını tıklatın veya sürükleyin. Tıklattığınızda, orijinalle aynı boyutta ve aynı şekilde bir nesne oluşturulur; sürüklediğinizde, istediğiniz boyutta bir dikdörtgen nesne oluşturabilirsiniz.Metni nesneler arasında akıtmanın başka bir yöntemi de bir alan metni nesnesi seçmek, metni bağlamak istediğiniz nesneyi (veya nesneleri) seçmek, sonra Yazım > Akıtılan Metin > Oluştur'u seçmektir.

Akışları kaldırma veya kesme

1 Bağlı bir yazım nesnesini seçin.

2 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• İki nesne arasındaki akışı kesmek için, akışın iki ucundan birindeki kapıyı çift tıklatın. Metin, ilk nesneye akar.

• Bir nesneyi metin akışından serbest bırakmak için, Yazım > Akıtılan Metin > Seçimi Serbest Bırak'ı seçin. Metin, sonraki nesneye akar.

• Bütün akışları kaldırmak için, Yazım > Akıtılan Metin > Parçacıkları Kaldır'ı seçin. Metin, olduğu yerde kalır.

Metni bir nesnenin çevresine sarma

Alan metnini, yazım nesneleri, içe aktarılmış görüntüler ve Illustrator uygulamasında çizdiğiniz nesneler dahil olmak üzere herhangi bir nesnenin çevresine sarabilirsiniz. Sarma nesnesi gömülü bir bitmap görüntüyse, Illustrator, metni opak veya kısmen opak piksellerin çevresine sarar ve tamamen saydam olan pikselleri yoksayar.Sarma, nesnelerin yığın sıralaması tarafından belirlenir; yığın sıralamasını, Katmanlar panelinde katman adının yanındaki üçgeni tıklatarak görüntüleyebilirsiniz. Metni bir nesnenin çevresine sarmak için, sarma nesnesinin, metinle aynı katmanda olması ve katman hiyerarşisinde hemen metnin üstünde yer alması gerekir. Katmanlar panelinde içerikleri yukarı veya aşağı sürükleyerek hiyerarşiyi değiştirebilirsiniz.

 

Nesnelerin çevresine sarılan metin A. Sarma nesneleri B. Sarılan metin

Metin sarma

1 Sarmak istediğiniz metin için aşağıdaki koşulların geçerli olduğundan emin olun:

• Metin, alan metni olmalıdır (metin kutusu içine yazılmış olmalıdır).

• Sarma nesnesiyle aynı katmanda olmalıdır.

• Katmanın hiyerarşisinde sarma nesnesinin hemen altında yer almalıdır.

Önemli: Katmanda birden çok yazım nesnesi varsa, sarma nesnesinin çevresine sarmak istemediğiniz metinleri ya başka bir katmana veya hiyerarşide sarma nesnesinin üstüne taşıyın.

2 Metnin, çevresine sarılmasını istediğiniz nesneyi veya nesneleri seçin.

3 Nesne > Metin Sarma > Oluştur'u seçin.

Sarma seçeneklerini ayarlama

Metni sarmadan önce veya sardıktan sonra, sarma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

1 Sarma nesnesini seçin.

2 Nesne > Metin Sarma > Metin Sarma Seçenekleri'ni seçin ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

/uploaded_files/a36eee425418165c9d84_53c00444c158dae7626.jpg

Nesnenin çevresine sarılı metni çözme

1 Sarma nesnesini seçin.

2 Nesne > Metin Sarma > Serbest Bırak'ı seçin.

Yol üzerindeki yazılarla çalışma

Metni bir yol boyunca taşıma veya yol üzerinden çevirme

1 Yazım nesnesini seçin.

Yazının başlangıcında ve yolun bitişinde birer köşeli ayraç belirir, ayrıca, başlangıç ve bitiş köşeli ayraçlarının orta noktasında da bir köşeli ayraç belirir.

2 Fare işaretçisini yazının ortasına getirin ve işaretçinin yanında küçük bir simge çıkmasını sağlayın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Metni yol boyunca taşımak için, ortadaki köşeli ayracı yol boyunca sürükleyin. Yazının, yolun öbür tarafına atlamasını önlemek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

/uploaded_files/59a48d239a5_66d4960344346f82d9eec046ad59.jpg

Yazıyı yol üzerinde taşıma


• Metnin yol üzerindeki yönünü çevirmek için, köşeli ayracı yolun üstünden atlatın. Bunun yerine, Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçip Çevir'i işaretleyebilir ve Tamam düğmesini tıklatabilirsiniz.

/uploaded_files/84b9686a28e1d_c075d298c8077822b81296e070.jpg

Yazıyı yol üzerinde çevirme

Yazıyı, yönünü değiştirmeksizin yol üzerinde taşımak için, Karakter panelindeki Satır Çizgisi Kaydırması seçeneğini kullanın. Örneğin, bir dairenin üst kısmı boyunca soldan sağa akan bir yazı oluşturduysanız, Satır Çizgisi Kaydırması metin kutusuna negatif bir sayı girerek, yazının dairenin üst kısmının içinden akmasını sağlayabilirsiniz.Yol üzerinde yazı oluşturma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0046_tr.

Yol yazım efektlerini uygulama

Yol yazım efektleri, karakterlerin yol üzerindeki yönlendirmesini değiştirmenizi sağlar.

1 Yazım nesnesini seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yazım > Yola Yazma'yı seçin ve alt menüden bir efekt seçin.

• Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçin. Efekt menüsünde bir seçenek belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

/uploaded_files/8ac7310_7be5690c6ce3cd418423a09c26478972.jpg

Yol yazım efektleri A. Gökkuşağı B. Eğrilt C. 3D Şerit D. Merdiven Basamağı E. Yerçekimi

Yol üzerindeki yazının dikey hizalamasını ayarlama

1 Yazım nesnesini seçin.

2 Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçin.

3 Bütün karakterlerin, fontun toplam yüksekliğine göreli olarak, yola nasıl hizalanacağını belirlemek için, Yola Hizala menüsünde bir seçenek belirleyin:

/uploaded_files/fe31c7a5_9b29c7a77904b1630c486a2d470466a.jpg/uploaded_files/c1ca225_55cbd06ac3193222bad6d23eda193943.jpg


Keskin dönüşlerdeki karakter aralığını ayarlama

Karakterler keskin bir eğrinin veya dar bir açının çevresinde akarken, aralarında fazladan boşluk varmış gibi görünecek şekilde birbirinden ayrılabilir. Eğriler üzerindeki karakterlerin aralığını, Yola Yazma Seçenekleri iletişim kutusundaki Aralık seçeneğini kullanarak sıkılaştırabilirsiniz.

1 Yazım nesnesini seçin.

2 Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçin.

3 Aralık için, punto cinsinden bir değer girin. Daha yüksek değerler, keskin eğrilerin veya dar açıların çevresinde yer alan karakterler arasındaki fazladan aralıkları kaldırır.

/uploaded_files/7612b9c7606df7239283f90e8172469_d5409d28.jpg

Aralık ayarı yapılmamış yazı (solda) ve aralık ayarı yapılmış yazı (sağda)


Not: Aralık değerinin, düz yol parçalarında yer alan karakterler üzerinde bir etkisi yoktur. Yolun herhangi bir yerindeki karakterlerin aralığını değiştirmek için, karakterleri seçin ve karakter aralığı veya izleme uygulayın.

Yazıları ölçekleme ve döndürme

Dönüştürme için yazıları seçme

Yazıları da başka nesnelerde olduğu gibi döndürebilir, yansıtabilir, ölçekleyebilir ve yamultabilirsiniz. Ancak, yazıyı seçme şekliniz, dönüştürmenin sonuçlarını etkiler:

• Yazıyı, sınırlayıcı kutusuyla birlikte dönüştürmek için, yazım nesnesini seçin ve nesneyi ve metni birlikte döndürmek için Döndürme aracını kullanın.

• İçerdiği yazıları dönüştürmeksizin sadece sınırlayıcı yolu dönüştürmek için, yazım nesnesini seçin ve Seçim aracıyla sürükleyin.

/uploaded_files/aadccf8d01cfaabee04d_2675bc0c45919422dac.jpg

Döndürülmüş yazı yolu (solda) ve birlikte döndürülmüş yazı ve yol (sağda)

Yazının ölçeğini ayarlama

Yazımın yüksekliği ve genişliği arasındaki oranı, karakterlerin orijinal genişlik ve yüksekliklerine göre belirleyebilirsiniz.Ölçeklenmemiş karakterler %100 değerine sahiptir. Bazı yazım aileleri, düz yazım stilinden daha geniş bir yatay yayılmayla tasarlanan gerçek genişletilmiş font içerir. Ölçekleme yazının biçimini bozar, bu nedenle varsa sıkıştırılmış ya da genişletilmiş bir font kullanmak genellikle tercih edilir.

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri ya da yazı nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz ölçek, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.

2 Karakter panelinde Dikey Ölçekleme seçeneğini ya da Yatay Ölçekleme seçeneğini ayarlayın.

Yazıları döndürme

• Bir yazım nesnesinin içindeki karakterleri belirli bir derecede döndürmek için, değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. (Herhangi bir metin seçmezseniz, döndürme, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.)

 Karakter panelinde, Karakter Dönüşü seçeneğini ayarlayın.

• Yatay metni dikey metne çevirmek ve tersi için, yazım nesnesini seçin ve Yazım > Yazım Yönlendirmesi > Yatay'ı Yazım > Yazım Yönlendirmesi > Dikey'i seçin.

• Bir yazım nesnesinin tamamını (hem karakterleri hem de yazı sınırlayıcı kutusunu) döndürmek için, yazım nesnesini seçin ve döndürmeyi gerçekleştirmek için sınırlayıcı kutuyu, Serbest Dönüştürme aracını, Döndürme aracını, Döndür komutunu veya Dönüştür panelini kullanın.

• Asya dillerindeki düşey metinde birden çok karakteri döndürmek için, tate-chu-yoko seçeneğini kullanın.

Yazım ve dil sözlükleri

Yazım denetimi

1 Düzenle > Yazımı Denetle'yi seçin.

2 Kelimeleri bulma ve yoksayma seçeneklerini ayarlamak için, iletişim kutusunun alt tarafındaki ok simgesini tıklatın ve seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayın.

3 Yazım denetimi yapmak için Başlat düğmesini tıklatın.

4 Illustrator uygulaması yanlış yazılmış sözcükleri veya diğer olası hataları görüntülediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

• Belirli bir kelimeyi değiştirmeksizin yazım denetimine devam etmek için, Yoksay veya Tümünü Yoksay düğmesini tıklatın.

• Öneriler listesinden bir kelime seçin veya en üstteki metin kutusuna doğru kelimeyi yazın, sonra yanlış yazılmış kelimeyi sadece o sefer değiştirmek için Değiştir düğmesini tıklatın. Belgenizde yanlış yazılmış kelimeyi geçtiği her yerde değiştirmek için Tümünü Değiştir düğmesini de tıklatabilirsiniz.

• Illustrator uygulamasının, doğru ama tanınmayan bir kelimeyi sözlüğe kaydederek bir daha karşılaşıldığında yanlış yazım olarak kabul etmemesi için, Ekle düğmesini tıklatın.

5 Illustrator belgeyi denetlemeyi bitirdiğinde, Bitti'yi tıklatın. Illustrator, kelimelere atadığınız dile dayalı olarak, çeşitli dillerdeki yazım hatalarını denetleyebilir.

Yazım sözlüğünü düzenleme

1 Düzenle > Özel Sözlüğü Düzenle'yi seçin.

2 Aşağıdakilerden herhangi birini yapın ve Bitti düğmesini tıklatın:

• Sözlüğe bir kelime eklemek için, kelimeyi Giriş alanına yazıp Ekle düğmesini tıklatın.

• Sözlükten bir kelimeyi kaldırmak için, listede kelimeyi seçin ve Sil düğmesini tıklatın.

• Sözlükteki bir kelime üzerinde değişiklik yapmak için, listede kelimeyi seçin. Sonra Giriş metin kutusuna yeni kelimeyi yazın ve Değiştir düğmesini tıklatın.

Metne dil atama

Illustrator, hem yazım hem de tireleme için, Proximity dil sözlüklerini kullanır. Her sözlük, standart hece bölmeleriyle yüz binlerce kelime içerir. Bir belgenin tamamına veya seçili metne bir dil atayabilirsiniz.

/uploaded_files/689a4c8f14fdeef7a3cdcf6_3d7ef2ba07d537c0.jpg

Farklı diller için heceleme örnekleri
A. İngilizcede "Glockenspiel" B. Geleneksel Almancada "Glockenspiel" C. Reform Sonrası Almancada "Glockenspiel"

Metnin tümüne dil uygulama

1 Düzenle > Tercihler > Tireleme'yi (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Tireleme'yi (Mac OS) seçin.

2 Varsayılan Dil açılır menüsünde bir sözlük seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Seçili metne dil atama

1 Metni seçin.

2 Karakter panelinde, Dil menüsünde uygun sözlüğü seçin. Dil menüsü görünmüyorsa, Karakter paneli menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin.

Font ailesi ve stili seçme

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz, font, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Kontrol panelini, Yazım menüsünü veya Karakter panelini kullanarak bir font ailesi seçin:

• Karakter panelinde, Font ve Font Stili seçeneklerini ayarlayın.

• Yazım menüsünde, Font veya Son Kullanılan Fontlar alt menüsünde bir ad seçin. Font menüsünü kullanmak daha rahattır, çünkü mevcut fontların önizlemesi görüntülenir.

• Karakter panelinde, Font Ailesi ve Font Stili seçeneklerini ayarlayın. Açılır menülerden ad seçmeye ek olarak, mevcut adı tıklatıp istediğiniz adın ilk birkaç karakterini yazabilirsiniz.
Son Kullanılan Fontlar alt menüsündeki font sayısını değiştirmek için, Düzenle > Tercihler > Yazım'ı (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Yazım'ı (Mac OS) seçin ve Son Kullanılan Fontların Sayısı'nı ayarlayın.

Yazı tipi boyutu belirleme

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri ya da yazı nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz yazı tipi boyutu, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Karakter panelinde ya da Kontrol çubuğunda Font Boyutu seçeneğini ayarlayın.

• Yazım > Boyut menüsünden bir boyut seçin. Diğer seçeneğini kullanmak Karakter paneline yeni bir boyut yazmanızı sağlar. Tercihler iletişim kutusunda yazının ölçü birimini değiştirebilirsiniz.

Fontları bulma ve değiştirme

1 Yazım > Font Bul'u seçin.

Font Bul iletişim kutusunu, belgenizdeki bütün metni görebilecek şekilde kaydırın.

2 İletişim kutusunun üst bölümünde, bulmak istediğiniz bir fontun adını seçin. Fontun ilk geçtiği yer, belge penceresinde vurgulanır.

3 İletişim kutusunun alt tarafında yerine konacak fontu seçin. Aşağıdakilerden birini yaparak, yerine konacak fontların listesini özelleştirebilirsiniz:

• Font İle Değiştir... Kaynağı açılır menüsünde bir seçenek belirleyin: Sadece belgede kullanılan fontları listelemek için Belge'yi, bilgisayarınızdaki bütün fontları listelemek için Sistem'i seçin.

• Listeye dahil etmek istediğiniz font türlerini işaretleyin; dahil etmek istemediğiniz font türlerinin işaretini kaldırın.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Seçilen fontu sadece geçtiği tek bir yerde değiştirmek için Değiştir düğmesini tıklatın.

• Seçilen fontu geçtiği her yerde değiştirmek için Tümünü Değiştir düğmesini tıklatın.

Bir fontun artık belgenizde hiç örneği kalmadığında, adı Belge listesindeki Fontlar'dan kaldırılır.

5 Başka bir fontu bulup değiştirmek için, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

6 İletişim kutusunu kapatmak için Bitti düğmesini tıklatın.

Not: Font Bul komutunu kullanarak bir fontu başkasıyla değiştirdiğinizde, yazının geri kalan bütün nitelikleri aynı kalır.

Eksik fontlarla çalışma

Bir belgede, sisteminizde yüklü olmayan fontlar kullanılıyorsa, belgeyi açtığınızda bir uyarı mesajı çıkar. Illustrator, hangi fontların eksik olduğunu belirtir ve eksik fontları eşleşen mevcut fontlarla değiştirir.

• Eksik fontların yerine başka bir font koymak için, eksik fontun kullanıldığı metni seçin ve mevcut başka bir fontu uygulayın.

• Eksik fontların Illustrator uygulamasında kullanılabilmesini sağlamak için, ya eksik fontları sisteminize yükleyin ya da bir font yönetimi uygulaması kullanarak eksik fontları etkinleştirin.

• Değiştirilen fontları pembeyle vurgulamak için, Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve iletişim kutusunun üst tarafındaki açılır menüde Yazım'ı seçin. Sonra Değiştirilen Fontlar'ı işaretleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıları formatlama

Yazıları seçme

Karakterleri seçtiğinizde, düzenleyebilir, Karakter panelini kullanarak formatlayabilir, dolgu ve kontur nitelikleri uygulayabilir ve saydamlıklarını değiştirebilirsiniz. Bu değişiklikleri bir karaktere, bir dizi karaktere veya bir yazım nesnesindeki bütün karakterlere uygulayabilirsiniz. Karakterler seçildiğinde, seçilen karakterler belge penceresinde vurgulanır ve Görünüm panelinde "Karakterler" kelimesi belirir.
Bir yazım nesnesini seçtiğinizde, nesnedeki bütün karakterlere, Karakter ve Paragraf panellerindeki seçenekler, dolgu ve kontur nitelikleri ve saydamlık ayarları dahil olmak üzere genel formatlama seçenekleri uygulayabilirsiniz. Ayrıca, seçili bir yazım nesnesine, efektler, birden çok dolgu ve kontur ve opaklık maskeleri uygulayabilirsiniz. (Bu, tek tek seçilen karakterlere yapılamaz.) Bir yazım nesnesi seçildiğinde, belge penceresinde nesnenin çevresinde bir sınırlayıcı kutu belirir ve Görünüm panelinde "Tür" kelimesi belirir.
Bir yazı yolu seçtiğinizde, şeklini ayarlayabilir, dolgu ve kontur nitelikleri uygulayabilirsiniz. Bu seçim düzeyi, nokta
yazısında kullanılamaz. Bir yazı yolu seçildiğinde, Görünüm panelinde "Yol" kelimesi belirir.

Karakterleri seçme

Karakterleri seçtiğinizde, düzenleyebilir, Karakter panelini kullanarak formatlayabilir, dolgu ve kontur nitelikleri uygulayabilir ve saydamlıklarını değiştirebilirsiniz. Bu değişiklikleri bir karaktere, bir dizi karaktere veya bir yazım nesnesindeki bütün karakterlere uygulayabilirsiniz. Karakterler seçildiğinde, seçilen karakterler belge penceresinde vurgulanır ve Görünüm panelinde "Karakterler" kelimesi belirir.
Herhangi bir yazım aracını seçip aşağıdakilerden birini yapın:

• Bir veya birden çok karakter seçmek için sürükleyin. Seçimi genişletmek veya daraltmak için Shift tuşunu basılı tutup sürükleyin.

• Fare işaretçisini bir kelimenin üstüne getirin ve o kelimeyi seçmek için çift tıklatın.

• Fare işaretçisini bir paragrafın üstüne getirin ve paragrafın tamamını seçmek için üç kez tıklatın.

• Bir veya birden çok karakter seçin ve yazım nesnesindeki bütün karakterleri seçmek için, Seç > Tümünü'yü seçin.

Yazım nesnelerini seçme

Bir yazım nesnesini seçtiğinizde, nesnedeki bütün karakterlere, Karakter ve Paragraf panellerindeki seçenekler, dolgu ve kontur nitelikleri ve saydamlık ayarları dahil olmak üzere genel formatlama seçenekleri uygulayabilirsiniz. Ayrıca, seçili bir yazım nesnesine, efektler, birden çok dolgu ve kontur ve opaklık maskeleri uygulayabilirsiniz. (Bu, tek tek seçilen karakterlere yapılamaz.) Bir yazım nesnesi seçildiğinde, belge penceresinde nesnenin çevresinde bir sınırlayıcı kutu belirir ve Görünüm panelinde "Tür" kelimesi belirir.
 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Belge penceresinde, yazıyı Seçim aracıyla veya Doğrudan Seçim aracıyla seçin. Başka yazım nesnelerini seçime eklemek için, Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

• Katmanlar panelinde, seçmek istediğiniz yazım nesnesini bulun ve sağ kenarında, hedef düğmesiyle kaydırma çubuğunun arasını tıklatın. Mevcut seçime nesne eklemek veya çıkartmak için, Katmanlar panelinde öğelerin sağ kenarını Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

• Bir belgedeki bütün yazım nesnelerini seçmek için, Seç > Nesne > Metin Nesneleri'ni seçin.

Bir yazı yolunu seçme

Bir yazı yolu seçtiğinizde, şeklini ayarlayabilir, dolgu ve kontur nitelikleri uygulayabilirsiniz. Bu seçim düzeyi, nokta yazısında kullanılamaz. Bir yazı yolu seçildiğinde, Görünüm panelinde "Yol" kelimesi belirir.Anahat görünümündeyken yazı yolunu seçmek en kolayıdır.

1 Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçimi aracını seçin.

2 Yazım nesnesi seçiliyse, seçimi kaldırmak için nesnenin sınırlayıcı kutusunun dışını tıklatın.

3 Karakterleri tıklatmamaya dikkat ederek, yazı yolunu tıklatın. (Bir karakteri tıklatırsanız, yazı yolu yerine yazım nesnesini seçersiniz.)
Not: Sadece Yolla Yazım Nesnesi Seçimi tercihi, belge penceresinde yazım nesnelerinin seçilmesinde seçim araçlarının hassasiyetini belirler. Bu tercih işaretliyse, yazıyı seçmek için doğrudan yazım yolunu tıklatmanız gerekir. Bu tercih işaretli değilse, yazıyı seçmek için yazının sınırlayıcı kutusunun içinde herhangi bir yeri tıklatabilirsiniz. Bu tercihi, Düzenle > Tercihler > Yazım'ı (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Yazım'ı (Mac OS) seçerek ayarlayabilirsiniz.

Metin bulma ve değiştirme

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Bütün belgede arama yapmak için, bütün nesnelerdeki seçimi kaldırın.

• Aramayı bir yazım nesnesiyle sınırlamak için, o nesneyi seçin.

• Aramayı bir dizi karakterle sınırlamak için, o karakterleri seçin.

2 Düzenle > Bul Ve Değiştir'i seçin.

3 Bulmak istediğiniz metin dizesini girin ve isterseniz, yerine konacak metin dizesini girin.

Bul ve Şununla Değiştir seçeneklerinin sağ tarafındaki açılır menülerden, çeşitli özel karakterleri seçebilirsiniz.

4 Illustrator uygulamasının, belirlenen metin dizesini nasıl arayacağını özelleştirmek için, aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi işaretleyin:

/uploaded_files/12dce44a46f638ba_f0ddadafb27b7e4543de313.jpg

5 Aramayı başlatmak için Bul düğmesini tıklatın.

6 Illustrator metin dizesinin geçtiği bir yeri bulursa, aşağıdakilerden birini yapın:

• Metin dizesini değiştirmek için Değiştir düğmesini tıklatın, sonra bir sonraki geçtiği yeri bulmak için Sonrakini Bul düğmesini tıklatın.

• Metin dizesini değiştirip sonraki geçtiği yeri bulmak için Değiştir Ve Bul düğmesini tıklatın.

• Metin dizesini belgede geçtiği her yerde değiştirmek için, Tümünü Değiştir düğmesini tıklatın.

7 İletişim kutusunu kapatmak için kapat simgesini tıklatın. Bul Ve Değiştir iletişim kutusu kapalıyken, bir metin dizesinin bir sonraki geçtiği yeri bulmak için, Düzenle > Sonrakini Bul'u seçin.

Karakterlerin rengini ve görünümünü değiştirme

Yazım nesnelerinin rengini ve görünümünü, dolgular, konturlar, saydamlık ayarları, efektler ve grafik stilleri uygulayarak değiştirebilirsiniz. Rasterleştirmediğiniz sürece metin, düzenlenebilir olarak kalır.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Bir yazım nesnesindeki belirli karakterlerin görünümünü değiştirmek için, karakterleri seçin.

• Bir yazım nesnesindeki bütün karakterlerin görünümünü değiştirmek veya birden çok dolgu ve kontur uygulamak için, yazım nesnesini seçin.

• Bir yazı yolunu doldurmak veya konturlamak için, yazı yolunu seçin.

2 İstediğiniz şekilde dolguları, konturları, saydamlık ayarlarını ve grafik stillerini uygulayın.Bir yazım nesnesinin rengini değiştirdiğinizde, Illustrator uygulaması, yazım nesnesindeki tek tek karakterlerin niteliklerini değiştirir.Seçilen yazının rengini kolayca değiştirmek için, Kontrol panelini kullanın.

Karakter paneline genel bakış

Karakter panelini (Pencere > Katmanlar), belgenizdeki tek tek karakterlere formatlama seçenekleri uygulamak için kullanırsınız. Yazı seçiliyken veya Yazım aracı etkinken, karakterleri formatlamak için Kontrol panelindeki seçenekleri de kullanabilirsiniz.
Karakter ve paragraf stilleriyle çalışma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0047_tr.

/uploaded_files/b2860953975687338c1d3e77ed267b5c64_45268.jpg

Karakter paneli

A. Font B. Font Stili C. Font Boyutu D. Karakter Aralığı E. Yatay Ölçek F. Satır Çizgisi Kaydırması G. Satır Aralığı H. İzleme I. Dikey Ölçek J. Karakter Dönüşü K. Dil

/uploaded_files/273e297efa53826856f8c9803d471_9bb8e3efdb.jpg

A. Font B. Font Stili C. Font Boyutu D. Sola hizala E. Ortala F. Sağa hizala

Varsayılan değer olarak, Karakter panelinde sadece en yaygın kullanılan seçenekler görünür durumdadır. Bütün seçenekleri göstermek için, seçenekler menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin. Bunun yerine, panelin sekmesindeki çift üçgeni tıklatarak, görünüm boyutları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Metnin altını veya üstünü çizme

1 Altını veya üstünü çizmek istediğiniz yazıyı seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz ayar, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yazının altını çizmek için, Karakter panelindeki Altı Çizili düğmesini tıklatın.

• Yazının üstünü çizmek için Karakter panelindeki Üstü Çizili düğmesini tıklatın.

Alt ya da üst çizginin varsayılan kalınlığı yazımın boyutuna bağlıdır.

Tümü büyük harf ve küçük büyük harfler uygulama

Metni küçük büyük harfler olarak formatladığınızda, Illustrator uygulaması otomatik olarak, varsa fontun parçası olarak tasarlanmış küçük büyük harf karakterlerini kullanır. Yoksa, Illustrator normal büyük harflerin daha küçük ölçekli versiyonlarını kullanarak küçük büyük harfleri sentezler.

/uploaded_files/5fb3ce1ddba5b73c72aabd_349cc36533a1386b0.jpg

Normal büyük harfler (üstte) ve küçük büyük harfler (altta)

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Karakter paneli menüsünde Tümü Büyük Harf'i veya Küçük Büyük Harfler'i seçin.

Sentezlenen küçük büyük harflerin boyutunu belirlemek için, Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve iletişim kutusunun üst tarafındaki açılır menüde Yazım'ı seçin. Küçük Büyük Harfler için, küçük büyük harfler olarak formatlanacak metin için orijinal font boyutunun yüzdesini yazın. (Varsayılan değer % 70'tir.)Metnin büyük/küçük yazım stilini büyük harf, küçük harf, ilk harfler büyük veya cümle düzeni olarak değiştirmek için, Yazım > Büyük/Küçük Harf Değiştir komutunu kullanın.

Büyük/küçük harf stillerini değiştirme

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin.

2 Yazım > Büyük/Küçük Harf Değiştir alt menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

/uploaded_files/c597362b62b5735088_80b4a62bcf3bf382c6b4f.jpg

Süslü veya düz tırnak işaretleri


Çoğunlukla süslü tırnak işaretleri denen akıllı tırnaklar, fontun eğrileriyle bütünleşir. Akıllı tırnaklar çoğunlukla olarak tırnak işaretleri ve apostroflar için kullanılır. Düz tırnak işaretleri çoğunlukla fit ve inç kısaltması olarak kullanılır.

1 Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve iletişim kutusunun üst tarafındaki açılır menüde Yazım'ı seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam düğmesini tıklatın:

• Düz tırnak işaretleri kullanmak için, Akıllı Tırnakları Kullan seçeneğindeki işareti kaldırın.

• Akıllı tırnakları kullanmak için, Akıllı Tırnakları Kullan seçeneğini işaretleyin, tırnakları hangi dil için ayarlamak istediğinizi seçin ve Çift Tırnak ve Tek Tırnak seçeneklerini belirleyin.

Not: Birden çok dil için tırnak seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Bu tırnaklar, Karakter panelini veya Varsayılan Dil tercihini kullanarak atadığınız dile dayalı olarak metne uygulanır.Düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştirmek için Akıllı Noktalama komutunu kullanabilirsiniz.

Yazı için kenar yumuşatma seçeneklerini ayarlama

Resmi bitmap formatında (sözgelimi JPEG, GIF veya PNG olarak) kaydettiğinizde, Illustrator uygulaması bütün nesneleri 72 pikselde rasterleştirir ve kenar yumuşatma uygular. Ancak, resminiz yazı içeriyorsa, varsayılan kenar yumuşatma ayarları istenen sonucu vermeyebilir. Illustrator, özellikle yazıların rasterleştirilmesi için birkaç seçenek sunar. Bu seçeneklerden yararlanmak için, resmi kaydetmeden önce nesneleri rasterleştirmeniz gerekir.

1 Yazım nesnesini seçip aşağıdakilerden birini yapın:

• Yazıyı kalıcı olarak rasterleştirmek için, Nesne > Rasterleştir'i seçin.

• Nesnenin temel yapısını değiştirmeksizin rasterleştirme görüntüsü yaratmak için, Efekt > Rasterleştir'i seçin.

2 Bir kenar yumuşatma seçeneği belirleyin:

/uploaded_files/a2fbcb5c509b83eba7123645e0eb5_dc77b0d3f7.jpg

Üst simgeler ve alt simgeler oluşturma


Üst simge veya alt simge yazı oluşturduğunuzda, Illustrator uygulaması yazı boyutuna önceden tanımlanmış bir satır taban çizgisi kayma değeri uygular. uygulanan değerler, mevcut font boyutu ve satır aralığı değerlerinin belirli yüzdeleridir ve Belge Ayarları iletişim kutusunun Yazım bölümündeki ayarlara dayanır.

Normal fontlarda üst simgeler ve alt simgeler oluşturma

1 Değiştirmek istediğiniz yazıyı seçin. Herhangi bir yazı seçmezseniz, oluşturacağınız yeni metin, alt simge veya üst simge olur.

2 Karakter paneli menüsünde Üst Simge veya Alt Simge'yi seçin.

OpenType fontlarda üst simgeler ve alt simgeler oluşturma

1 Alt simgeye veya üst simgeye dönüştürmek istediğiniz karakterleri seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Bir OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun. Bir fontun OpenType font olup olmadığını anlamanın bir yolu, Yazım > Font menüsüne bakmaktır; OpenType fontları simgesiyle gösterilir.

3 OpenType panelinde, Konum açılır menüsünde bir seçenek belirleyin

/uploaded_files/31f3e0bf05d1cf8af87_d86104cf77172a104481.jpg

Üst simgelerin ve alt simgelerin boyutunu ve konumunu değiştirme


1 Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve iletişim kutusunun üst tarafındaki açılır menüde Yazım'ı seçin.

2 Üst Simge ve Alt Simge için aşağıdaki değerleri belirleyip Tamam düğmesini tıklatın:

• Boyut için, üst simge veya alt simge metinde kullanılacak font yüzdesini yazın.

• Konum için, üst simge veya alt simge metnin normal satır aralığından ne kadar kaydırılacağını belirlemekte kullanılacak yüzde değerini girin.

Yazıyı anahatlara dönüştürme

Yazıyı, başka herhangi bir grafik nesnesinde yaptığınız gibi düzenleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz bileşik yollar kümesine ya da anahatlara dönüştürebilirsiniz. Anahat olarak yazı büyük bir ekran yazısının görünümünü değiştirmek için kullanışlıdır ancak gövde metinleri ve küçük boyutlu yazılar için nadiren kullanışlı olur.
Font anahattı bilgileri, sisteminize yüklediğiniz font dosyalarından gelir. Yazıdan anahat oluşturduğunuzda karakterler mevcut konumlarına dönüştürülür, kontur ve dolgu gibi tüm grafik formatlarını korurlar.

/uploaded_files/f12e8c_c9d3d0c72c8f8549312a741f30f1b66cc.jpg

Harf şeklini değiştirme
A. Orijinal yazı nesnesi B. Anahatta dönüştürülmüş, grubu çözülmüş ve değiştirilmiş yazı

Not: Bitmap fontları ya da anahat korumalı fontları anahatta dönüştüremezsiniz.
Yazıyı anahatta dönüştürdüğünüzde yazı, fontların şekillerini ayarlamak için fontlarda yerleşik olarak bulunan ve sisteminizin fontları çok çeşitli boyutlarda en iyi şekilde görüntülemesini ya da yazdırmasını sağlayan yönergeler olan ipuçlarını kaybeder. Yazıyı ölçeklemeyi planlıyorsanız dönüştürmeden önce punto boyutunu ayarlayın.
Bir seçimdeki tüm yazıyı dönüştürmeniz gerekir, bir yazı dizesindeki tek bir harfi dönüştüremezsiniz. Tek bir harfi anahatta dönüştürmek için yalnızca o harfi içeren ayrı bir yazı nesnesi oluşturun.

1 Yazma aracını seçin.

2 Yazım > Anahat Oluştur'u seçin.

OpenType fontlarda bir sayı stili seçin

1 Varolan sayıların stilini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Bir OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun.

3 OpenType panelinde, Şekil açılır menüsünde bir seçenek belirleyin:

/uploaded_files/1ba9493251c6a29941579e9a841294_ff99f9301.jpg/uploaded_files/9ee0be1d3405b3ac0505e94c992486ec6c_80525.jpg

OpenType fontlarda kesirleri sıra sayısı olarak formatlama

Bir OpenType font kullanırken, sıra sayılarının otomatik olarak üst simge karakterleri olarak (örneğin ) formatlanmasını sağlayabilirsiniz. İspanyolcadaki segunda ( ) ve segundo ( ) kelimelerindeki üst simge "a" ve "o" gibi karakterlerin dizgisi de düzgün şekilde yapılır. Bölü işaretiyle ayrılmış sayıları da (sözgelimi 1/2) kesir karakterlerine (sözgelimi ) dönüştürebilirsiniz.

1 Ayarı uygulamak istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Bir OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun.

3 OpenType panelinde, sıra sayılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sıra Sayıları düğmesini veya kesirleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Kesirler düğmesini tıklatın. Bu düğmelerin ancak fontta sıra sayıları ve kesirler varsa bir etkisi olur.

Akıllı noktalama kullanma

Akıllı Noktalama komutu, klavye noktalama karakterlerini arar ve bunları tipografik eşdeğerleriyle değiştirir. Ayrıca, fontta bu karakterler varsa, Akıllı Noktalama komutunu kullanarak bitişik harfleri ve kesirleri global olarak ekleyebilirsiniz. Bir OpenType font kullanıyorsanız, bitişik harflerin ve kesirlerin dizgisini yapmak için Akıllı Noktalama iletişim kutusu yerine OpenType panelini kullanın.

1 Belgedeki bütün metinde değil de belirli bir metindeki karakterleri değiştirmek istiyorsanız, istediğiniz metin nesnelerini veya karakterleri seçin.

2 Yazım > Akıllı Noktalama'yı seçin.

3 Aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi belirleyin:

/uploaded_files/d10889db_8d9b988a203f6fb3844cf652790f70f.jpg/uploaded_files/f4cd8ae470ef5b0_ad2a71fab1ceaac9bd4b03e3.jpg

4 Metin simgelerini bütün dosyada değiştirmek için Tüm Belge'yi veya sembolleri sadece seçili metinde değiştirmek için Sadece Seçili Metin'i seçin.

5 (İsteğe bağlı) Değiştirilen sembol sayısının listesini görmek için, Rapor Sonuçları'nı işaretleyin.

6 Seçilen karakterlerin aranıp değiştirilmesi için Tamam düğmesini tıklatın.

Satır ve karakter aralığı

Satır aralığını ayarlama

Satır aralığı, bir metin satırının satır taban çizgisiyle, üstündeki satırın satır taban çizgisine kadar ölçülür. Satır taban çizgisi, çoğu harfin üzerine oturduğu, görünmez çizgidir.Varsayılan otomatik satır aralığı seçeneği, satır aralığının, yazı boyutunun % 120'si kadar (örneğin, 10 puntoluk yazı için 12 puntoluk satır aralığı) olmasını sağlar. Otomatik satır aralığı kullanılırken, satır aralığı değeri, Karakter panelinin Satır Aralığı menüsünde parantez içinde gösterilir. Paragraf paneli menüsünde Bloklama'yı seçip 0 ile 500 arasında bir yüzde  belirleyerek, bu varsayılan otomatik satır aralığını değiştirebilirsiniz.
Varsayılan değer olarak, satır aralığı bir karakter özelliğidir; yani, aynı paragrafın içinde birden çok satır aralığı değeri uygulayabilirsiniz. Bir yazı satırı içindeki en büyük satır aralığı değeri, o satırın satır aralığını belirler.

Not: Asya dillerindeki yatay yazılarla çalışırken, satır aralığının satır taban çizgisinden satır taban çizgisine mi yoksa bir satırın tepesinden sonraki satırın tepesine mi ölçüleceğini belirleyebilirsiniz.

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz, satır aralığı, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Karakter panelinde, Karakter Aralığı seçeneğini (dikey metin için ) ayarlayın.

Satır taban çizgisini kaydırma

Seçili karakterleri, çevresindeki metnin satır taban çizgisine göre yukarı ya da aşağı taşımak için Satır Taban Çizgisi Kayması'nı kullanın. Satır taban çizgisini kaydırmak özellikle kesirleri elle ayarlarken ya da resim fontunun konumunu ayarlarken kullanışlıdır.

1 Değiştirmek istediğiniz karakterleri ya da yazı nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz kayma, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.

2 Karakter panelinde Satır Taban Çizgisi Kayması seçeneğini ayarlayın. Pozitif değerler karakterin satır taban çizgisini satırın geri kalan bölümünün satır taban çizgisinin yukarısına, eksi değerler aşağısına taşır.

/uploaded_files/6ad52f88c77e6cf71a3_dd6be6a5bb48b3ba90a0.jpg

Farklı Satır Taban Çizgisi Kayması değerlerine sahip yazı


Karakter aralığı ve izleme

Karakter Aralığı, belirli karakter çiftleri arasındaki boşluğa ekleme veya çıkartma yapılması işlemidir. İzleme, seçilen metindeki veya tüm metin bloğundaki karakter arasındaki boşluğu gevşetme veya sıkılaştırma işlemidir.
Yazıdaki karakter aralığını, metrik karakter aralığı veya görsel karakter aralığı kullanarak otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Metrik karakter aralığında (Otomatik karakter aralığı da denir) çoğu fontun içerdiği aralık çiftleri kullanılır. Aralık çiftleri, belirli harf çiftlerinin aralığı hakkında bilgi içerir. Bu çiftlerden bazıları şunlardır LA, P., To, Try, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya ve Yo. İçe metin aktardığınızda veya metin yazdığınızda belirli çiftlere otomatik karakter aralığı uygulanması için, varsayılan değer olarak metrik karakter aralığı kullanılır.
Bazı fontlar sabit karakter aralığı çifti spesifikasyonları içerir. Ancak, bir font minimum yerleşik karakter aralığı bilgisi içeriyor veya hiç içermiyorsa ya da bir satırdaki bir veya birden çok sözcükte farklı iki yazı tipi veya boyutu kullanırsanız, görsel karakter aralığı seçeneğini kullanmak isteyebilirsiniz. Görsel karakter aralığı, birbirini izleyen karakterler arasındaki boşluğu, karakterlerin şekillerine göre ayarlar.

/uploaded_files/62f3614c5402b578847f2760d8b6660161_8a946.jpg

Karakter aralığı ve izleme seçenekleri
A. Orijinal metin B. Görsel karakter aralığı C. W ile a arasında elle karakter aralığı D. İzlemeli metin E. Kümülatif karakter aralığı ve izleme
İki harf arasındaki boşluğu ayarlamakta ideal olan elle karakter aralığı özelliğini de kullanabilirsiniz. İzleme ve elle karakter aralığı kümülatiftir; dolayısıyla önce tek tek harf çiftlerini ayarlayabilir, sonra da harf çiftlerinin göreli karakter aralığını bozmaksızın bir metin bloğunu sıkıştırabilir veya gevşetebilirsiniz.
Ekleme noktasını iki harf arasına koymak için tıklattığınızda, Karakter panelinde karakter aralığı değerleri görüntülenir. Metrik ve görsel karakter aralığı değerleri (ya da tanımlı karakter aralığı çiftleri) parantez içinde görünür. Aynı şekilde, bir sözcüğü veya metnin belirli bir bölümünü seçerseniz, Karakter panelinde izleme değeri görüntülenir. İzleme de karakter aralığı da mevcut yazı tipi boyutuna göreli olan bir ölçü birimi olan 1/1000 em cinsinden ölçülür. 6 puntoluk bir fontta 1 em, 6 puntodur; 10 puntoluk fontta 1 em, 10 puntodur. Karakter aralığı ve izleme, mevcut yazı tipi
boyutuyla tam olarak orantılıdır.

Not: Karakter aralığı ve izleme değerleri Japonca metni etkiler ama normalde bu seçenekler Latince karakterler arasındaki "aki"yi ayarlamakta kullanılır.

Karakter aralığını ayarlama

Aşağıdakilerden birini yapın:

• Seçili karakterler için fontun yerleşik karakter aralığı bilgilerini kullanmak için, Karakter panelinde Karakter Aralığı seçeneğinde Otomatik ya da Metrik'i seçin.

• Seçili karakterler arasındaki boşluğun karakterlerin şekline göre otomatik olarak ayarlanması için, Karakter panelinde Karakter Aralığı seçeneğinde Görsel'i seçin.

• Karakter aralığını elle ayarlamak için, ekleme noktasını iki karakter arasına yerleştirin ve Karakter panelinde Karakter Aralığı değerinde istediğiniz değeri girin. (Metnin bir bölümü seçilmişse, metne elle karakter aralığı uygulayamazsınız. Onun yerine izlemeyi kullanın.)
İki karakter arasındaki karakter aralığını azaltmak veya artırmak için, Alt+Sola/Sağa Ok (Windows) veya Option +Sola/Sağa Ok (Mac OS) tuşlarına basın.

• Seçili karakterlerin karakter aralığını iptal etmek için, Karakter panelinde Karakter Aralığı seçeneğini 0 (sıfır) yapın.

İzlemeyi ayarlama

1 Ayarlamak istediğiniz karakter dizisini veya yazı nesnesini seçin.

2 Karakter panelinde İzleme seçeneğini ayarlayın.

Kesir karakteri genişliklerini kapatma ya da açma

Varsayılan olarak yazılım karakterler arasında kesir karakteri genişlikleri kullanır. Diğer bir deyişle karakterler arasındaki boşluklar farklılık gösterir ve bazen tam piksellerin yalnızca bir kısmını kullanır.

Çoğu durumda kesir karakteri genişlikleri yazının görünümü ve okunabilirliği açısından en iyi aralıkları sağlar. Ancak çevrimiçi görüntülenen küçük boyutlu yazılar için (20 puntodan küçük) kesir karakteri genişlikleri yazının birbirine girmesine ya da çok fazla boşluk içermesine neden olarak okunmasını zorlaştırabilir.
Yazı aralığını tam piksellik artışlarla sabitlemek ve küçük yazıların birbirine girmesini önlemek istediğinizde kesir genişliklerini kapatın. Kesir karakteri genişlik ayarı yazı katmanındaki tüm karakterlere uygulanır, seçili karakterler için bu seçeneği ayarlayamazsınız.

Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yazı aralığını tüm belgede tam piksellik artışlara ayarlamak için Karakter paneli menüsünden Sistem Mizanpajı'nı seçin.

• Kesir karakteri genişliklerini yeniden etkinleştirmek için Karakter paneli menüsünden Kesir Genişlikleri'ni seçin.

Özel karakterler
Karakter kümeleri ve alternatif glifler hakkında
Yazı tipleri, klavyenizde gördükleriniz dışında birçok karakter içerir. Fonta bağlı olarak bu karakterler, bitişik harfleri, kesirleri, süsleri, sıra sayılarını, başlık ve stil alternatiflerini, üst simge ve alt simge karakterlerini, eski stil rakamları ve hizalı rakamları içerebilir. Bir glif, bir karakterin özel bir şeklidir. Örneğin, bazı fontlarda, büyük harf A, süslü harf ve küçük büyük harf gibi birkaç şekilde mevcuttur.

Alternatif glifler eklemenin oluşturmanın iki yolu vardır:

• Glifler paneli herhangi bir yazı tipindeki glifleri görüntülemenize ve eklemenize olanak verir.

• OpenType paneli, gliflerin kullanılmasına ilişkin kurallar belirlemenize olanak verir. Örneğin, belirli bir metin bloğu içinde bitişik harfler, başlık karakterleri ve kesirler kullanmayı seçebilirsiniz. OpenType panelini kullanmak, glifleri teker teker eklemekten daha kolaydır ve daha tutarlı bir sonuç sağlar. Ancak, bu panel sadece OpenType fontlarla çalışır.

Glifler paneline genel bakış
Glifler panelini (Pencere > Yazım > Glifler), bir fonttaki glifleri görüntülemenize ve belgenize belirli glifleri eklemenize olanak verir.
Varsayılan değer olarak, Glifler panelinde o sırada seçili fontun bütün glifleri görüntülenir. Panelin alt kısmında farklı bir font ailesi ve stili seçerek, fontu değiştirebilirsiniz. Belgenizde o sırada seçili karakterler varsa, panelin üst kısmındaki Göster menüsünde Geçerli Seçim Alternatifleri'ni seçerek, alternatif karakterleri görüntüleyebilirsiniz.

/uploaded_files/24b6885d7245479_4e05604dbfca703042149992.jpg

Glifler paneli
A. Göster menüsü B. Font ailesi C. Font stili D. Yakınlaştırma düğmeleri

Glifler panelinde bir OpenType font seçtiğinizde, Göster menüsünde bir kategori seçerek, panelin belirli türden glifleri görüntülemekle sınırlayabilirsiniz. Varsa, bir glif kutusunun sağ alt köşesindeki üçgeni tıklatıp basılı tutarak, alternatif glifleri içeren bir açılır menü de görüntüleyebilirsiniz.

/uploaded_files/be86c8d29330b1009fa8aeef04014cb7_afde6da.jpg

Alternatif glifler için açılır menü
Glifler paneliyle ve OpenType paneliyle çalışma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0048_tr.

OpenType paneline genel bakış

OpenType panelini (Pencere > Yazım > OpenType), OpenType fontlarda alternatif karakterleri nasıl uygulamak istediğinizi belirlemek için kullanırsınız. Örneğin, yeni veya mevcut metinde standart bitişik harfleri kullanmayı seçebilirsiniz. OpenType fontların sundukları özellik çeşitleri bakımından kendi aralarında büyük farklılıklar gösterdiğini unutmayın; OpenType panelindeki bütün seçenekler her fontta kullanılamaz. Glifler panelini kullanarak, bir fonttaki karakterleri görüntüleyebilirsiniz.

/uploaded_files/c26dd505d2902485f1718e43ee954d50e_60179f.jpg

OpenType paneli
A. Standart Bitişik Harfler B. Bağlamsal Alternatifler C. İsteğe Bağlı Bitişik Harfler D. Süs E. Stil Alternatifleri F. Başlık Oluşturma Alternatifleri G. Sıra Sayıları H. Kesirler I. panel menüsü J. Rakam türü K. Karakter konumu

Not: Asya dillerindeki OpenType fontlarda ek özellikler bulunabilir. Ek komutlara ve seçeneklere, OpenType panelinin sağ üst köşesindeki panel menüsünden erişebilirsiniz. Glifler paneliyle ve OpenType paneliyle çalışma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0048_tr.

Glifler panelini kullanarak karakter ekleme ya da değiştirme

1 Karakter eklemek için, ekleme noktasını karakteri eklemek istediğiniz yere yerleştirmek üzere bir yazma aracıyla tıklatın ve sonra eklemek istediğiniz karakteri Glifler panelinde çift tıklatın.
2 Bir karakteri değiştirmek için Göster açılır menüsünden Mevcut Seçim İçin Alternatifler'i seçin, bir yazma aracını kullanarak belgenizde bir karakter seçin. Glifler panelinde, varsa bir glifi çift tıklatın.

Not: Asya dilleri glifleri için ek değiştirme seçenekleri vardır.

Metinde alternatif glifleri vurgulama

1 Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve iletişim kutusunun üst tarafındaki açılır menüde Yazım'ı seçin.

2 Değiştirilen Glifler'i işaretleyip Tamam düğmesini tıklatın. Metindeki değiştirilen glifler vurgulanır.Bitişik harfler ve bağlamsal alternatifler
Bitişik harfler belirli harf çiftlerinin yerine kullanılan tipografik karakterleridir. Çoğu font fi, fl, ff, ffi ve ffl gibi standart harf çiftleri için bitişik harfler içerir. Buna ek olarak bazı fontlar as, ct, st ve ft gibi harf çiftleri için isteğe bağlı bitişik harfler içerir. Bitişik harflerdeki karakterler birbirine yapışık gibi görünse de içerdikleri harfler ayrı ayrı düzenlenebilir niteliktedir ve yazım denetiminde sözcüklerin yanlışlıkla hatalı kabul edilmesine neden olmaz.
Bağlamsal alternatifler, bazı elyazısı yazı tiplerinde daha iyi birleşme davranışı sağlamak için eklenen alternatif karakterlerdir. Örneğin, bağlamsal alternatifler seçeneği etkinken Caflisch Script Pro kullanıldığında, "tablo" sözcüğündeki "bl", elyazısına daha çok benzeyecek şekilde birleştirilir.

Bitişik harfleri ve bağlamsal alternatifleri kullanma

1 Ayarı uygulamak istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Bir OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun.

3 OpenType panelinde, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:

• Standart harf grupları (sözgelimi fi, fl, ff, ffi ve ffl) için bitişik harf karakterlerinin kullanılmasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Standart Bitişik Harfler düğmesini tıklatın.

• (Mevcut fontta varsa) isteğe bağlı bitişik harf karakterlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, İsteğe Bağlı
Bitişik Harfler düğmesini tıklatın.
• (Mevcut fontta varsa) bağlamsal alternatifleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Bağlamsal Alternatifler
düğmesini tıklatın.

Süsleri, başlık oluşturma alternatiflerini veya stil alternatiflerini kullanma

Birçok OpenType font, yazıya dekoratif öğeler eklemenize olanak veren stilize karakterler içerir. Süsler, gösterişli şekilde süslenmiş karakterlerdir. Başlık oluşturma alternatifleri, başlıklar gibi büyük boyutlu ayarlarla kullanılmak üzere tasarlanmış karakterlerdir (çoğunlukla tümü büyük harf karakterlerde). Stil alternatifleri, salt estetik etki yaratmak için hazırlanmış stilize karakterlerdir.

1 Ayarı uygulamak istediğiniz karakterleri veya yazım nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz bu ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Bir OpenType fontunun seçili olduğundan emin olun.

3 OpenType panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

• (Mevcut fontta varsa) süs karakterlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Süs düğmesini tıklatın.

• (Mevcut fontta varsa) stilize alternatifleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Stil Alternatifleri düğmesini tıklatın.

• (Mevcut fontta varsa) başlık alternatiflerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Başlık Oluşturma Alternatifleri düğmesini tıklatın.

Yazdırılmayan karakterleri gösterme veya gizleme

Yazdırılmayan karakterler, sert satırbaşı karakterlerini (satır kesmeleri), yumuşak satırbaşı karakterlerini (satır kesmeleri), sekmeleri, boşlukları, bölünemez boşlukları, çift baytlık karakterleri (boşluklar dahil), seçmeli tireleri ve metin sonu karakterini içerir.Yazıyı formatlar ve düzenlerken karakterleri görünür kılmak için, Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçin. Seçenekte onay işareti varsa, yazdırılmayan karakterler görünür durumda demektir.

Paragrafları formatlama

Paragraf paneline genel bakış

Paragraf panelini (Pencere > Yazım > Paragraf), sütunların ve paragrafların formatını değiştirmek için kullanırsınız. Yazı seçiliyken veya Yazım aracı etkinken, paragrafları formatlamak için Kontrol panelindeki seçenekleri de kullanabilirsiniz. Karakter ve paragraf stilleriyle çalışma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0047_tr.

 http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/dd84b_510d6288d4a6067159246d4d32b154f905.jpg

Paragraf paneli (bütün seçenekler görünür durumda)
A. Hizalama ve Bloklama B. Sol Girinti C. İlk Satırda Soldaki Girinti D. Paragraftan Önce Boşluk E. Tireleme F. Sağ Girinti G. Paragraftan Sonra Boşluk

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/c8b6a1_b490fd4910ef236382d552933511e5dc7.jpg

A. Font B. Font Stili C. Font Boyutu D. Sola hizala E. Ortala F. Sağa hizala

Varsayılan değer olarak, Paragraf panelinde sadece en yaygın kullanılan seçenekler görünür durumdadır. Bütün seçenekleri göstermek için, panel menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin. Bunun yerine, panelin sekmesindeki çift üçgeni tıklatarak, görünüm boyutları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Metni hizalama

Alan metni ve yol üzerindeki yazı, yazı yolunun bir kenarına veya her iki kenarına birden hizalanabilir.

1 Değiştirmek değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin veya imleci, değiştirmek istediğiniz paragrafa yerleştirin. Bir yazım nesnesi seçmezseniz veya imleci bir paragrafa yerleştirmezseniz, hizalama, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Kontrol panelinde veya Paragraf panelinde, bir hizalama düğmesini tıklatın.

Metni bloklama

Metin, her iki kenara birden hizalandığında, bloklanmış olur. Bir paragraftaki bütün metni, son satırı dahil ederek veya hariç tutarak bloklayabilirsiniz.

1 Bloklamak değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin veya imleci, değiştirmek istediğiniz paragrafa yerleştirin. Bir yazım nesnesi seçmezseniz veya imleci bir paragrafa yerleştirmezseniz, bloklama, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.

2 Paragraf panelinde, bir bloklama düğmesini tıklatın.

Bloklanan metinde sözcük ve harf aralıklarını ayarlama

Adobe uygulamalarının harfler ve sözcükler arasındaki boşlukları nasıl ayarlayacağını ve karakterleri nasıl ölçeklendireceğini tam olarak denetleyebilirsiniz. Bloklanmamış yazıda da karakter aralıklarını ayarlayabilseniz de aralıkların ayarlanması, bloklanmış yazıda özellikle yararlıdır.

1 İmleci değiştirmek istediğiniz paragrafa getirin ya da tüm paragraflarını değiştirmek istediğiniz bir yazı nesnesi ya da çerçeve seçin.

2 Paragraf paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.

3 Sözcük Aralığı, Harf Aralığı ve Glif Aralığı değerlerini girin. En Düşük ve En Yüksek değerler, sadece bloklanan paragraflar için kabul edilebilir karakter aralık sınırlarını tanımlar. İstenen değer, hem bloklanan hem bloklanmayan paragraflar için istenen aralığı tanımlar

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/edf7c97cbc7e83f8bf4a0ea_64ab6a7a07853d44.jpg

4 Tek sözcüklü paragrafları nasıl yaslamak istediğinizi belirlemek için Tek Sözcük Yaslama seçeneğini belirleyin.Dar sütunlarda bazen tek bir satırda tek bir sözcük yer alabilir. Paragraf tam yaslamaya ayarlanmışsa satırdaki tek sözcük çok fazla esnetilmiş görünebilir. Bu türdeki sözcükleri tam yaslanmış şekilde bırakmak yerine bunları ortalayabilir ya da sol ya da sağ kenar boşluklarıyla hizalayabilirsiniz.

Metne girinti ekleme

Girintileme, metinle yazı nesnesinin sınırları arasındaki boşluk miktarıdır. Girintileme, sadece seçili paragrafı veya paragrafları etkiler, dolayısıyla farklı paragraflar için kolaylıkla farklı girintiler belirleyebilirsiniz.Girintileri, Sekmeler panelini, Kontrol panelini veya Paragraf panelini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Alan metniyle çalışırken, girintileri sekmeleri kullanarak veya yazım nesnesinin iç metin boşluğunu değiştirerek de denetleyebilirsiniz. Japonca yazıyla çalışırken, ilk satırın girintisini belirlemek için Paragraf paneli yerine mojikumi ayarını da kullanabilirsiniz. İlk satırın girintisini Paragraf panelinde belirlerseniz ve ilk satır girintisi için mojikumi ayarlarını belirlerseniz, metin, her iki girintinin toplamı kadar girintilenir.

Paragraf panelini kullanarak girintileri ayarlama

1 Yazım aracını kullanarak, girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.

2 Paragraf panelinde uygun girinti değerlerini ayarlayın. Örneğin, aşağıdakileri yapın:

• Paragrafın tamamına bir pika girinti eklemek için, Sol Girinti kutusuna bir değer (sözgelimi 1p) yazın.

• Bir paragrafın sadece ilk satırına girinti eklemek için, İlk Satırda Soldaki Girinti kutusuna bir değer (sözgelimi 1p) yazın.

• Bir pikalık bir asılı girinti oluşturmak için, Sol Girinti kutusuna pozitif bir değer (sözgelimi 1p) yazın ve İlk Satırda Soldaki Girinti kutusuna negatif bir değer (sözgelimi -1p) yazın.

Sekmeler panelini kullanarak girinti belirleme

1 Yazım aracını kullanarak, girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.

2 Sekmeler panelindeki girinti işaretleyicilerine aşağıdakilerden birini yapın:

• Metnin ilk satırına girinti eklemek için üstteki işaretçiyi sürükleyin. Metnin ilk satırı hariç geri kalanına girinti eklemek için alttaki işaretçiyi sürükleyin. Her iki işaretleyiciyi birden hareket ettirip paragrafın bütününe girinti eklemek için, alttaki işaretleyiciyi Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup sürükleyin.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/ca2bdbe4d2_714ac4e61fa4f87c3d55b9dc4bdc1.jpg

İlk satır girintili (solda) ve girintisiz (sağda)

• Metnin ilk satırına girinti eklemek için, üstteki işaretleyiciyi seçip X için bir değer yazın. İlk cümle hariç bütün metni kaydırmak için, alt işaretleyiciyi seçip X için bir değer yazın.


Asılı girinti oluşturma

Asılı bir girintide, bir paragrafta ilk satır dışındaki bütün satırlar girintilenir. Asılı girintiler, paragrafın başına satır içi grafikler eklemek eklemek istediğinizde veya madde işaretli liste oluşturmak istediğinizde özellikle yararlı olur.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/1f28b19d14577f_a8ae4478b615e45c4e70feb19.jpg

Girintisiz (solda) ve asılı girinti (sağda)

1 Yazım aracını kullanarak, girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.

2 Kontrol panelinde veya Sekmeler panelinde, sıfırdan büyük bir sol girinti değeri belirleyin.

3 Negatif bir ilk satır sol girinti değeri belirlemek için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Paragraf panelinde, ilk satır sol girintisi için negatif bir değer girin.

• Sekmeler panelinde, üstteki işaretleyiciyi sola veya alttaki işaretleyiciyi sağa sürükleyin.

Paragraf aralığını ayarlama

1 İmleci, değiştirmek istediğiniz paragrafın içine yerleştirin veya bütün paragraflarını değiştirmek için bir yazım nesnesi seçin. İmleci bir paragrafa yerleştirmezseniz veya bir yazım nesnesi seçmezseniz, ayar, oluşturacağınız yeni metinlere uygulanır.
2 Paragraf panelinde, Paragraftan Önceki Boşluk'u ( veya ) ve Paragraftan Sonraki Boşluk'u ( veya ) ayarlayın. Not: Bir paragraf sütunun en üstünde başlıyorsa, paragraftan önce fazladan boşluk eklenmez. Bu durumda, paragrafın ilk satırının satır aralığını artırabilir veya yazım nesnesinin iç metin boşluğunu değiştirebilirsiniz.

Asılı noktalama

Asılı noktalama, noktalama işaretlerini paragraf kenarlarının dışına taşıyarak, metnin kenarlarının daha düzgün görünmesini sağlar.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/ea00538f4ae744195_a7ada9f147e7d838f647e4.jpg

Asılı noktalamasız paragraf (solda) ve asılı noktalamalı paragraf (sağda)

Illustrator uygulaması, asılı noktalama için aşağıdaki seçenekleri sunar:

Latin Asılı noktalama.

Belirli bir paragraf için noktalama işaretlerinin hizalamasını denetler. Latin Asılı Noktalama açıldığında, aşağıdaki karakterler kenarların % 100 dışına çıkar: tek tırnaklar, çift tırnaklar, tireler, noktalar ve virgüller; aşağıdaki karakterlerse kenarların % 50 dışına çıkar: yıldızlar, dalga karakterleri, üç noktalar, en tireler, em tireler, iki nokta üst üsteler, noktalı virgüller. Bu ayarı uygulamak için, imleci paragrafa yerleştirin ve Paragraf paneli menüsünde Latin Asılı Noktalama'yı seçin.

Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması

Bir yazım nesnesi içindeki bütün paragrafların noktalama işaretlerinin hizalamasını denetler. Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması açıldığında, hem latin noktalama işaretleri hem de (W ve A gibi) harflerin yan çıkıntıları metin kenarlarının dışına çıkartılarak, yazının hizalanmış gibi görünmesi sağlanır. Bu ayarı uygulamak için, yazım nesnesini seçin ve Yazım > Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması'nı seçin.

Burasagari.

Çift baytlık noktalama işaretlerinin (Çince, Japonca ve Korece fontlarda mevcuttur) hizalamasını denetler. Bu noktalama işaretleri Latin Asılı Noktalama seçeneğinden veya Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması seçeneğinden etkilenmez. Paragraf hizalamasının, noktalamaya hangi kenardan asılı hizalama uygulanacağını belirleyeceğini unutmayın. Sola hizalı veya sağa hizalı paragraflarda noktalama işaretleri, sırasıyla sol ve sağ kenardan dışarı taşar. Üste hizalı ve alta hizalı paragraflarda noktalama işaretleri, sırasıyla üst ve alt kenardan dışarı taşar. Ortalanmış ve bloklanmış paragraflarda
noktalama, her iki kenardan dışarı taşar.
Not: Noktalama karakterini tırnak işareti izliyorsa, iki karakter de dışa taşar.

Tireleme ve satır kesmeleri

Tirelemeyi otomatik olarak ayarlama

Seçtiğiniz tireleme ayarları, satırların yatay aralıklarını ve yazının sayfadaki estetik görünümünü etkiler. Tireleme seçenekleri sözcüklerin tirelenip tirelenemeyeceğini ve tirelenirse kesmeye izin verilip verilmeyeceğini belirler.

1 Otomatik tireleme kullanmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Otomatik tirelemeyi açmak veya kapatmak için, Paragraf panelinde Tirele seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

• Belirli paragraflara tireleme uygulamak için, önce sadece etkilenmesini istediğiniz paragrafları seçin.

• Tireleme sözlüğü seçmek için, Karakter panelinin alt tarafındaki Dil menüsünden dil seçin.

2 Seçenekleri belirlemek için, Paragraf paneli menüsünden Tireleme'yi seçin ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/0dddd_e61e8eb760e10704d00b3225bba41e33ca.jpg

Not: Tireleme ayarları sadece Latince karakterlere uygulanır; Çince, Japonca ve Korece fontlardaki çift baytlık karakterler bu ayarlardan etkilenmez.

Tireleme sözlüğünü kullanma

Illustrator, kelimelerin ne zaman tireleneceğini belirlemek için, Proximity dil sözlüklerini kullanır. Bu sözlükler, tek bir metin karakteri için bile farklı bir dil belirlemenize olanak verir. Tercihler iletişim kutusunda bir varsayılan sözlük seçebilir ve sözlüğü özelleştirebilirsiniz.

1 Düzenle > Tercihler > Tireleme'yi (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Tireleme'yi (Mac OS) seçin.

2 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Varsayılan bir tireleme sözlüğü seçmek için, bir Varsayılan Dil seçeneği belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

• İstisnalar listesine bir kelime eklemek için, Yeni Giriş metin kutusuna kelimeyi yazıp Ekle düğmesini tıklatın.

• İstisnalar listesinden bir kelimeyi kaldırmak için, kelimeyi seçin ve Sil düğmesini tıklatın.

Sözcüklerin bölünmesini önleme

Bölündüklerinde yanlış okunabilecek özel ad ya da sözcük gibi belirli sözcüklerin satır sonlarında bölünmesini önleyebilirsiniz. Örneğin baş harflerden ve soyadından oluşan kümeler gibi birden fazla sözcüğün ya da sözcük gruplarının da bölünmesini önleyebilirsiniz.

1 Bölünmesini önlemek istediğiniz karakterleri seçin.

2 Karakter paneli menüsünden Kesme Yok'u seçin.

Not: Kesme Yok seçeneğini çok fazla bitişik karaktere uygularsanız metin sözcüğün ortasında sarılabilir.

Kompozisyon yöntemleri

Sayfadaki yazının görünümü kompozisyon denilen karmaşık bir etkileşim sürecine bağlıdır. Adobe uygulamaları, seçtiğiniz sözcük aralığı, harf aralığı, glif aralığı ve tireleme seçeneklerini kullanarak olası satır kesmelerini değerlendirir ve belirlenen parametreleri en iyi destekleyecek olanı seçer.
İki kompozisyon yöntemi arasında seçim yapabilirsiniz: Adobe Tüm Satırlar Oluşturucusu ve Adobe Tek Satır
Oluşturucusu. Her iki yöntem de olası kesmeleri değerlendirir ve belirli bir paragraf için belirlediğiniz tireleme ve bloklama seçeneklerini en iyi destekleyeni seçer. Kompozisyon yöntemi yalnızca seçilen paragrafı ya da paragrafları etkiler, böylece farklı paragraflar için kolayca farklı kompozisyon yöntemleri ayarlayabilirsiniz.

Tüm Satırlar Oluşturucusu

Tüm Satırlar Oluşturucusu bir satır aralığı dizisindeki kesme noktalarını göz önünde bulundurur ve böylece özellikle paragrafta daha sonra yer alacak uygun olmayan kesmeleri ortadan kaldırmak için daha önceki satırları en uygun duruma getirebilir.
Tüm Satırlar Oluşturucusu'nun kompozisyona yaklaşımı olası kesmeleri tanımlamak, bunları değerlendirmek ve aşağıdaki ilkeleri temel alarak ağırlıklı cezalar atamak şeklindedir:

• Sola, sağa ya da ortaya hizalı metin için sağa daha yakın olan satırlar öncelikli kabul edilir ve daha düşük bir ceza verilir.

• Yaslanmış metin için en yüksek önem harf ve sözcük aralığının eşitliğine verilir.

• Mümkün olduğunda tirelemeden kaçınılır.

Tek Satır Oluşturucusu

Tek Satır oluşturucusu, bir defada bir satır yazı kompozisyonu şeklindeki geleneksel yaklaşımı sağlar. Satır kesmelerini elle kontrol etmek istiyorsanız bu seçenek kullanışlıdır. Tek Satır Oluşturucusu bir kesme noktasını değerlendirirken aşağıdaki ilkeleri kullanır:

• Daha uzun satırlar daha kısa satırlara göre önceliklidir.

• Yaslanmış metinde tireleme yerine sıkıştırılmış ya da genişletilmiş sözcük aralığı tercih edilir.

• Yaslanmamış metinde sıkıştırılmış ya da genişletilmiş sözcük aralığı yerine tireleme tercih edilir.

• Aralığın ayarlanması gerekiyorsa sıkıştırma genişletmeye göre daha iyidir.

Bu yöntemlerden birini kullanmak için Paragraf paneli menüsünden seçin. Yöntemi tüm paragraflara uygulamak için önce yazım nesnesini seçin; yöntemi yalnızca mevcut paragrafa uygulamak için önce imleci o paragrafa yerleştirin.

Sekmeler

Sekmeler paneline genel bakış

Sekmeler panelini (Pencere > Yazım > Sekmeler), bir paragraf veya yazım nesnesi için sekme duraklarını ayarlamak için kullanırsınız.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/81fde54d6e1c8749aa25b80e7ff434f12_e30a0d.jpg

Sekmeler paneli
A. Sekme hizalama düğmeleri B. Sekme konumu C. Kılavuz kutusu D. Üzerine Hizala kutusu E. panel menüsü F. Sekme cetveli G. Paneli metnin üzerine yasla
Sekmeler paneli menüsünde ek komutlara erişebilirsiniz. Bu menüyü kullanmak için, panelin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatın.

Sekmeler panelini seçili bir yazım nesnesiyle hizalama

Sekmeler panelini, çalışma alanı içinde herhangi bir yere getirebilirsiniz; ancak, çoğunlukla Sekmeler panelini yazım nesnesiyle hizalamak yararlı olur.
Mıknatıs simgesini tıklatın. Sekmeler paneli, seçili metin nesnesinin hemen üstüne gider ve sıfır noktası, nesnenin sol kenar boşluğuna hizalanır. Gerekirse, cetveli uzatmak veya kısaltmak için, panelin sağ alt köşesindeki yeniden boyutlandırma düğmesini sürükleyebilirsiniz.

Sekme duraklarını cetvel birimlerine yaslama

Varsayılan değer olarak, sekme duraklarını sekme cetveli üzerinde istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.Panel menüsünde Birime Yasla'yı seçin veya bir sekme durağını Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

Sekme cetvelinin ölçü birimini değiştirme

Sekme cetvelinin ölçü birimi, Birimler Ve Ekran Performansı tercihlerinde belirlenen Genel birim ayarlarıyla (tüm dosyalar için) veya Belge Ayarları iletişim kutusunda belirlenen birimlerle (açık olan dosya için) belirlenir.

• Bütün dosyaların ölçü birimini değiştirmek için, Birimler Ve Ekran Performansı tercihlerindeki Genel Birimler için yeni bir değer belirleyin.

• Açık olan dosyanın ölçü birimini değiştirmek için, Belge Ayarları iletişim kutusunda yeni bir birim değeri belirleyin.

Sekmeleri ayarlama

Sekme durakları, paragrafın bütününe uygulanır. İlk sekmeyi ayarladığınızda, Illustrator, o durağın solundaki bütün sekme duraklarını siler. Siz başka sekme duraklarını da ayarladıkça, Illustrator, ayarladığınız sekmelerin arasında kalan bütün varsayılan sekmeleri siler.

1 İmleci bir paragrafa yerleştirin veya bir yazım nesnesindeki bütün paragrafların sekme duraklarını ayarlamak için nesneyi seçin.

2 Metnin, sekmenin konumuna göreli olarak nasıl hizalanacağını belirlemek için, Sekmeler panelinde bir sekme hizalama düğmesini tıklatın:

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/2e3e0ebae97b7d17487d_420d89507c87e48b44b.jpg

Herhangi bir sekmeyi seçip bu düğmelerden birini tıklatarak, istediğiniz sekmenin hizalamasını değiştirebilirsiniz.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yeni bir sekme durağı yerleştirmek için, sekme cetvelinde bir yeri tıklatın.

• X kutusuna (yatay metin için) veya Y kutusuna (düşey metin için) bir konum yazın ve Enter veya Return tuşuna basın. X veya Y değeri seçiliyse, sekme değerini 1 punto artırmak veya azaltmak için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın.

Not: Sekme cetvelini kullandığınızda, sekme duraklarını 1'den küçük aralıklarla ayarlayamazsınız. Ancak, X veya Y kutusunda bir konum belirlerseniz, durakları 0,01 punto kadar küçük aralıklarla ayarlayabilirsiniz.

4 Başka sekme durakları eklemek için, adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

Sekmeleri yineleme

Sekmeyi Yinele komutu, sekme ve sol girinti ya da önceki sekme durağı arasındaki mesafeye göre birden fazla sekme oluşturur.

1 Paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.

2 Sekmeler panelinde cetvel üstünde bir sekme durağı seçin.

3 Panel menüsünden Sekmeyi Yinele'yi seçin.

http://www.photoshopmagazin.com/uploaded_files/320d53c8bcc3ac47a26c5404632b107d5d9_e745.jpg

Yinelenen sekmeler A. Sekme hizalama düğmeleri B. Cetveldeki sekme durağı C. Panel menüsü

Sekmeleri taşıma

1 Sekmeler panelinde, cetvel üzerinde bir sekme durağını seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• X kutusuna (yatay metin için) veya Y kutusuna (düşey metin için) yeni bir konum yazın ve Enter veya Return tuşuna basın.
• Sekmeyi yeni bir konuma sürükleyin.
• Bütün sekme duraklarını birlikte taşımak için, bir sekmeyi Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

Siz bir sekme durağını taşırken, seçilen metinde görsel bir kılavuz belirir.

Sekmeleri kaldırma

 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Sekmeyi sekme cetvelinin dışına sürükleyin.

• Sekmeyi seçin ve panel menüsünden Sekmeyi Sil'i seçin.

• Varsayılan sekme duraklarına dönmek için panel menüsünden Tümünü Temizle'yi seçin.

Ondalık sekmeler için karakterleri belirleme

Ondalık sekmeleri, metni sizin belirlediğiniz nokta ya da dolar işareti gibi bir karakterle hizalamak için kullanırsınız.

1 Sekmeler panelinde, sekme cetvelinde bir ondalık sekme oluşturun ya da seçin.

2 Buna Hizala kutusunda, kendisine hizalamak istediğiniz karakteri yazın. Herhangi bir karakteri yazabilir ya da yapıştırabilirsiniz. Hizaladığınız paragrafların o karakteri içerdiğinden emin olun.

Ondalık sekme kullanılarak hizalanmış metin

Sekme kılavuzları ekleme

Sekme kılavuzu bir sekme ve onu izleyen metin arasında, örneğin bir dizi nokta ya da çizgi gibi, yinelenen karakterlerdir.

1 Sekmeler panelinde cetvel üstünde bir sekme durağı seçin.

2 En çok sekiz karakterlik bir dizi yazın ve sonra Enter ya da Return tuşuna basın. Girdiğiniz karakterler sekme genişliği boyunca yinelenir.
3 Sekme kılavuzunun fontunu ya da başka bir formatını değiştirmek için metin çerçevesinde sekme karakterini seçin ve formatı uygulamak için Karakter panelini ya da Yazım menüsünü kullanın

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: