Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de 3D Nesneler Oluşturma

mehtap_kadakal
mehtap_kadakal tarafından 13-11-2009 tarihinde güncellenmiştir

 

 3D Nesneler Oluşturma

3D nesneler oluşturma3D efektleri, iki boyutlu (2D) resimlerden, üç boyutlu (3D) nesneler oluşturmanıza olanak verir. 3D nesnelerin görünümünü aydınlatma, gölgeleme, döndürme ve diğer özelliklerle denetleyebilirsiniz. Ayrıca, bir 3D nesnenin her yüzeyiyle birer resim eşleyebilirsiniz.3D nesne oluşturmanın iki yolu vardır: yükseltme veya uzayda döndürme. Ayrıca, 2D veya 3D nesneleri üç boyutta döndürebilirsiniz. Varolan bir 3D nesneye 3D efektler uygulamak veya mevcut efektleri değiştirmek için, nesneyi seçin, sonra Görünüm panelinde efekti çift tıklatın.Not: 3D nesnelerde, ekranda kenar yumuşatma hataları görünebilir, ama yazdırıldığında bu hatalar çıkmaz veya Web içinen iyileştirildiğinde görünmez.Illustrator uygulamasında 3D nesnelerle çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_3D_tr. 3D nesneler oluşturma hakkında bir video izlemek için bkz.www.adobe.com/go/vid0053_tr.

Yükseltmeyle 3D nesne oluşturmaYükseltme, 2D nesneyi nesnenin z ekseninin üzerine taşırarak, nesneye derinlik kazandırır. Örneğin, 2D bir elipsi yükseltirseniz, silindir haline gelir.Not: Nesnenin ekseni daima nesnenin ön yüzeyine dikeydir ve 3D Seçenekleri iletişim kutusunda nesne döndürülürse nesneye göreli olarak hareket eder.

Bir nesneyi yükseltme

 

1 Nesneyi seçin.

2 Efekt > 3D > Yükselt Ve Eğim Ver'i seçin.

3 Bütün seçenekleri görmek için Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın, ekstra seçenekleri gizlemek için Daha Az Seçenek düğmesini tıklatın.

4 Belge penceresinde efektin önizlemesini görmek için, Önizleme'yi işaretleyin.

5 Seçenekleri belirleyin:

6 Tamam düğmesini tıklatın

Eğimli kenarı olmayan yükseltilmiş nesne (solda), İç Eğiklik Kapsamı uygulanmış nesne (ortada) ve Dış Eğiklik Kapsamı uygulanmış nesne (sağda)

Uzayda döndürmeyle 3D nesne oluşturma

Uzayda döndürme, bir yolu veya profili, global y ekseni (uzayda döndürme ekseni) çevresinde dairesel yönde döndürerek, bir 3D nesne oluşturur. Uzayda döndürme ekseni düşey olarak sabit olduğundan, uzayda döndürdüğünüz açık veya kapalı yolun normalde, istenen 3D nesnenin profilinin, düşey ve öne bakan pozisyonda yarısını oluşturması gerekir; sonra efektin iletişim kutusunda 3D nesnenin konumunu döndürebilirsiniz.

Bir nesneyi uzayda döndürme

1 Nesneyi seçin.Not: 3D Uzayda Döndür efekti bir veya birden çok nesneye aynı anda uygulandığında, her nesne kendi ekseni çevresinde döner. Her nesne kendi 3D uzayında yer alır ve başka 3D nesnelerle kesişemez. Uzayda Döndür efekti hedeflenen bir gruba veya katmana uygulandığındaysa, nesneler tek bir eksen çevresinde döner.Kontursuz, dolgulu bir yolu uzayda döndürmek, konturlu bir yolu uzayda döndürmekten çok daha hızlıdır.

2 Efekt > 3D > Uzayda Döndür'ü seçin.

3 Belge penceresinde efektin önizlemesini görmek için, Önizleme'yi işaretleyin.

4 Bütün seçenekleri görmek için Daha Fazla Seçenek düğmesini tıklatın, ekstra seçenekleri gizlemek için Daha Az Seçenek düğmesini tıklatın.

5 Tamam düğmesini tıklatın.

3D dönüş pozisyonu seçeneklerini ayarlama

 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Konum menüsünde bir hazır ayar seçin.

• Sınırlanmamış döndürme için, izleme küpünün bir yüzeyini sürükleyin. Nesnenin ön tarafı, izleme küpünün mavi yüzeyiyle temsil edilir; nesnenin üst ve alt yüzeyleri açık gri, yanları orta gri ve arka yüzü koyu gridir.

• Dönüşü global eksenle sınırlamak için, yatay olarak (global y ekseninde) veya düşey olarak (global x ekseninde) sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. Nesneyi global z ekseni çevresinde döndürmek için, izleme küpünü çevreleyen mavi halkayı sürükleyin.

• Dönüşü bir nesnenin ekseniyle sınırlamak için, izleme küpünün bir kenarını sürükleyin. Fare işaretçisi çift taraflı bir oka dönüşür ve küpün kenarı, nesnenin hangi eksen çevresinde döndürüleceğini belli etmek için renk değiştirir.Kırmızı kenarlar nesnenin x eksenini, yeşil kenarlar nesnenin y eksenini, mavi kenarlarsa nesnenin z eksenini temsil eder.

• Yatay (x) eksen , düşey (y) eksen ve derinlik (z) ekseni metin kutularına –180 ile 180 arasında değerler girin.

• Perspektifi ayarlamak için, Perspektif metin kutusuna 0 ile 160 arasında bir değer girin. Daha küçük bir açı, teleobjektif görüntüsüne, daha büyük mercek açısıysa geniş açılı objektif görüntüsüne benzer.Not: 150'den büyük bir mercek açısı, nesnelerin görüş açınızın dışına çıkmasına ve deforme olmuş gibi görünmesine neden olabilir. Ayrıca, nesnenin x, y ve z açılarının ve global x, y ve z açılarının olduğunu unutmayın. Nesne eksenleri, nesnenin 3D uzayındaki konumuna göreli kalır. Global eksenler, bilgisayar ekranına göreli olarak sabit kalır; x ekseni yatay, y ekseni düşey ve z ekseni bilgisayar ekranına dikey olarak yer alır.

Nesne eksenleri (siyah) nesneyle birlikte hareket eder; global eksenler (gri) sabittir.

 3D nesneyle resim eşleme

Her 3D nesne birden çok yüzeyden oluşur. Örneğin, yükseltilmiş bir kare, altı yüzeyden oluşan bir küpe dönüşür: ön ve arka yüzler ve dört yan yüz. Bir 3D nesnenin her yüzeyiyle birer 2D resmi eşleyebilirsiniz. Örneğin, Şişe şeklindeki bir nesnenin üzerine bir etiket veya metin eşlemek ya da bir nesnenin her tarafına farklı dokular eklemek isteyebilirsiniz.

/uploaded_files/ef18baecec0c1a419dc3a_80239d986716a514f4.jpg

Her yüzeyiyle birer resim eşlenmiş bir 3D nesne
A. Sembol resmi B. Sembol resmi C. A ve B 3D nesneyle eşlenmiş halde

Bir 3D nesneyle, sadece Semboller panelinde kayıtlı 2D resimleri eşleyebilirsiniz. Yollar, bileşik yollar, metin, raster görüntüler, kafes nesneleri ve nesne grupları dahil olmak üzere, herhangi bir Illustrator resim nesnesi sembol olabilir.

3D nesneleri eşlerken, aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

• Eşlem Resmi özelliği eşleme için sembolleri kullandığından, bir sembol örneğini düzenleyip, sonra o sembolle eşlenmiş bütün yüzeyleri güncelleştirebilirsiniz.

• Sembolle, nesneyi taşımaya, ölçeklemeye veya döndürmeye yarayan normal sınırlayıcı kutu kontrollerine sahip Eşlem Resmi iletişim kutusunda etkileşim kurabilirsiniz.

• 3D efekt, bir nesne üzerindeki eşlenmiş her yüzeyi birer sayı olarak hatırlar. 3D nesneyi düzenler veya aynı efekti yeni bir nesneye uygularsanız, orijinaldekinden daha az veya daha çok yüzeyi olabilir. Orijinal eşlemede tanımlanmış olan yüzey sayısından daha az yüzey varsa, artan resimler göz ardı edilir.

• Bir sembolün konumu, nesne yüzeyinin ortasına göreli olduğundan, yüzeyin geometrisi değiştiğinde, sembol, nesnenin yeni merkezine göreli olarak yeniden eşlenir.

• Yükselt Ve Eğim Ver veya Uzayda Döndür efektlerini kullanan nesnelerle resim eşleyebilirsiniz ama sadece Döndür efektini kullanan nesnelerle resim eşleyemezsiniz.

1 3D nesneyi seçin.

2 Görünüm panelinde, Yükselt Ve Eğim Ver veya Uzayda Döndür efektini çift tıklatın.

3 Eşlem Resmi'ni tıklatın.

4 Sembol açılır menüsünden, seçilen yüzeyle eşlenecek resmi seçin.

5 Nesnenin hangi yüzeyiyle eşlemek istediğinizi seçmek için, ilk , önceki , sonraki ve son Yüzey ok düğmelerini tıklatın veya metin kutusuna bir yüzey numarası girin.

Açık gri renk, o sırada görünür durumda olan yüzeyleri belirtir. Koyu gri, nesnenin o sıradaki konumunda gizli olan yüzeyleri belirtir. İletişim kutusunda bir yüzey seçildiğinde, seçilen yüzey, belge penceresinde kırmızı konturla gösterilir.

6 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Sembolü taşımak için, fare işaretçisini sınırlayıcı kutunun içine getirin ve sürükleyin; ölçeklemek için, bir yan veya köşe tutamacını sürükleyin; döndürmek için, bir sınırlayıcı kutu tutamacının dışından veya yakınından sürükleyin.

• Eşlenen bir resmin, seçilen yüzeyin sınırlarına sığdırılması için, Sığacak Şekilde Ölçekle düğmesini tıklatın.

• Resmi tek bir yüzeyden kaldırmak için, Yüzey seçeneklerini kullanarak yüzeyi seçin, sonra Sembol menüsünde Yok'u seçin veya Sil düğmesini tıklatın.
• 3D nesnenin bütün yüzeylerindeki bütün eşlemleri kaldırmak için, Tümünü Sil düğmesini tıklatın.

• Eşlenen resmi gölgelemek ve nesnenin aydınlatmasını resme uygulamak için, Resmi Gölgelendir'i işaretleyin.

• 3D nesnenin geometrisinin değil sadece resim eşleminin görünmesi için, Görünmez Geometri'yi işaretleyin. Bu özellik, 3D eşleme özelliğini üç boyutlu bir çarpıtma aracı olarak kullanmak istediğinizde yararlı olur. Örneğin, bu seçeneği, metni, yükseltilmiş bir dalgalı çizginin yan yüzeyiyle eşleyerek metnin sanki dalgalanan bir bayrak üzerindeymişçesine çarpık görünmesini sağlayabilirsiniz.

• Efektin önizlemesini görüntülemek için, Önizleme'yi seçin.

7 Eşlem Resmi iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: