Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Nesneleri Karıştırma

mehtap_kadakal

Nesneleri Karıştırma

Karıştırılan nesneler hakkında

Şekiller oluşturup iki nesne arasında dengeli şekilde dağıtmak için, nesneleri karıştırabilirsiniz. Nesneler arasında yumuşak bir geçiş oluşturmak için iki açık yol arasında da karışım yapabilir veya belirli bir nesnenin şeklinde renk geçişleri oluşturmak için renk karışımlarını kombine edebilirsiniz.Not: Nesnelerin karıştırılması, nesnelere karıştırma modları veya saydamlık uygulamakla aynı şey değildir. Bir karışım oluşturduktan sonra, karıştırılan nesnelere tek bir nesne gibi davranılır. Orijinal nesnelerden birini taşıdığınızda veya orijinal nesnenin bağlantı noktalarını düzenlediğinizde, karışım da ona göre değişir. Ayrıca, orijinal nesneler arasındaki karıştırılan yeni nesnelerin kendi bağlantı noktaları yoktur. Karışımı ayrı ayrı nesnelere bölmek için karışımı genişletebilirsiniz.

Şekilleri iki nesne arasında dengeli olarak dağıtmak için karışım kullanmaya örnek

Rengi iki nesne arasında yumuşak bir şekilde dağıtmak için karışım kullanmaya örnek

Karıştırılan nesneler ve bu nesnelerle ilişkilendirilen renkler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

• Kafes nesneleri arasında karışım yapamazsınız.

• Proses renkle boyanmış bir nesneyle spot renkle boyanmış başka bir nesne arasında karışım yaparsanız, karıştırılan şekiller, karıştırılmış bir proses renkle boyanır. İki farklı spot renk arasında karışım yaparsanız, geçiş aşamalarını boyamakta proses renkler kullanılır. Ancak, aynı spot rengin renk tonlarıyla karışım yaparsanız, geçiş aşamalarının tümü, aynı spot rengin yüzdeleriyle boyanır.

• Desenli iki nesne arasında karışım yaparsanız, karışım aşamalarında sadece en üst katmandaki nesnenin dolgusu kullanılır.

• Saydamlık paneliyle belirlenmiş karışım modlarına sahip nesneler arasında karışım yaparsanız, karışım aşamalarında sadece en üstteki nesnenin karışım modu kullanılır.

• Birden çok görünüm niteliğine (efektlere, dolgulara veya konturlara) sahip nesneler arasında karışım yaparsanız, Illustrator uygulaması, seçeneklerin karışımını oluşturmaya çalışır.• Aynı sembolün iki örneği arasında karışım yaparsanız, karışım aşamaları o sembolün örneklerinden oluşturulur. Ancak, farklı iki sembolün birer örneği arasında karışım yaparsanız, karışım aşamaları sembol örneklerinden oluşmaz.• Varsayılan değer olarak karışımlar, altını gizleme saydamlık gruplarından oluşturulur; dolayısıyla, aşamalardan herhangi biri çakışan saydam nesnelerden oluşursa, bu nesneler birbiri içinden görünmez. Bu ayarı, karışımı seçip, Saydamlık panelinde Altını Gizleme Grubu'ndaki işareti kaldırarak değiştirebilirsiniz.

Karışım oluşturma

Karışım aracı ve Karışım Oluştur komutu, seçili iki veya daha fazla nesne arasındaki bir dizi geçiş nesnesinden ve renginden oluşan karışımlar oluşturmanıza olanak verir.

Karışım aracıyla karışım oluşturma

1 Karışım aracını seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Dönüşsüz, düz bir sırayla karıştırmak için, nesnenin herhangi bir yerini tıklatın, ama bağlantı noktalarını tıklatmaktan kaçının.

• Bir nesne üzerindeki belirli bir bağlantı noktasına doğru karıştırmak için, Karışım aracıyla o bağlantı noktasını tıklatın.

Fare işaretçisi bir bağlantı noktasının üstüne gelince, işaretçi, beyaz kareden ortasında siyah bir nokta bulunan saydam bir kareye dönüşür.• Açık yolları karıştırmak için, her yolun bir uç noktasını seçin.

3 Karışıma nesne eklemeyi bitirdiğinizde, Karışım aracını tekrar tıklatın. Varsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, yumuşak bir renk geçişi için gereken optimum adım sayısını hesaplar.

Karışım Oluştur komutuyla karışım oluşturma

1 Karıştırmak istediğiniz nesneleri seçin.

2 Nesne > Karışım > Oluştur'u seçin.

Varsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, yumuşak bir renk geçişi için gereken optimum adım sayısını hesaplar. Adım sayısını veya adımlar arasındaki uzaklığı denetlemek için, karışım seçeneklerini ayarlayın.

Karıştırılan nesnenin sırtını değiştirme

Sırt karıştırılan bir nesnedeki adımların hizalandığı yoldur. Varsayılan değer olarak sırt, doğru bir çizgi şeklindedir.

• Sırtın şeklini ayarlamak için, sırt üzerindeki bağlantı noktalarını ve yol parçalarını Doğrudan Seçim aracıyla sürükleyin.

• Sırtı farklı bir yolla değiştirmek için, yeni sırt olarak kullanılacak yeni bir nesne çizin. Sırt nesnesini ve karıştırılan nesneyi seçin ve Nesne > Karışım > Sırtı Değiştir'i seçin.

• Bir karışımın, sırtı üzerindeki sırasını ters çevirmek için, karıştırılan nesneyi seçin ve Nesne > Karışım > Sırtı Ters Çevir'i seçin.

Karıştırılmış bir nesnenin yığın sıralamasını ters çevirme

1 Karıştırılmış nesneyi seçin.

2 Nesne > Karışım > Önden Arkaya Ters Çevir'i seçin.

Orijinal yığın sıralaması (üstte) ve Önden Arkaya Ters Çevir komutu uygulandıktan sonra (altta)Karıştırılmış bir nesneyi serbest bırakma veya genişletmeKarıştırılmış bir nesne serbest bırakıldığında, yeni nesneler kaldırılır ve orijinal nesneler eski durumlarına geri döndürülür.Karıştırılmış bir nesne genişletildiğinde, karışım ayrı ayrı nesnelere bölünür; bu nesneleri, herhangi bir nesne gibi tek tek düzenleyebilirsiniz.

1 Karıştırılmış nesneyi seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Nesne > Karışım > Serbest Bırak'ı seçin.

• Nesne > Karışım > Genişlet'i seçin.

Nesnelerin köşelerini yuvarlaklaştırma

Yuvarlak Köşeler efekti, bir vektör nesnesinin köşelerini, yumuşak eğrilere dönüştürür.

1 Katmanlar panelinde, yuvarlaklaştırmak istediğiniz öğeleri hedefleyin.Bir nesnenin, dolgu veya kontur gibi belirli bir niteliğini yuvarlaklaştırmak istiyorsanız, Katmanlar panelinde nesneyi hedefleyin, sonra Görünüm panelinde niteliği seçin.

2 Efekt > Stilize Et > Köşeleri Yuvarla'yı seçin. (Bu komut, ilk Stilize Et alt menüsünde yer alır.)

3 Yuvarlaklaştırılan eğrinin eğimini tanımlamak için, Yarıçap metin kutusuna bir değer girip Tamam düğmesini tıklatın.Aynı sonuçları, Köşeleri Yuvarla filtresiyle de elde edebilirsiniz (Filtre > Stilize Et > Köşeleri Yuvarla). Ancak, bir filtreyi uyguladıktan sonra değiştiremezsiniz, oysa efekti istediğiniz zaman değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

 

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: