Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce eskileri göster

İllustrator'de Nesneleri Ölçekleme, Yamultma ve Deforme Etme

mehtap_kadakal

Nesneleri Ölçekleme, Yamultma ve Deforme Etme

Nesneleri ölçekleme

Bir nesneyi ölçekleme, onu yatay (x ekseni doğrultusunda), düşey (y ekseni doğrultusunda) veya her ikisinde birden büyütür veya küçültür. Nesneler, seçtiğiniz ölçekleme yöntemine göre değişen bir referans noktasına göreli olarak ölçeklenir. Çoğu ölçekleme yöntemleri için varsayılan referans noktasını değiştirebilir, ayrıca bir nesnenin en/boy oranlarını kilitleyebilirsiniz.Varsayılan değer olarak, konturlar ve efektler, nesnelerle birlikte ölçeklenmez. Konturları ve efektleri ölçeklendirmek için, Düzenle > Tercihler > Genel'i (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel'i (Mac OS) seçin ve Konturları Ve Efektleri Ölçekle'yi işaretleyin. Konturları ve efektleri sadece bazı durumlarda değiştirmek istiyorsanız, nesneleri ölçeklemek için Dönüştür panelini veya Ölçekle komutunu kullanın.

Konturları Ve Efektleri Ölçekle seçeneği nesneyi, alt gölgeyi ve konturu ölçekler (solda); bu seçenek kapalıyken sadece nesne ölçeklenir (sağda).Ölçek aracıyla nesneleri ölçekleme

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Ölçek aracını seçin.

3 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Nesnenin orta noktasına göreli olarak ölçeklemek için, nesne istediğiniz boyuta gelene kadar belge penceresi içinde sürükleyin.

• Farklı bir referans noktasına göreli olarak ölçeklemek için, belge penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri tıklatın, fare işaretçisini referans noktasından uzaklaştırın, sonra nesne istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

• Ölçeklenirken nesnenin en/boy oranını korumak için, diyagonal olarak sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.• Nesneyi tek bir eksen üzerinde ölçeklemek için, düşey veya yatay sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Ölçekleme üzerinde daha hassas bir denetime sahip olmak için, sürüklemeye referans noktasından daha uzakta bir yerden başlayın.

Sınırlayıcı kutuyla nesneleri ölçekleme

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Seçim aracını veya Serbest Dönüştürme aracını seçin.

3 Bir sınırlayıcı kutu tutamacını, nesne istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

Nesneler, sınırlayıcı kutunun karşı tutamacına göreli olarak ölçeklenir.

4 Ölçekleme davranışını denetlemek için aşağıdakilerden istediğinizi yapın:

• Nesnenin en/boy oranını korumak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

• Nesnenin orta noktasına göreli olarak ölçeklemek için, sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Ölçekleri belirli bir genişliğe ve yüksekliğe ölçekleme

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Dönüştür panelinde, Genişlik (G) veya Yükseklik (YK) kutusuna ya da her ikisine birden yeni bir değer girin.

Ölçekleme davranışını denetlemek için, değer girmeden önce aşağıdakilerden istediğinizi yapabilirsiniz:

• Nesnenin en/boy oranını korumak için, Genişlik Ve Yükseklik Oranlarını Koru düğmesini tıklatın.

• Ölçeklemenin referans noktasını değiştirmek için, referans noktası saptayıcıdaki bir beyaz kareyi tıklatın.

• Konturlu yolları ve boyutla ilgili efektleri de nesneyle birlikte ölçeklemek için, panel menüsünde Konturları Ve Efektleri Ölçekle seçeneğini işaretleyin.

G veya YK kutusuna bir değer girip sonra Enter tuşuna basarken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak da en/boy oranlarını koruyabilirsiniz.Nesneleri belirli bir yüzdeye ölçekleme

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Ortadan itibaren ölçeklemek için, Nesne > Dönüştür > Ölçek'i seçin veya Ölçek aracını çift tıklatın.

• Farklı bir referans noktasına göreli olarak ölçeklemek için, Ölçek aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak belge penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri tıklatın.

3 Ölçek iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

• Ölçeklenirken nesnenin en/boy oranını korumak için, Birörnek'i seçin, sonra Ölçek metin kutusuna bir yüzde değeri girin.

• Yüksekliği ve genişliği ayrı ayrı ölçeklemek için, Birörnek Değil'i seçin, sonra Yatay ve Dikey metin kutularına birer yüzde girin.

Ölçekleme faktörleri, referans noktasına görelidir ve negatif veya pozitif olabilir.

4 Konturlu yolları ve boyutla ilgili efektleri de nesneyle birlikte ölçeklemek için, Konturları Ve Efektleri Ölçekle seçeneğini işaretleyin.5 Nesne, desen dolgusu içeriyorsa, desenleri ölçeklemek için Desenler'i seçin. Deseni ölçekleyip nesneleri ölçeklemek istemiyorsanız, Nesneler'deki işareti kaldırın.6 Tamam düğmesini tıklatın veya nesnelerin kopyasını ölçeklendirmek için Kopyala'yı tıklatın.

Birden çok nesneyi ölçekleme

1 Nesneleri seçin.

2 Nesne > Dönüştür > Her Birini Dönüştür'ü seçin.

3 İletişim kutusunun Ölçekle bölümünde, yatay ve dikey ölçekleme yüzdelerini ayarlayın.

4 Referans noktasını değiştirmek için, referans noktası saptayıcıdaki bir beyaz kareyi tıklatın.

5 Tamam düğmesini tıklatın veya her nesnenin kopyasını ölçeklemek için Kopyala'yı tıklatın.

Nesneleri yamultma

Bir nesnenin yamultulması, nesneyi yatay veya düşey eksende ya da belirlenen eksene göreli, belirtilen bir açıyla eğer veya eğriltir. Nesneler, seçtiğiniz yamultma yöntemine göre değişen ve yamultma yöntemlerinin çoğunda değiştirilebilen bir referans noktasına göreli olarak yamultulur. Yamulturken nesnenin bir boyutunu kilitleyebilir ve bir nesneyi veya birden çok nesneyi bir arada yamultabilirsiniz.Yamultma, alt gölge atarken yararlıdır.

Ortaya göreli yamultma (solda) ve kullanıcı tarafından tanımlanan bir referans noktasına göreli yamultma (sağda)Nesneleri Yamultma aracıyla yamultma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Yamultma aracını seçin.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Nesnenin orta noktasına göreli olarak yamultmak için, belge penceresi içinde istediğiniz yere sürükleyin.

• Farklı bir referans noktasına göreli olarak yamultmak için, belge penceresinde istediğiniz noktayı tıklatın, fare işaretçisini referans noktasından uzaklaştırın, sonra nesne istediğiniz eğime gelene kadar sürükleyin.

• Nesnenin düşey eksenine göreli olarak yamultmak için, belge penceresi içinde yukarı veya aşağı doğru istediğiniz yere sürükleyin. Nesneyi orijinal genişliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu basılı tutun.

• Nesnenin yatay eksenine göreli olarak yamultmak için, belge penceresi içinde sola veya sağa doğru istediğiniz yere sürükleyin. Nesneyi orijinal yüksekliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu basılı tutun.

Nesneleri Yamult komutuyla yamultma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Ortadan itibaren yamultmak için, Nesne > Dönüştür > Yamult'u seçin veya Yamultma aracını çift tıklatın.

• Farklı bir referans noktasından itibaren yamultmak için, Yamultma aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak belge penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri tıklatın.

3 Yamult iletişim kutusunda, -359 ile 359 arasında bir yamultma açısı girin. Yamultma açısı, nesneye saat yönünde uygulanan eğim miktarıdır ve yamultma eksenine dikey bir çizgiye görelidir.

4 Nesnenin üzerinde yamultulacağı ekseni seçin.

Açılı bir eksen seçerseniz, yatay eksene göreli olarak –359 ile 359 arasında bir değer girin.

5 Nesne, desen dolgusu içeriyorsa, desenleri taşımak için Desenler'i seçin. Deseni taşıyıp nesneleri taşımak istemiyorsanız, Nesneler'deki işareti kaldırın.

6 Tamam düğmesini tıklatın veya nesnelerin kopyasını yamultmak için Kopyala'yı tıklatın.

Nesneleri Serbest Dönüştürme aracıyla yamultma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Serbest Dönüştürme aracını seçin.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Nesnenin düşey eksenine göreli olarak yamultmak için, sınırlayıcı kutunun sol orta veya sağ orta tutamacını sürüklemeye başlayın, sonra aşağı veya yukarı doğru sürüklemeye devam ederken Ctrl+Alt (Windows) veya Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Nesneyi orijinal genişliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

• Nesnenin yatay eksenine göreli olarak yamultmak için, sınırlayıcı kutunun üst orta veya alt orta tutamacını sürüklemeye başlayın, sonra sola veya sağa doğru sürüklemeye devam ederken Ctrl+Alt (Windows) veya Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Nesneyi orijinal yüksekliğiyle sınırlamak için, Shift tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

Nesneleri Dönüştür paneliyle yamultma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Dönüştür panelinde, Yamult metin kutusuna bir değer girin.

Referans noktasını değiştirmek için, değer girmeden önce, referans noktası saptayıcıda bir beyaz kareyi tıklatın. Dönüştür panelini, Kontrol panelinde X, Y, G veya Y'yi tıklatarak da açabilirsiniz.

Nesneleri deforme etme

Nesneleri, Serbest Dönüştürme aracını veya bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme edebilirsiniz. Serbest olarak deforme etmek istediğinizde Serbest Dönüştürme aracını kullanın; burgular, büzmeler veya kırışıklıklar gibi belirli hazır deformasyonlardan yararlanmak isterseniz, bir sıvılaştırma aracı kullanın.

Nesneleri Serbest Dönüştürme aracıyla deforme etme

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Serbest Dönüştürme aracını seçin.

3 Sınırlayıcı kutuda (bir yan tutamacı değil) bir köşe tutamacını sürüklemeye başlayın, sonra aşağıdakilerden birini yapın:

• Seçim, istediğiniz deformasyon düzeyine ulaşana kadar Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

• Perspektifli olarak deforme etmek için, Shift+Alt+Ctrl (Windows) veya Shift+Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun.

Perspektifli olarak deforme etme

Zarflar kullanarak yeniden şekillendirme

Zarflar hakkında

Zarflar seçilen nesneleri deforme eden veya yeniden şekillendiren nesnelerdir. Çalışma yüzeyinizdeki bir nesneden zarf yapabilir veya bir hazır çarpıtma şeklini veya kafes ızgarasını zarf olarak kullanabilirsiniz. Zarfları, grafikler, kılavuzlar veya bağlantılı nesneler dışında herhangi bir nesne üzerinde kullanabilirsiniz.

Kafes ızgara zarfı

Başka bir nesneden oluşturulmuş zarf

Zarflar, Katmanlar panelinde olarak listelenir. Bir zarfı uyguladıktan sonra, orijinal nesneleri düzenlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca, zarfı da istediğiniz zaman düzenleyebilir, silebilir veya genişletebilirsiniz. Bir zarf şeklini veya zarfa alınmış nesneyi düzenleyebilirsiniz, ama ikisini aynı anda düzenleyemezsiniz.

Zarf kullanarak nesneleri deforme etme

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak zarfı oluşturun:

• Zarf için hazır bir çarpıtma şekli kullanmak için, Nesne > Zarf Deformasyonu > Çarpıtma İle Oluştur'u seçin. Çarpıtma Seçenekleri iletişim kutusunda, bir çarpıtma stili seçin ve seçenekleri ayarlayın.• Zarf için dikdörtgen bir ızgara ayarlamak için, Nesne > Zarf Deformasyonu > Kafesle Oluştur'u seçin. Zarf Kafesi iletişim kutusunda, satır ve sütun sayısını belirleyin.

• Bir nesneyi zarfın şekli olarak kullanmak için, o nesnenin yığın sıralamasında en üstte olduğundan emin olun. Değilse,Katmanlar panelini veya bir Düzenle komutunu kullanarak yukarıya taşıyın ve bütün nesneleri yeniden seçin. Sonra Nesne > Zarf Deformasyonu > En Üstteki Nesneyle Oluştur'u seçin.

3 Aşağıdakilerden herhangi birini yaparak zarfı yeniden şekillendirin:

• Zarfın herhangi bir bağlantı noktasını Doğrudan Seçim veya Kafes aracıyla sürükleyin.

• Kafes ızgarasındaki bağlantı noktalarını silmek için, bir bağlantı noktasını Doğrudan Seçim veya Kafes aracıyla seçin ve Delete tuşuna basın.

• Kafes ızgarasına bağlantı noktası eklemek için, Kafes aracıyla ızgarayı tıklatın.

 Bir zarfa kontur veya dolgu uygulamak için, Görünüm panelini kullanın.

Zarfın içeriğini düzenleme

1 Zarfı seçip aşağıdakilerden birini yapın:

• Kontrol panelinde, İçindekileri Düzenle düğmesini tıklatın.

• Nesne > Zarf Deformasyonu > İçindekileri Düzenle'yi seçin.

Not: Zarfınız gruplanmış yollardan oluşuyorsa, düzenlemek istediğiniz yolu görüntülemek ve hedeflemek için, Katmanlar panelinde girişinin solundaki üçgeni tıklatın.

2 İstediğiniz şekilde düzenleyin.

Not: Bir zarfın içeriğini değiştirdiğinizde, zarf, sonuçları orijinal içerikle yeniden ortalamak için kayar.

3 Nesneyi zarflandığı duruma geri döndürmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Kontrol panelinde, Zarfı Düzenle düğmesini tıklatın.

• Nesne > Zarf Deformasyonu > Zarfı Düzenle'yi seçin.Zarfı sıfırlama

1 Zarfı seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Sıfırlamak veya bir hazır çarpıtma stiline geçmek için, yeni bir çarpıtma stili seçin ve Kontrol panelinde seçenekleri ayarlayın. İsterseniz, Zarf Seçenekleri düğmesini tıklatın ve daha fazla seçeneği ayarlayın.

• Sıfırlamak veya bir kafes ızgara zarfına geçmek için, Nesne > Zarf Deformasyonu > Kafesle Sıfırla'yı seçin. Kafes ızgarasının satır ve sütun sayısını belirleyin. Çarpıtma şeklinin değişmemesi için, Zarf Görünümünü Koru'yu seçin.

Zarfı kaldırma

Zarfları, serbest bırakarak veya genişleterek kaldırabilirsiniz. Zarflanmış bir nesnenin serbest bırakılması, iki ayrı nesne oluşturur: orijinal durumundaki ve zarflanmış durumdaki nesneler. Zarflanmış bir nesnenin genişletilmesi zarfı kaldırır, ama nesneler deforme edilmiş şekillerini korur.

• Bir zarfı serbest bırakmak için, zarfı seçin ve Nesne > Zarf Deformasyonu > Serbest Bırak'ı seçin.

• Bir zarfı genişletmek için, zarfı seçin ve Nesne > Zarf Deformasyonu > Genişlet'i seçin.Nesneleri bir araya getirme

Nesneleri bir araya getirme yöntemleri

Illustrator uygulamasında, vektör nesnelerini çeşitli yollardan bir araya getirerek şekiller oluşturabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan yollar veya şekiller, yolları bir araya getirmekte kullandığınız yönteme göre değişir.

Yol Bulucu efektleri

Yol Bulucu efektleri, on etkileşim modu kullanarak birden çok nesneyi bir araya getirmenize olanak verir. Bileşik şekillerden farklı olarak, Yol Bulucu efektlerini kullandığınızda, nesneler arasındaki etkileşimleri düzenleyemezsiniz.

Bileşik şekiller

Bileşik şekiller, birden çok nesneyi bir araya getirmenize ve her nesnenin diğer nesnelerle nasıl etkileşeceğini belirlemenize olanak verir. Bileşik şekiller, dört tür etkileşim sunduklarından, bileşik yollardan daha çok yönlüdür: ekleme, çıkartma, kesiştirme ve dışlama. Ayrıca, alttaki nesneler değişmez, dolayısıyla bir bileşik şekildeki her nesneyi seçip düzenleyebilir veya etkileşim modunu değiştirebilirsiniz.

Bileşik yollar

Bileşik yollar, keserek bir nesneye delik açmak için başka bir nesneyi kullanmanıza olanak verir. Örneğin, iç içe iki daireden bir simit şekli oluşturabilirsiniz. Bileşik yolu oluşturduktan sonra, yollar gruplanmış nesneler olarak hareket eder. Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçimi aracını kullanarak nesneleri ayrı ayrı seçebilir ve değiştirebilir veya bileşik yolu seçip düzenleyebilirsiniz.

Yol Bulucu paneline genel bakış

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirmek için Yol Bulucu panelini (Pencere > Yol Bulucu) kullanırsınız.

Efektler menüsünü kullanarak bir Yol Bulucu efekti uygulama

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Kullanmak istediğiniz nesneleri birlikte gruplayın ve grubu seçin.

• Kullanmak istediğiniz nesneleri ayrı bir katmana taşıyın ve o katmanı hedefleyin.

2 Efekt > Yol Bulucu'yu seçin ve bir Yol Bulucu efekti seçin.

Aynı Yol Bulucu efektini kolayca tekrar uygulamak için, Efekt > [Efekt] Uygula'yı seçin.

Yol Bulucu panelini kullanarak bir Yol Bulucu efektini uygulama

1 Efekti uygulamak istediğiniz nesneleri seçin.

Yol Bulucu efektini bir gruba veya katmana uygulamak için, grubu veya katmanı hedefleyin.

2 Yol Bulucu panelinde (alt sırada) bir yol bulucu düğmesini tıklatın veya (üst sırada) bir Şekil Modu düğmesini Alt

(Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup tıklatın.

Bileşik şekiller hakkındaBir bileşik şekil, her birine birer şekil modu atanmış olan iki veya ikiden çok nesneden oluşan, düzenlenebilir bir resimdir.Bileşik şekiller karmaşık şekillerin oluşturulmasını kolaylaştırır, çünkü şekle dahil olan her yolun şekil modunu, yığın sıralamasını, şeklini, konumunu ve görünümünü kesin olarak değiştirebilirsiniz.Bileşik şekiller gruplanmış nesneler olarak davranır ve Katmanlar panelinde olarak listelenir. Katmanlar panelini kullanarak, bileşik bir şeklin içeriğini gösterebilir, seçebilir ve değiştirebilirsiniz; örneğin, bileşenlerinin yığın sıralamasını değiştirebilirsiniz. Bileşik bir şeklin bileşenlerini seçmek için Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçim aracını da kullanabilirsiniz.Bileşik bir şekil oluşturduğunuzda, Ekle, Kesiştir veya Dışla modunda en üstteki bileşenin boyama ve saydamlık niteliklerini devralır. Sonradan, bileşik şeklin boyama, stil veya saydamlık niteliklerini değiştirebilirsiniz. Illustrator uygulaması, Katmanlar panelinde bir bileşeni tek başına hedeflemediğiniz sürece, bileşik şeklin herhangi bir parçasını seçtiğinizde, bileşik şeklin tamamını otomatik olarak hedefleyerek bu işlemi mümkün kılar.

Bileşik şekillerle çalışmaA. Orijinal nesneler B. Oluşturulan bileşik şekil C. Her bileşene ayrı ayrı uygulanan şekil modları D. Bileşik şeklin tamamına uygulanan stil

Bileşik şekillerle çalışma

Bileşik bir şekil oluşturma, iki aşamalı bir işlemdir. Önce, bütün bileşenlerin aynı şekil modunda olduğu bir bileşik şekiloluşturursunuz. Sonra, şekil alanlarının istediğiniz kombinasyonunu elde edinceye kadar bileşenlere şekil modları atarsınız.

Bir bileşik şekil oluşturma

1 Bileşik şeklin parçası olmasını istediğiniz bütün nesneleri seçin. Bir bileşik şekle yolları, bileşik yolları, grupları, başka bileşik şekilleri, karışımları, metinleri, zarfları ve çarpıtmaları dahil edebilirsiniz. Seçtiğiniz açık yollar otomatik olarak kapatılır.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yol Bulucu panelinde, bir Şekil Modları düğmesini tıklatın. Bileşik şeklin her bileşenine, seçtiğiniz şekil modu atanır.

• Yol Bulucu paneli menüsünde Bileşik Şekil Oluştur'u seçin. Bileşik şeklin her bileşenine, varsayılan değer olarak, Ekle modu atanır.3 İstediğiniz bileşeni Doğrudan Seçim aracıyla veya Katmanlar panelinde seçip bir Şekil Modu düğmesini tıklatarak, bileşenin şekil modunu değiştirin.

En arkadaki bileşenin modunu değiştirmeniz gerekmediğini unutmayın, çünkü en arkadaki bileşenin modu bileşik şekilde önemli değildir. Maksimum performansı korumak için, çok sayıda ayrı ayrı bileşen kullanmak yerine, (her biri en çok 10 bileşen içeren) bileşik şekilleri başka bileşik şekillerle birleştirerek, karmaşık bileşik şekiller oluşturun.

Bir bileşik şekli değiştirme

1 Doğrudan Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik şeklin tek bir bileşenini seçin.

2 Seçili bileşene o sırada uygulanmış olan modu anlamak için, Yol Bulucu panelinde hangi Şekil Modu düğmesinin vurgulu olduğuna bakın.

Not: Farklı modlar kullanan iki veya daha fazla bileşen seçtiyseniz, Şekil Modu düğmelerinde soru işaretleri belirir.

3 Yol Bulucu panelinde, farklı bir Şekil Modu düğmesini tıklatın.

Bileşik bir şekli serbest bırakma ve genişletme

Bileşik bir şekil serbest bırakıldığında, tekrar ayrı ayrı nesnelere ayrılır. Bir bileşik şekil genişletildiğinde, bileşik nesnenin şekli korunur, ama artık tek tek bileşenlerini seçemezsiniz.

1 Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik şekli seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yol Bulucu panelinde Genişlet'i tıklatın.

• Yol Bulucu paneli menüsünde Bileşik Şekil Genişlet'i seçin.

Katmanlar panelinde bileşik şeklin adı, kullandığınız şekil moduna bağlı olarak, veya olarak değişir.

• Yol Bulucu paneli menüsünde Bileşik Şekli Serbest Bırak'ı seçin.

Bileşik şekilleri Illustrator ile Photoshop arasında taşıma

Adobe Photoshop uygulamasındaki şekil katmanları ve katman kırpma yolları (vektör maskeleri), bileşik şekil türleridir. Şekil katmanlarını ve katman kırpma yollarını Illustrator uygulamasına aktarıp üzerlerinde değişiklik yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca, bileşik şekilleri Photoshop uygulamasına da aktarabilirsiniz. Bileşik şekilleri Photoshop uygulamasıyla kullanırken, aşağıdakileri aklınızda tutun:

• Sadece katman hiyerarşisinin en üst düzeyinde yer alan bileşik şekiller Photoshop uygulamasına şekil katmanı olarak aktarılır.

• Yuvarlaktan başka bir birleşim kullanan bir konturla veya tamsayı olmayan bir punto sayısında kalınlıkla konturla boyanmış olan bileşik şekiller, PSD dosya formatına aktarılırken rasterleştirilir.

Bileşik yollar hakkında

Bir bileşik yol, yolların çakıştığı yerlerde delikler açılacak şekilde boyanmış iki veya daha fazla yol içerir. Nesneleri bileşik yol olarak tanımladığınızda, bileşik yoldaki bütün nesneler, yığın sıralamasında en arkada yer alan nesnenin boyama ve stil niteliklerini devralır.Bileşik yollar gruplanmış nesneler olarak davranır ve Katmanlar panelinde olarak listelenir. Bileşik bir şeklin bir kısmını seçmek için Doğrudan Seçim aracını veya Grup Seçim aracını kullanın. Bir bileşik yolun tek tek bileşenlerinin şeklini değiştirebilirsiniz, ama tek tek bileşenlerin görünüm niteliklerini, grafik stillerini veya efektlerini değiştiremezsiniz ve bileşenleri Katmanlar panelinde tek tek değiştiremezsiniz.Bileşik yol oluştururken daha fazla esneklik istiyorsanız, bir bileşik şekil oluşturup sonra genişletebilirsiniz.Bileşik bir yol kullanarak bir nesneye delik açma

1 Delik olarak kullanmak istediğiniz nesneyi seçin ve nesneyi, kesilecek nesneyle çakışacak şekilde konumlandırın. Delik olarak kullanmak istediğiniz başka nesneler için aynı işlemi tekrarlayın.

2 Bileşik yola dahil etmek istediğiniz bütün nesneleri seçin.

3 Nesne > Bileşik Yol > Oluştur'u seçin.

Bileşik yollara doldurma kuralları uygulama

Bileşik bir yolun sıfır harici sarma yol mu çift-tek yol mu olduğunu belirleyebilirsiniz.

Sıfır harici sarma dolgu kuralı.Bir noktanın şeklin dışında mı içinde mi olduğunu belirlemek için matematik denklemleri kullanır. Illustrator, varsayılan kural olarak sıfır harici sarma kuralını kullanır.

Çift-tek dolgu kuralı.Bir noktanın şeklin dışında mı içinde mi olduğunu belirlemek için matematik denklemleri kullanır. Bu kural, sonuçlarını önceden tahmin etmenin daha kolay olduğu kuraldır, çünkü yolun yönü ne olursa olsun, çift-tek bileşik yol içindeki bölgeler birer atlayarak delik olur. Adobe Photoshop gibi bazı uygulamalar, varsayılan değer olarak çifttek kuralını kullanır; dolayısıyla bu uygulamalardan içe aktarılan bileşik yollarda çift-tek kuralı kullanılacaktır.Kendisiyle kesişen yollar, kendi kendileriyle kesişen yollardır. Bu yolların nasıl görünmesini istediğinize bağlı olarak, bunları sıfır harici sarma yol veya çift-tek yol yapabilirsiniz.

Kendisiyle kesişen yola Sıfır Harici Sarma Dolgu Kuralı'nın uygulanması (solda) ve Çift-Tek Dolgu Kuralı'nın uygulanması (sağda)

Bir sıfır harici sarma bileşik yol oluşturduğunuzda, Nitelikler panelindeki bir Yolu Ters Çevir Yönü düğmesini tıklatarak, çakışan yolların delikli olarak mı görüneceğini yoksa dolgulu mu olacağını belirleyebilirsiniz.

Dolgu kurallarıA. Dairesel dört yol B. Dairesel yollar seçili, bileşik yola dönüştürülüyor C. En içteki yola, Yol Yönünü Ters Çevirme uygulanıyor

Bir bileşik yolun dolgu kuralını değiştirme

1 Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik yolu seçin.

2 Nitelikler panelinde, Sıfır Harici Sarma Dolgu Kuralı düğmesini veya Çift-Tek Dolgu Kuralı düğmesini tıklatın.

Bileşik yoldaki bir deliği, dolgulu bir alana çevirme

1 Bileşik yolda sıfır harici sarma dolgu kuralının kullanıldığından emin olun.

2 Doğrudan Seçim aracını kullanarak, bileşik yolun ters çevrilecek parçasını seçin. Bileşik yolun tamamını seçmeyin.

3 Nitelikler panelinde, Yolu Ters Çevir Yönü Kapalı düğmesini veya Yolu Ters Çevir Yönü Açık düğmesini tıklatın.

Bileşik yolu orijinal bileşenlerine geri döndürme

1 Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak bileşik yolu seçin.

2 Nesne > Bileşik Yol > Serbest Bırak'ı seçin.

Kırpma maskeleri

Kırpma maskeleri hakkında

Bir kırpma maskesi, şekli diğer resimleri maskeleyerek, sadece şeklin içinde kalan alanların görünmesini sağlayan bir nesnedir; bu şekilde resim, maskenin şekline uygun olarak kırpılır. Kırpma maskesine ve maskelenen nesnelere birlikte kırpma kümesi adı verilir ve Katmanlar panelinde kesikli çizgiyle gösterilir. İki veya daha çok nesnenin seçiminden ya da  bir grup veya katmandaki bütün nesnelerden kırpma kümesi oluşturabilirsiniz.Yol Bulucu efektleri ve kırpma maskeleri ve kırpma maskelerinin Flash uygulamasına nasıl aktarılacağı hakkında bir videoizlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0057_tr.

Maskelemeden önce (solda) ve maskelemeden sonra (sağda)

Kırpma maskesi oluştururken aşağıdaki kurallar geçerlidir:• Maskelediğiniz nesneler, zaten orada değillerse, Katmanlar panelinde kırpma maskesinin grubuna taşınır.• Sadece vektör nesneleri kırpma maskesi olabilir; ancak, her türlü resim maskelenebilir.• Kırpma maskesi oluşturmak için bir katman veya grup kullanırsanız, katmandaki veya gruptaki ilk nesne, o katmanın veya grubun alt kümesi olan her şeyi maskeler.• Daha önceki nitelikleri ne olursa olsun, kırpma maskesi, dolgusuz veya kontursuz bir nesneye dönüşür.Yarı saydam bir maske oluşturmak için, Saydamlık panelini kullanarak bir opaklık maskesi oluşturun.Maskeleri ve saydamlığı kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_mask_tr.Kırpma maskesiyle nesnelerin bazı bölümlerini gizleme

1 Maske olarak kullanmak istediğiniz nesneyi oluşturun.

Nesneye, kırpma yolu adı verilir. Sadece vektör nesneleri kırpma yolu olabilir.

2 Kırpma yolunu, yığın sıralamasında, maskelemek istediğiniz nesnelerin üzerine taşıyın.

3 Kırpma yolunu ve maskelemek istediğiniz nesneleri seçin.

4 Nesne > Kırpma Maskesi > Oluştur'u seçin.

İki veya daha fazla nesnenin çakıştığı bir alandan kırpma maskesi oluşturmak için, önce nesneleri gruplayın.Bir grup veya katmandan kırpma maskesi oluşturma

1 Maske olarak kullanmak istediğiniz nesneyi oluşturun.

Nesneye, kırpma yolu adı verilir. Sadece vektör nesneleri kırpma yolu olabilir.

2 Kırpma yolunu ve maskelemek istediğiniz nesneleri bir katmana veya gruba taşıyın.

3 Katmanlar panelinde, maskeleyen nesnenin grubun veya katmanın en üstünde olduğundan emin olun, sonra katmanın veya grubun adını tıklatın.

4 Katmanlar panelinin alt tarafındaki Kırpma Maskesi Oluştur /Serbest Bırak düğmesini tıklatın veya Katmanlar paneli menüsünde Kırpma Maskesi Oluştur'u seçin.Kırpma maskesini düzenleme

1 Katmanlar panelinde, kırpma yolunu seçin.

2 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın

• Doğrudan Seçim aracıyla nesnenin orta referans noktasını sürükleyerek, kırpma yolunu taşıyın.

• Doğrudan Seçim aracını kullanarak kırpma yolunu yeniden şekillendirin.

• Kırpma yoluna dolgu veya kontur uygulayın.Bir belgedeki bütün kırpma yollarını seçmek için, bütün resimlerin seçimini kaldırın. Sonra Seç > Nesne > Kırpma Maskeleri'ni seçin.Maskelenen resme nesne ekleme veya maskelenen resimden nesne kaldırma

Katmanlar panelinde, nesneyi kırpma yolunu içeren grubun veya katmanın içine veya dışına taşıyın.Nesneleri kırpma maskesinden serbest bırakma

Aşağıdakilerden birini yapın:

• Kırpma maskesini içeren grubu seçin ve Nesne > Kırpma Maskesi > Serbest Bırak'ı seçin.

• Katmanlar panelinde, kırpma yolunu içeren grubun veya katmanın adını tıklatın. Katmanlar panelinin alt tarafındaki Kırpma Maskesi Oluştur /Serbest Bırak düğmesini tıklatın veya Katmanlar paneli menüsünde Kırpma Maskesi Serbest Bırak'ı seçin.Kırpma maskesine Yok dolgu ve kontur değeri atandığından, yeni boyama nitelikleri atamadıkça artık görünmez durumdadır.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: