Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator' de Katmanları Kullanma

mehtap_kadakal

Katmanları Kullanma

Katmanlar hakkında

Karmaşık resimler oluştururken, belge pencerenizdeki tüm öğeleri izleyebilmek oldukça güçtür. Küçük öğeler daha büyük öğelerin altında kalıp gözlenir ve resmin seçilmesi zorlaşır. Katmanlar, resminizi oluşturan bütün öğeleri yönetmenize olanak sağlar. Katmanları, resimli saydam dosyalar olarak düşünün. Dosyaların sırasını değiştirdiğinizde, resminizdeki yığın sıralamasını değiştirmiş olursunuz. Öğeleri dosyadan dosyaya taşıyabilir ve dosyalar içinde alt dosyalar oluşturabilirsiniz.Belgenizdeki katmanların yapısı, olmasını istediğiniz kadar basit veya karmaşık olabilir. Varsayılan değer olarak, tüm öğeler tek bir ana katman içinde organize edilmiştir. Ancak, yeni katmanlar oluşturup öğeleri onlara taşıyabilir veya istediğiniz zaman öğeleri bir katmandan diğerine taşıyabilirsiniz. Katmanlar paneli, resmin görünüm niteliklerini seçmenizi, gizlemenizi, kilitlemenizi ve değiştirmenizi kolaylaştırır. Hatta, resmi izlemekte kullanabileceğiniz şablon katmanlar oluşturabilir ve Photoshop uygulamasıyla katman alışverişinde bulunabilirsiniz.Katmanların ve grupların kullanımı hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0041_tr. Animasyon oluşturmak için katmanların kullanılması hakkında bilgi edinmek için, bkz.www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_layers_tr.

Katmanlar paneline genel bakış

Katmanlar panelini (Pencere > Katmanlar), bir belgedeki nesneleri listelemek, organize etmek ve düzenlemek için kullanırsınız. Varsayılan değer olarak, her yeni belge bir katman içerir ve oluşturduğunuz her nesne o katmanda yer alır. Ancak, yeni katmanlar oluşturabilir ve bunları ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Illustrator uygulaması, varsayılan değer olarak, Katmanlar panelindeki her katmana benzersiz bir renk atar (en çok dokuz renk). Renk, panelde katman adının yanında görüntülenir. Aynı renk, illüstrasyon penceresindeki sınırlayıcı kutuda, seçili bir nesnenin yolunda, bağlantı noktalarında ve orta noktasında da görüntülenir. Bu renkten yararlanarak bir nesneninKatmanlar panelindeki ilgili katmanını kolayca bulabilir ve ihtiyacınıza göre katman rengini değiştirebilirsiniz. Katmanlar panelindeki bir öğe başka öğeler içeriyorsa, öğenin adının yanında bir üçgen belirir. İçeriğini göstermek veya gizlemek için o üçgeni tıklatın. Üçgen yoksa, öğe başka öğe içermiyor demektir.

Katmanlar paneliA. Görünürlük sütunu B. Düzenleme sütunu C. Hedef sütunu D. Seçim sütunuKatmanlar panelinde, listenin solunda ve sağında sütunlar vardır. Şu özellikleri denetlemek için bir sütunun içini tıklatın: Katmanlardaki öğelerin görünür mü yoksa gizli mi (boş alan) ya da şablon katmanlar mı anahat katmanlar mı olduğunu belirtir.Öğelerin kilitli mi açık mı olduğunu gösterir. Kilit simgesi , öğenin kilitli olduğunu ve düzenlenemeyeceğini belirtir; boş alansa öğenin açık olduğunu ve düzenlenebileceğini belirtir.Öğelerin, Görünüm panelindeki efektlerin ve düzenleme niteliklerinin hedefi olup olmadığını belirtir. Hedef düğmesi çift halka olarak ( ya da ) görünüyorsa, öğe hedeflenmiş demektir; tek halkalı simgeyse öğenin hedeflenmemiş olduğunu gösterir.Öğelerin seçili olup olmadığını belirtir. Öğe seçiliyse renkli bir kutu görüntülenir. Bir öğe, sözgelimi bir katman veya grup, seçili olan bazı nesneler ve seçili olmayan başka bazı nesneler içeriyorsa, ana öğenin yanında daha küçük bir renkli seçim kutusu görüntülenir. Bir ana öğe içindeki bütün nesneler seçiliyse, renkli seçim kutuları, seçili nesnelerin yanındaki işaretlerle aynı boydadır.Katmanlar panelini kullanarak, bazı öğeleri anahatlar olarak, başka bazı öğeleri nihai resimde görünecekleri gibi görüntüleyebilirsiniz. Görüntünün en üstündeki resmi düzenlemeyi kolaylaştırmak için, bağlı görüntüleri ve bitmap nesnelerini de karartabilirsiniz. Bu, bir bitmap görüntüsünü izlerken özellikle yararlıdır.

Katmanlı resim için görüntü seçenekleriA. Anahat görünümünde görüntülenen nesne B. % 50 karartılmış bitmap nesnesi C. Önizleme görünümünde görüntülenen seçili nesne

Katmanlar panelinin görünümünü değiştirme

1 Katmanlar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçin.

2 Katmanlar panelinde yolları, grupları ve toplu öğeleri gizlemek için, Sadece Seçenekleri Göster'i seçin.

3 Satır Boyutu'nda, satırların yüksekliği için bir seçenek belirleyin. (Özel bir boyut belirlemek için, 12 ile 100 arasında bir değer girin.)

4 Minik Resimler'de, önizleme minik resimlerinin görüntülenmesini istediğiniz katman, grup ve nesne kombinasyonunu seçin.

Not: Karmaşık dosyalarla çalıştığınızda, Katmanlar panelinde minik resimlerin görüntülenmesi performansta yavaşlamaya yol açabilir. Performansı artırmak için, katman minik resimlerini kapatın.

Katman ve alt katman seçeneklerini ayarlama

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Katmanlar panelinde öğe adını çift tıklatın.

• Öğe adını tıklatın ve Katmanlar paneli menüsünden İçin Seçenekler'i seçin.

• Katmanlar paneli menüsünden Yeni Katman veya Yeni Alt Katman'ı seçin.

2 Aşağıdakilerden istediğinizi belirleyin:

Yeni katman oluşturma

1 Katmanlar panelinde, üzerine (veya içine) yeni katman eklemek istediğiniz katmanın adını tıklatın.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Seçilen katmanın üzerine yeni bir katman eklemek için, Katmanlar panelindeki Yeni Katman Oluştur düğmesini tıklatın.

• Seçilen katmanın içine yeni bir alt katman eklemek için, Katmanlar panelindeki Yeni Alt Katman Oluştur düğmesini tıklatın.

Yeni katman oluştururken seçenekleri belirlemek için, Katmanlar paneli menüsünden Yeni Katman veya Yeni Alt Katman'ı seçin.

Bir nesneyi başka bir katmana taşıma

1 Nesneyi seçin.2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Katmanlar panelinde, istenen katmanın adını tıklatın. Sonra, Nesne > Düzenle > Geçerli Katmana Gönder'i seçin.

• Katmanlar panelinde katmanın sağında yer alan seçili resim göstergesini , istediğiniz katmana sürükleyin. Nesneleri veya katmanları seçip Katmanlar paneli menüsündeki Yeni Katmanda Topla komutunu kullanarak, o nesneleri veya katmanları yeni bir katmana taşıyabilirsiniz. Bitişik olmayan öğeleri seçmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun; bitişik nesneleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutun.

Katmanları ayırmak için öğeleri serbest bırakma

Katmanlara Serbest Bırak komutu, bir katmandaki bütün öğeleri, ayrı ayrı katmanlara dağıtır ve her katmanda nesnelerin yığın sıralamasına dayalı yeni nesneler oluşturabilir. Web animasyonu çalışması için dosya hazırlarken bu özellikten yararlanabilirsiniz.

1 Katmanlar panelinde, bir katmanın veya grubun adını tıklatın.

 2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Her öğeyi yeni bir katmana serbest bırakmak için, Katmanlar paneli menüsünde Katmanlara Serbest Bırak (Sıra) komutunu seçin.• Öğeleri katmanlara serbest bırakmak ve nesneleri çoğaltarak birikerek artan bir dizi oluşturmak için, Katmanlar paneli menüsünde Katmanlara Serbest Bırak (Oluştur) komutunu seçin. En alttaki nesne yeni katmanların hepsinde yer alır, en üstteki nesneyse sadece en üstteki katmanda yer alır. Örneğin, Katman 1'in bir daire (en alttaki nesne), bir kare ve bir de üçgen (en üstteki nesne) içerdiğini farz edin. Bu komut üç katman oluşturur; birinde bir daire, kare ve üçgen, birinde bir daire ve kare, birinde de sadece bir daire olacaktır. Bu işlem, birikmeli animasyon dizileri oluşturmak içinyararlıdır.

Katmanlara Serbest Bırak (Oluştur) komutu yeni katmanlar oluşturur.

Katmanları ve grupları birleştirme

Katmanları birleştirmek ve düzleştirmek, nesneleri, grupları ve alt katmanları tek bir katmanda veya grupta birleştirmenizi sağlaması bakımından birbirine benzer. Birleştirme işleminde, hangi öğeleri birleştirmek istediğinizi seçebilirsiniz; düzleştirmede, resimdeki görünür durumdaki bütün öğeler, tek bir katmanda birleştirilir. Her iki seçenekte de, resimlerin yığın sıralaması aynı kalır, ama kırpma maskesi gibi diğer katman düzeyindeki özellikleri korunmaz.

• Öğeleri tek bir katmanda veya grupta birleştirmek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve birleştirmek istediğiniz katmanların veya grupların adlarını tıklatın. Bunun yerine, listede tıklattığınız grup adlarının arasında yer alan bütün öğeleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutabilirsiniz. Sonra, Katmanlar paneli menüsünde Seçileni Birleştir'i seçin. Öğelerin, son seçtiğiniz katmanda veya grupta birleştirileceğini unutmayın.Katmanlar ancak Katmanlar panelinde aynı hiyerarşik düzeyde yer alan öteki katmanlarla birleştirilebilir. Aynı şekilde, alt katmanlar da ancak aynı katman içinde ve aynı hiyerarşik düzeyde yer alan öteki alt katmanlarla birleştirilebilir. Nesneler başka nesnelerle birleştirilemez.

• Katmanları düzleştirmek için, resimleri hangi katmanda birleştirmek istiyorsanız, o katmanın adını tıklatın. Sonra, Katmanlar paneli menüsünde Resmi Düzleştir'i seçin.

Katmanlar panelinde bir öğenin yerini bulma

Belge pencerenizde bir öğeyi seçtiğinizde, Nesneyi Bul komutunu kullanarak, ilgili öğenin Katmanlar panelindeki yerini kolayca bulabilirsiniz. Bu komut, kapatılmış katmanlardaki öğeleri bulmak için özellikle yararlıdır.

1 Belge penceresinde bir nesne seçin. Birden çok nesne seçerseniz, yığın sıralamasında en öndeki nesnenin yeri bulunacaktır.

2 Katmanlar paneli menüsünden Nesneyi Bul'u seçin. Panel seçeneklerinde Sadece Katmanları Göster seçeneği işaretlenmişse bu komut, Katmanı Bul olarak değişir.

Nesneleri kilitleme, gizleme ve silme

Nesneleri veya katmanları kilitleme veya kilidini açma

Nesnelerin kilitlenmesi, o nesnelerin seçilmesini ve düzenlenmesini engeller. Birden çok yolu, grubu ve alt katmanı, bunların ana katmanını kilitleyerek kolayca kilitleyebilirsiniz.

• Nesneleri kilitlemek için, kilitlemek istediğiniz nesnenin Katmanlar panelindeki düzenleme sütunu düğmesini (göz simgesinin sağında) tıklatın. Birden çok öğeyi kilitlemek için, fare işaretçisini birden çok düzenleme sütunu düğmesi boyunca sürükleyin. Bunun yerine, kilitlemek istediğiniz nesneleri seçip Nesne > Kilitle > Seçim'i de seçebilirsiniz.

• Nesnelerin kilidini açmak için, kilidini açmak istediğiniz nesnenin veya katmanın Katmanlar panelindeki kilitleme simgesini tıklatın.

Nesneleri kilitlemek ve kilidini açmak için, aşağıdaki komutları da kullanabilirsiniz:

• Seçilen nesnenin alanıyla örtüşen ve aynı katmanda bulunan bütün nesneleri kilitlemek için, nesneyi seçin, sonra Nesne > Kilitle > Yukarıdaki Tüm Resimler'i seçin.

• Seçili bir öğe veya grubu içeren katmandan başka bütün katmanları kilitlemek için, Nesne > Kilitle > Diğer Katmanlar'ı seçin veya Katmanlar paneli menüsünde Diğerlerini Kilitle'yi seçin.• Bütün katmanları kilitlemek için, Katmanlar panelinde bütün katmanları seçin, sonra panel menüsünde Tüm Katmanları Kilitle'yi seçin.

• Belgedeki bütün nesnelerin kilidini açmak için, Nesne > Tümünün Kilidini Aç'ı seçin.

• Bir grup içindeki bütün nesnelerin kilidini açmak için, grup içindeki, kilitli olmayan ve görünür durumdaki bir nesneyi seçin. Shift+Alt (Windows) veya Shift+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve Nesne > Tümünün Kilidini Aç'ı seçin.

• Bütün katmanları kilitlediyseniz, kilitlerini açmak için, Katmanlar paneli menüsünde Tüm Katmanların Kilidini Aç'ı seçin.Not: Ayırma modundaysanız, Kilitle menüleri seçilemez durumda olur.

Nesneleri veya katmanları gizleme veya gösterme

Aşağıdaki yöntemler arasından seçim yapın:

• Katmanlar panelinde, gizlemek istediğiniz öğenin yanındaki göz simgesini seçin. Öğeyi yeniden görüntülemek için, tekrar tıklatın. Bir katmanı veya grubu gizlerseniz, katmandaki veya gruptaki bütün öğeler gizlenir.

• Birden çok öğeyi gizlemek için, fare işaretçisini birden çok göz simgesi boyunca sürükleyin.

• Gizlemek istediğiniz nesneyi seçip Nesne > Gizle > Seçim'i seçin.

• Bir nesne katmanının üstündeki bütün nesneleri gizlemek için, nesneyi seçin ve Nesne > Gizle > Yukarıdaki Tüm Resimler'i seçin.• Seçili olmayan tüm katmanları gizlemek için, Katmanlar paneli menüsünden Diğerlerini Gizle'yi seçin ya da göstermek istediğiniz katmanın göz simgesini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bunun yerine, seçili nesne veya gruptan başka bütün katmanları gizlemek için, Nesne > Gizle > Diğer Katmanlar'ı seçebilirsiniz.

• Bütün nesneleri göstermek için, Nesne > Tümünü Göster'i seçin. Daha önce gizlenmiş olan bütün nesneler gösterilir. Daha önce seçili olan bütün nesneler seçilir.• Bütün katmanları ve alt katmanları göstermek için, Katmanlar paneli menüsünde Tüm Katmanları Göster'i seçin. Bu komutla, gizli olan nesneler değil sadece gizli katmanlar görüntülenir.

• Bir grup içindeki bütün nesneleri göstermek için, gruptaki, kilitli olmayan ve görünür durumdaki bir nesneyi seçin. Shift +Alt (Windows) veya Shift+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve Nesne > Tümünü Göster'i seçin.

Not: Ayırma modundayken, Tümünü Göster ve Gizle menüleri seçilemez durumda olur.Nesneleri silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

• Nesneleri seçin, sonra Geri (Windows) veya Sil tuşuna basın.

• Nesneleri seçin, sonra Düzenle > Sil veya Düzenle > Kes'i seçin.

• Katmanlar panelinde, silmek istediğiniz öğeleri seçin, sonra Sil simgesini tıklatın. Bunun yerine, Katmanlar panelindeki öğe adını paneldeki Sil simgesine sürükleyebilir veya Katmanlar paneli menüsünde Sil “Katman adı” seçeneğini kullanabilirsiniz.Bir katman silindiğinde, o katmandaki bütün resimler de birlikte silinir. Örneğin, alt katmanlar, gruplar, yollar ve kırpma kümeleri içeren bir katmanı silerseniz, bütün bu öğeler katmanla birlikte silinir.Not: Bir belgede en az bir katman olmalıdır. Bir belgede sadece bir katman varsa, Sil simgesi ve Sil komutu kullanılamaz.

Nesneleri yığınlama

Yeni nesnelerin yığın sıralamasında nereye ekleneceğini belirleme

Illustrator, arka arkaya çizilen nesneleri, çizilen ilk nesneden başlayarak yığınlar. Nesnelerin nasıl yığınlandığı, örtüştüklerinde nasıl görüntüleneceklerini belirler. Resminizdeki nesnelerin yığın sıralamasını (boyama sıralaması da denir) Katmanlar panelini veya Nesne > Düzenle komutlarını kullanarak, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Katmanlar panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

• Yeni nesneyi hangi nesnenin üzerine eklemek istiyorsanız, o nesnenin adını tıklatın.

• Yeni nesneyi bir katmanın veya grubun en üstüne eklemek için, katman veya grup adını tıklatın.

Katman listesinde herhangi bir yeri Alt+Ctrl (Windows) veya Option+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutaraktıklatın ve seçmek istediğiniz katmanın adını veya numarasını yazın. (Örneğin, katman 30'a gitmek için, 30yazabilirsiniz.)Katmanlar panelini kullanarak, yığın sıralamasını değiştirmeNesnelerin yığın sıralaması, öğelerin Katmanlar panelindeki hiyerarşisine karşılık gelir. Katmanlar panelinin en üstündekiresim, yığın sıralamasının önündedir, Katmanlar panelinin en altındaki resimse, yığın sıralamasının arkasındadır. Birkatman içinde nesneler de kendi aralarında hiyerarşik olarak yığınlanmıştır. Resminizde birden çok katman oluşturarak,örtüşen nesnelerin nasıl görüntüleneceğini denetleyebilirsiniz.v Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:• Öğenin adını sürükleyin ve siyah ekleme işaretleri istenen konuma geldiğinde fare düğmesini tıklatın. Siyah eklemeişaretleri ya paneldeki iki başka öğenin arasında ya da bir katmanın veya grubun sol veya sağ kenarında görünür. Birkatmanın veya grubun üzerinde bırakılan öğeler, öğedeki diğer bütün nesnelerin üzerine taşınır.• Öğenin seçim sütununu (hedef düğmesiyle kaydırma çubuğunun arasında) tıklatın, renkli seçim kutusunu başka biröğenin renkli seçim kutusuna sürükleyin ve fare düğmesini bırakın. Öğenin renkli seçim kutusu bir nesneye sürüklenirse,öğe, nesnenin üzerine taşınır; bir katmana veya gruba sürüklenirse, öğe, o katmandaki veya gruptaki diğer bütünnesnelerin üzerine taşınır.• Katmanlar panelinde öğelerin sırasını tersine çevirmek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılıtutun ve sırasını tersine çevirmek istediğiniz öğelerin adlarını tıklatın. Öğelerin, katman hiyerarşisinde aynı katmandaolması gerekir. Örneğin, en üst düzeydeki iki katmanı seçebilirsiniz, ama farklı katmanlarda olan iki yolu seçemezsiniz.Sonra, Katmanlar paneli menüsünde Ters Sıra'yı seçin.Not: Katmanlar panelinde bir yolu, grubu veya toplu öğeyi, en üst konuma taşıyamazsınız; katman hiyerarşisinin enüstünde sadece katmanlar yer alabilir.Komutları kullanarak, yığın sıralamasını değiştirme

Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:• Bir nesneyi bulunduğu grupta veya katmanda en üst veya en alt konuma taşımak için, taşımak istediğiniz nesneyi seçin ve Nesne > Düzenle > En Öne Getir veya Nesne > Düzenle > En Alta Gönder'i seçin.

• Bir nesneyi yığın içinde bir öne veya bir arkaya taşımak için, taşımak istediğiniz nesneyi seçin ve Nesne > Düzenle > Öne Getir veya Nesne > Düzenle > Bir Alta Gönder'i seçin

Nesneleri çoğaltma

Nesneleri sürükleyerek çoğaltma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Seçim, Doğrudan Seçim veya Grup Seçimi aracını seçin.

3 Seçimi, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin (ama sınırlayıcı kutunun tutamacını sürüklemeyin).

Katmanlar panelini kullanarak nesne çoğaltma

Katmanlar panelini kullanarak nesneleri, grupları veya komple katmanları kolayca çoğaltabilirsiniz.

1 Katmanlar panelinde, çoğaltmak istediğiniz öğeleri seçin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın.

• Katmanlar paneli menüsünden “Katman adı” Çoğalt'ı seçin.

• Katmanlar panelinde öğeyi, panelin en altındaki Yeni Katman düğmesine sürükleyin.

• Katmanlar panelinde öğeyi yeni bir konuma sürüklemeye başlayın, sonra Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Gösterge, çoğaltılmış öğeyi yerleştirmek istediğiniz yere geldiğinde fare düğmesini bırakın. Fare düğmesini, gösterge bir katmanı veya grubu işaret ederken bırakırsanız, çoğaltılan öğe katmanın veya grubun en üstüne eklenir. Fare düğmesini, gösterge öğeler arasındayken bırakırsanız, çoğaltılan öğe gösterilen konuma eklenir.

Seçimleri, sürükle bırak yöntemiyle çoğaltma

Seçimleri bir Illustrator dosyasıyla, Adobe Photoshop, Adobe GoLive ve Adobe InDesign gibi başka Adobe uygulamaları arasında aktarmak için Pano'yu kullanabilirsiniz. Pano, yolları içe aktarmak için özellikle yararlıdır, çünkü yollar Pano'ya PostScript dilinde tanımlamalar olarak kopyalanır. Pano'ya kopyalanan resimler çoğu uygulamada PICT formatında yapıştırılır. Ancak, bazı uygulamalar PDF sürümünü (örneğin InDesign) veya AICB sürümünü alır. PDF, saydamlığı korur;AICB ise seçimin genel görünümünü korumak mı yoksa seçimi bir yollar kümesi olarak mı kopyalamak istediğinizi (Photoshop'ta yararlı olabilir) belirlemenize olanak verir.Kopyalama tercihlerini belirlemek için, Düzenle > Tercihler > Dosya İşleme ve Pano (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Dosya İşleme ve Pano'yu (Mac OS) seçin. PDF, AICB veya her ikisini seçin. AICB seçerseniz, kopyalanan resimdeki saydamlık bilgilerini atmak için Yolları Koru'yu veya saydamlık bilgilerini düzleştirmek, kopyalanan resmin görünümünü korumak ve üst baskı yapılan nesneleri korumak için Görünümü ve Üst Baskıyı Koru'yu seçin.

Resmi sürükleyip bir Photoshop belgesine bırakma

1 Kopyalamak istediğiniz nesneyi seçin.

2 Seçimi içine kopyalamak istediğiniz Photoshop belgesini açın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Resmi Photoshop'a bitmap görüntüler olarak kopyalamak için, seçimi Photoshop penceresine doğru sürükleyin ve siyah anahatlar göründüğünde fare düğmesini bırakın. Seçimi Photoshop görüntüsünün ortasına yerleştirmek için, seçimi sürüklemeden önce Shift tuşuna basıp basılı tutun. Varsayılan değer olarak, nesneler etkin katmana bitmap görüntüler olarak kopyalanır.

• Vektör resimleri Photoshop'a yollar olarak kopyalamak için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve seçimi Photoshop belgesine sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda seçim bir Photoshop yolu haline gelir.

Resmi Photoshop belgesinden sürükleyip Illustrator'a bırakma

1 İçinden kopyalama yapmak istediğiniz Photoshop belgesini açın.

2 Kopyalamak istediğiniz nesneyi seçin.

3 Taşıma aracını seçin ve seçimi Photoshop'tan Illustrator dosyasına sürükleyin.

Resmi sürükleyip masaüstüne bırakma (sadece Mac OS)

1 Kopyalamak istediğiniz nesneyi seçin.

2 Seçimi masaüstüne sürükleyin.

Seçimler, masaüstüne kırpılmış resim olarak kopyalanır; bunları sürükleyip istediğiniz belgeye bırakabilirsiniz. Kırpılmış resimler, masaüstüne sürüklendiğinde PICT formatına dönüştürülür.

Çoğaltılmış nesneleri kaydırma

Yolu Kaydır komutunu veya Yolu Kaydır efektini kullanarak, bir nesnenin kopyasını oluşturabilir ve seçilen nesneden, belirli bir uzaklığa kaydırabilirsiniz. Nesnelerin kaydırılması, eşmerkezli şekiller oluşturmak istediğinizde veya bir nesnenin, birbirinden düzenli uzaklıklarda birçok kopyasını çıkarmak istediğinizde yararlıdır.Efekt menüsündeki Yolu Kaydır komutunu kullanarak, bir nesnenin yolunu, orijinal yoluna göreli olarak kaydırabilirsiniz.Bu efekt, bir kafes nesnesini düzenli bir yola dönüştürmekte yararlıdır. Örneğin, bir zarfı serbest bıraktıysanız veya bi kafes şeklini başka bir uygulamada kullanmak için dönüştürmek istiyorsanız, yolu kaydır komutunu 0 kaydırma değeriyle uygulayın, sonra kafes şeklini silin. Sonra, kalan yolu düzenleyebilirsiniz.

Yolu Kaydır komutunu kullanarak nesneleri kaydırma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Nesne > Yol > Yolu Kaydır'ı seçin.

3 Kaydırma uzaklığını, çizgi birleştirme türünü ve gönye sınırını belirleyin.

4 Tamam düğmesini tıklatın.

Yolu Kaydır efektini kullanarak nesneleri kaydırma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Efekt > Yol > Yolu Kaydır'ı seçin.

3 Kaydırma uzaklığını, çizgi birleştirme türünü ve gönye sınırını belirleyin.

4 Tamam düğmesini tıklatın.

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: