Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Adobe illustrator

 
Cevapla Önce yenileri göster

İllustrator'de Nesneleri Taşıma, Hizalama ve Dağıtma

mehtap_kadakal

Nesneleri Taşıma, Hizalama ve Dağıtma

Nesneleri taşıma

Nesneleri, belirli araçlarla sürükleyerek, klavyedeki ok tuşlarını kullanarak veya bir panelde veya iletişim kutusunda kesin değerleri girerek taşıyabilirsiniz

Taşıdığınız sırada nesneleri konumlandırmanıza yardımcı olması için yaslama özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, fare işaretçisinin kılavuzlara ve bağlantı noktalarına yaslanmasını ve nesne sınırlarının ızgaralara yaslanmasını sağlayabilirsiniz.Nesnelerin birbirine göre olan konumlarını ayarlamak için Hizalama panelini de kullanabilirsiniz. Sonra bir veya birden çok nesnenin hareketini sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutarak, nesnelerin, x ve y eksenlerinin o anki yönlendirme durumuna göre tam yatay, düşey veya diyagonal yönde hareket etmesini de sağlayabilirsiniz. Shift tuşunu, nesneleri 45 derecenin katlarında döndürmek için de kullanabilirsiniz.

Hareketi en yakın 45 derecelik açıyla sınırlandırmak için, sürüklerken veya çizerken Shift tuşunu basılı tutun.Bir nesneyi yapıştırarak taşıma veya çoğaltma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Seçimi taşımak için Düzenle > Kes veya çoğaltmak için Düzenle > Kopyala'yı seçin.

3 Nesneyi başka bir dosyaya yapıştırmak için, o dosyayı açın.

4 Aşağıdaki komutlardan birini seçin:

Bir nesneyi sürükleyerek taşıma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.2 Nesneyi yeni bir konuma sürükleyin.Seçilen nesne dolguluysa, nesnenin üzerinde herhangi bir yerden tutup sürükleyebilirsiniz. Nesne dolgulu değilse, bir resmi anahatlar halinde görüntülüyorsanız veya Yalnızca Yola Göre Nesne Seçimi tercihi işaretliyse, nesneyi yolundan tutup sürüklemeniz gerekir.Bir nesneyi bağlantı noktasından veya kılavuzdan 2 piksel uzaklık içinde sürüklediğinizde imlecin bir bağlantı noktasına veya kılavuza yaslanması için, Görünüm menüsündeki Noktaya Yasla komutunu kullanabilirsiniz.

Bir nesneyi ok tuşlarıyla taşıma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Nesneyi taşımak istediğiniz yönün ok tuşuna basın. Nesneyi, Klavye Artışı tercihinde belirlenen değerin on katı aralıklarla taşımak için, ok tuşuna basarken Shift tuşunu basılı tutun.Nesnenin, ok tuşuna her basışınızda gideceği uzaklık, Klavye Artışı tercihinde belirlenir. Varsayılan uzaklık 1 puntodur (bir inçin 1/72'si veya 0,3528 milimetre). Klavye Artışı tercihini değiştirmek için, Düzenle > Tercihler > Genel (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi belirli bir uzaklık miktarında taşıma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.2 Nesne > Dönüştür > Taşı'yı seçin.Bir nesne seçiliyse, Seçim, Doğrudan Seçim veya Grup Seçimi aracını çift tıklatarak da Taşı iletişim kutusunu açabilirsiniz.3 Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:• Nesneyi sola veya sağa taşımak için, Yatay metin kutusuna negatif (sola taşır) veya pozitif (sağa taşır) bir değer girin.• Nesneyi yukarı veya aşağı taşımak için, Dikey metin kutusuna negatif (aşağı taşır) veya pozitif (yukarı taşır) bir değer girin.• Nesneyi, nesnenin x eksenine göreli bir açıyla taşımak için, Uzaklık veya Açı metin kutusuna pozitif (saat yönünün aksi) veya negatif (saat yönünde) bir açı değeri girin. 180° ile 360° arasındaki değerleri de girebilirsiniz; bu değerler, kendisine karşılık gelen negatif değere dönüştürülür (örneğin, 270° değeri –90° değerine dönüştürülür).4 Nesne, desen dolgusu içeriyorsa, desenleri taşımak için Desenler'i seçin. Deseni taşıyıp nesneleri taşımak istemiyorsanız,Nesneler'deki işareti kaldırın.5 Tamam düğmesini tıklatın veya nesnelerin kopyasını taşımak için Kopyala'yı tıklatın.

X eksenine göreli yönler

Bir nesneyi x ve y koordinatlarını kullanarak taşıma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.2 Dönüştür panelinde veya Kontrol panelinde, X veya Y metin kutusuna ya da her ikisine birden yeni değerler girin.Referans noktasını değiştirmek için, değerleri girmeden önce, referans noktası saptayıcıda bir beyaz kareyi tıklatın.

Birden çok nesneyi aynı anda taşıma

1 Bir veya birden çok nesne seçin.

2 Nesne > Dönüştür > Her Birini Dönüştür'ü seçin.

3 İletişim kutusunun Taşı bölümünde, seçili nesnelerin taşınacağı uzaklığı ayarlayın.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Nesneleri belirtilen uzaklık aralığıyla taşımak için, Tamam düğmesini tıklatın.

• Nesneleri belirtilen uzaklık miktarında değil serbest olarak taşımak için, Rastgele seçeneğini kullanın. Örneğin, tuğla bir duvar çizip, tuğlaların mükemmel şekilde hizalı görünmek yerine birbirinden hafifçe kaymış şekilde görünmesini istiyorsanız, Rastgele seçeneğini kullanabilirsiniz. Sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Bir nesneyi, öteki nesnelere göreli olarak yapıştırma

1 Yapıştırmak istediğiniz nesneyi seçin.

2 Düzenle > Kopyala veya Düzenle > Kes'i seçin.

3 Hangi nesnenin önüne veya arkasına yapıştırmak istiyorsanız, o nesneyi seçin.

4 Düzenle > Öne Yapıştır veya Düzenle > Arkaya Yapıştır'ı seçin.

Birden çok nesne yapıştırmak isterseniz, yapıştırılan bütün nesneler, seçilen resmin önünde veya arkasında görüntülenir. Ancak, yapıştırılan nesnelerin kendi aralarındaki göreli boyama sıralaması aynı kalır.

Nesneleri katmanlar arasına yapıştırma

Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneği, resmin katman hiyerarşisi içinde nereye yapıştırılacağını belirler. Varsayılan değer olarak, Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneği kapalıdır ve resim, Katmanlar panelinde hangi katman etkinse o katmana yapıştırılır. Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneği açıksa, Katmanlar panelinde hangi katman etkin olursa olsun, resim, kopyalandığı katmana yapıştırılır.Bu seçeneği, Yapıştır Katmanları Anımsar maddesini işaretleyerek ayarlarsınız. Seçenek açıksa, önünde bir onay işareti görüntülenir.Belgeler arasında resim yapıştırıyorsanız ve otomatik olarak, kaynaklandığı katmanla aynı addaki katmana yapıştırılmasını istiyorsanız, Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneğini açın. Hedef belgede aynı adda bir katman yoksa, Illustrator uygulaması, yeni bir katman oluşturur.Nesneleri hizalama ve dağıtma

Seçili nesneleri, belirlediğiniz eksende hizalamak veya dağıtmak için, Hizala panelini (Pencere > Hizala) ve Kontrol panelindeki hizalama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Referans noktası olarak nesne kenarlarını veya bağlantı noktalarını kullanabilirsiniz.Hizala seçenekleri, bir nesne seçildiğinde Kontrol panelinde görünür hale gelir. Görünmüyorsa, Kontrol paneli menüsünden Hizala'yı seçin.Nesneleri hizalama ve dağıtma hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/vid0035_tr.Nesneleri hizalama veya dağıtma

1 Hizalanacak veya dağıtılacak nesneleri seçin. Bir bağlantı noktasını nesneye hizalamak için, Doğrudan Seçim aracını kullanarak bağlantı noktasını seçin.

2 Hizala panelinde veya Kontrol panelinde, şunlardan birini yapın:

• Seçili tüm nesnelerin sınırlayıcı kutusuna göreli olarak hizalamak veya dağıtmak için, istediğiniz hizalama veya dağıtma türünün düğmesini tıklatın.• Seçilen nesnelerden birine göreli olarak hizalamak veya dağıtmak için, bir nesneyi tekrar tıklatın (bu kez tıklatırken Shift tuşunu basılı tutmanız gerekmez). Sonra, istediğiniz hizalama veya dağıtma türünün düğmesini tıklatın.

Not: Bir nesneye göreli olarak hizalamayı veya dağıtmayı durdurmak için, Hizala paneli menüsünde Temel Nesneyi İptal Et'i seçin.• Bir kırpma alanına göreli olarak hizalamak için, Kırpma aracıyla seçerek, hangi kırpma alanına hizalama yapılacağını belirleyin. Kırpma Alanına Hizala düğmesini tıklatın veya Hizalama menüsünü tıklatıp Kırpma Alanına Hizala'yı seçin. Sonra, istediğiniz hizalama türünün düğmesini tıklatın.

• Çalışma Yüzeyine göreli olarak hizalamak için, Çalışma Yüzeyine Hizala düğmesini tıklatın veya Hizala menüsünü tıklatıp Çalışma Yüzeyine Hizala'yı seçin. Sonra, istediğiniz hizalama türünün düğmesini tıklatın. Illustrator uygulaması, hizalamayı ve dağıtımı varsayılan değer olarak, nesnelerin yollarına dayalı olarak hesaplar.Ancak, farklı kontur kalınlıklarına sahip nesnelerle çalışırken, hizalama ve dağıtım hesaplanırken onun yerine konturun kenarını kullanabilirsiniz. Bunun için, Hizala paneli menüsünden Önizleme Sınırlarını Kullan'ı seçin.

Nesneleri belirli miktarlara göre dağıtma

Nesneleri, yolları arasındaki kesin uzaklıkları kullanarak dağıtabilirsiniz.

1 Dağıtılacak nesneleri seçin.

2 Hizala panelinde, Aralığı Dağıt metin kutusuna nesneler arasına konacak aralık miktarını girin.Aralığı Dağıt seçenekleri görüntülenmezse, panel menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.

3 Diğer nesnelerin hangi nesnenin çevresinde dağıtılacağını seçmek için, Seçim aracını kullanarak o nesnenin yolunu tıklatın. Tıklattığınız nesnenin yeri sabit kalır.

4 Boşluğu Dikey Dağıt düğmesini veya Boşluğu Yatay Dağıt düğmesini tıklatın.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: