Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Fireworks

 
Cevapla Önce yenileri göster

Firewprks'ta Tercihler ve Klavye Kısayolları

mehtap_kadakal

Tercihler ve Klavye Kısayolları

Fireworks CS3 tercih ayarları, kullanıcı arayüzünün genel görümü yanı sıra düzenleme ve klasör görünümlerini de kontrol etmenize olanak sağlar. Ayrıca, Fireworks klavye kısayollarınızı özelleştirmenize de olanak sağlar. Yani, kısayollarınızı özelleştirebilir ve bunları sık kullandığınız yazılım programları arasında standartlaştırabilirsiniz.

Tercihleri ayarlamaFireworks uygulamasında, kullanıcı arayüzünün görünümüne ek olarak varsayılan renkler, araç seçenekleri, klasör konumları ve dosya dönüştürmeleri gibi belirli özelliklerle ilgili seçenekleri de kontrol eden tercih ayarları bulunur.

Tercihleri ayarlamak için:1 Düzenle > Tercihler (Windows) veya Fireworks > Tercihler’i (Macintosh) seçin.2 Değiştirmek istediğiniz tercihler grubunu seçin: Genel, Düzenleme, Başlat ve Düzenle, Klasörler veya İçe Aktar.3 Değişikliklerinizi yapın ve Tamam’ı tıklatın.

Genel tercihlerAşağıdaki seçenekler Genel tercihler sekmesindedirler:Geri Alma Adımları. Geri alma/yineleme adımlarını 0 ile 1009 arasında bir sayıya ayarlar. Bu ayar, hem Düzenle >Geri Al komutuna hem de Geçmiş paneline uygulanır. Çok sayıda geri alma, Fireworks uygulamasının gereksindiği bellek miktarını artırabilir. Bu ayardaki değişikliğin yürürlüğe girmesi için Fireworks uygulamasını yeniden başlatmalısınız.Renk Varsayılanları. Fırça konturları, dolgular ve vurgu yolları için varsayılan renkleri ayarlar. Kontur ve Dolgu seçenekleri, Araçlar panelinin renk kutularında görüntülenen renkleri otomatik olarak değiştirmezl; Araçlar panelindeki Varsayılan Kontur/Dolgu Renklerini Ayarla düğmesi tarafından belirlenen varsayılan renkleri değiştirmenize izin verir.Enterpolasyon. Görüntüler ölçeklendiğinde piksel enterpolasyonu yapmak için Fireworks uygulamasının kullandığı dört farklı ölçekleme yönteminden birini ayarlar.• Çift Kübik enterpolasyon çoğu zaman en keskin ve en yüksek kaliteyi verir ve varsayılan ölçekleme yöntemidir.• Çift Doğrusal enterpolasyon, Çift Kübik kadar değil ama Yumuşak enterpolasyondan daha keskin sonuçlar verir.• Fireworks 1’de kullanılan Yumuşak enterpolasyon, yumuşak bir bulanıklık verir ve keskin ayrıntıları ortadan kaldırır. Diğerleri istenmeyen yapaylıklar ürettiğinde bu yöntem yararlıdır.

• En Yakın Komşu enterpolayonu, bulanıklıksız pürüzlü kenarlar ve keskin kontrastlar oluşturur. Efekt, Yakınlaştırma aracıyla bir görüntü üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmaya benzer.Daha hızlı ancak kesinliği daha az yeniden örnekleme. Varsayılan değer olarak devre dışıdır. Fireworks içinde yeniden örneklemenin hızını kontrol etmenize olanak sağlar.

Başlatma seçenekleri. Başlangıç sayfasını göster seçeneği, uygulamayı açtığınızda Fireworks başlangıç sayfasının görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder. Bu seçeneğin seçimi kaldırılırsa, uygulama doğrudan çalışma alanıyla açılır.

Kaydedilen dosyalar: Önizleme Simgeleri Ekle (sadece Macintosh). Sabit diskinizdeki Fireworks PNG dosyalarının küçük resimlerini görüntüleme veya gizlemenize imkan verir. Bu seçeneğin seçimini kaldırmak, Fireworks PNG dosyaları için kullanılan geleneksel Fireworks simgesini görüntüler. Bu seçenek, dosya kaydedildikten sonra yürürlüğe girer.Tercihleri düzenlemeDüzenleme tercihleri, bitmap nesneleriyle çalışmak için işaretçi görünümü ve çalışma alanını kontrol eder. Kırparken nesneleri sil. Düzenle > Belgeyi Kırp veya Değiştir > Tuval > Tuval Boyutu’nu seçtiğinizde, seçimin sınırlayıcı kutusu dışındaki piksel ve nesneleri kalıcı olarak siler.Seçim çerçevesine dönüştürürken yolları sil. Seçim çerçevesine dönüştürüldükten sonra yolu kalıcı olarak siler. Fırça boyutunda boyama imleçleri. Neyi çizmek veya silmek üzere olduğunuzu doğru olarak yansıtmak için Fırça, Silgi, Bulanıklaştırma, Keskinleştirme, Soldurma, Yakma ve Leke aracı işaretçilerinin boyut ve şekillerini ayarlar. Belirli büyüklükte çok uçlu fırçalar için varsayılan değer olarak haç biçimli işaretçi kullanılır. Bu seçenek ve Kesin İmleçler kapatıldığında, araç simge işaretçileri görüntülenir. Kesin imleçler. Araç simge işaretçilerini haç biçimli işaretçiyle değiştirir. “Kenarları gizle” özelliğini kapat. Seçim değiştiğinde Kenarları Gizle özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakır. Kalem önizlemesini göster. Kalem aracıyla tıklattığınız anda oluşturulacak bir sonraki yol parçasının bir önizlemesini sağlar.Dolu noktaları göster. Seçilen noktaları boş, seçimi kaldırılan noktaları boş gösterir.Fare vurgusu. O sırada farenin altında olan nesneyi tıklatırsanız neyi seçeceğinizi vurgular. Sürüklenirken önizleme. Sürüklenirken yeni nesnenin konumunun önizlemesini gösterir. Dolgu tutamaçlarını göster. Dolguların ekran düzenlemesine imkan verir.Seçme mesafesi. Bir nesneyi seçmeden önce işaretçinin nesneye ne kadar yakınlıkta olmasını belirlemenize olanak sağlar. Seçme Mesafesi, 1 ile 10 piksel arasında olabilir.Yapışma mesafesi. Taşıdığınız nesnenin bir ızgara veya kılavuz çizgisine yapışmadan önce ne kadar yakınlıkta olması gerektiğini belirlemenize olanak sağlar. Yapışma Mesafesi, Izgaraya Bitiştir veya Kılavuzlara Bitiştir açık olduğunda çalışır. Yapışma Mesafesi, 1 ile 10 piksel arasında olabilir.

Başlat ve Düzenle tercihleriBaşlat ve düzenle tercihlerini ayarlayarak, Adobe Flash ve Adobe Director gibi harici uygulamaların Fireworks uygulamasında grafikleri nasıl başlatacağını ve düzenleyeceğini kontrol edebilirsiniz.Çoğu durumda, Fireworks, bir grafik için PNG’yi grafiğin kendi üzerine bulmaya çalışır. Kaynak PNG’yi bulamadığında, Fireworks, kaynak PNG dosyasını bulmayı nasıl ele alacağını belirlemek için ayarladığınız başlat ve düzenle tercihlerini kullanır.

Not: Flash bir istisnadır. Grafikleri Flash uygulamasında başlatıp düzenlerken, Fireworks her zaman Tercihler iletişim kutusunun Başlat ve Düzenle bölümünde ayarladığınız tercihleri kullanır.Harici uygulamadan düzenlerken. Diğer uygulamalardan görüntüleri düzenlemek için Fireworks uygulamasını kullanırken orijinal Fireworks PNG dosyasının açılıp açılmayacağını belirler.Harici uygulamadan en iyileştirirken. Bir grafiği en iyileştirirken orijinal Fireworks PNG dosyasının açılıp açılmayacağını belirler.

Klasörler tercihleriKlasörler tercihleri, harici kaynaklardan ilave Adobe Photoshop eklentileri, doku dolguları ve desen dolguları sunar. Ek Malzemeler (Photoshop Eklentileri, Dokuları ve Desenleri). Eklentiler, dokular ve desenler içeren klasörleri hedefler. Klasörler, sabit diskinizdeki başka bir klasörde, bir CD-ROM’da veya diğer harici sürücüde veya bir ağ biriminde olabilir.Photoshop eklentileri, Fireworks Fitreler menüsünde ve Özellik denetçisinin Efektler Ekle menüsünde görüntülenir. PNG, JPEG veya GIF olarak saklanan doku veya desenler, Özellik denetçisindeki Desen ve Doku açılır menülerinde seçenek olarak görüntülenir.Photoshop İçe Aktarma tercihleri

İçe Aktar sekmesindeki tercihler Photoshop dosya dönüşümlerini yönetmenizi sağlar.• Katmaları, nesneler veya yeni kareler olarak dönüştürebilirsiniz.• İçe aktarılan metni düzenleme veya görünümünü koruma arasında seçim yapabilirsiniz.• Bir Photoshop dosyasını, düzleştirilmiş bir bitmap nesnesi olarak içe aktarabilirsiniz.Tercihleri geri yüklemeTercihler dosyasını silerek, tercihleri orijinal ayarlarına geri yükleyebilirsiniz. Fireworks ilk defa başlatıldığında ve tercihler dosyası silindiğinde, Fireworks uygulamasını orijinal yapılandırmasına geri yükleyen yeni bir tercihler dosyası oluşturulur.

Varsayılan tercihleri geri yüklemek için:

1 Fireworks uygulamasından çıkın.

2 Sabit diskinizde Fireworks CS3 Tercihler dosyasını bulun ve silin.Bu dosyanın tam konumu sistemden sisteme değişiklik gösterir. 3 Fireworks uygulamasını yeniden başlatın.DillerTercihler Diller sekmesi, Fireworks yazılımı tarafından kullanılan dili kontrol etmenize imkan verir. Varsayılan değer olarak, yazılım sisteminiz için varsayılan dili kullanır, fakat Diller sekmesindeki liste kutusundan desteklenen tüm dilleri seçebilirsiniz.

Klavye kısayolu ayarlarını değiştirme

Fireworks, menü komutlarını seçmek, Araçlar panelinden araçlar seçmek ve menü komutları olarak yer almayan çeşitli görevleri hızlandırmak için klavye kısayolları kullanmanıza imkan verir. Kısayollar kullanmak, basit eylemleri hızlıca gerçekleştirmenizi sağlayarak verimliliğinizi artırır. Adobe FreeHand, Adobe Illustrator, Photoshop gibi uygulamalardan veya farklı bir standart kullanan ürünlerden kısayollar kullanmayan alışkınsanız, tercih ettiğiniz kısayol kümesine geçebilirsiniz.

Geçerli kısayol kümesini değiştirmek için:

1 Klavye Kısayolları iletişim kutusunu açmak için Düzenle > Klavye Kısayolları (Windows) veya Fireworks > Klavye Kısayolları’nı (Macintosh) seçin.2 Geçerli Küme açılır menüsünden tercih ettiğiniz kısayol kümesini seçin ve Tamam’ı tıklatın.

Özel ve ikinci kısayollar oluşturma

Özel klavye kısayollarınızı oluşturabilir ve bir eylemi gerçekleştirmek için birkaç farklı yola gereksinim duyuyorsanız ikinci kısayollar oluşturabilirsiniz. Özel kısayol kümesi her zaman ön yüklenmiş bir kümeye dayanır.Not: Fireworks uygulamasında, araç kısayolları değiştirici tuşlar içeremez: Control, Shift ve Alt (Windows) veya Command, Shift, Option ve Control (Macintosh). Araç kısayolları tek bir harf veya numaradan oluşur.

Menü komutu, araç veya çeşitli eylemler için özel veya ikinci kısayol oluşturmak üzere:

1 Klavye Kısayolları iletişim kutusunu açmak için Düzenle > Klavye Kısayolları’nı seçin.2 Kümeyi Çoğalt düğmesini tıklatın.3 Kümeyi Çoğalt iletişim kutusunda özel küme için bir ad girin ve Tamam’ı tıklatın.Yeni özel menünün adı Geçerli Küme metin kutusunda görüntülenir.4 Komutlar listesinden uygun kısayol kategorisini seçin.

Menü Komutları. •menü çubuğundan erişilen tüm komutlar için özel kısayol oluşturur.

Araçlar. •Araçlar panelindeki tüm araçlar için özel kısayol oluşturur.

Çeşitli. •ön tanımlanmış bir dizi eylem için özel kısayol oluşturur.Bir kere seçildiğinde, belirli kategorideki mümkün olan tüm kısayollar, Komutlar kaydırma listesinde görüntülenir.5 Kısayolunu değiştirmek istediğiniz komutu Komutlar listesinden seçin.

Var olan tüm kısayollar, Kısayollar listesinde görüntülenir.6 Basılacak Tuş metin kutusunu tıklatın ve yeni kısayol için klavyede istediğiniz tuşlara basın. Seçtiğiniz tuş kombinasyonu başka bir kısayol tarafından kullanılıyorsa, Basılacak Tuş metin kutusunun altında bir uyarı mesajı görüntülenir.7 Aşağıdakilerden birini yapın:• Kısayol listesine ikinci kısayol eklemek için Yeni Kısayol Ekle (+) düğmesini tıklatın.• Seçilen kısayolu değiştirmek için Değiştir’i tıklatın.

Özel kısayolları ve özel kısayol kümelerini silme

Tüm özel kısayolları ve özel kısayol kümelerini silebilirsiniz.

Özel kısayol kümesini silmek için:

1 Klavye Kısayolları iletişim kutusunu açmak için Düzenle > Klavye Kısayolları’nı seçin.2 Kümeyi Sil düğmesini (çöp tenekesi simgesi) tıklatın.3 Kümeyi Sil iletişim kutusundan silmek istediğiniz kısayol kümesini seçin.4 Sil düğmesini tıklatın.

Özel kısayolu silmek için:

1 Komutlar listesinden komutu seçin.2 Kısayollar listesinden özel kısayolu seçin.3 Seçilen Kısayolu Sil (-) düğmesini tıklatın.Geçerli kısayol kümesi için başvuru sayfası oluşturmaBaşvuru sayfası, geçerli kısayol kümesinin HTML tablosu formatında saklanan kaydıdır. Başvuru sayfasını bir web tarayıcıda görüntüleyebilir veya yazdırabilirsiniz.Not: Fireworks uygulamasından dışa aktarılan başvuru sayfaları UTF-8 kodlamalıdır.

Başvuru sayfası oluşturmak için:

1 Klavye Kısayolları iletişim kutusunu açmak için Düzenle > Klavye Kısayolları’nı seçin.2 Geçerli Küme metin kutusunun altındaki Kümeyi HTML olarak Dışa Aktar düğmesini tıklatın.Farklı Kaydet (Windows) veya Kaydet (Macintosh) iletişim kutusu görüntülenir.3 Başvuru sayfası için adı girin ve dosya için uygun konumu seçin.4 Kaydet’i tıklatın.

Yapılandırma dosyalarıyla çalışmaÇoklu kullanıcı sistemleri sağlamak için, Fireworks kullanıcıya özel yapılandırma dosyalarını destekler. Bu destek, diğer kullanıcılar için Fireworks uygulamasının yapılandırmasını etkilemeden, stiller, klavye kısayolları, komutlar ve benzerleri gibi Fireworks özelliklerini özelleştirmenize olanak sağlar.

Fireworks, her kullanıcı için farklı bir yapılandırma dosyaları kümesi oluşturur. Fireworks ayrıca, Fireworks uygulama klasöründe ana yapılandırma dosyalarını kurar. Ana yapılandırma dosyaları Fireworks için varsayılan ayarları içerir ve tüm kullanıcıları etkiler. Fireworks eklentileri gibi bazı yapılandırma dosyaları sadece Fireworks uygulama klasöründe bulunur. Bazı sistemlerde, Fireworks uygulama klasöründeki ana yapılandırma dosyalarına sadece sistem yöneticilerinin erişimi vardır.Not: Windows sistemi varsayılan değer olarak genellikle belirli dosya ve klasörleri gizler. Klasör Görünümü seçeneklerinizin tüm dosya ve klasörleri görüntülemeye ayarlandığından emin olun. Bazı sistemlerde, bir klasöre geldiğinizde klasör içeriklerini görmek için Dosyaları Göster’i tıklatmanız da gerekebilir. Tüm dosya ve klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için Windows Yardım’a bakın.

Kullanıcı yapılandırma dosyaları hakkındaFireworks kullanıcı yapılandırma dosyaları, kullanıcıya özel Uygulama Verisi klasörü (Windows) veya Uygulama Desteği klasörünüzde (Macintosh) yer alan Adobe/Fireworks 9 klasöründe saklanır. Bu klasörün konumu, hangi işletim sistemini kullandığınız ve sisteminizin çok kullanıcılı mı yoksa tek kullanıcılı mı olduğuna bağlı olarak değişir. Bu klasörü bulma hakkında bilgi için işletim sistemi belgelerinize bakın.Not: Bazı sistem klasörlerinin adları, yerelleştirilen ve özelleştirilen sistemlerde farklılık gösterebilir.

Tüm kullanıcıları etkileyen ana yapılandırma dosyaları hakkındaTüm kullanıcıları etkileyen ana yapılandırma dosyaları, sabit diskinizde Fireworks uygulamasını kurduğunuz konumda bulunan Fireworks uygulama klasöründe bulunur.

Not: Birçok yapılandırma dosyası, Fireworks uygulama klasörü içindeki alt klasörlerde saklanır. İşletim sistemine bağlı olarak bunların konumları değişir. Ayrıca, Macintosh kullanıcıları Apple’ın paket kavramına aşina olmalıdır.İster çok kullanıcılı ister tek kullanıcılı bir sistemde olun, çoğu ayarları kaydettiğinizde, Fireworks uygulama klasöründeki kullanıcıya özel yapılandırma dosyaları Fireworks tarafından değiştirilir, fakat ana yapılandırma dosyaları değiştirilmez. Bunun nedeni, çok kullanıcılı sistemlerde iseler birçok kullanıcının tüm dosyalara erişimiolmamasıdır. Yönetici düzeyi erişime sahip kullanıcılar, Fireworks uygulama klasöründeki ana yapılandırma dosyalarını değiştirerek, özellikleri tüm kullanıcılar için özelleştirebilir.

Ana yapılandırma ayarını tüm kullanıcılar için kaydetmek üzere:

❖ Dosyanın bir kopyasını, Fireworks uygulama klasöründe uygun bir konuma kaydedin veya sürükleyin.

Fireworks tercihler dosyasının konumu

Fireworks tercihleri, Fireworks 9 Tercihler.txt (Windows) veya Fireworks 9 Terciler (Macintosh) olarak adlandırılan bir dosyada saklanır. Bu klasörün konumu işletim sisteminize bağlı olarak değişir.• Windows’da, tercihler kullanıcıya özel Fireworks yapılandırma klasörünüzdedir. • Macintosh’ta, tercihler kullanıcı klasörünüzdeki Kitaplık/Tercihler klasörünüzdedir. Macintosh kullanıcı klasörünüzü bulma hakkında bilgi için Apple Yardım’a bakın.Not: Macintosh’ta, çoğu Fireworks kullanıcıya özel yapılandırma dosyası farklı bir klasörde saklanır, kullanıcıya özelUygulama Desteği klasörünüzde. Fireworks 9 Tercihler dosyası bir istisnadır.

Fireworks uygulamasını yeniden yükleme hakkındaFireworks uygulamasını yüklediğinizde veya yeniden yüklediğinizde, kullanıcıya özel yapılandırma dosyalarınız çoğu sistemde dokunulmadan kalır. Varsayılan ayarları kullanarak Fireworks uygulamasını yeniden yüklemek isterseniz, uygulamayı yeniden yüklemeden önce kullanıcıya özel yapılandırma dosyalarınızı elle silmelisiniz.

Not: Kullanıcıya özel yapılandırma dosyalarınız, kullanıcıya özel Uygulama Verisi (Windows) veya Uygulama Desteği (Macintosh) klasörünüzde bulunur. Kaldırma işlemi sırasında, tercihler ve kullanıcıya özel yapılandırma dosyalarını kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Kaldırmayı seçerseniz, bu dosyalar sistemdeki tüm kullanıcılar için kaldırılacaktır.

Paket içeriklerini görüntüleme (sadece Macintosh)

Macintosh’ta, Fireworks uygulama programı paketi olarak adlandırılan bir formata yüklenir. Bu, uygulamaların bağımsız bir pakete yüklenmesine olanak sağlayan bir Apple özelliğidir.Uygulama paketi, Fireworks uygulama dosyasının, Fireworks uygulamasıyla birlikte gelen tüm varsayılan yapılandırma dosyalarıyla birlikte saklandığı yerdir. Varsayılan değer paket içeriği gizlenir.Paketi açtıktan sonra, birtakım dosya ve klasörler farkedeceksiniz.

Fireworks uygulama programı paketinin içeriğini göstermek veya gizlemek için:

1 Sabit diskinizde Fireworks uygulamasını yüklediğiniz konuma gelin.2 Fireworks CS3 simgesini Control tuşunu basılı tutup tıklatın ve bağlam menüsünden Show Package Contents’i seçin.Paket içeriğini görüntüleyen yeni bir pencere açılır.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: