Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Fireworks

 
Cevapla Önce yenileri göster

Fireworks'ta Yinelenen Görevleri Otomatikleştirme

mehtap_kadakal

Yinelenen Görevleri Otomatikleştirme

Web tasarımcıları genellikle zamanın büyük bölümünü görüntüleri en iyileştirme veya görüntüleri belirli sınırlamalara sığmaları için dönüştürme gibi yinelenen görevleri yapmakla harcar. Birçok bıktırıcı çizim, düzenleme ve dosya dönüştürme görevini otomatikleştirme ve basitleştirme yeteneği Fireworks CS3 uygulamasının güçlü yanlarından biridir.Düzenleme işleminizi hızlandırmak üzere, bir dosyadaki veya birden çok dosyadaki öğeleri aramak ve değiştirmek için Bul ve Değiştir’i kullanabilirsiniz. Geçmiş panelinde oluşturulan URL’ler, fontlar, renk, metin ve komutlar gibi öğeleri bulup değiştirebilirsiniz.Görüntü dosyalarının tüm gruplarını diğer formatlara dönüştürmek veya bunların renk paletlerini değiştirmek için Toplu İşlem özelliğini kullanabilirsiniz. Toplu İşlem, özel en iyileştirme ayarlarını dosya gruplarına uygulayabilir. Ayrıca, Toplu İşlem’i küçük resimler oluşturmak için ideal araç yapan dosyalar grubunu yeniden boyutlandırmayı işlemini de yapabilirsiniz.Geçmiş panelini kullanarak, ortak kullanılan özellikler için kısayollar olan komutlar oluşturabilir veya karmaşık bir adımlar dizisini gerçekleştirebilen bir komut dosyası oluşturabilirsiniz. Fireworks, JavaScript kodunu anlayabilir ve çalıştırabilir, bu nedenle ileri düzey kullanıcılar JavaScript komutları yazarak ve ardından bunları Fireworks uygulamasında çalıştırarak çok karmaşık görevleri otomatikleştirebilir. Fireworks uygulamasındaki neredeyse tüm komut veya ayarları Fireworks uygulamasının anlayabileceği özel JavaScript komutlarıyla kontrol edebilirsiniz. Extension Manager, Fireworks uygulamasının yeteneklerini geliştirmek için Adobe uygulamaları içinde uzantıları içe aktarma, yükleme ve silme olanağı sağlar.

Bulma ve değiştirmeBul ve Değiştir özelliği, metin, URL’ler, fontlar ve renkler gibi öğeleri arama ve bulmada size yardımcı olur. Bul ve Değiştir, geçerli belge veya birden çok dosyayı araştırabilir.Bul ve Değiştir sadece Fireworks PNG dosyaları veya Adobe FreeHand, sıkıştırılmamış CorelDraw ve Adobe Illustrator dosyaları gibi vektör nesneleri içeren dosyalarda çalışır.

Bul paneli A. Ara seçeneği B. Bul seçeneği

Arama için kaynak seçmek üzere:1 Belgeyi açın.2 Bul panelini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:• Pencere > Bul’u seçin.• Düzenle > Bul’u seçin.• Control+F (Windows) veya Command+F (Macintosh) tuşlarına basın.Not: Seçtiğiniz dosyalar kilitliyse veya bir Adobe Dreamweaver sitesinden teslim edilmişse, işlemden önce bunların kilidini açmanız veya teslim almanız istenir.3 Ara açılır menüsünden, arama için bir kaynak seçin.

Seçimi Ara. sadece geçerli seçilen nesneler ve metin içindeki öğeleri bulur ve değiştirir.

Kareyi Ara. sadece geçerli kare içindeki öğeleri bulur ve değiştirir.

Belgeyi Ara. etkin belge içindeki öğeleri bulur ve değiştirir.

Dosyalar Ara. birden çok dosyadaki öğeleri bulur ve değiştirir. Bu seçenek, Ara açılır menüsünde henüz seçilmemişse, bunu seçmek içinde aranmasını istediğiniz dosyaları seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Dosyaları Ara, Ara açılır menüsünde zaten seçilmişse, Bul, Değiştir veya Tümünü Değiştir’i tıklatarak arama işlemini başlattıktan sonra hangi dosyaların aranacağını belirleme seçeneğiniz vardır.4 Bul açılır menüsünden aramak için bir nitelik seçin. Paneldeki seçenekler, seçiminize bağlı olarak değişir.5 Seçilen Bul niteliği için seçenekleri ayarlayın.6 Bir bul ve değiştir işlemi seçin.Bul. öğenin bir sonraki örneğini bulur. Bulunan öğeler belge içinde seçili görüntülenir.Değiştir. bulunan öğeyi Değiştir seçeneğinin içeriğiyle değiştirir.Tümünü Değiştir. bulunan öğenin arama aralığı boyunca tüm tekrarlamalarını bulur ve değiştirir.

Birden çok dosyada bulma ve değiştirme için seçenekleri belirlemeBirden çok sayfada bulur ve değiştirirken, aramadan sonra Fireworks uygulamasının birden çok açık dosyayı nasılele alacağını belirleyebilirsiniz.Arandıktan sonra her dosyayı kaydetmek, kapatmak ve yedeklemek için:1 Bul paneli Seçenekler menüsünden Değiştirme Seçenekleri’ni seçin.2 Bul ve değiştirden sonra her dosyayı kaydetmek ve kapatmak için Dosyaları Kaydet ve Kapat’ı seçin.Sadece orijinal olarak etkin olan belge açık kalır.Not: Kaydet ve Kapat devre dışı bırakılmışsa ve çok sayıda dosyayı toplu işleme tabi tutuyorsanız, Fireworksuygulamasının hafızası yetersiz kalabilir ve toplu işlem iptal edilebilir.3 Yedeklemeler açılır menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:Yedekleme Yok. Orijinal dosyaları yedeklemeden bulur ve değiştirir. Değiştirilen dosyalar orijinal dosyaların yerinialır.Varolan Yedeklemelerin Üzerine Yaz. bul ve değiştir sırasında değiştirilen her dosyanın sadece bir yedeklemekopyasını oluşturur ve saklar. Ek bul ve değiştir işlemleri gerçekleştirirseniz, önceki orijinal dosya her zamanyedekleme kopyasının yerini alır. Yedekleme kopyaları, Orijinal Dosyalar olarak adlandırılan bir alt klasördesaklanır.Artımlı Yedeklemeler. bul ve değiştir sırasında değiştirilen dosyaların tüm yedekleme kopyalarını kaydeder. Orijinaldosyalar geçerli klasörleri içindeki Orijinal Dosyalar alt klasörüne taşınırlar ve artımlı bir sayı her dosyanın sonunaeklenir. Ek bul ve değiştir işlemleri gerçekleştirirseniz, orijinal dosya Orijinal Dosyalar klasörüne kopyalanır ve birsonraki daha büyük sayı bunun dosya adına eklenir. Örneğin, Drawing.png adlı bir dosya için, bir sonraki bul vedeğiştir işleminizde, yedekleme dosyası Drawing-1.png olarak adlandırılır. İkinci bul ve değiştir işlemindeyedekleme dosyası Drawing-2.png olarak adlandırılır, vb.4 Tamam’ı tıklatın.

Metin bulma ve değiştirme

Fireworks, metin bulma ve değiştirmeyi kolaylaştırır. Büyük/küçük harfleri göz önünde bulundurma veya tüm sözcükleri veya sözcüklerin bölümlerini bulmak üzere aramanızı geliştirmeniz için çeşitli seçenekleriniz vardır.

Sözcükleri, sözcük gruplarını veya metin dizelerini aramak ve değiştirmek için:

1 Bul panelinin Bul açılır menüsünden Metni Bul’u seçin.2 Bul metin kutusuna aramak için metni girin.3 Değiştir metin kutusuna değiştirme metnini girin.4 İsterseniz, aramayı daha ileri düzeyde tanımlamak için seçenekleri belirleyin:

Tam Kelime. metni başka bir kelimenin parçası olarak değil sadece Bul seçeneğinde görüntülendiği biçimiyle bulur.

Büyük/Küçük Harf Eşleştir. arama sırasında büyük ve küçük harfler arasında ayrım yapar.

Normal İfadeler. arama sırasında sözcüklerin parçalarını veya sayıları şartlı olarak eşleştirir.

Fontları bulma ve değiştirmeFireworks belgelerinizde fontları da kolayca bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

Bir veya daha fazla Fireworks belgesinde fontları aramak ve değiştirmek için:

1 Bul panelinin Bul açılır menüsünden Fontu Bul’u seçin.2 Bulmak için font ve font stilini seçin.Minimum ve maksimum puntolarla aramanızı sınırlandırabilirsiniz.3 Değiştir alanında değiştirme fontu olarak kullanmak üzere font, font stili ve puntoyu belirleyin.

Renkleri bulma ve değiştirme

Fireworks belgelerinizde belirli bir rengin tüm örneklerini bulabilir ve ardından bunu değiştirebilirsiniz.

Fireworks belgelerinde renkleri aramak ve değiştirmek için:

1 Bul açılır menüsünden Rengi Bul’u seçin.2 Bulunan renklere nasıl uygulanacağını belirlemek için Uygula açılır menüsünden bir öğe seçin.

Dolgular & Konturlar. hem dolgu hem de kontur renklerini bulur ve değiştirir.

Tüm Özellikler. dolgu, kontur ve efekt renklerini bulur ve değiştirir.

Dolgular. desen dolguları hariç dolgu renklerini bulur ve değiştirir.

Konturlar. sadece kontur renklerini bulur ve değiştirir.

Efektler. sadece efekt renklerini bulur ve değiştirir.

URL’leri bulma ve değiştirme

Sözcükler, yazı biçimleri ve renklere ek olarak, Fireworks belgenizdeki etkileşimli öğelere atanmış URL’leri de bulma ve değiştirmenize imkan verir.

Web nesnelerine atanmış URL’leri aramak ve değiştirmek için:

1 Bul panelinin Bul açılır menüsünden URL’yi Bul’u seçin.2 Bul metin kutusuna aramak için URL’yi girin.3 Değiştir metin kutusuna değiştirme URL’sini girin.4 İsterseniz, aramayı daha ileri düzeyde tanımlamak için seçenekleri belirleyin:

Tam Kelime. metni başka bir kelimenin parçası olarak değil sadece Bul seçeneğinde görüntülendiği biçimiyle bulur.

Büyük/Küçük Harf Eşleştir. arama sırasında büyük ve küçük harfler arasında ayrım yapar.

Normal İfadeler. arama sırasında sözcüklerin parçalarını veya sayıları şartlı olarak eşleştirir.

Web uyumlu olmayan renkleri bulma ve değiştirme

Web uyumlu olmayan renkler, Web 216 renk paletinde içerilmeyen renklerdir. Bir renk, hem Macintosh hem de Windows platformlarında güvenli bir biçimde ayrı renk olarak görüntüleniyorsa web uyumludur.

Web uyumlu olmayan tüm renkleri aramak ve bunları web uyumlu renklerle değiştirmek için:

❖ Bul panelinin Bul açılır menüsünden Non-Web 216’yı Bul’u seçin.Not: Non-Web 216’yı Bul, görüntü nesneleri içindeki pikselleri bulup değiştirmez.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: