Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Fireworks

 
Cevapla Önce yenileri göster

Fireworks'ta Illustrator İle Çalışma Hakkında

mehtap_kadakal

Illustrator İle Çalışma Hakkında

Fireworks, yerel Illustrator (AI) CS2 ve CS3 dosyalarını içe aktarmak için, katmanlar, desenler ve bağlı görüntüler dahil içe aktarılan dosyaların birçok boyutunu korumak için seçeneklerle birlikte, destek sunar Sonuç olarak, Illustrator görüntülerini ileri düzenleme ve web en iyileştirmesi için Fireworks uygulamasına taşıyabilirsiniz. Ayrıca, Illustrator 8.0 yazılımı ile uyumlu olan Illustrator dosyalarını, Fireworks uygulamasından dışa aktarabilirsiniz.

Illustrator dosyaları içe aktarılırken aşağıdaki özellikler korunurlar:

Bezier Noktaları: Bezier noktalarının sayısı ve konumu korunacaktır.

Renkler: AI içeriği Fireworks uygulamasına içe aktarılırken, renkler mümkün olduğunca yakın şekilde korunacaklardır.

Metin Nitelikleri: Aşağıdaki font nitelikleri korunacaktır:

• Font• Boyut• Renk• Kalın• İtalik• Hizalama (Sol, Sağ, Orta, Yaslanmış)• Yönlendirme (Yatay, Soldan Sağa Dikey, Sağdan Sola Dikey)• Harf Aralığı• Karakter Konumu (Normal, Üst Simge, Alt Simge)• Otomatik harf aralığı• Harf aralığı çiftleri

Degrade Dolgular: Degrade’ler, yerel Fireworks degrade’leri olarak içe aktarılacaklardır. Degrade’nin tüm rampa noktaları korunacaktır.

Görüntüler: Illustrator AI dosyaları, aşağıdaki türlerde bağlı dosyalar ve yerleştirilmiş dosyalar içerebilirler: PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, JPEG2000, PICT, PCX, PCD, PSD, PXR, PNG, TGA ve TIFF. Gömülü Görüntüler, Fireworks uygulamasına raster görüntüleri olarak taşınır. Bağlı görüntüler, Fireworks uygulamasında bağlı bitmap’ler olarak korunur.

Kırpma Maskeleri: Fireworks, kırpma maskelerinin yollar ve bileşik yollarla birlikte içe aktarılmasını destekler.

Dolgulu Konturlar: Dolgulu konturlar, tek bir çizim nesnesi olarak içe aktarılır.

Düz Dolgular: Dolgulu yollar, tek bir çizim nesnesi olarak içe aktarılır.

Bileşik Yollar: Bileşik yollar, tek bir çizim nesnesi olarak içe aktarılır.

Gruplar: Grup korunur ve gruplanmış tekil nesneler çizim nesneleri olarak taşınır.

Grafikler: Grafikler, gruplar olarak içe aktarılır ve grafik olarak özel düzenlenebilirlik niteliğini kaybeder.

Temel Öğeler: Illustrator temel öğeleri, aslında yoldur, bu nedenle Fireworks temel öğeleri olarak içe aktarılmazlar.

Desenler: Desenler tekil döşemeler olarak içe aktarılır. Bu döşemeler, Fireworks uygulamasında yerel bir desen olarak içe aktarılırlar ve desen çizim nesnesine atanır.

Fırça Konturları: Fırça konturları birden çok grup olarak içe aktarılırlar (kapalı yol başına bir grup).

Semboller: Semboller, normal grup nesneleri olarak içe aktarılır.

Saydamlık: Fireworks, orijinal Illustrator değerlerindeki nesne saydamlık değerlerini koruyarak nesne opaklığını doğru biçimde içe aktarır.

Alt Katmanlar: Fireworks, tüm alt katmanları yerel Fireworks alt katmanları olarak içe aktarır.

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: