Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Fireworks

 
Cevapla Önce yenileri göster

Fİreworks'ta HomeSite İle Çalışma

mehtap_kadakal
mehtap_kadakal tarafından 06-11-2009 tarihinde güncellenmiştir

 

 HomeSite İle Çalışma

Web sayfaları oluşturmak ve düzenlemek için Fireworks ve HomeSite® uygulamalarını birlikte kullanabilirsiniz.Fireworks HTML’yi HomeSite uygulamasına dışa aktarıp açmak ve HomeSite belgelerine Fireworks grafikleri eklemek kolay işlemlerdir. Fakat daha önemlisi, Fireworks ve HomeSite, web grafiklerini düzenlemek üzere Fireworks uygulamasını HomeSite uygulamasından başlatmanıza olanak sağlayan güçlü bir tümleştirmeyi paylaşır.

Fireworks görüntülerini HomeSite uygulamasına yerleştirmeFireworks uygulamasında oluşturulmuş GIF veya JPEG görüntülerini bir HomeSite belgesine ekleyebilirsiniz. Önce, görüntüleri Fireworks uygulamasından dışa aktarmalısınız. GIF ve JPEG görüntülerini dışa aktarma hakkında bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.

Fireworks görüntüsünü HomeSite belgesine eklemek için:

1 HomeSite uygulamasında belgenizi kaydedin

Not: HomeSite görüntülere bağıl yollar oluşturabilir, fakat belgeniz kaydedilmezse bunu yapamaz.

2 Resources (Kaynaklar) penceresinde, dışa aktardığınız Fireworks görüntüsünü bularak seçin.3 Fireworks görüntüsünü HomeSite belgenize eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:• Dosyayı, Resources (Kaynaklar) penceresinden, Document (Belge) penceresinin Edit (Düzenle) sekmesindeki HTML kodu içinde istediğiniz konuma sürükleyin.• Document (Belge) penceresinin Edit (Düzenle) sekmesinde, Fireworks görüntüsünü eklemek istediğiniz yere eklemek noktasını yerleştirin ve ardından Resources (Kaynaklar) penceresindeki dosyayı sağ tıklatın ve Insert as Link (Bağ Olarak Ekle’yi) seçin.HTML kodunda Fireworks görüntüsüne bir bağ oluşturulur. HomeSite belgesi içindeki görüntünüzün önizlemesini görüntülemek için Browse (Gözat) sekmesini tıklatın.

Fireworks HTML’yi HomeSite uygulamasına yerleştirme

Fireworks HTML’yi HomeSite uygulamasına yerleştirmenin birkaç yolu vardır. Fireworks HTML’yi dışa aktarabilir veya HTML’yi Pano’ya kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, dışa aktarılan bir Fireworks HTML dosyasını HomeSite uygulamasında açabilir ve kodun seçilen bölümlerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ayrıca, Fireworks uygulamasındaki HTML’yi Güncelle komutunu kullanarak, HomeSite uygulamasına dışa aktardığınız kodu kolayca güncelleyebilirsiniz.Not: HomeSite uygulamasında kullanmak üzere Fireworks HTML’yi dışa aktarma, kopyalama veya güncellemeden önce, HTML Ayarı iletişim kutusunda HTML türü olarak Genel’i ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.

Fireworks HTML’yi HomeSite uygulamasına dışa aktarma

HTML’yi Fireworks uygulamasından dışa aktarmak belirlediğiniz konumda bir HTML dosyası ve ilgili görüntü dosyaları oluşturur. Daha ileri düzenleme için HTML dosyasını HomeSite uygulamasında açabilirsiniz.

Not: Dışa aktarmadan önce, HTML Ayarı iletişim kutusunda HTML türü olarak Genel’i ayarladığınızdan emin olun.

Fireworks HTML’yi HomeSite uygulamasına dışa aktarmak için:

❖ Fireworks uygulamasında, belgenizi HTML’ye dışa aktarın ve ardından dışa aktarılan dosyayı HomeSite uygulamasında File (Dosya) > Open (Aç’ı) kullanarak açın. Daha fazla bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.

HomeSite uygulamasında kullanmak üzere Fireworks HTML’yi Pano’ya kopyalama

Fireworks uygulamasında oluşturulmuş HTML kodunu HomeSite uygulamasına yerleştirmenin hızlı bir yolu, kodu Fireworks uygulamasından Pano’ya kopyalamak ve bunu doğrudan bir HomeSite belgesine yapıştırmaktır.Fireworks HTML’yi Pano’ya kopyalarken, gerekli görüntüler belirlediğiniz bir konuma dışa aktarılır. Not: Pano’ya kopyalamadan önce, HTML Ayarı iletişim kutusunda HTML türü olarak Genel’i ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.

HomeSite uygulamasında kullanmak üzere Fireworks HTML’yi kopyalamak için:

❖ Fireworks uygulamasında HTML’yi Pano’ya kopyalayın ve ardından bunu yeni bir HomeSite belgesine yapıştırın.

Dışa aktarılan bir Fireworks belgesinden kodu kopyalama ve bunu HomeSite uygulamasına yapıştırma

Dışa aktarılan bir Fireworks HTML dosyasını HomeSite uygulamasında açabilir ve ardından sadece istediğiniz bölümlerini başka bir HomeSite belgesine elle kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
Not: Dışa aktarmadan önce, HTML Ayarı iletişim kutusunda HTML türü olarak Genel’i ayarladığınızdan emin olun.

Dışa aktarılan bir Fireworks belgesinden kodu kopyalama ve bunu HomeSite uygulamasına yapıştırmak için:

❖ Bir Fireworks HTML dosyasını dışa aktarın ve ardından istediğiniz kodu mevcut bir HomeSite belgesine kopyalayıp yapıştırın. Daha fazla bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.

HomeSite uygulamasına dışa aktarılan Fireworks HTML’yi güncelleme
HTML’yi Güncelle komutu, daha önceden HomeSite uygulamasına dışa aktardığınız bir Fireworks HTML belgesine değişiklikler yapmanıza izin verir.
Not: HTML’yi güncellemeden önce, HTML Ayarı iletişim kutusunda HTML türü olarak Genel’i ayarladığınızdan emin olun.

HomeSite uygulamasına dışa aktarılan Fireworks HTML’yi güncellemek için:

❖ Fireworks uygulamasında HTML’yi Güncelle komutunu kullanın. Daha fazla bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.

Fireworks görüntülerini HomeSite uygulamasında düzenleme

Görüntüleri bir HomeSite belgesinde düzenlemek için başlat ve düzenle tümleştirmesini kullanabilirsiniz. HomeSite, Fireworks uygulamasını otomatik olarak başlatarak, görüntüye istediğiniz düzenlemeleri yapmanıza olanak sağlar. Fireworks uygulamasından çıktığınızda, yaptığınız güncellemeler HomeSite uygulamasına yerleştirilen görüntüye otomatik olarak uygulanır. İki uygulama birlikte, web grafiklerini HTML sayfalarında
düzenlemek için kolaylaştırılmış bir iş akışı sağlar.

HomeSite uygulamasına yerleştirilen Fireworks görüntülerini açmak ve düzenlemek için:

1 HomeSite uygulamasında belgenizi kaydedin.
2 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Resources (Kaynaklar) penceresinde Files (Dosyalar) sekmelerinden birindeki görüntü dosyasını tıklatın.
• Results (Sonuçlar) penceresinin Thumbnails (Küçük Resimler) sekmesindeki görüntüyü tıklatın.
• Document (Belge) penceresinin Edit (Düzenle) sekmesinde yer alan HTML kodunda ilgili img etiketini sağ tıklatın.
3 Açılır menüden Edit in Fireworks (Fireworks’te Düzenle) komutunu seçin.HomeSite, henüz açık değilse, Fireworks uygulamasını başlatır.
4 İstenirse, yerleştirilen görüntü için bir Fireworks kaynak dosyası konumlandırıp konumlandırmamayı belirleyin.
Fireworks kaynak PNG dosyaları hakkında daha fazla bilgi için Fireworks Yardım’a bakın.
5 Fireworks uygulamasında görüntüyü düzenleyin.
Belge penceresi, başka bir uygulamadan bir Fireworks görüntüsünü düzenlediğinizi belirtir.
6 Düzenlemeleri bitirdiğinizde, Belge penceresinde Bitti’yi tıklatın.
Güncellenen görüntü HomeSite uygulamasına geri dışa aktarılır ve bir kaynak dosyası seçilmişse PNG kaynak dosyası kaydedilir.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: