Photoshop Magazin
 


PM Forum » Grafik Programları » Fireworks

 
Cevapla Önce yenileri göster

Fireworks'ta Fireworks uygulamasından dışa aktarma

mehtap_kadakal

Fireworks uygulamasından dışa aktarma iki basamaklı bir işlemdir: Önce, grafik veya belgenizi en iyileştirerek dışa aktarma için hazırlamalısınız. Grafik veya belgeniz en iyileştirildikten sonra, dışa aktarabilirsiniz ( ya da kaydedebilirsiniz, orijinal dosya türüne bağlı olarak). Fireworks grafiklerini birkaç yoldan dışa aktarabilirsiniz. Bir belgeyi, GIF, JPEG veya başka bir grafik dosyası formatı içinde tek bir görüntü olarak dışa aktarabilirsiniz (ya da bazı durumlarda, kaydedebilirsiniz). Ya da, tüm belgeyi bir HTML dosyası ve ilişkilendirilmiş görüntü dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz. Ya da, yalnızca seçilen dilimleri dışa aktarmayı seçebilirsiniz. Ayrıca, belgenizin yalnızca belirlenmiş bir alanını da dışa aktarabilirsiniz. Ek olarak, Fireworks kareleri ve katmanlarını ayrı görüntü dosyaları olarak da dışa aktarabilirsiniz.

Fireworks uygulamasının dosyaları dışa aktardığı varsayılan konum, aşağıdakilerce şu sırayla belirlenir:

1 Belgenin geçerli dışa aktarma tercihi; belgeyi daha önce dışa aktardıysanız ve ardından PNG’yi kaydettiyseniz tanımlanır.2 Kaydet, Farklı Kaydet, Kopyasını Kaydet veya Dışa Aktar iletişim kutusunda, varsayılan konumdan her gözattığınızda tanımlanan, geçerli dışa aktar/kaydet konumu3 Geçerli dosyanın konumu4 İşletim sisteminizde yeni belgelerin ve görüntülerin kaydedildiği varsayılan konumDışa aktarmanın aksine, Fireworks uygulamasının bir belgeyi kaydettiği varsayılan konum başka bir ölçütler kümesince belirlenir.

Tek bir görüntüyü dışa aktarmaDosya > Dışa Aktar komutunu, grafiği çalışma alanında en iyileştirdikten sonra dışa aktarmak için kullanırsınız.Fireworks uygulamasında açtığınız mevcut bir görüntüyle çalışıyorsanız, bu görüntüyü dışa aktarma yerine kaydedebilirsiniz.

Fireworks belgesini tek bir görüntü olarak dışa aktarmak için:1 En İyileştir panelinde dışa aktarmada kullanmak istediğiniz dosya formatını seçin ve formata özel seçenekleriayarlayın.2 Dosya > Dışa Aktar’ı seçin.3 Görüntü dosyasını dışa aktaracağınız bir konum seçin.Web grafikleri için, en iyi konum genel olarak yerel web siteniz içindeki bir klasördür.4 Bir dosya adı girin. Bir dosya uzantısı girmenize gerek yoktur; Fireworks dışa aktarma üzerine, en iyileştirmeayarlarınızda belirlediğiniz dosya türünü kullanarak bunu sizin yerinize yapar. En iyileştirme hakkında daha fazlabilgi için, bkz. “En iyileştirme hakkında”, sayfa 268.5 Dışa Aktar açılır menüsünden Sadece Görüntüler’i seçin.6 Dışa Aktar’ı tıklatın.Dilimli bir belgeyi dışa aktarmaVarsayılan değer olarak, dilimli bir Fireworks belgesini dışa aktardığınızda, bir HTML dosyası ve ilişkilendirilmişgörüntüler dışa aktarılır. Dışa aktarılan HTML dosyası, bir web tarayıcıda görüntülenebilir ya da daha ileridüzenleme için diğer uygulamalara içe aktarılabilir.Not: Birkaç teknikten herhangi birini kullanarak Fireworks HTML’yi diğer uygulamalara aktarabilirsiniz. HTML veDilimli bir Fireworks belgesini dışa aktarmak için:

1 Dosya > Dışa Aktar’ı seçin.2 Sabit diskinizde istediğiniz klasöre gelin.3 Dışa Aktar açılır menüsünden HTML ve Görüntüler’i seçin.4 Dosya Adı (Windows) veya Farklı Kaydet (Macintosh) kutusuna bir dosya adı girin.5 HTML açılır menüsünden HTML Dosyasını Dışa Aktar’ı seçin.6 Dilimler açılır menüsünden Dilimleri Dışa Aktar’ı seçin.7 (İsteğe bağlı) Görüntüleri Alt Klasöre Koy’u seçin.8 Dışa Aktar’ı tıklatın.Fireworks uygulamasının dışa aktardığı dosyalar sabit diskinizde görüntülenir. Görüntüler ve bir HTML dosyası, Dışa Aktar iletişim kutusunda belirlediğiniz konumda oluşturulur.

Seçilen dilimleri dışa aktarmaBir Fireworks belgesindeki seçili dilimleri dışa aktarabilirsiniz. Birden çok dilim seçmek için Shift tuşuna basılı tutup tıklatın.

Seçilen dilimleri dışa aktarmak için:1 Aşağıdakilerden birini yapın:• Dosya > Dışa Aktar’ı seçin.• Tek bir dilimi dışa aktarmak için, dilimi sağ tıklatın (Windows) veya Control (Macintosh) tuşunu basılı tutup tıklatın ve Seçilen Dilimi Dışa Aktar’ı seçin.2 Dışa aktarılan dosyaları saklamak için bir konum seçin.Genel olarak, en iyi konum yerel web siteniz içindeki bir klasördür.3 Bir dosya adı girin. Bir uzantı girmeniz gerekmez, Fireworks bunu sizin için yapar.Birden çok dilimi dışa aktarıyorsanız, Fireworks, kök adı olarak girdiğiniz adı, Katmanlar paneli veya Özellik denetçisini kullanarak özel adlandırdıklarınız hariç, dışa aktarılan tüm grafikler için kullanır.4 Dilimler açılır menüsünden Dilimleri Dışa Aktar’ı seçin.5 Yalnızca dışa aktarmadan önce seçtiğiniz dilimleri dışa aktarmak için, Sadece Seçilen Dilimleri’i seçin ve Dilimleri Olmayan Alanları Dahil Et seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.6 Dışa Aktar’ı tıklatın.Her dilim, en iyileştirme ayarları, En İyileştir panelinde tanımlandığı şekliyle kullanılarak dışa aktarılır. Dilimli bir belgeyi henüz dışa aktardıysanız ve Fireworks uygulamasındaki orijinal belgeye dışa aktardığınızdan bu yana değişiklikler yaptıysanız, tüm dilimli görüntüyü dışa aktarmak ve yüklemek zorunda kalmadan yalnızca değişen görüntüyü veya dilimi güncelleyebilirsiniz. Dilimleri özel adlandırmanız önerilir, bu sayede değiştirme dilimini kolayca bulabilirsiniz.

Tek bir dilimi güncellemek için:

1 Dilimi gizleyin ve altındaki alanı düzenleyin.2 Dilimi tekrar gösterin.3 Dilimi, sağ tıklatın (Windows) veya Control (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın ve bağlam menüsünden Seçilen Dilimi Dışa Aktar’ı seçin.4 Dilimi, aynı taban adını kullanan orijinal dilimle aynı klasöre dışa aktarmak için Dışa Aktar’ı tıklatın.5 Mevcut dosyayı değiştirmek mi istediğiniz sorulduğunda Tamam’ı tıklatın.Güncellenen dilim için orijinal dosya adını korur ve dilimi web sitenizde orijinal dilimin geldiği yere yüklerseniz, HTML belgesinde orijinal dilim yeni dilimle değiştirilir.Not: Dilimi, Fireworks uygulamasındaki orijinal dışa aktarma boyutunun ötesinde yeniden boyutlandırmayı engelleyin, aksi halde, dilim güncellendikten sonra, HTML belgesinde beklenmeyen sonuçlar oluşturabilirsiniz.

 

 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: