Photoshop Magazin
 


PM Forum » Reklam Dünyası » Marka Konumlandırma

 
Cevapla Önce eskileri göster

Marka, etiketin üzerindeki bir sözcük mü?

vito_corleone

Bilinçli reklamveren ve bilinçli reklamcıların uzmanlığının birleştiği noktada ise, marka yaratma süreci daha hızlı gelişiyor ve marka sadece etiketin üzerindeki bir sözcük olmaktan kurtuluyor.

Kanı kanla birleştireceğim, Kanı kemikle; Bir şey yaratacağım benzeri görülmemiş, Adı insan olacak.”

İletişimin, dili kullanmakla başlayan yedi bin yıllık serüveninin ilk dönemlerinden Güneş’in Oğlu Marduk’un Ea’ya adadığı bir şiirde Babil inancına göre böyle adlandırılıyor insanoğlu... Nesnelere, kavramlara birer karşılık bulmakla başladı dildeki yolculuğumuz. Duygularımızı, düşüncelerimizi sözcüklere döktük. Bildiğimiz, yaşadığımız her şeyi birer harf dizisiyle, birkaç sesle kodladık. Ürünlerimize de birer isim verdik. Bunları uygarlık sürecinin ilk dönemlerindeki ilkel insanlar da zaten yapıyorlardı.

Yedi bin yıldır süren bu uzun yolun şimdi hangi dönemecindeyiz? Marka, artık bir ürüne ad koymaktan öte, o ürünü adıyla yaşatmak ve hem ürün sahibi, hem ürün pazarı, hem de tüketici nezdinde anlamlı bir temsil gücünün bulunduğunu ifade ediyor. Bu gerçeği algılayabilen kurumların markaları, globalleşen dünya pazarının hırçın ikliminde daha korunaklı seralarda büyütülüyor. Markaya zarar vermesi muhtemel etkenlerden arındırılmış, bir çiçeği özenle büyütür gibi geliştiriliyor. Hassasiyetle ve dikkatle...

Entegre pazarlama iletişimi dediğimiz olgu ise, üretimin fabrikada başlayıp reklam ajansında sürdüğünü öngörüyor. Sözcükleri isim olmaktan marka olmaya vardıran süreçte, bu ismin yazılış biçimi, fonetiği, harflerin espasları, büyüklükleri, kullanılan renkler, bulunduğu alan üzerindeki yerleşimi, kısaca her şey tüketiciye ve pazara bir mesaj veriyor, ürün hakkında bir veri teşkil ediyor. Biz tüketiciler, bunu bilinçaltında sadece bir izlenim olarak hissediyoruz. Hani, bazen rafta bir ürün dikkatimizi çeker de, gayri ihtiyari elimiz uzanır ya! İşte tüm bu çabalar o küçük an içindir. Ürünün geleceğini etkileyecek, belki de sadık bir müşteri kazandıracak o bir an için... Tam hizmet verdiğini söyleyen birçok reklam ajansı, bu mesleki kavramı, “full media service” ile özdeşleştiriyor. Yani gazete, dergi, radyo, TV ve outdoor çalışmaları ile sınırlıyor. Öte yanda, asıl satın alma sürecinin yaşandığı kritik noktalarda hizmet vermekten “below the line” yani çizgi altı işler tanımıyla uzak duruyorlar.

Bahar Ösken
 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: