Photoshop Magazin
 


İnternet Alan Adlarının Düzenlenmesi

01 May 2010 | Sayı: May 2010
 
1 2 3 4 5
 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve 22.04.2010 tarihinde Kurum’un web sayfasında kamuoyuna duyurulan İnternet Alan Adları Yönetmeliği taslağı eğer yürürlüğe girerse bütün bu kargaşa ve belirsizliklere bir son verecek gibi görünüyor. 


Yönetmeliğe göre; alan adlarının yapısı “a.b.tr” ve “a.tr” şeklindedir. Başvuruda bulunulabilmesi için bir alan adının “a” kısmının; a) Yalnız harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) işaretinden oluşması, b) En az iki en fazla altmışüç karakter uzunluğunda olması, c) Tire (-) işareti ile başlamaması ve/veya bitmemesi, d) Yalnızca üçüncü ve dördüncü karakterlerin birlikte tire (-) olmaması, e) Başkasına tahsisli olmaması, f) Kara listede yer almaması, gerekmektedir. 


Kişiler başvuru için Kurumun İnternet sitesinde yer alan başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili ilemleri yapmalarına aracılık eden Kayıt Kuruluş (KK)’larından birini tercih ederler. Kişiler, tercih ettikleri kayıt kuruluşunun İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez. KK, alan adı başvuru talebini almasını müteakip TRABİM (.tr ağ bilgi merkezi) üzerinden gerekli işlemleri yapar. 


Alan adı tahsislerinde “ilk gelen ilk alır” kuralı geçerlidir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİM’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır. KK’ların, TRABİM üzerinden başvuru işlemlerini tam ve doğru olarak tamamladıkları ve ücretini ödedikleri alan adları, başvuru sahiplerine tahsis edilir. Alan adı bir defada en fazla üç yıl süre için tahsis edilir. 


KK, alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan adı sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder. Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi, bu üç aylık süre içinde alan adının tahsisini yenilemek üzere başvuruda bulunur. Bu talep doğrultusunda KK’nın TRABİM üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını ve yenileme ücretini ödemesini müteakip alan adı tahsisi yenilenir. 


Tahsis süresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır. Yenileme sonrası tahsis süresi üç yılı aşamaz. 


Kendisine tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir. Alan adı sahibi hizmet almakta olduğu KK’ya ait internet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doğru olarak doldurarak feragat talebini iletir. KK’nın TRABİM üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını müteakip feragat talebinin gereği yapılır. Feragat edilen alan adı yeniden tahsise açılır. 


Avukat olarak alan a dlarıyla ilgili tarafımıza en çok gelen soru ise alan adlarının iptal edilip edilemeyeceği, iptal edilecekse bunun nasıl olacağıydı. Yönetmelik bu sorunu da düzenlemiş görünmektedir. 


Yönetmeliğe göre; alan adı tahsisi aşağıda belirtilen durumlarda alan adı sahibi ve ilgili KK bilgilendirilerek iptal edilir: a) Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam ve doğru olmadığının tespit edilmesi, b) Alan adının kara listeye alınması, c) Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili UÇHS (Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı: Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversiteler) tarafından kuruma iletilen hakem ya da hakem heyeti kararının bulunması, d) Alan adı tahsisinin iptaline yönelik bir mahkeme kararının bulunması. 


Yine Yönetmeliğe göre; alan adları satılabilir veya devredilebilir. Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK’nın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK’nın, TRABİM üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir. Satılan veya devredilen alan adının kullanım süresi değişmez. 


İnternet Alan Adları Yönetmeliği taslağı 22.05.2010 tarihine kadar Kurum’un web sitesinde askıda kalacaktır. Yönetmelikle ilgili her türlü görüş ve önerinizi http://www. tk.gov.tr/Basin_Duyurular /Duyurular/Duyurular.htm#aa adresi üzerinden Kurum’a sizde iletebilirsiniz. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...

 

May 2010

 


Tasarım Hukuku