Photoshop Magazin
 


Fotoğraf, teknik beceri ve yaratıcılık…

01 May 2010 | Sayı: May 2010
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop’un piyasaya çıkışının 20. yılını doldurduğu şu günlerde programın fotoğ- raf işlemenin yanı sıra birçok sektöre hiz- met edebilecek şekilde geliştiğini görmek- teyiz. Ancak programın hala en temel kulla- nım amacının fotoğraf işleme olduğu yadsı- namaz bir gerçek. Fotoğraf işlemenin en üst sınırı olarak kabul edilen ve özellikle reklam sektöründe bolca kullanılan foto manipülas- yon tekniği sağladığı gerçek dışılık ile görse- le dakikalarca gözlerinizi almadan bakmamı- za neden olabiliyor. Ancak önünde saygıyla eğilecek manipülasyonlar yaratmak her Pho- toshop kullanıcısının harcı değil.

İşte Adobe Creative Suite ailesinin en popü- ler üyesi olan ve başlı başına bir markaya dö- nüşen Photoshop’un sınırsız nimetlerinden yararlanarak hazırlanan, yaratıcılığın ve tek- niğin en üst seviyelerinde gezen bazı çalış- malar ve yaratıcıları…

 

 

 

 

 

 

May 2010

 


Radar