Photoshop Magazin
 


Antony Geoffroy - Fransa

01 May 2010 | Sayı: May 2010
 
1 2 3 4 5
 

26 yaşında Fransa doğumlu genç bir grafik tasarımcı ve ilüstrasyon sanatçısıyım. Küçük- lüğümden beri kendimi bildim bileli karaka- lem ile aram çok iyi olmuştur. Zamanımı de- vamlı karakalem ile çalışmaya ayırırdım. Gün içerisinde gördüklerimden ilham alıp yalnız başima çizimimi geliştirmek ve tekniğimi çe- şitlendirmek için çalışıyordum. “Halen en iyi çizim öğretmenim karikatürlerdir. Bunlar bana çizim ya- parken çizgilerimi esirgememeyi, gerektiğinde biçim değiştirmeyi ve araştırmayı öğretti”

Zamanla çizim ve boyamadan dijitale geç- tim. Kendimi tutkuyla motive ettim ve yaptığım işte en iyi olmayı amaçladım. İl- ham kaynaklarım ararsında birçok Film, bazı çizgi romanlar ve tabii ki müzik var. İnterneti diğer sanatçılardan ilham almak için asla kullanmam. Karikatür kolej yıllarım- dan beri bana her zaman ilgi çekici ve eğlenceli gelmiştir ve karikatür sanatından çok şey öğrenmişimdir. Halen en iyi çizim öğretmenim karikatürlerdir. Bunlar bana çizim yapar- ken çizgilerimi esirgememeyi, gerektiğinde biçim değiştirmeyi ve araştırmayı öğretti. Çi- zim yapmak çok güzel bir okuldur ancak çok uzun bir yoldur ve sonuç alması zaman alır. 2005 yılında bir şirkete girdiğimden beri ar- tık bir garafik tasarımcı ve ilüstratör olarak full time çalışmaktayım. Genel olarak sayısal olarak çalışmaktayım. Fakat çoğunlukla aldı- ğım işler doğrultusunda sulu boya tarzında çalışıyorum. Yapacağım ilüstrasyona göre değişsede ha- len kara kalemle çizip tablet üzerinde pho- toshop kullanarak renklendirme ve düzenle- me yapmaktayım. İlham aldığım alanlar ise çok geniş. Sanatsal olarak duygusal anımda olduğumda seyrettiğim bir filmdeki bir tab- lo olsun yada bir müzik o anki hislerime göre çizim yaparım. Evimde ofisimde müzik dinleyerek çalışmak- tayım. Bununla birlikte aldığım işle alaka- lı olabilecek türde müzik dinlerim. Müzikten her zaman daha fazla ilham almışımdır. Çok fazla alana ihtiyacım hiç olmamıştır. Sadece bir masa birkaç sayfa kağıt ve kalem. Bir bil- gisayar ve tablet bana yeter. “Teknoloji çok hızlı değişiyor ve bu işle uğraşan kişiler herzaman en te- pede olmak istiyorlarsa sürekli yeni- liğe açık olmalılar” Ben çok çalışmanın ve gerekli ilhamı alma- nın tam istenildiği gibi bir işin çıkmasında önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Bu- nunla birlikte farkında olmadan çok beğene- rek takip ettiğimiz sanatçıların işlerini kop- yalayarak öğrendik işimizi. Tabii belli bir süre sonrada çeşitli işlerden stil ve fikirler kaparak kendi tarzımızı yarattık. Çeşitli kültürlerden sanatçıların stil ve çalış- malarını görmek gerçekten çok faydalı. İn- ternet ortamında ulaşabileceğiniz o kadar çok amatör ve profesyonel sanatçı var ki. Hepsine de ulaşmak çok kolay. Bununla bir- likte bu kadar kalabalığın içinde farkedilmek ve bir şeyler yapmakta gerçekten çok zor.


“Her ülkenin kendine has bir sanatsal duyarlılığı vardır. Fakat ben bunu Fransa’da hala bulamadım”
Teknoloji çok hızlı değişiyor ve bu işle uğraşan kişiler herzaman en tepede olmak istiyorlarsa sürekli yeniliğe açık olmalılar. Digital sanat piyasayı ele geçirecek fakat yinede çokca çalışma gerekli. Para ve zaman göz önüne alındığında digital en mantıklı seçim olarak görünüyor.  Her ülkenin kendine has bir sanatsal duyarlılığı vardır. Fakat ben bunu Fransa’da hala bulamadım. Dünyanın çeşitli yerlerinden bana ilham veren ve cesaretlendiren yaptığım işlere devam etmem gerektiğini tavsiye eden e-mailler alıyorum. Ben hala yeterince tan nırsam yaptığım işleri birgün satabileceğim konusunda umutluyum.


İnternette bulup ulaşabileceğim birçoğu isimsiz sanatçılar var. Fakat genel olarak Sebastian Kruger, Alex Ross, Christian Riese Lassen, Greg Martin, Tim Burton, Pixar, Anry, kei Acedera, Bobby Chiu gibi bir çok sanatçıyı takip ediyorum ve çalışmalarını seviyorum. 


“Şirketler için illüstrasyonlar, karikatürler, portreler, karakter tasarımları, maskotlar ve logo tasarımları yapıyorum”

İş hayatına 21 yaşında girdim. Daha önce- de çeşitli işlerde çalışmıştım fakat bunlar çi- zim ve tasarım üzerine değildi. Böylece yal- nız başıma bu zorlu maceraya atıldım. Şim- di yayın evleriyle Disney, Renault ve Gilette gibi firmalarla çalışıyorum. Yapacak çok faz- la işim var ve bütün bunların bir tek çizgiyle başlamış oluğunu bilmek beni mutlu ediyor. Şuan üzerinde çalışmakta oluduğum işim var ve Mart 2010 sonuna kadar tamamen meşgul olacağım. Çeşitli yayın evleri ve bir- çok özel projede çalıştım. Halen çeşitli yayın evleri ve bunun gibi basılı işlerle ilgilenmek- teyim. Çeşitli şirketler için iİlüstrasyonlar, karikatür- ler, portreler, karakter tasarımları, maskotlar ve logo tasarımları yapıyorum. Bu işe girmeye cesaret edecekler için gizli bir formül yok en önemlisi yoğun olarak ça- lışmak. İnternette kolaylıkla bulabilecekle- ri tutoriallardan yardım almalarını öneririm.

 

 

 

May 2010

 


Görüş