Photoshop Magazin
 


Serkan Sönmez - Konica Minolta Baskı Teknolojileri

01 November 2009 | Sayı: Nov 2009
 
1 2 3 4 5
 

Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Transteknik’teki görevinize uzanan süreçten ve kendinizden bahseder misiniz?
1979 Ankara doğumluyum. Gazi Üniveristesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarından başlayarak bu sektörün özellikle satış tarafının mutfağında yetiştiğimi söylersem yerinde olur sanıyorum. Satışın en alt kadrosunda başlayıp sırasıyla her kademesinde yöneticilik yaptıktan sonra 2009’un Mart ayından itibaren Transteknik Teknoloji A.Ş.’ de Printer Departmanı Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görevime devam ediyorum.


Konica Minolta Türkiye Distribütörü Transteknikhakkında bilgi alabilir miyiz?Konica Minolta dışında başka temsilciğini  yaptığınızmarkalarda var mı?
Transteknik Teknoloji A.Ş. sektörümüzün başarılı bir geçmişe sahip önemli firmalarından birisidir. Fotokopi ürünlerini Türkiye’ye ilk getiren firma olarak bugüne kadar birçok ilk başarmış bir firmadır. 1982’den bu yana Türkiye Distribütörlüğünü yürüttüğü Konica Minolta Fotokopi Ürünleri yanına 2008 sonu itibarı ile Konica Minolta Printer Ürünlerini de eklemiştir. Ayrıca HSM marka evrak imha makinaları distribütörlüğü de Transteknik Şirketler Grubu bünyesinde yer almaktadır.Son olarak geniş format baskı sektörü lideri olan KIP markasını bünyesine katmıştır.


Bildiğimiz kadarıyla Konica Minolta çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Konica Minolta’nın genel ürün ve çözümlerinden bahseder misiniz?
Son yıllarda yaşadığı yapısal değişiklikler sayesinde özellikle döküman yönetimi ve baskı alanında uzmanlaşmış bir marka olan Konica Minolta, baskı, görüntüleme ve dökümantasyon alanında birçok ürünün üreticisi olarak çok farklı çözümler sunabilmekte. Transteknik Teknoloji olarak bizim distribütör olduğumuz Laser ürün gamı; giriş


seviyesinde yer alan yazıcılardan başlayarak dakikada 105 kopya alabilmenize imkan veren profesyonel baskı sistemlerine kadar baskılama anlamında bütün ihtiyaçlarınıza yanıt verebilecek ürünleri bünyesinde bulundurmakta.Benim sorumlu olduğum Printer Departmanında ise ev kullanıcıları olarak tabir ettiğimiz kullanıcılara retail marketlerin raflarında satılan ürünlerden başlayarak, küçük ve orta ölçekli firmaların-işletmelerin bütün baskılama ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler mevcut. Tabi spesifik meslek gruplarının örneğin, reklam ve grafik ajanslarının ve matbaaların ihtiyaçlarına yönelik, A3 ebadında çok kaliteli çıktılar elde etmenizi sağlayan renkli Laser grubu ürünlerimiz de mevcut.Konica Minolta 3 farklı alt marka/model olarak ürünlerini kategori edebiliriz. Pagepro,Magicolor ve Bizhub. Pagepro serisi A4 mono ürünlerden, Magicolor serisi renkli A4 ve A3 ürünlerden, Bizhub serisi ise A4 fotokopi tabanlı yüksek hacimli ürünlerden oluşmakta.Tabii ki sadece donanımsal çözümlerle sınırlı değil. Konica Minolta ürün gamı, donanımlara ek olarak aslında bütün dökümantasyon iş akış sürecini yönetebilmek, denetleyebilmek
ve değerlendirebilmemize olanak veren yazılımlar mevcut. Bu yazılımlar neredeyse bütün Konica Minolta yazıcılar berabarinde ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. PageScope Web Connection, PageScope Data Administrator, Pagescope NetCare Device Manager, PageScope Direct Print, PageScope Box Operatör bu yazılımlardan sadece bir kaçı. Ayrıca bu yazılımlara ek olarak kullandığımız bir fizibilite çalışması yöntemi/metadolojisivar. IDOC (Intelligent Document Consulting) özellikle kurumsal müşterilerimizin döküman yönetimi konusunda bütün süreçlere ve rakamlara hakim olabilmelerine olanak
veren bir yöntem. 

Son yıllarda yaşadığıyapısal değişikliklersayesinde özellikledöküman yönetimi vebaskı alanında uzmanlaşmış bir marka olan
Konica Minolta baskı,görüntüleme ve dökü-mantasyon alanında bir çok ürünün üreticisi olarak çok farklı çözümler sunabilmekte.

IDOC öncelikle sizin mevcut makina parkınızı ve iş yükünüzü gerçek rakamlarla tespit ediyor. Daha sonra iş akış süreçlerinizi röportajlar yapmak suretiyle optimize edebilmek adına bir çözüm sunuyor. Sonrasında ise bütün bu rakamları, bilgi
leri yorumlayarak size bir öneri getiriyor. Bu öneri hem mevcut durumda maliyetlerinizi düşürebileceğiniz yönetemleri hem de ama
ca uygun cihazların yeni ürünlerin alınması sonrasında sağlayacağınız kazançları detaylı olarak anlatıyor size.Ürün gamından ve çeşitliliğinden bahsederken Konica Minolta’nın yeni ürünü Biz hub C20’den bahsetmek te gerek. Bu cihaz ilk bakışta aslında bizim de ürün ailemizde bulunan Laser Çok Fonksiyonlu cihazlardan gibi görünse de, özelliklerini detaylı olarak incelediğimizde bir renkli fotokopi makinasının neredeyse bütün özelliklerini taşıdığını görüyoruz. Konica Minolta’nın yeniürünü Bizhub C20, fotokopiden faksa, lazerprinter’dan scanner’a ofiste her ihtiyacınıza yanıt veren bir cihaz. Özellikle içinde bulun-duğumuz bu zor süreçte ofisiniz için gereksinim duyduğunuz bir A3 fotokopi makinasının taşıdığı bütün fonksiyonlara sahip ve son derece uygun işletim maliyetleri sunuyor.

Bizhub C20, üstün renk ve görüntü kalitesinin yanında sınıfındaki uygun sayfa başıbirim maliyetleri, daha az enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyesi ile özellikle ofislerin fotokopi ihtiyaçlarında tasarrufl u vemükemmel sonuçlar almanızı sağlıyor. Biz
tonerlerle birlikte geliyor. Başta kopyalamahub C20, Konica Minolta tescilli özel Simitri HD tonerini kullanıyor. Rakip cihazlar gibi sadece başlangıç toneriyle değil, tam dolu olmak üzere sayfa başı birim maliyetlerinizi düşürerek işletmenizde işleri hızlandırırken
diğer yandan ekonomi yapmanıza da olanak sağlıyor.

Türkiye IT pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz 2008-2009 kıyaslaması yaparsak ne tür değişimler yaşandı?
2008 yılı ikinci yarısında kendini göstermeye başlayan global kriz tabiki ülkemizde de ciddi kayıplara yol açtı. Krizin sonuçları olarak yaşanan işsizlik, işletmelerin kapanışları, iş/gelir kayıpları Avrupa’daki kadar olmasa da ciddi izler bıraktı. IT sektörü penceresinden baktığımızda yaşanan daralma diğer sektörlere nazaran daha hızlı ve daha geniş ölçüdeyaşanıyor. Özellikle sadece satış gelirleri ile ayakta durmaya çalışan işletmeler çok zor bir dönemden geçiyorlar bu daralma nedeniyle.

Bahsi geçen bu işletmeler Türkiye’de IT pazarı içinde geleneksel kanal olarak tabir edilen kısmın içinde önemli paya sahipler. IT dağıtım zinciri içinde son kullanıcıya ürünü ulaştıran ayak olarak yer alan bu işletmelerin yaşadığı zorlu süreç yukarı doğru bütün da-ğıtım kanalı oyuncularını yeniden yapılanmaadına bir takım değişikler uygulama zorunluluğu getirdi.

Bu yaşadığımız son kriz aslına bakarsanız öncekilerden farklı olarak uzun sürdü. Bu nedenle bütün işletmeler organizasyonları nı ve iş akış süreçlerini yeniden gözden geçirip verimlilik ve tasarruf üzerine yapılarını yenilediler. Daha öncelerde olduğu gibi ciro, adet üzerine hedefl er belirlemek yerine karlılık çerçevesinde belirlemeye başladılar. Bu süreç aslında çok hızlı gelişen ve büyüyen IT sektörü oyuncularını da bir şekilde disipline etmiş oldu.

2009 yılında krizin de etkisiyle gelenekseldağıtım kanalında yer alan oyuncular için satış gelirlerinin dışında gelir olanakları ya
ratılması zorunluluğu geldi. Hizmet ve teknik servis gelirleri önemli bir kazanç aracı haline geldi. Retail olarak değerlendirdiğimiz büyük IT mağazaları arasındaki rekabette yeni rakiplerin Türkiye yatırımları açılan yeni mağazalar nedeniyle son derece artmış
ve 2010’da daha da artmış olacak. Bu rekabetten kazanç elde edebilmek için artık her işletme tercih edilir olmak zorunda, bu ne denle de ürünler ve teknolojilerin birbirine çok yakın olduğu ürünleri satarken bir şeyleri farklılaştırabiliyor olmalısınız. Satış sonrası
hizmetler günümüzde ürün satışı sırasında müşterilerinize sunduğunuz avantajlar kadar önem kazanmış durumda.

Özellikle printer ve baskı pazarında kriz döneminde yaşanan daralmanın 2010 başı itibarı ile artış eğilimine gireceğini düşünüyo
rum. Krizin yerini yavaş yavaş kıpırdanmalara bıraktığı içinde bulunduğumuz son çeyrekte satışlarda yaşanacak artışında 2009 toplam rakamları üzerine olumlu etkisi olacak diye düşünüyorum.

Konica Minolta’nın yeniürünü bizhub C20, fotokopiden faksa, lazerprinter’dan scanner’aofiste her ihtiyacınızayanıt veren bir cihaz.
Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor süreçte ofisiniz için gereksinim duyduğunuz bir A3fotokopi makinasının taşıdığı bütün fonksi
yonlara sahip ve son derece uygun işletim maliyetleri sunuyor.


Transteknik olarak 2009 yılı hedefl eriniz nasıl gidiyor? Önümüzdeki sene nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz?
2009 ilk yarısı Konica Minolta adına bizim için son derece verimli geçti. Transteknik Teknoloji A.Ş. olarak biz 2009 ve 2010 yılı nı kapsayan bir yatırım planı yaptık. Gerek organizasyonel yapımızın gerekse dağıtım kanallarımızın oluşturulması adına gereklibütün düzenlemeleri kısa sürede tamamladık. Transteknik Teknoloji A.Ş. nin mevcut bayi ağına ek olarak karşılıklı kazanç ilkesine
dayanan yeni bir satış ve dağıtım kanalı oluşturduk.

Ürün gamımızda yer alan özellikle lokomatif ürün olarak tabir ettiğimiz segmentlerde fiyatlandırmamızı rekabetçi seviyelere
getirdik. Ekibimize yeni takım arkadaşları ekleyerek müşterilerimizle sürekli yakın temasta olduk. Bütün bunların sonucu olarakbizim adımıza hedefl erimize ulaştığımız bir ilk yarı oldu. Hem yurtdışına verdiğimiz hedefl er hem de iç piyasa için planladığımızsatış hedefl erimizi aşmış olmamızın gururu nu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2009 ilk yarısı için IDC raporlarında Laser

Renkli Tek Fonksiyonlu Yazıcılar kategorisinde ilk 3 marka arasında, Laser Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcılar kategorisinde ise 2. sırada yer aldık. Yatırım dönemimizin ilk yılında, bu rakamlara ulaşmak bizim motivasyonumuzu ve 2010 yılı için beklentilerimizi yükseltti. 2010 yılının sektörümüzün tamamı için önemli büyümelerin olduğu bir yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü 2009 yılı ne kadar zor geçiyor olsa da sektörümüzde birçok firma için bir önceki yılın cirolarını neredeyse yakaladığı bir yıl olacak gibi görünüyor. Ayrıca 2010 yılı bizim sektörümüz için oyuncuların artık konumlarını güçlendirdiği ve rekabetin sürekli artıyor olmasına rağmen daha kazançlı bir yıl olacak.


Döküman yönetimi ve baskılama tarafında işletmelerin artık belli ölçüde dış kaynak kullanımının yaygınlaştığı, farklı ürünlerin satın alması yöntemi ile ihtiyaçların karşılandığı dönem yerini biraz daha bütün dökümantasyon, baskı ve belli ölçüde kırtasiye ihtiyaçlarının artık toplam çözüm/hizmet alımı yolu ile temin edildiği bir yöne doğru gidecek.

Satıcılar ise artık bir hizmet/çözüm temin noktası olabilmek adına, kutu satışının yanında bahsettiğimiz bu tüm dökümantasyonhizmetlerini sunabilir olabilmek için organizasyonel değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar.


Kurumsal pazarın beklentileri daha yüksek olmaktadır. Transteknik’in satış sonrası teknik hizmetleri nelerdir? Sunduğunuz özel avantajlar mevcut mu?
Aslında makineler hemen hemen tüm üreticilerdeeşdeğer fonksiyonlar ile üretilmekte ve bu da özellikle kurumsal müşterilerin seçim yaparken daha da zorlanmalarına neden olmaktadır. Bunun da doğal bir sonucu olarak kurumsal müşteriler beklentilerini daha ziyade satış sonrası hizmet yeterliliği gibi alanlara kaydırıyorlar. Satın alınan sistemler çalıştığı ve çıktılarındaki kalite korunduğu sürece kurumsal firmalar sorunsuz olarak ofis faaliyetlerine devam edebilecekler ve bu sayede daha da verimli olabileceklerdir. Hem kurumsal hem de bireysel müşterilerin aslında tamamı için satın aldıkları ürünlerin
fiziksel varlığından ziyade o ürünün kendilerine sağlayacağı fayda ve bu faydanın sü- rekliliği tercih nedeni haline gelmiştir. Ürün
tedarik noktasi olarak bizler de bu faydanın kesintiye uğramadan devam edebilmesi için sağlıklı bir satış sonrası hizmet organizasyonuna sahip olmalıyız.
Transteknik yaklaşık 40 yıllık satış ve satış sonrası servis tecrübesini bu yönde sürekli geliştirmeyi ilke edinmiş bir firmadır. Özellikle teknik personeli en güncel teknolojikbilgilerle donanması için sürekli yurtdışı eğitimlere gönderilmektedirler. Ayrıca günlükolarak daha fazla müşterimizle ilgilenebil mek adına mobil teknik birimler oluşturduk. Bu sayede teknik uzmanlarımız sabah iş yerine gelmeden saat 08:30’dan itibaren müşterimize gidebiliyor ve akşamda mesai saati bi-timine kadar müşteriler ile ilgilenebiliyorlar.İlave olarak daha fazla hizmet talep eden müşterilerimize ise 7/24 servis paketlerimizden de öneriyoruz. Bu paket özellikle 24 saat esasına dayalı çalışan kurumsal yerler tarafından yoğun olarak talep edilen bir hizmetolmaya başlamıştır.


Tekrar size dönecek olursak Serkan Sönmez kişisel olarak Konica Minolta ürünlerinden hangilerini kullanmaktadır?
Ben ofiste çok fonksiyonlu renkli cihazımız MC1690MF kullanıyorum. Özellikle USBbelleğe tarama özelliğini kullanıyorum. Dö-
kümaları bu cihaz sayesinde tarayarak direk olarak USB belleğime kaydedebiliyorum. Ak- şam evde ya da seyahatte bu dökümanları notebook ile inceleme fırsatım oluyor.


Photoshop Magazin hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Ekonomik krizin etkilerinin fazla hissedildiği basım yayım sektöründe ayakta kalmayı başarabilen ve ürettiği yeni projelerle bir
sektör dergisi olmanın ötesinde proje merkezi gibi konumlanan Photoshop Magazin’i bende yakından takip ediyorum ve başarılar
diliyorum.

Konica Minolta ürüngamı, donanımlara ek olarak aslında bütün dökümantasyon iş akış sürecini yönetebilmek,
denetleyebilmek ve değerlendirebilmemi ze olanak veren yazılımlar mevcut.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH EMEA (Europe, Middle EastAfrica)’da görüntüleme teknolojileri konusunda 50’den fazla merkez ofisi vedistribütörleri ile pazar lideridir. Şirketdoküman yönetimi ve çözümleri temeli üzerine kurulmuştur, özellikle renkli baskı pazarı, micro sistemler, faks tekno lojileri ve bu konular ile ilişkili materyaller ve sarfl ar üzerine odaklanmıştır.

 

Şirket, 105 ppm hıza kadar olan aralıkta, kesintisiz, yüksek hacimli ve yüksek hızda baskı sistemleri sağlamaktadır. Koni
ca Minolta Business Solutions Europe, Merkezi Japonya – Tokyo’da bulunan, Konica Minolta Business Technologies,
Inc., şirketinin Avrupa merkezidir. Şirketin toplamda dünya çapında 19,800 çalışanı bulunmaktadır.Şirket çok güçlü olduğu optik teknolojileri üzerine inşa edilmiştir ve uzun yıllar gelişimini fotoğraf teknolojileri ile sağlamıştır, Konica Minolta Business Techno
logies dijital görüntüleme temellerinintüm alanlarında ürün ve servis sağlayan şirket olmayı amaç edinmiştir.1970 yılında kurulan Transteknik,Türkiye’ye Fotokopi ürünlerini getirenilk firmadır. 1982 yılından bu yana Konica Minolta ile çalışan Transteknik Ağustos 2006’dan itibaren Konica Minolta’nıntek distiribütörü olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 4 ana dağıtıcısı ve 45bayisi bulunan Transteknik renkli pazarında lider konumunu sürdürmektedir.Transteknik Teknoloji, Temmuz 2009tarihi itibariyle Wide Format Baskı Sektörü’nün lider firması KIP’ın Türkiye distribütörü olmuştur. A0 ve A1 ölçülerinde SB ve renkli Laser baskı makineleriüreticisi olan KIP, dünyada bir ilk olan KC80 renkli Lazer geniş format baskı cihazını üreterek pazara sunmuştur.

Röportaj: Hüseyin USTA
Fotoğraf: Gökhan UZ

 

November 2009

 


Bir Şirket Bir Portre