Photoshop Magazin
 


Semboller

01 November 2009 | Sayı: Nov 2009
 
1 2 3 4 5
 


Semboller, Symbols panelinde muhafaza edebileceğimiz ve lüzum halinde tekrar tekrar kullanabileceğimiz objelerdir. Avantajları:
• Objeyi tekrar tekrar kullanmak zorunda kalmadan, dökümanınızda objenin istediğiniz kadar örneğini çoğaltabilirsiniz.
• Objeniz Symbols panelindeki asıl objeye bağlanır ve sembol araçları kullanılarak düzenlenebilir ve değiştirilebilir.
• Sembol üzerinde yaptığınız değişiklikler, dökümandaki tüm kopyalarda otomatik olarak güncellenir.
• Illustrator’de oluşturulan semboller, Adobe Flash’ entegre edilebilir.
Adobe Illustrator, çalışmalarınızda kullanabileceğiniz (insan ve hayvan sembollerinden saç ve kürk sembollerine kadar) çeşitli semboller içeren sembol kitablığıyla (Libraries) gelir. Hazır sembollere Symbols panelini kullanarak veya Window > Symbol Libraries komutuyla ulaşabilirsiniz.


Sembol kitaplıklarını kullanmak
Symbols paneli görünmüyorsa, Window > Symbols komutunu seçiniz.Panelin sol alt köşesindeki Symbol Libraries Menu (Sembol Kitaplıkları Menüsü) düğmesine tıklayarak, herhangi bir kiatplık dosyasını seçin. Seçtiğiniz kitaplık yüzer bir panel olarak açılacaktır. Bu açılan panel İllustrator’e göre harici bir bir kitaplıktır. Bu harici kitaplıktaki bir sembole tıkladığınızda Symbols paneline gelecektir. Böylece seçmiş olduğunuz sembol dosyaya eklenmiş olacaktır.


Sembolleri düzenlemek
Selection Tool (siyah ok) aracını seçerek dökümandaki sembollerden birine çift tıklayın. Bir uyarı iletişim kutusu gelecektir.

   

 

OK butonuna tıklayarak devam edin. Bu işlem Isolation (ayrırma) moduna geçmenizi sağlayacaktır.
Sembol üzerinde yapmak istediğiniz değişikliği yaptıktan sonra, Selection Tool aracıyla objenin dışındaki herhangi bir boş alana çift tıklayarak veya çalışma yüzeyinin sol üst köşesindeki Exit Isolation Mode butonuna tıklayarak Isolation modundan çıkın. Isolation moddan çıktığınız an, dökümandaki tüm aynı sembollerin de otomatik olarak yaptığınız değişikliğe göre güncellendiğini göreceksiniz.


Sembol oluşturmak
Sembol yapmak istediğiniz objeyi Selection Tool ile seçip Symbols panelinin üzerine sürükleyiniz. Açılan Symbol Options iletişim kutusunda Name metin alanına sembole vermek istediğiniz ismi yazın ve Type (Tür) olarak Graphic’i (Grafik) seçin. Sembolü oluşturmak için OK butonuna tıklayın.

 

İllustrator’da tüm objeleri, textleri ve bitmap
resimleri (Embedd edilmemiş resimler sembol olarak kullanılamaz)sembol haline getirebilirsiniz. Sembollerin içeriğinde fırça darbeleri, degradeler ve efektler olabileceği gibi, sembol eklenmiş başka bir obje de olabilir.


Sembol örneklerini uygulamak
Tools panelinden Symbol Sprayer aracını seçin.Symbol Sprayer aracını kullanarak sprey boya kullanır gibi fareyle tıklayarak sembolleri püskürtebilirsiniz.Symbol Sprayer aracıyla püskürttüğünüz semboller, bir bütün olarak kontrol edebileceğiniz
tek bir küme halini alır.Symbol Sprayer aracıyla püskürtme yaparken, eğer o anda bir sembol kümesi seçiliyse yeni püsküren semboller seçili kümeye dahil olur. Symbol Sprayer aracı seçiliyken Alt Windows) veya Option (Macintosh) tuşu basılıyken püskürttüğünüz sembollerin üzerine tıklayarak eksiltme yapabilirsiniz.
Sembol araçlarını kullanmak
Sembol Sprayer aracının altında gizli durumda yedi farklı araç bulunmaktadır. Bu araçlar, sembol kümelerinin yoğunluk, renk, konum, boyut, dönüş, saydamlık ya da stil özelliklerini değiştirmek için kullanılır.
Symbol Shifter (Sembol Yer Değiştirme):
Sembol örneklerini taşımanıza olanak sağlar.
Symbol Scruncher (Sembol Ezici):
Sembolleri birbirine yaklaştırp uzaklaştırabilmenize olanak sağlar.
Symbol Sizer (Sembol Boyutlandırma):
Mevcut bir sembol kümesindeki sembollerin boyutunu büyültüp küçültebilmenize olanak sağlar.


Symbol Spinner (Sembol Çevirme):
Bir kümedeki sembol örneklerinin yönünü değiştirmenize olanak sağlar.İmlece yakın sembol örneklerinin doğrultusu
imleci hareket ettirdiğiniz yönde değişir. İmleci hareket ettirdiğinizde sembol örneklerinin geçerli doğrultusunu gösteren bir ok işareti belirir.
Symbol Stainer (Sembol Boyama):
Sembol örneklerinin renklendirmenize olanak sağlar. Bir sembol renklendirilirken, tonu ilgili renk tonuna yaklaştırılır ve orijinal renk parlaklığı korunur. Siyah-Beyaz nesnelerde hiçbir değişiklik olmaz.
Symbol Screener (Sembol Perdeleyici):
Bir kümedeki sembol örneklerinin saydamlığını arttırmanıza ya da azaltmanıza olanak sağlar.
Symbol Styler (Sembol Stilcisi):
Seçilen stili sembol örneğine uygalamanıza olanak sağlar.Başka bir sembol aracını kullanırken Styles panelindeki herhangi bir stile tıklayarak da Symbol Styler aracına geçebilirsiniz.

Örnekle sembol arasındaki bağlantıyıkesmek

Sembol araçları, sembol örneklerinde değişiklik yapmanıza bir noktaya kadar olanak sağlar. Bazı çalışmalarda dokümana yerleştirdiğiniz sembollere ait örneklerin diğerlerinden farklı olması gerekir.Adobe Illustrator, bir semolle bu sembole ait örnek arasındaki bağlantıyı koparmanıza olanak sağlar. Bu özellik sayesinde, dökümanda bağlantısı kesilen sembol örneği gruplu bir obje haline gelir. Böylece objenin grubunu bozarak sembolden bağımsız bir şekilde istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.
Symbol panelinden sürükle bırak yöntemiyle yerleştirdiğiniz sembolleri 

Selection Tool aracıyla seçin, araç panelindeki Break Link (Bağlantıyı Kes) butonuna tıklayıp bağlantıyı kesin.Obje artık sembolden bağımsız olacaktır.

Symbol Sprayer aracıyla oluşturduğunuz semboller, küme halindedir.Öncelikle Edit > Expand komutuyla kümeyi bozun. Semboller gruplu hale gelecektir. Bu haliyle tümünün bağlantısını koparabilirsiniz veya Object > Ungrup komutuyla grubu bozup tek tek istediğiniz sembolün bağlantısını koparabilirsiniz.

Şekilleri sembol panelinde saklamak ve gerektiğinde kullanmak

Sık kullandığınız logo ya da şekilleri gerektiğinde kolayca erişebilmek için sembol olaraksaklayabilirsiniz.

Symbols panelindeki Symbols Libraries Menu butonuna tıklayın ve açılan listeden Save Symbols (Sembolleri Kaydet) komutunu seçin.

             

Açılan Save Symbols as Library (Sembolleri Kitaplık olarak Kaydet) iletişim kutusunu kullanarak kitaplık dosyasını yerleştireceğiniz yeri seçip Save butonuna tıklayın.

Save Symbols as Library iletişim kutusunu ilk açtığınızda Symbols adında bir klasörün içinde olduğunu göreceksiniz. Oluşturduğunuz sembol kitaplıklarını bu klasörde sakladığınızda; Adobe Illustrator buraya kaydedilen bütün kitaplıkları tanır ve Symbol Libraries Menü butonundan veya Window > Symbol Libraries komutuyla bu kitaplıklara erişmenize olanak sağlar.

Symbols panelindeki Symbol Libraries Menü butonuna tıklayın ve açılan listenin en altında yer alan Other Library (Diğer Kitaplık) komutunu seçerek, kaydettiğiniz sembolleri başka bir dokümana çağırın. Kaydettiğiniz semboller ayrı bir panelde gelecektir. İllustrator açık olduğu müddetçe, farklı dokümanlarda çalışsanız bile panel hep açık kalacaktır.Illustrator’ı kapatıp tekrar açtığınızda bu panel tekrar açılmayacaktır. Paneli yeniden çağırmanız gerekecektir


Bir sembolü 3 boyutlu bir resimle eşlemek
Symbols panelinde bir sembol olarak saklananherhangi bir 2 boyutlu objeyi ya da resmi 3 boyutlu objenin seçtiğiniz yüzeyine uygulayabilirsiniz.Üç boyutlu tüm nesneler çeşitli yüzeylerden meydana gelir. Örneğin yeni oluşturacağımız
objenin üç dış yüzeyi bulunmaktadır. Bu obje bir üst, bir alt ve bir de şeklin etrafını saran yan yüzeye sahiptir.
Örnek olarak: Tools panelinden Elipse Toll aracıyla bir daire açın. Effect > 3D > Extrude and Bevel komutunu verin. Açılan iletişim kutusundan gerekli 3D ayarlamanızı yaptıktan sonra Map Art (Eşlem Resmi) butonuna tıklayın.Açılan Map Art iletişim kutusundaki Symbol (sembol) seçeneğinden, objeye uygulamak istediğiniz sembolü seçin. Surface (Yüzey) seçeneğinden sembolü uygulamak istediğiniz yüzeyi seçin. İsterseniz her yüzeye ayrı bir sembol uygulayabilirsiniz. Shade Artwork (Resmi Gölgelendir) seçeneğini işaretleyerek kullandığınız sembolün yan ve üst tarafına gölge verebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra OK butonuna tıklayarak çıkın.
Map Art iletişim kutusu ile ilgili bazı yardımcı bilgiler:
• Sembolü taşımak isterseniz; imleci sınırlayıcı kutunun içine yerleştirin, tıklayıp sürükleyin.
• Sembolü ölçeklemek isterseniz; imleci sınırlayıcı
kutunun içine yerleştirin, bir kenar tutamacına tıklayıp sürükleyin.
• Sembolü döndürmek isterseniz; imleci sınırlayıcı
kutunun içine yerleştirin, bir kenar tutamacının hemen dışına tıklayarak sürükleyin.
• Sembolü seçilen yüzeyin sınırlarına sığdırmak
için; Scale To Fit (Sığacak Şekilde Ölçekle)
butonuna tıklayın.
• Tek bir yüzeydeki Sembolü silmek isterseniz;
önce Surface seçeneklerinden silmek istediğiniz yüzeyi seçin, ardından Symbol menüsünden None’ı (Boş) seçin veya Clear (Sil) butonuna tıklayın.

• Tüm yüzeylerdeki Sembolleri silmek isterseniz;Clear All (Tümünü Sil) butonuna tıklayın.
• Eşlemede kullandığınız sembole gölgeleme ve nesnenin aydınlatma özelliğini uygulamak
isterseniz; Shade Artwork (Resmi Gölgelendir) seçeneğini işaretleyin.
• 3D objenin geometrisini değil de sadece eşleme resminin görüntülemek isterseniz; Invisible Geometry (Görünmez Geometri) seçeneğini işaretleyin. Bu özellik, 3D eşleme özelliğini 3D bir çarpıtma aracı olarak kullanmak istediğiniz durumlarda faydalıdır. Örneğin;yükseltilmiş dalgalı bir çizginin kenarıyla belirli bir metni eşleyerek metnin bayrak üzerindeymiş gibi bir görüntüsünü oluşturmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Sembolleri Flash’a entegre etmek
Semboller SWF ve SVG dosyalarının dışa aktarılma özelliğini de destekler. Flash’a aktarma işleminde sembol tipini Movie Clip olarak ayarlayabilirsiniz. 9 dilimli ölçeklendirme (sol üst, orta üst, sağ üst, sol orta, merkez, sağ orta, sol alt, orta alt ve sağ alt) özelliğinden faydalanarak movie clip bileşenlerinin kullanıcı arabirimi bileşenleri için kullanılırken uygun
şekilde ölçeklenmesini sağlayabilirsiniz.

Illustrator resimlerini Flash düzenleme ortamına veya doğrudan Flash Player’a aktarabilirsiniz. Resimleri kopyalayıp yapıştırabilir, dosyaları SWF formatında kaydedebilir veya doğrudan Flash’a aktarabilirsiniz. Illustrator, Flash’taki dinamik metinleri ve movie clip sembollerini destekler.Ayrıca Adobe Device Central’i kullanarak Illustrator resimlerinin farklı taşınabilir cihazlarda kurulu olan Flash Player sürümlerinde nasıl görüneceğini kontrol edebilirsiniz.Illustrator objeleri Flash’a yapıştırılırken; path yolları ve şekiller, kontur kalınlıkları, metinler, semboller, ölçeklenebilirlik, degrade tanımları, linkli resimler, ve blend modları sorunsuz bir şekilde aktarılır.

 

November 2009

 


Illustrator