Photoshop Magazin
 


Flash CS4 Ses ve Flash Optimizasyon

01 October 2009 | Sayı: Oct 2009
 
1 2 3 4 5
 

Ses Dosyaları
Flash’a seslerin eklenmesi gayet kolay bir işlemdir.


‘File>import>Import to Library’ aktar seçeneğini seçin. Karşınıza çıkacak diyalog penceresinden
istediğiniz ses dosyalarını belirleyiniz. Bu pencerede ‘Shift’ ve ‘Ctrl’ tuşunun yardımı ile birden fazla sesi seçip aynı anda aktarılmasını sağlayabilirsiniz. ‘Import to Library’ butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın.İlk bakışta bir değişik farketmeyebilirsiniz. Ancak Library panelini açtığınız zaman biraz önce ithal etmiş olduğunuz seslerin kitaplığınızda olduğunu göreceksiniz. Seslerin kütüphane kitaplığına alınmasından sonra dinlenebilmesi için ‘Timeline’ zamançizelgesi üzerindeki karelere yerleştirilmesi gerekmektedir.


• Yeni bir katman oluşturun ve bu katmana “sesler” ismini verin.
• Bu katmandaki ana kare seçili iken kitaplığınızdan
projenize eklemek istediğiniz ses dosyasını seçin ve sahneye sürükleyin. Sahneye sesin eklenmesinden sonra sahne üzerinde bir değişiklik olmasını bekleyebilirsiniz.
Ancak ses görsel bir nesne değildir. Sesler Zaman çizelgesi üzerindeki kareler içersinde gösterilirler ve Zaman çizelgesi üzerine eklenirler.

Eğer isterseniz buradaki efektler seçeneğinden ses’e bir efekt eklemenizde mümkün olabilir. Bu noktadan sonra sesin film içerisinde nasıl davranacağını senkronizasyon özelliklerinden belirtmemiz gerekmektedir.
Event: Filmde sesin eklendiği anahtar kareye gelinmesi ile sesin çalması başlar ve Zaman çizelgesi’nin uzunluğunda bağımsız olarak çalmaya devam eder. Örneğin animasyon tekrarlıyor ve kullanmış ses dosyası uzun iseanimasyonun tekrarı sırasında ses yeniden çalmaya başlar ve bir önceki ses ile karışıklık yaratır ve anlaşılmasını güç kılabilir. Bu durum butonlar içerisinde de olabilir. Bir düğmenin tıklanması ile ses çalınmasını istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekir.
Start: Filmde sesin eklendiği anahtar kareye gelinmesi ile sesin çalması başlar ve Zaman çizelgesi’nin uzunluğunda bağımsız olarak çalmaya devam eder. Ancak event seçeneğinden farklı olarak tekrar sesi içeren anahtar
kareye bir şekilde gelinmesi durumunda eğer halen bir önceki ses çalmaya devam ediyor ise ses yeniden çalmaz.
Stop: Sesin durdurulması için kullanılır.
Stream: Filmde sesin eklendiği anahtar kareye gelinmesi ile sesin çalması başlar ve Zaman çizelgesi’nin uzunluğunda çalmaya devam eder. Sesin eklendiği katmanın uzunluğu sesin çalma süresini belirler. Ayrıca seslerin kaç kere tekrarlanmasınıda sekronizasyon seçeneklerinin yanında bulunan “Tekrarla” ve “Döngü” seçenekleri ile yapabilirsiniz.
Sesler Üzerinde Değişiklik
Flash sesler üzerindeki değişiklikleri kendi içerisinde yapmanıza olanak tanır ve basit işlemler için sizi ses programları kullanmaktan kurtarır.


• Sesi eklemiş olduğunuz anahtar kareyi seçin. Properties ‘Özellikler Denetleyicisindeki’ “Effect” düğmesinden bir effekti belirleyerek uygulama ekranına ulaşabilirsiniz.
• Bu pencerede bulunan efekler seçeneğinden sesler üzerine varsayılan efekleri uygulayabilirsiniz.
• Ayrıca ses dosyasının sesini kısmaya veya sesin uzunluğunu değiştirmeye de yaramaktadır.

• Üzerinde değişiklik yapmakta olduğunuz sesin stereo, mono olmasına göre ekranda bir yada iki tane ses dalgası illüstrasyonu görebilirsiniz.
Bunlardan yukarıda olan sol ses kanalıdır, alt tarafta olan ise sağ ses kanalıdır.
• Sesi kısmak için ses kanallarının sol üst köşesinde bulunan kare şeklindeki ikonu taşıyabilir veya sesin belli zamanlarda kısılmasını belli zamanlarda açılmasını istiyorsanız karenin üzerinde bulunduğu çizginin ilgili alanına tıklayıp yeni bir tane kare ikonu oluşturabilir ve bu ikonun konumlandırabilirsiniz.
• Sesin süresini azaltmak için ise sesin süresini belirten araç çubugunun sonunda bulunan dikdörtgeni sağa yada sola çekerek süreyi değiştirebilirsiniz.
Seslerin Yönetilmesi
Flash içerisinde kullandığınız sesler filmin yayınlaması sırasında belli seçenekler doğrultusunda sıkıştırılırlar. Her bir ayrı ses için farklı şıkıştırma seçeneği kullanabilir yada tüm seslerin aynı sıkıştırma yöntemi ile şıkıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Genel sıkıştırma yöntemlerinin tüm seslere uygulanması ilerideki bölümlerde anlatılacaktır.Sesleri yönetmek, sıkıştırma oranlarını belirlemek, yeniden import etmek ve güncellemek için kitaplık içerisinde bulunan sesdosyasının üzerinde sağ buton ile tıklayıp özellikleri seçmeniz gerekir. Bu ekranda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Güncelle: Sesin disk üzerindeki kaynağından
flash’ın içerisine tekrar ithal edilmesini sağlar. Eğer sesi harici bir ses düzenleyicide
degiştirip yeniden flashda kullanmak istiyorsanız bu seçeneğini kullanabilirsiniz.
İçe aktar: Mevcut ses dosyasının yerine farklı bir ses dosyasının diskten yüklenmesini sağlar.
Test et: Ses dosyasının dinlenmesini sağlar
Durdur: Dinleme işlemini sonlandırır.
Sıkıştırma
Sesin sıkıştırma yöntemini belirler. Varsayılan (Flashın genel ayarları ne ise onu kullan), ADPCM, MP3, Ham, Konuşma şıkıştırma yöntemlerini destekler. Sizlere tavsiyem genellikle Mp3 seçeneğinin seçilmesi olacaktır.
Sesli Düğmeler Oluşturmak
Düğme sembolleri, Zaman çizelgesi’nde şu dört durumunu içerir: Yukarı, Üzeri, Aşağı ve Vuruş. Vuruş dışındaki tüm durumlara ses eklenilmesi mümkündür.
• Yeni bir düğme oluşturun ve bu düğmenin Zaman çizelgesi’ni görüntüleyin.
• Ses için “ses” adında bir katman oluşturun ve Yukarı, Aşağı, Üzeri ve Vuruş alanlarının her biri için birer anahtar kare oluşturun.
• Sesin hangi durumda çalmasını istiyorsanız ilgili anahtar kareyi seçin ve property denetleyecisinin ses kısmından burada çalmak istediğini ses dosyasını seçin. Ses bir olay ile çalacağından senkronizasyon seçeneğinin “Olay “ olması yararlı olacaktır.Düğmelerde kullanılacak sesleri mümkün olduğunca kısa olmasına özen gösteriniz.
Flash Optimizasyon
Flash projelerinin optimizasyonu projenin geliştirilmesi kadar önemlidir. Sitenizi yada projenizi gezen her kullanıcının internet bağlantı hızı birbirinden farklılık gösterebilir.

Bazılarının yüksek band genişliğine sahip bağlantıları bulunabilirken diğerlerinin daha sınırlı band genişliğine sahip olması muhtemel senaryolardan biridir.
Hafif ve Kullanıcı Dostu Arayüz
Flash projenizde kullanmış olduğunuz varlıkları daha hafif bir hale getirerek çıktı SWF dosyalarınızı daha küçük hale getirebilirsiniz.
• Yaratacağınız çizimleri mümkün olduğunca gruplamaya çalışın.
• Bitmap tabanlı resimler kullanmak yerine mümkün oldukça vektörel resimler kullanın. Bu tür vektörel resimleri Flash yada Illustrator ile rahatça çizebilirsiniz.
• Bir grafiğin yada bir nesnenin birden fazla yerde kullanılması gerekiyorsa bu tür nesneleri sembollere çeviriniz.
• Düz çizgileri, kesikli ve noktalı yerine tercih edin.
• Renk seçimlerinde Web 216 renk paletini kullanın.
• Mümkün olduğunca doğrusalları kullanmayın ve tek renkli dolguları tercih edin.
• Projeniz içerisinde aynı fontu kullanmaya çalışın. Her bir farklı font kullanımı SWF dosyasının büyümesine sebep olur.
• Sesleri mümkün olduğunca sıkıştırın. Sıkıştırma
formatı olarak MP3 tercih edin.
Flash’a Import ettiğiniz seslerin ise en kaliteli versiyonlarını kullanın. Filmi sık sık test edin ve ses değişikliklerinizin etkisini araştırın. İşinize yarayacak bir kaliteyi yakalamaya çalışın. Ne çok kaliteli olsun ses kaliteniz ne de çok kötü.
Flash Test
Sorun giderme zaman içinde geliştirdiğiniz bir beceridir, ancak içeriği oluştururken filminizi
sık sık test ederseniz, sorunların sebebini bulmanız daha kolay olacaktır.

Filminizi, uyguladığınız her adımdan sonra test ederseniz, yaptığınız değişiklikleri ve böylece sorunun nereden kaynaklandığını bilirsiniz. Unutmamanız gereken bir prensiptir: “Erken test edin. Sık sık test edin.” Bir filmi önizlemenin pratik yollarından biri, önceki derslerde yaptığınız gibi ‘Ctrl + Enter Filmi test et’ komutunu seçmektir. Bu komut bir SWF dosyası oluşturur ve böylece filmi oynatabilirsiniz. Filmi test et komutu, filmi bir Web sitesinden ya da DVD’den oynatmak için gereken diğer dosyaları ya da HTML dosyasını oluşturmaz.Filminizi ya da filminizin bir bölümünü tamamladığınızı düşünüyorsanız, yeterli zamanı ayırarak bütün parçaların yerinde olup olmadığını ve bu parçaların beklediğiniz şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
• Eğer mevcutsa projenin storyboard (bir televizyon reklamının her sahnesinin elle ayrı ayrı çizimi)’unu ya da projenin amacını ve gereksinimlerini açıklayan diğer belgeleri inceleyin. Eğer böyle bir belge mevcut değilse, filmi izlerken görmeyi beklediğiniz şeyleri açıklayan bir yazı yazın. Animasyonun uzunluğu, filmde kullanılan düğmeler ya da bağlantılar ve film ilerlerken görünecek olan öğelerle ilgili bilgileri de ekleyin.
• Storyboard’u (bir televizyon reklamının her sahnesinin elle ayrı ayrı çizimi), proje gereksinimlerini ya da kendi yazdığınız açıklayıcı yazıyı kullanarak filmin beklentilerinizi karşılayacağından emin olmak için faydalanabileceğiniz
bir kontrol listesi hazırlayın.
• Ctrl + Enter > Filmi test et komutunu seçin. Film oynarken kontrol listenizle filmi karşılaştırın. Düğmelere ve bağlantılara
tıklayarak bu öğelerin beklediğiniz şekilde çalıştığından emin olun.
• Filminiz için gereken dosyaları yayınlamak için ‘File>Publish Settings’ komutunu seçin. Dosyaları bir araya getirin ve bunları, filmi test etmenizde size yardımcı olabilecek meslektaşlarınıza ya da arkadaşlarınıza yollayın. Filmi çalıştırmalarını ve bütün dosyaların dahil edilip edilmediğini ve filmin sizin kontrol listenizdeki kriterleri karşılayıp karşılamadığını
kontrol etmelerini isteyin. Test konusunda size yardımcı olan kişilerden, filmi, sanki filminizin hedef kitlesiymiş gibi kullanmalarını rica edin.
• Filmi son haline getirmek için gereken değişiklikleri ve düzeltmeleri
yapın ve kriterlerinize uyduğundan emin olmak için tekrar test edin.
Flash HTML
Flash filminizi geliştirim ortamında test ettikten sonra web tarayıcı üzerinde de test etmek faydalıdır.


Bildiğiniz gibi tüm internet kullanıcıları sitenizi bir tarayıcı ile ziyaret edicekler. Sizde oluşabilecek bir probleme karşı önceden tedbir almak yada tarayıcı içerisinde sitenizin nasıl göründüğü merak edebilirsiniz.
• ‘File>Publish Settings’ ayarlarında format sekmesinde HTML ve Flash seçili olduğunu kontrol edin.
• ‘File>Publish Preview’ seçeneği ile varsayılan web tarayıcınız üzerinde test işlemini gerçekleştirin.
Swf Simülasyonu
Projenizi bitirdiniz, test işlemlerini tamamladınız.
Ancak yapmak isteyeceğiniz diğer bir test projenizin değişik internet bağlantılarında ne kadar sürede yüklenmesinin araştırılmasıdır.Unutmayın siz animasyonu local bir ortamdan izliyorsunuz. Internet üzerinde aynı animasyonun yüklenmesi dakikalar alabilir. Bu test için flash filmini web sunucusuna yükleyip çeşitli bağlantı hızına sahip kullanıcılar ile test etmek yöntemlerden biridir.Bu yöntem pek tercih edilmez ve test işlemi uzun soluklu bir süreçtir. Bunun yerine
flash’ın sağladığı bir özelliği kullanabiliriz.
• Filmi test ediniz. Ctrl + Enter > Filmi Test Et
• Flash filminin önizlemesinin yapıldığı pencerede View>Bandwidth Profiler genişliği profilcisi seçeneğinin seçili oldundan emin olun.
• Download Settings: Ayarlarını test etmek istediğiniz bağlantı hızına göre ayarlayın.
• View>Simulate: Simule et seçeneğini seçin.Artık filmi sanal bir internet üzerinden belirlediğiniz
hız doğrultusunda izliyorsunuz.

Flash Kayıt
Flash’ın yeni sürümleri eski sürümlere ait olan FLA dosyalarını rahatça açabilir. ancak eski versiyonlar yeni versiyon ile üretilmiş olan bir FLA dosyasını açamazlar.

Flash’ın versiyonu ile yaratmış ve kayıt etmiş olduğunuz FLA aynı versiyonda olacaktırlar. Ancak bazen diğer çalışma arkadaşlarımıza göndermek yada farklı bir nedenden dolayı bir eski versiyona göre FLA dosyamızı kayıt etmek isteyebiliriz.
1. File > Save As
2. Save as type seçeneğini “Flash CS3 Document” olarak değiştiriniz.
Bu işlemi yaparken mevcut dosyanızın üzerine kayıt etmek yerine farklı bir isim ile kayıt etmenizi şiddetle öneririm. Herkese Kolay gelsin.

 

October 2009

 


Flash