Photoshop Magazin
 


Adobe Illustrator’de Bindirme Tekniği (Trapping)

01 September 2009 | Sayı: Sep 2009
 
1 2 3 4 5
 


Bindirme
Matbaalarda ayrı kalıplar kullanılarak basılan iki ayrı rengin üst üste bindiği ya da bitiştiği yerlerde çakışma hataları (özellikle spot renklerde) oluşabilir. Bunun neticesinde tasarımda kullanılan objenin etrafında gözü rahatsız eden beyaz bir hat oluşur. Bunun önüne geçebilmek için “trapping” tekniği kullanılarak, bitişik iki renk arasında küçük bir üst üste binme alanı oluşturulur. Trapping tekniğine matbaalarda “şişme”, “şişirme” ve “bindirme” tabirleri kullanılır.

Bindirme Teknikleri
Yayma ve daraltma tekniği olmak üzere iki çeşit bindirme yapılabilir: Üste binen objenin rengiyle bindirme yapılmasına “yayma”, altta kalan objenin rengiyle bindirme yapılmasına “daraltma” denir.

Küçük puntolu metinler ve küçük objelere trapping uygulamak yazınının okunamamasına, objenin belirsizleşmesine neden olabileceği için mümkün mertebe bu tarz objelere trapping uygulamaktan kaçının.

Bindirme Oluşturmak
Bindirme oluşturmak basit bir işlem olmasına rağmen, renk ve baskı konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Spot renklerin neredeyse tamamına bindirme oluşturmak gerekir. Proses renklerde ise üstteki obje ile alttaki objenin durumuna bakılarak
karar verilir. Örneğin: Üst katmandaki objemizin rengi 100 magenta ve 50 yellow içerip diğer renkleri barındırmıyorsa, alttaki
objemizde ise üstteki objenin kullandığı renkler yok ise; bindirme uygulamak gerekir. Şayet alttaki objemiz üstteki objenin hakim olan rengini (bu örnekte hakim renk magenta)yüksek bir %’de olarak içeriyorsa; bindirme uygulamaya gerek yoktur.

Yukarıda da belirttiğim gibi özellikle proses renklerde bindirme yapmak, renk ve baskı konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Adobe Illustrator’de Bindirme
Adobe Illustrator’de bindirme yapmanın iki yöntemi vardır:
1- Objeye stroke rengi vererek çizgiye Overprint uygulayarak bindirme yapmak.
2- Parçaların ayrı ayrı seçilip rahat bindirme uygulanabilen Trap efektini ya da komutunu uygulayarak stroke değeri ayarlayarak bindirme yapmak.


Overprint ile Bindirme

Window > Attributes komutunu seçerek “Attributes” panelini açın. Bindirme uygulayacağınız objeye çizgi rengi olarak objenin durumuna göre üzerine bindiği nesnenin rengini ya da objenin kendi rengini verin. “Attributes” panelinden Overprint Stroke kutucuğunu işaretleyin.

Overprint olan çizginin altındaki zemin baskıda oyulmayacak, böylece üstteki obje zemine binmiş olacaktır.
Overprint’in yaptığı etkiyi görebilmek için View > Overprint Preview komutunu seçin.

Trap
Trap ile bindirme yöntemininin avantajları:
1- Farklı yatay ve düşey bindirme değerleri belirleyebilirsiniz.
2- Bindirilen daha açık rengin renk tonunu azaltıp, daha koyu olan rengi %100 olarak bırakabilirsiniz.
3- Spot renkte bindirmeleri, eşdeğerleri olan proses renklere dönüştürebilirsiniz.
4- Bindirmeleri ters çevirebilirsiniz.
5- Bindirme yolunun hangi hassasiyette hesaplanacağını belirleyebilirsiniz.
6- Gereksiz noktaları kaldırabilirsiniz.

Dezavantajları: İmaj üzerindeki objelere uygulayamazsınız.

Trap ile Bindirme
Trap, direkt objelere uygulanabilir veya efekt olarak verilebilir.

Direkt uygulama: Pathfinder paletiniz açık değilse Window > Pathfinder komutuyla paletinizi açın. Palet menüsünden Trap komutunu verin. Açılan pencereyi standart ayarlarıyla onaylayabilir ya da size uygun bir ayarla değiştirebilirsiniz.

Thickness (Kalınlık): 0,01 ile 5000 punto arasında bir kontur kalınlığı belirler.
Height/Width (Yükseklik/Genişlik): Düşey satırlardaki bindirmenin yüzdesi olarak yatay satırlardaki bindirmeyi belirler.
Yatay ve düşey satırlarda eşit bindirme genişliği için ayarın %100 olması gerekir.

Düşey satırın standart ayarda, yatay satırın kalınlığının artması için %100’’den büyük bir değer girmeniz gerekir.
Yatay satırın standart ayarda, düşey satırın kalınlığının artması için %100’den küçük bir değer girmeniz gerekir.

Tint Redutcion (Renk Tonu Azaltma): Bindirilen daha açık rengin renk tonunu azaltır; daha koyu olan renk %100 olarak kalır.
Bu seçenek, açık renkli iki nesneye bindirme esnasında uygulanmalıdır. Örnek vermek gerekirse: Açık mavi ve sarının binmesinde yeşil bir çerçeve rengi ortaya çıkar. Bu seçenek, bu tür göze rahatsız gelecek renk tonu farklılıklarını minimuma indirir.

Traps with Process Color (Proses Renginde Bindirmeler): Spot renkte bindirmeleri, eşdeğerleri olan proses renklere dönüştürür. Bu seçenek, spot renklerden daha açık olanından bir nesne oluşturur ve üst baskı yapar.

Reverse Traps (Bindirmeleri Ters Çevir): Daha koyu olan renkleri daha açık olanlara bindirir. Bu seçenek, CMY renklerini içeren siyah renkte çalışmaz.

Efekt olarak uygulama: Pathfinder paletiniz açık değilse Effect > Pathfinder > Trap’i seçin. Açılan pencereyi standart ayarlarıyla onaylayabilir ya da size uygun bir ayarla değiştirebilirsiniz. Bu uygulama versiyonunda direkt uygulamadan farklı olarak iki seçenek daha vardır.

Precision (Hassasiyet): Nesnenin yolunun hangi hassasiyette hesaplanacağını belirler. Hassasiyeti çok arttırdığınızda efektin uygulanması uzun sürebilir.

Remove Redundant Points (Gereksiz Noktalar Çıkarın): Gereksiz noktaları kaldırır.

Test Edin
Window > Seperations Preview’i seçerek Seperations Preview paletini açın. Palette görünen renklerin üzerindeki gözleri sırasıyla açıp kapayarak baskı esnasında objelerin altındaki zeminin trapping uygulanan kısımlarının oyulup oyulmadığını test edin.

 

 

September 2009

 


Illustrator