Photoshop Magazin
 


Semboller ve Grafikler 02

01 August 2009 | Sayı: Aug 2009
 
1 2 3 4 5
 


Katmanların Aktarılması
Oluşturmuş olduğunuz bir PSD dokümanını artık rahatlıkla Flash CS4 programımızın içine almamız mümkün. File / Import to Stage komutuyla gerçekleştireceğiniz bu uygulama da karşınıza çıkacak diyalog penceresindeki tercihleri kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz yöntemlerden herhangi birini hayata geçirebilirsiniz:

• Photoshop katmanlarını Flash katmanlarına dönüştürmek
• Photoshop katmanlarını Flash karelerine dönüştürmek
• Photoshop katmanlarının her birini bir Flash grafik sembolüne dönüştürmek
• Bütün Photoshop katmanlarını tek bir Flash katmanına dönüştürmek

Sembolleri Aktarmak
Photoshop CS4 ile oluşturduğumuz PSD dokümanınızı Flash’a geçirmeden Photoshopta
sembollere dönüştürebilir ve flash için hazırlıklı tutabilirsiniz. Photoshop’da bir sembol oluştururken Symbol Options iletişim kutusunu kullanarak sembolü adlandırabilir ve sembol tipi (örneğin MovieClip) ve çakıştırma ızgarasının konumu gibi Flash’a özgü seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Semboller
Sembol, Flash’ta bir kez oluşturduktan sonra belgenizde veya diğer belgelerde tekrar tekrar kullanabildiğiniz grafikler, düğmeler ve movie clip’ler için kullanılan bir terimdir. Semboller birçok animasyonda dosya boyutunu küçültebilir ve yükleme süresini kısaltabilir.

Belirli bir sembolü bir projede sayısız kez kullanabilirsiniz, fakat Flash’a bu sembolle
ilgili veriler bir kez dahil edilir. Semboller Kitaplık (Library) panelinde saklanır. Bir sembolü
sahne’nin üzerine sürüklediğinizde, Flash orijinal sembolü kitaplıkta bırakarak sembolün bir örneğini oluşturur. Örnek, bir sembolün sahne’ye yerleştirilen veya başka bir sembol içinde yuvalanan bir kopyasıdır.

Flash’ta üç tip sembol vardır ve bunların her biri kendine özgü avantajlara ve kısıtlamalara sahiptir. Library panelinde bir sembolün yanındaki simgeye bakarak bunun bir grafik’mi, buton’mu yoksa MovieClip’ mi olduğunu anlayabilirsiniz.

MovieClip Sembolu
Birçok tasarımcı, Flash’taki her türlü nesne için Film Klibi sembolleri kullanır, çünkü MovieClip en esnek sembol tipidir.
Bir Film Klibi sembolüne filtreler, renk ayarları ve karıştırma modları uygulayabilirsiniz. Bir Film Klibi sembolünün her örneğini adlandırabilir ve ActionScript’le kontrol edebilirsiniz. Film Klibi Zaman çizelgesi en esnek zaman çizelgeleri’dir. Seslerin ve etkileşimli kontrollerin yanı sıra başka film klibi örneklerini de içerebilirler.

MovieClip zaman çizelgeleri, düğme sembollerinin zaman çizelgelerin’de bulunan ve rollover (üzerine gelindiğinde) durumları için kullanılan varsayılan kareleri içermezler, ancak isterseniz ActionScript yardımıyla rollover durumlarını oluşturarak bir film klibi sembolünden düğme oluşturmanız da mümkündür.

Buton Sembolleri
Buton sembollerini kullanarak hızlı bir şekilde standart rollover durumlarına sahip etkileşimli düğmeler oluşturabilirsiniz.
MovieClip zaman çizelgelerin’den farklı olarak düğme sembollerinin zaman çizelgeleri’nde dört kare bulunur:
Up, Over, Down, ve Hit. Düğme örneklerini tek tek adlandırabilir ve ActionScript kullanarak kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bunlara filtreler, karıştırma modları ve renk ayarları da uygulayabilirsiniz.

• Up: Varsayılan durumdur.
• Over: Fare imleci üzerine getirildiğinde düğmenin aldığı görünümü belirler.
• Down: Üzerine tıklandığında düğmenin aldığı görünümü belirler.
• Hit(Gizli Buton): Düğmenin etkin alanını, yani fare tıklamalarına cevap veren alanı tanımlar.

Grafik Semboller
Ana zaman çizelgesi’ne bağlanan sabit, yani animasyon uygulamayı düşünmediğiniz resimler için kullanırsınız.
Bir diğer adıyla yapmış olduğunuz animasyon sahnesinin hareketli veya hareketsiz duran dekor anlamında da kullanılmaktadır.

Grafik sembolleri esneklik açısından en zayıf sembollerdir. ActionScript‘i desteklemezler ve her ne kadar grafik sembollerine animasyon uygulamanız mümkün olsa da bunları etkileşimli kontroller ve seslerle birlikte kullanamazsınız.
Grafik sembollerine filtreler ya da karıştırma modları da uygulayamazsınız.

Objeleri Sembollere Dönüştürmek
Sahnede çizmiş olduğunuz herhangi bir nesneyi rahatlıkla Sembollere çevirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken objeniz sahnede seçili iken Modify/Convert to Symbol (F8) seçeneğini kullanmanız mümkündür.

Yöntem 01 :
• Sahne üzerindeki nesneyi seçin
• Modify > Convert to Symbol komutunu seçin.
• Karşınıza çıkan ekrandan sembol tipini belirlerek sembolle dönüştürme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Yöntem 02 :
• Sahne üzerindeki nesneyi seçin
• Library’ı açınız. Kitaplık açık değilse Ctrl-L tuşu ile açabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz nesneyi sürükle bırakla Library paneli üzerine bırakınız.

Kitaplıkta oluşturduğunuz sembollerin isimlendirmesinde istediğiniz karakterleri (Türkçe karakterle ve boşluk) kullanabilirsiniz. Ancak kitaplıkta aynı isimde ancak bir sembol olabilir.

Resimleri Vektörel Nesnelere Dönüştürmek
Bitmap resimleri vektörel nesnelere dönüştürerek filminizin dosya boyutunu küçültebilir ve ayrıca söz konusu grafiği düzenleme konusunda daha fazla esneklik sağlayabilirsiniz. Farklı renk alanlarına sahip vektörel bir grafiğe dönüştürür. Dosya boyutunu küçültmek çok fazla detay içermeyen resimleri vektörel nesnelere döndürmek faydalı olucaktır.

Ancak detay içeren bir resmi vektörel bir içeriğe döndürürseniz bu işlem dosya boyutunun daha büyük olmasını sağlayacaktır.

• Sahne üzerindeki resim nesnesi seçili durumdayken Modify > Bitmap > Trace Bitmap izle komutunu seçin.
• Karşınıza çıkan seçeneklerden Color Threshold (Renk eşiği), Minimum Area (Minimum alan) Eğim düzgünlüğü, Köşe eşiği değerlerini değiştirerek farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Vektörel nesneler matematiksel ifadelerdir. Burada seçmiş olduğunuz değerler doğrultusunda oluşacak matematiksel denklem daha karmaşık olabilir ve sonucunda daha kaliteli bir vektörel resim ancak daha büyük boyutta bir öğe oluşacaktır. Yine seçimleriniz doğrultusunda daha basit bir denklem oluşabilir.

Böyle bir durumda görsel olarak daha az detay içerecek ancak dosya boyutu daha küçük olucaktır. Bu değerleri değiştirirek sizlere çeşitli denemeler yapmanızı ve sonuçları gözlemlemenizi öneririm.

MovieCliplere Bitmap Eklemek
Her sembolün kendi zaman çizelgesi vardır. Katmanları, tıpkı (timeline) ana zaman çizelgesi’ne eklediğiniz gibi bir MovieClip’in zaman çizelgesine de ekleyebilirsiniz. Siz ilgili varlıkları bir sembolün zaman çizelgesi’ne eklerken bunlar sembollerin içinde yerleşirler. Bu işlem öncesinde Library panelinde bir film klibi sembolü olduğundan emin olunuz.

• Library panelinde MovieClip sembolü’nün ikonu üzerine iki kez tıklayınız.
• Yeni bir katman oluşturun. Yeni bir katman oluşturmak için Zaman çizelgesi’nin altında bulunan yeni katman ikonuna tıklayınız. Kullanacağımız her nesne yada sembol için Zaman çizelgesi’nde bir katman oluşturmak en pratik ve sonraki değişikler için en akılcı yoldur.

Yeni katmanlar oluşturduğunuzda bunlara akılcı isimler vermekte faydalı olacaktır.
• Yeni oluşturduğumuz katmanı seçiniz ve kitaplıktan bir resim sembolünü sahnenin üzerine bırakınız. Burada yapılabilecek olası hata sembol’ün katman üzerine bırakılmaya çalışılması olucaktır. Doğru olan hareket sahne üzerine bırakılmasıdır.

Buton Eklemek
Time Line (Zaman çizelgesi) butonu yerleştireceğiniz katmanı seçtikten sonra Library panelinden eklemek istediğiniz butonu sahneye sürükleyip bırakabilirsiniz. Daha önce de belirtiğim gibi sahneye eklenecek her yeni eleman için yeni bir katman oluşturmak iş akışınızı kolaylaştıracaktır.

Bir Düğmeye Vuruş Durumu Eklemek
Yukarıda düğmelerin halleri hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu durumlar, Vuruş durumu mevcut değilken hiçbir etkiye sahip olmayacaktır. Vuruş durumu düğmenin etkin alanını, yani fare tıklamalarına cevap veren alanı tanımlar. Bu bölümde Vuruş durumu için düğme alanını temsil eden bir dikdörtgen çizeceksiniz, ancak bu alan filmin en son halinde görünmeyecektir. Belirli bir sembol için bir Vuruş durumu oluşturduğunuzda, Vuruş durumu sembolün her örneğine otomatik olarak uygulanır. Vuruş durumunu tanımlamak için bir dikdörtgen ya da başka bir şekil çizmeniz gerekmez. Eğer butonun etkin alanının Yukarı, Üzeri ya da Aşağı durumundaki grafikle tam olarak eşleşmesini istiyorsanız, Alt [Vista] ya da Option [Macos X] tuşunu basılı tutun ve Zaman çizelgesi’ndeki diğer durumlardan birinde bulunan noktayı Vuruş durumunun üzerine sürükleyin.

Görünmez Bir Düğme Oluşturmak
Flash’ta butonlar düğme gibi görünmek zorunda değildir. Aslında üzerine görünmez bir buton yerleştirdiğiniz her şey bir buton gibi davranabilir. Görünmez bir butonun üzerine imleci getirdiğinizde ya da tıkladığınızda ekrandaki görüntü
değişir veya bir eylem gerçekleşir, fakat kullanılmadıkları zamanlarda düğmeler ekranda gereksiz yere kalabalık yaratmazlar. Görünmez düğmelerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı tasarıma göre belirlenir. Örne ğin bir dünya haritasındaki her ülke için bir icon resimi düzenleyebilir daha sonra flash CS4 ile gizli butonlar oluşturarak etkileşim haline getirmek mümkün olacaktır.

Gizli Buton Yapımı


• Insert> New Symbol komutunu seçin.
• Sembolü “gizli_buton” olarak adlandırın.
• Tür alanında butonu işaretleyin ve ok düğmesine tıklayın.
• “gizli_buton” Zaman çizelgesi’nde Vuruş karesini seçin.
• Insert > Timeline > Blank keyFrames komutunu seçin.
• Dikdörtgen aracını kullanarak istediğiniz boyutlarda bir dikdörtgen çizin.
Artık bu Butonu sahnede istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Genel yapılan hatalardan biri ise her farklı büyüklükte gereken düğmeler için gizli butonlar oluşturulmasıdır. Unutmayınız ki görünmez bir gizli buton yaratıp bunu sahneye ekledikten sonra istediğiniz gibi farklı farklı boyutlarda kullanabilirsiniz.

Spray Tool
Flash CS4 ile beraber gelen yeni Tool’lardan biri de Spray Tool. Illustrator kullanıcılarının aynı adla kullandıkları panelde burada yine aynı işi görüyor. Spray Tool’u seçip Edit kısmına tıkladıktan sonra gelen Library’deki MovieClipl’erden birini seçiyorsunuz. Devamında Random Scale, Random Position gibi ayarlar ile ekrana dağıtacağımız grafiklerle MovieClip’lerin özelliklerini ayarlayalım. 

Ekrana basılı tutarak Spray Tool ile istediğimiz MovieClip’i istediğimiz boyut ve şekillerle ekrana dağıtabiliyoruz, güzel bir kolaylık. Ayrıca Kontrol panelindeki tercihlerin değiştirilmesiyle de var olan nesnelerden rahatlıkla çoğaltımlar yapmamızı da sağlamakta.

Stroke
Çizmiş olduğunuz nesne çizgiden oluşuyor ve ucu açık bir birim ise grafik programlarından da hatırlayacağınız gibi ‘CAP’ ayarlarıyla çizgimizin bitiş mesafesini artık ayarlayabiliyoruz. Yine çizilen nesne Kare gibi köşeden oluşuyorsa
‘Join’ yardımıyla köşe noktalarına müdahale edebilmek artık mümkün.

Kuler
Adobe’nin CS3 paketiyle birçok grafik programda karşımıza çıkan Renk denetleyicisi ‘Kuler Paneli’ artık Flash CS4 programımızda da mevcut. Bizim için çok gerekli olan bu panel ile bir web sitesinde kullanmamız gereken renk alternatiflerini başka bir ara birim kullanmadan bu panel sayesinde ayarlamak mümkün olacaktır. Şimdi den herkeze keyifli renk seçimleri.

Ses Dosyaları
Flash CS4’ün biz kullanıcılara sunmuş olduğu bir kolaylıkta mevcut animasyonlarda rahatlıkla kullanabileceğimiz hazır sound dosyaları... Birçok animasyon kurgusunda işe yarayacak türden küçük ve büyük ses kitaplığını artık CS4 ile tasarımcılara yardımcı olsun diye sunmaktadır.

 

August 2009

 


Flash