Photoshop Magazin
 


Koşullu Deyimler ile Klavye Kontrolü

01 August 2009 | Sayı: Aug 2009
 
1 2 3 4 5
 


Koşullu Deyimleri Anlamak
Koşullu deyimler, bir koşulun geçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder. Yazdığımız kodun belirli bir aşamasında bir koşula bağlı olarak farklı işlemler yaptırmamız gerekiyorsa if...else if...else koşullu deyimlerini kullanırız. Gerçek hayattan bununla ilgili örnek vermek gerekise 18 yaşını doldurmadan ehliyet alamazsınız. Burada arkada çalışan sorguya bakarsak eğer başvuranın yaşı 18’den büyükse ehliyet alabilir. Actionscript ile bunun karşılığı ise aşağıdaki gibidir.

 

if (basvuranin_yasi > 18)
{
// ehliyet alabilir.
}

 

ActionScript ile yazım sırasında parantez içinde yazılan bilgiler koşulu, küme parantezi içinde yazılanlar ise yapılacakları belirtir.

 

eğer bu doğruysa (koşul)
{
bunu yap;
}

Peki ya 18’den büyük değilse ne olacak? 18’den büyük değilse ehliyet alamaz...Burada arkada çalışan sorgu ise 18’den büyük değilse ehliyet alamaz. Actionscript’e bunun karşılığını da eklersek;

if (basvuranin_yasi > 18)
{
//ehliyet alabilir.
}else{
//ehliyet alamaz.
}

Buradaki “else” koşullu deyimi “değilse” anlamını taşımaktadır. Yani koşul doğru ise ilk kod bloğu değilse ikinci kod bloğu devreye girecektir.

Diğer bir konuda birden fazla cevap gelebilecek durumlara yanıt verebilmektir. Örneğin bir kişinin maaşı, pozisyonu işçi ise 500 YTL, şef ise 1000 YTL, müdür ise 2000 YTL olacaktır. Bu sorgunun actionscript karşılığı ise şu şekildedir:

if (pozisyon == “isci”)
{
// 500 YTL maaş
}else if (pozisyon == “sef”){
// 1000 YTL maaş
}else if(pozisyon == “mudur”){
// 2000 YTL maaş.
}

Koşullu deyimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için şimdi bir örnek yapalım.

Klavye Kontrolü
Yapacağımız örnekte ilk olarak klavyeden herhangi bir tuşa basılıp basılmadığını kontrol edeceğiz. Tuşlardan herhangi birine basıldığı anda da koşullu deyimler devreye girecek ve eğer sol tuşa basılmışsa balonu sola, sağ tuşa basılmışsa sağa şeklinde balonu hareket ettirmeye başlayacağız.

1. Öncelikle bir arkaplan ve üzerinde hareket edecek nesnenizi hazırlayın ve hareket edecek nesnenize balon_mc örnek ismini verin.

2. Timeline’dan 1.anahtar kareyi seçerek actions panelini açın (F9). Actions paneline yazacağımız kodlar yukarıdaki gibi olacaktır.

3. İlk olarak hangi olay olduğunda kodumuzun devreye gireceğini belirleyelim! Burada olayımız klavyeden herhangi bir tuşa tıklandığında... Olay dinleyici ve olay olduğunda devreye girecek fonksiyonu yazıyoruz.

stage.addEventListener(KeyboardEvent.
KEY_DOWN, tiklama);
function tiklama(event:KeyboardEvent){
//yapılacaklar
}

4. Şimdi sıra geldi koşullu deyimlerimizi eklemeye. Eğer klavyede tıklanan tuş sol ise balonu sola, sağ ise sağa, yukarı ise yukarı, aşağı ise aşağıya hareket ettir.

Burada önemli olan 2 konu vardır. Bunlardan ilki karakter kodları. Hangi tuşa basıldığını, o tuşun karakter kodu ile tespit ederiz. Karakter kodunun tam listesi için help dosyalarına bakabilirsiniz. Buradaki örneğimizde kullanacağımız tuşların karakter kodları: sol tuş 37, yukarı tuşu 38, sağ tuş 39 ve aşağı tuşu 40 şeklindedir.

Diğer bir önemli nokta ise operatörlerin neler olduğudur. if...else koşullu deyiminde temel olarak kullanabileceğiniz operatörler şu şekildedir:

> : büyükse
< : küçükse
== : eşitse
!= : eşit değilse

Birden fazla koşul kullanmanız gerektiğinde ise koşullar arasına aşağıdaki ifadeleri yazmanız gerekiyor.

&& : ve
|| : veya

Kodların tamamladıktan sonra Ctrl+Enter ile çalışmanızı test edin. Önümüzdeki sayıda görüşmek üzere...

 

August 2009

 


ActionScript