Photoshop Magazin
 


Belgeleri Yazdırma Seçenekleri - I

01 August 2009 | Sayı: Aug 2009
 
1 2 3 4 5
 

Belgelerinizi yazdırma sürecinin sorunsuz geçmesini istiyorsanız Print komutundan daha fazlasına ihtiyaç duyarsınız. Yazdırma seçenekleri ile belgelerinizi herhangi bir yazıcıya gönderebilir, film üstünde pozitif veya negatif bir görüntü elde edebilir veya belgenizi baskı merkezinize basıma hazır halde gönderebilirsiniz. Tüm bu yazdırma seçeneklerini daha yakından tanımak istiyorsanız bu yazı tam size göre...

Print penceresini inceleyelim 


Print penceresinin en üstünde mevcut ayarları etkileyen bir alan bulunur. Şimdi bu alandaki üç seçeneği inceleyelim.
Print Preset ile daha önceden kaydettiğiniz ve kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçebilirsiniz. Veya Default seçeneği ile varsayılan yazdırma ayarlarını kullanabilirsiniz. Eğer Custom seçeneği aktif ise sizin belirlediğiniz
yazdırma ayarları aktif demektir. Dilerseniz mevcut ayarları değiştirdikten sonra Save Preset komut düğmesi ile bu ayarları kaydedebilirsiniz.

Printer ile belgenizi postscript veya PDF dosya olarak kaydedebilir, bilgisayarınızda yüklü olan herhangi bir yazıcıyı seçebilirsiniz. Ben şimdilik Adobe PDF seçeneğini işaretleyeceğim

PPD (Postscript Printer Driver) yani postscript
yazıcı sürücüsü, yazdırma ayarları ile ilgili bazı bilgiler içerir. Sadece postscript belge yazdırdığınızda görünür. Eğer bilgisayarınızda kurulu bir yazıcı varsa bu yazıcının sürücüsü yüklü olduğundan yazdırma ayarları
da ona göre değişecektir. Böyle bir durumda PPD aktif olmayacaktır.

Print penceresinin sol panelinde ise bir liste bulunur. Listeden herhangi bir elemanı seçtiğinizde hemen sağ tarafta bulunan içerik seçiminize göre değişecektir.

Ön izleme panelini değiştirin

Solda en altta bulunan önizleme penceresi ise çalışmanızın kağıt üzerindeki konumunu ve kağıdınızın formatını göstermektedir. Bu pencerenin üzerine her tıkladığınızda üç farklı görünüm ile karşılaşırsınız. İlk görünüm standart görünümdür.

(1) Standart görünümde yazdırılacak olan sayfanın kağıt ile ilişkisini görebileceğiniz gibi taşma payı, işaretler, sayfa bilgisi ve boyutlandırma gibi bilgileri de görebilirsiniz. Bleed yani taşma alanı kırmızı ile, Slug Area yani açıklama alanı mavi çizgiyle görünür.
(2) Text - Metin görünümü yazdırma ayarlarını sayısal bilgi olarak verir.
(3) Custom Page or Cut Sheet - Özel sayfa veya kesik sayfa görünümü, özel sayfa boyutları için önizleme sağlar. Belgenin çıktı aygıtında nasıl göründüğünü, kenar uzaklığını ve enine yönlendirme gibi durumları görmek mümkündür. Letter ve tabloid gibi kesik sayfalarda da belgenizin nasıl konumlandığını görebilirsiniz. Her iki durumda da (özel sayfa - kesik sayfa) renk ayrımları bilgi olarak görünür.

General panelini inceleyelim
Copies, belgenizin tek seferde 1 ile 999 adet arasında kopyasını yazdırır. Collate sayfaları harmanlayarak yazdırır. Yani kitapçık şeklinde çıktı alacaksanız sayfalarınız sıralı olarak değilde form yapısına uygun olarak harmanlanır ve çıktısı alınır. (Bu konuyaayrıntılı olarak ikinci bölümde değineceğiz).

Bu seçenek yazıcınıza ve seçtiğiniz ayarlara göre aktif olacaktır. Reverse Order sayfalarınızı ters bir sırayla yazdırır.
All, tüm sayfaları Range, belirli bir sayfa aralığını yazdırır. Örneğin; 2, 6,11 sadece ikinci altıncı ve onbirinci sayfaları yazdırır. 1, 3-8 birinci sayfayı ve üç ile sekizinci sayfaları da dahil ederek bu aralıktaki sayfaları yazdırır. Eğer belirli etiketteki veya bölümdeki sayfaları yazdırmak isterseniz sayfa numarası yerine etiket ve bölüm isimlerini yazmanız gerekir. Sayfa numarası yerine Sec1 yazarsak Sec1 etiketli bölümdeki tüm sayfaları, Sec1:7 yazarsak Sec1 etiketli bölümdeki yedinci sayfayı yazdırırız. Chap2:5-Chap4 yazarsak ise ikinci bölümün beşinci sayfasından dördüncü bölümün sonuna kadar yazdırırız. (Not: Bölüm ve etiketleri Pages panelindeki sayfalarınızı seçtikten sonra Layout > Numbering & Section Options menüsünden belirleyebilirsiniz)

Spreads belgenizdeki yanyana iki sayfayı temsil eder. Eğer her iki sayfayı tek bir sayfada yazdırmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ancak iki sayfanızın büyüklüğü yazıcıdaki kağıdın büyüklüğünden fazlaysa bazı ayarları yapmanız gerekir. Yazıcı kağıdınıza otomatik olarak sığdırmak için Setup sekmesinden Scale to Fit seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Ya da sayfa yönünü yatay olarak değiştirebilirsiniz.

Print Master Pages belgenizdeki sayfalar yerine master - kalıp sayfaları yazdırır. Range bölümü otomatik olarak aktifliğini yitirir çünkü master sayfalarda sayfa numarası bulunmaz. Bu seçenek çoğu zaman tasarımcıların sayfa şablon yapısını önizlemeleri için iyi bir seçenek olabilir.

Yazdırılacak katmanları belirleyin
Print Layers listesinden All Layers seçeneği çalışmanızda bulunan tüm katmanlardaki nesneleri (görünen, görünmeyen, kilitli...) yazdırır. Visible Layers sadece çalışmanızda görünen katmanlardaki nesneleri yazdırır. Visible Layers and Printable Layers ise görünen katmanlardaki nesneleri ve yazdırılabilen olarak tanımlanmış katmanlardaki nesneleri yazdırır.Window > Layers panelindeki herhangi bir layer(katman) seçiliyken panelin sağ üstünde bulunan seçenekler düğmesinden Layer Options menüsüne tıklarsanız yukarıdaki pencere karşınıza çıkacaktır. İstediğiniz katmanı Show Layer ile görünür hale getirebilir,
Lock Layer ile kilitleyebilir, Print layer ile yazdırılabilir katman olarak tanımlayabilirsiniz. Print Nonprinting Objects yazdırılmasını istemediğiniz nesneleri de yazdırma işlemine dahil eder.

Print Blank Pages boş sayfaları da yazdırır. Eğer booklet (kitapçık) yazdırıyorsanız boş olan sayfaların yazdırılması için Print Blank Printer Spreads seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Print Visible Guides and Baseline Grids kılavuz
çizgilerinin ve ızgara görünümlü çizgilerin göründükleri renkte yazdırılmasını sağlar. Edit > Preferences > Grids ile ızgara çizgilerinin rengini ve Edit > Preferences > Guides & PasteBoard ile kılavuz çizgilerinin rengini değiştirebilirsiniz. Bu paneldeki son iki seçenek renk ayrımları yazdırılırken kullanılmazlar.

Setup Panelini İnceleyelim


Bu paneldeki Paper Size seçeneği çıktı almak istediğiniz sayfa boyutunu belirler. Buradaki sayfa boyutları PPD’den (Postscript yazıcılar) veya yüklü olan yazıcınızdan (postscript olmayan yazıcı) listelenir. Listeden hazır sayfa boyutlarını seçebileceğiniz gibi Custom ile kendi sayfa boyutlarınızı oluşturabilirsiniz. Ancak boyutları belirlerken belgenizdeki taşma payı (Bleed Area), açıklama alanı (Slug Area) ve işaretler (Marks) gibi alanları da dikkate alarak biraz daha büyük bir ölçü girmelisiniz.

Sayfa boyutlarını, Custom seçildiğinde aktif olan Width ve Height kutucuklarına girebilirsiniz. Eğer Width ve Height değerlerini Auto olarak seçersiniz Indesign programının belgenizdeki taşma paylarını, işaretleri ve açıklama alanlarını dikkate alarak en iyi sayfa boyutunu vermesini sağlarsınız. Bu seçenek belgenizde farklı boyutlarda oluşturulmuş sayfalar varsa daha da faydalı olacaktır.Orientation ile belgenizi farklı yönlerde yazdırabilirsiniz.

İlk seçenek normal olan dikey seçenektir. Hemen yanındaki ise yatay seçenektir. Genellikle kitapçık yazdırırken her iki sayfanın belirlenen kağıt boyutuna sığması için tercih edilir. Üçüncü seçenek belgenizin dikeyde ters, dördüncü seçenek ise yatayda ters yazdırılmasını sağlar.


Sağdaki alan Transverse seçeneği aktif olan alandır
A: Offset B: Gap C: Tasarruf edilen alan Offset, yazdırılacak alan ile kağıdın arasında sol taraftan kenar boşluğu bırakır. Yani yazdırılacak alanı verdiğiniz offset değeri kadar sağa kaydırır. Gap yazdırılacak olan sayfalar arasında boşluk verir. Transverse seçeneği orientation seçeneğinde olduğu gibi kağıda yazdırma yönünü değiştirmez. Transverse yazdırılacak olan alanı döndürür. Width ve Height seçenekleri yazdırılacak olan alanı en ve boy olarak boyutlandırır. 1 ile 1000 arasında yüzdesel değer girebilirsiniz.

Constrain Proportions seçeneği aktif olursa en ve boy değerleri orantılı olarak değişir. Scale to Fit seçeneği ile yazdırılacak alan kağıda sığdırılır. Bu seçenek aktif olduğunda width ve height değerleri sabit olacağından
kullanıcı tarafından değiştirilemez. Page Positions ile yazdırılacak alan kağıdın istenilen konumuna yerleştirilir. Genelde Centered(1) yani kağıdın ortasına konumlandırma seçeneği aktiftir. Upper Left(2) ile sol üste dayalı, Centered Horizontal(3) ile yatayda ortalı, Centered Vertical(4) ile dikeyde ortalı olarak konumlandırılır.

 

(1)                                 (2)                                 (3)                             (4)

Küçük Resimleri Yazdırın

2 sayfadan 49 sayfaya kadar bir çok sayfayı tek bir kağıda sığdırarak yazdırmanız mümkün. Bu işlem için Thumbnails seçeneğini işaretleyip bir kağıda kaç sayfa sığdıracağınızı listeden seçmeniz gerekir. Bu özellik belgenizin haritasını ve sayfa dizilimini de görmek için oldukça kullanışlı bir seçenektir.

Büyük Boyutlu Sayfaları Yazdırın

Belgenizdeki sayfaların boyutları yazıcınızdaki kağıt boyutlarına göre daha büyük olabilir.
Bu gibi durumlarda döşeme yani Tile özelliğini kullanmanız gerekir. Tile ile yazdıracağınız sayfayı kağıt boyutuna göre parçalara böler ve ardından kağıtları birleştirerek istediğniz boyutta çıktı elde edebilirsiniz.

Tile seçeneği aktif hale getirdikten sonra listeden seçebileceğiniz üç farklı durum vardır. Auto seçeneği sayfanızı sol üste dayalı olarak konumlandırır ve kaç kağıda basılabileceğini otomatik olarak hesaplar. Hemen yanındaki Overlap değeri ile basılacak sayfaların aralıklarını da belirlemeniz gerekmektedir.

Auto Justified seçeneği sayfaları kağıda yerleştirirken minimum overlap yani sayfa aralığı hesaplar. Sol üste dayalı olarak değilde her yönden eşit boşluk kalacak şekilde sayfaları yerleştirir. Manuel seçeneği ise diğer seçeneklere göre biraz daha farklıdır. Herşeyden önce otomatik seçenekleri tüm sayfaları bir defada yazdırırken manuel seçeneği her defasında sayfayı konumlandırmanızı bekleyecektir. Elle yapıldığı için boşluklar doğru olarak hesaplanmayabilir ve belgede görünecek olan işaretleri dikkate almanız gerekir.

Marks & Bleeds Panelini İnceleyelim
Belgenin yazdırılması sırasında belgede bulunmasını istediğiniz bazı işaretler olabilir. Bu işaretlerin görünmesi için Setup panelinden Scale to Fit seçeneğine tıklamalı veya özel ayarlar belirlerken önizleme penceresinden işaretlerin görünüp görünmediğini kontrol etmelisiniz. Şimdi paneldeki işaretlerin özelliklerini inceleyelim.

ll Printer’s Marks; tüm işaretleri seçili hale getirir.
Crop Marks; sayfanın yatayda ve dikeyde nereden kesileceğini belirleyen hassas işaretler ekler. Bu işaretler ile belgeyi kırpma işlemi kolaylaşır.

Bleed Marks; sayfanın dışında kalan fazla alanı tanımlayan işaretler ekler.Registration Marks; renk ayrımlarını belgede hizalamak için hedef işaretleri koyar.

Color Bar; 10% luk renk tonu artışlarıyla sıralanan, küçük karelerden oluşan CMYK ve gri renk çubuklarını ekler. Bu renk çubukları basım evlerinde mürekkep yoğunluluğunu ayarlamak için kullanılır.

Page Information; Kağıdın ya da filmin sol alt köşesine dosya adını, sayfa numarasını, günün saat ve tarihini ve renk ayırımı adını yazdırır.

Typ; farklı türde (örneğin japonca sayfalar için) yazıcı işaretlerini seçmenizi sağlar. Varsayılanı tercih etmeniz önerilir.

Weight; kırpma ve taşma payı işaretlerinin kalınlığını değiştirir.

Offset; sayfa kenarı ile işaretler arasındaki boşluk değeridir. Varsayılan olarak 6 punto kullanılır. Eğer bu offset değerini değiştireceksiniz taşma payından daha büyük bir değer olmasına dikkat edin. Aksi halde yazıcı işaretleri taşma payının üstünde görünür.

Use Document Bleed Settings; belge oluşturulurken tanımlanan taşma payı değerlerini değiştirmeden kullanılmasını sağlar. Eğer dökumanın taşma paylarını değiştirmek isterseniz File > Document Setup menüsü ile yapabilirsiniz. Eğer farklı bleed ayarlarını Print penceresinden yapmak isterseniz Top (Üst), Bottom (Alt), Right (Sağ) ve Left (Sol) taşma değerlerini girmelisiniz. Bu değerlerin bir kerede değişmesini ve aynı olmasını isterseniz zincir görünümündeki küçük düğmeye basmanız yeterli olacaktır. Sayfaları yanyana yazdırmak istediğinizde (Facing Pages) Left ve Right değerleri Inside ve Outside değerleri olarak değişecektir.

Include Slug Area seçeneği ile Document Setup kısmında görünmesini istediğiniz açıklama alanının da yazdırılmasını sağlarsınız.

Output Panelini İnceleyelim

Yazdırma işleminden önce renk ayrımlarını kontrol edebildiğiniz bir paneldir. Bu paneldeki
ayarların çoğu postscript bir yazıcı tercih edildiğinde aktif olur. Postscript olmayan bir yazıcı seçildiğinde ise Color, Text as Black ve Simulate Overprint seçenekleri aktif olacaktır. Color listesinden In RIP Seperations veya Seperations seçeneklerine tıklarsanız Trapping seçenekleri de aktif olur.

Yazdırılacak Renk Türlerini Belirleyin Composite Leave Unchanged; belgedeki tüm renk ayarlarının yazıcı tarafından yapılmasını
sağlar. Belgenizi CMYK ve RGB renkte göndermek istediğinizde tercih edebilirsiniz.

Composite Gray; belgedeki tüm renkleri gri renk tonlarına çevirerek yazdırır. Masaüstü lazer yazıcı gibi siyah beyaz bir yazıcıya gönderiyorsanız tercih edilmesi mümkündür.

Composite RGB; Inkjet yazıcılar gibi RGB renkte çıktı alan yazıcılara gönderirken tercih edilir.

Composite CMYK; CMYK renkli yazıcıya yazdırıyorsanız tercih edilir. Dökumandaki spot renkleri proses renklere dönüştürür. Postscript yazıcı tercih ediliyor ise spot renkleri korur.

Separations; CMYK ve diğer spot renklerde baskı için uygundur. CMYK tabanlı işlerde ve baskı öncesi belgelerde tercih edilir. Not: PDF veya EPS formatındaki resimler için CMYK, gri renk veya tek renk baskılar yapabilir. Diğer renk formatlarındaki (RGB, LAB...) resimlerin renk modunu değiştirmeniz gerekecektir. Bu durum In-RIP Separations için geçerli değildir.

In-RIP Separations; renk ayırımı bilgilerini çıktı aygıtının RIP’ine gönderir. CMYK ve diğer spot renklerde baskı için uygundur.

Not: Son üç seçenek sadece PostScript yazıcılarda kullanılabilir.

Text as Black, belgenizde beyaz renk, renksiz (None) veya kağıt rengi (Paper) olarak tanımlanan yazılar haricinde tüm yazıları siyah renkte basar.

Yarım kalan yazdırma seçeneklerine diğer sayımızda devam edeceğiz. Sonrasında da yazılarla ilgili tekniklere dönüş yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Afiyet olsun ;)

 

August 2009

 


Indesign