Photoshop Magazin
 


Yasak Sitelere Erişim Yasak Mı?

01 July 2009 | Sayı: Jul 2009
 
1 2 3 4 5
 

Son yıllarda internetin sosyal hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte, özellikle sosyal paylaşım siteleri hızlı bir gelişme gösterdi. Bunların başında ise hiç şüphesiz Youtube gelmektedir. Ne var ki sosyal paylaşım siteleri, kişilerin kendi videolarını paylaşımına hizmet etmenin ötesine geçmiş, üzerinde paylaşan kişinin fikri hakkı olmayan videolar, içerik olarak kanunların yasakladığı diğer konular ve zaman zaman terör unsurları içeren videoların bile paylaşıldığı bir platform haline gelmiştir. Hatta bazı illegal örgütler tarafından kendi üyelerine yönelik propaganda aracı olarak bile kullanılmaya başlamıştır.

Bizim gibi henüz demokrasiyi sindirme yönünde sancılar yaşayan, rejimin sürekli olarak tehlikede görüldüğü birçok ülkede ulusal güvenlik vb. gerekçelerle, bazı ülkelerde ise fikri hak ihlalleri nedeniyle bu sitelere erişimin engellenmesi yoluna gidilmektedir. Yasaklamanın haklı olup olmadığı konusuna bu yazımızda girmeyeceğim. Fakat erişim yasaklanmış bir siteye girmenin suç olup olmadığı konusuna bu yazımızda değinmeye çalışacağım.

Sevgili PM okurları,
Ceza hukukunun en temel ilkelerinden bir tanesini, “suçun ve cezanın şahsiliği ilkesi” oluşturmaktadır. Bu ilkenin anlamı, kim suç işlerse cezanın sadece onun hakkında verilebilmesi, bir kişinin işlediği suç nedeniyle başka birine ceza verilememesidir. Erişim yasaklanan sitelerle ilgili cezanın temel nedeni bu siteler aracılığıyla fikri hak ihlalleri yapılması, ya da diğer yasak içeriklere yer verilmesidir. Bu da göstermektedir ki, siteye erişimin engellenmesi ile cezalandırılan; halk değil sitedir. Bu konuda bazı kişilerden; “Ben o siteyi çok seviyorum, içeriğinde gezinmek de çok güzel. Bu site kapatıldığında asıl cezayı nasıl ben değilde site görmüş oluyor?” benzeri yorumlar da duyduk. Erişimin yasaklanması kişilerin bu siteye girişinin yasak olduğu gibi bir çağrışım uyandırıyorsa da, aslında durum böyle değildir. Yukarıda belirilen şahsilik ilkesi gereği verilecek ceza şahsi olmalıdır. Anayasada yer alan “Kanunilik ilkesi” gereği genel bir yasaklama sadece Kanunla yapılabilir. Yoksa bir Mahkemenin tüm ülkeyi ve vatandaşları kapsayacak şekilde yasaklama getirmesi mümkün değildir. Sitelere erişimi engelleyen Mahkeme kararlarını gördüğünüzde, hiç birinin; “Bu sitelere farklı yollarla erişenlere şu kadar ceza verilecektir” şeklinde bir hüküm içermediği görülecektir. İçeriğine erişimin yasaklandığı bir siteye farklı yollarla erişimi cezalandıran hiçbir Kanun maddesi de yoktur. Bu nedenle de bu sitelere erişim suç değildir.

Fakat burada şu ayrımı yapmakta da fayda var; bu sitelere erişim demek, girip her türlü şeyi yapabilirim
demek değildir. Bu sitelere eriştikten sonra, fikri hak ihlalleri içeren bir videoyu, yasak propagandalar içeren bir videoyu veya başka illegal unsurlar içeren videoları siteye yükleme suretiyle paylaşıyorsanız, size ulaşılması halinde elbette bu fiilleriniz cezalandırılacaktır. Fakat burada cezalandırılma sebebiniz siteye erişmiş olmanız değil, diğer illegal hareketleri gerçekleştirmiş olmanızdır. Bu konuda birde çocuk pornosunu ayırmakta fayda var. Çocuk pornosuna dair yayın yapan siteler mahkeme
kararı bile olmaksızın Telekomünikasyon Kurumu tarafından direk kapatıldığı gibi, bu sitelere erişim de yukarıdaki sosyal paylaşım sitelerinin aksine yasal olarak suçtur.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

 

July 2009

 


Tasarım Hukuku