Photoshop Magazin
 


Flash CS4 ile Grafiklerle Çalışmak 01

01 July 2009 | Sayı: Jul 2009
 
1 2 3 4 5
 


Kurşun Kalem

Bu araç ile ekranda serbest çizimler yapabilirsiniz. Eğer yaratmak istediğiniz tasarım öğesi için Flash içerisinde bir araç yok ise Kurşun Kalem aracı ile çizimlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Araç seçildikten sonra Properties panelinden renk, kalınlık, sitil, büyüklük ve köşe ayarlarına kolaylıkla müdahale edebilirsiniz. Ayrıca kurşun Kalem aracının üç tane çizim modu bulunmaktadır. Bu modları araç çubuğundan kalem aracını seçtikten sonra araç panelinin altından seçebilirsiniz.

Straighten : Oluşturduğunuz çizgileri mümkün olduğunca köşeli bir hale dönüştürmeye çalışır.
Smooth: Oluşturduğunuz çizgileri mümkün olduğunca dairesel bir hale dönüştürmeye çalışır.
Ink : Oluşturduğunuz çizgilerin çizildikleri gibi kalmasını sağlar


Geometrik Şekiller
Flash CS4 ile gelen geometrik şekillerin üzerine verebildiğimiz değişkenlik flashla uğraşan tüm tasarımcıları biraz olsun rahatlatmış durumda.

Araç kutusundan seçilen geometrik araçların tüm teknik özellikleri otomatik olarak Properties panelinde yerini almaktadır. Alt panelde de görüldüğü üzere seçilen Oval çizim aracıyla gerçekleştirilen çizim işleminden sonra Oval Options panelinden tüm değişkenleri kullanarak yeni şekiller oluşturabilirsiniz artık.


Bitmap Dolgu eklemek

Dolgu, çizilen nesnenin iç kısmıdır. Flash’ta düz bir rengi, bir degradeyi ya da bir bitmap resmi (bir TIFF, JPEG ya da GIF vb...) dolgu olarak uygulayabilir veya nesneyi dolgusu olmayacak şekilde tanımlayabilirsiniz. Bir bitmap resmi Renk panelini yerleştirerek Flash’a aktarabilirsiniz

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için önce sahnenize bir resim import etmelisiniz. Sahnemize gelen resim seçili halde iken ‘Modify/Break Apart’ komutunu kullanarak resmimizi oluşturan gruplanmış pixelleri dağınık noktalar haline getiriyoruz. Artık resmi oluşturan pixeller otomatikman renk paletinin altında yerini almış durumda. İstediğiniz vektörel nesnenin üzerine bu dolguyu rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.


Free Transform

Serbest Dönüştürme Aracını kullanarak çizgilerin ve geometrik şekillerin üzerindeki noktalarda çeşitli ayarlamalar yapabilir ve dış çizgileri yeniden şekillendirebilirsiniz.

Çizim Modları
Flash, nesnelerin Sahne üzerinde birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini ve nasıl düzenleneceklerini
belirleyen üç farklı çizim moduna sahiptir. Flash, varsayılan durumda Birleşik çizim modunu kullanır, fakat Nesne Çizim modunu etkinleştirmeniz veya Dikdörtgen Temel Öğe ya da Oval Temel Öğe aracıyla Temel Öğe Çizim modunu kullanmanız da mümkündür.

Birleşik Çizim Modu
Flash bu modda, çizilen dikdörtgen ve elips gibi şekilleri üst üste bindikleri yerlerde birleştirir,
böylece birden fazla şekil birleşerek tek bir şekil olarak görünür. Eğer başka bir şekille birleştirilen bir şekli taşır ya da silerseniz,
üst üste binen kısım kalıcı olarak silinir.

Nesne Çizim Modu
Flash bu modda, çizilen nesneleri birleştirmez; şekiller üst üste binse bile farklı ve ayrı birer şekil olarak kalır. Nesne Çizim modunu etkinleştirmek için, kullanmak istediğiniz aracı seçin ve ardından .Araçlar panelinde seçenekler alanındaki Nesne Çizimi simgesine tıklayın. Bir nesneyi şekillere dönüştürmek için (Birleşik çizim modu), nesneyi seçin ve Ctrl+B [Windows] ya da Command+B [Mac OS] tuşlarına basın.

Temel Öğe Modu
Primitive Drawing (Temel Öğe Çizim) modu Flash CS3’ün yeni özelliklerinden biridir. CS4’te de devam etmekte. Siz Dikdörtgen Temel öğe Aracı veya Oval Temel öğe Aracı kullanırken, Flash, şekilleri ayrı birer nesne olarak çizer. Bununla birlikte, normal nesnelerden farklı olarak Özellikler denetçisini kullanarak dikdörtgen temel öğelerin köşe yarıçapında, oval temel öğelerin başlangıç ve bitiş açısında ve iç yarıçapında değişiklik yapabilirsiniz.

Işığın yoğunluğunu ayarlayın
Degradelerde bir renk kademeli olarak değişerek başka bir renge dönüşür. Flash’ta renklerin yatay, dikey veya çapraz yönde değiştiği doğrusal degradeler veya renklerin merkezi bir odak noktasından dışarıya doğru yayılarak değiştiği radyal degradeler oluşturabilirsiniz.

Seçim aracını seçin ve sahne üzerindeki nesneyi seçin. Renk panelinde Dolgu rengi simgesine tıklayın ve ardından Tür menüsünden Düz’ü seçin. Burada radyal’ıda seçerek dairesel degradeler oluşturabilirsiniz. Dolgu rengi kutusuna değil de Dolgu rengi simgesine tıkladığınızdan emin olun.Varsayılan durumda, doğrusal bir degrade bir renkten ikinci bir renge doğru gider bununla birlikte Flash’ta bir degradede 15 adede kadar renk geçişi kullanmanız mümkündür.

Degradenin bir renkten diğerine nerede geçeceği renk işaretçisi tarafından belirlenir. Renk geçişleri eklemek için, degrade tanımlama çubuğunun altına yeni renk işaretçileri ekleyin.

Degrade Dönüşüm Aracı
Bir degradeye ait renk işaretçilerinin konumunu ayarlamaya ek olarak, degrade dolgunun boyutlarını, yönünü ve merkezini de ayarlayabilirsiniz.

Degrade dönüştürme aracını seçin. (Degrade dönüştürme aracı, Serbest dönüştürme aracıyla aynı grup içinde yer alır.
Sahne üzerinde degrade dolgu içeren nesnenizi seçiniz. Seçim sonrasında oluşan daireyi taşıyarak degradenin merkezini değiştirebilir, oklu daireyi sürükleyerek degradeyi döndürebilir ya da kare içinde bulunan oku sürükleyerek degradeyi genişletebilirsiniz.


Nesnenin Bölümlerini Seçmek
Seçim aracı ile çizimden daha büyük bir alan oluşturup bırakın. Seçim aracı ile nesnenin üzerine gelin tıklayın. Çizimin dolgusu üzerine bir tıklarsanız dolgusunu, iki kez tıklarsanız hem dolgu hem de konturunu seçersiniz. Çizimin konturuna bir kez tıklarsanız tek bir kenarını , iki kez tıklarsanız tüm kenarlarını seçersiniz. Bu method Nesne çizimi methodu ile çizilmiş çizimler için geçerli değildir.

Not: Flash’da çizimleri Nesne çizim modunda yaparsanız çiziminiz bir nesne gibi davranacaktır ve kontur ve dolgusunu fareniz ile direkt olarak seçemezsiniz. Bu durumda nesne üzerine iki kez tıklayarak nesnenin içine girin ve değişiklikleri yapın.

Kement Aracını Kullanmak
Biraz önce bahsettiğimiz gibi seçim işlemi için alan, nesnenin içinde bir alan ise bu tür seçimleri yapmak için kement aracını kullanılır. Kement alanı seçiliyken araçlar panelinin altında bulunan “Çokgen Modu” seçili ise bu durumda alan seçimleri poligon çizecek şekilde olucaktır. Kement aracının kullanımında alan çizmek için faremizi basılı tutarız ve seçimi sonlandırmak
için fare tuşunu bırakırız.

Eğer bıraktığımız konum başlangıç noktasına değmiyorsa iki nokta arasındaki en kısa yol kullanılarak seçim alanı tamamlanacaktır. Ayrıca tüm nesneleri bir seferde seçmek için CTRL+A kısayolu yada Edit>Select All menüsünü
seçin

Çizgiler İle Çalışmak
Nesne çizimi modu seçili değil ise çizgilerimiz birbirleri ile kesiştiklerinde yeni çizgiler oluşturacaklardır. Bu ilk başta pek istemeyeceğiniz bir durum gibi görünse de tasarım yaparken sizin işinize çok yarayacaktır. Flash’da kesişen çizgilerin
farklı nesneler oluşturması çoğu zaman istediğimiz bir durumdur.


Oval aracı ile sahneye dolgu veya kontur’lu olan bir daire çizelim. Çizgi aracını seçiniz ve nesne çizimi mod simgesini seçili durumdan çıkarınız. Daire’yi kesicek, başlangıcı ve bitişi bu dairenin dışında olucak bir şekilde bir çizgi çiziniz. Seçim aracını alarak artık bu dairenin ikeye bölünmüş dolgularını hatta konturlarını seçebilirsiniz. Bu çizim şekli esnek tasarım olanağı sunmaktadır. Çizgi aracıyla düz çizgiler çizebilir ve bu çizgileri birleştirerek yeni nesneler oluşturabilirsiniz.

Çizgi aracını seçin ve Nesne Çizim modu simgesine tıklayın. Oluşturacağınız çizgilerin özelliklerini çizime başlamadan önce yada çizimi yaptıktan sonra çizmiş olduğunuz çizgileri seçip özellikler penceresi ile yapabilirsiniz. Çizgileri oluşturmak için ilk konumda faremizin sol tuşuna tıklıyoruz ve bitiş konumu kadar sürükleyip bırakıyoruz. Bu işlem sırasında shift tuşuna basılı tutarsak çizgilerin 45 derecelik açılar halinde çizilmesini sağlayabilir.

Nesneleri Yönetmek
Flash’ta birden fazla nesneyi bir araya getirebilir, kopyalayabilir, yapıştırabilir, bu nesnelerin konumlarını değiştirebilir ve başka yöntemler kullanarak bu nesnelerle daha etkin bir şekilde çalışabilirsiniz. Siz Sahne’nin üzerinde bir nesneyi sürüklerken ekranda kılavuz adı verilen bileşenler görüntülenir. Bu kılavuzlardan faydalanarak(Akıllı Rehber Çizgiler) nesneleri çabucak hızalayabilir ve taşıdığınız nesnenin bir kılavuza ya da başka bir nesneye yapışmasını sağlayabilirsiniz.

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle Görünüm View/Snapping (Yapış) komutunu seçin. Taşımak istediğiniz nesneyi seçin ve ekran üzerindeki diğer bir nesneye doğru sürükleyin. Taşıdığınız nesne diğer nesneye yakınlaştığında ekranda yan taraftaki bir yardımcı araç gözükecektir. Bu sayede nesnelerin birbirlerine göre hizalanmasını sağlayabilirsiniz.

Nesneleri Gruplamak
Bazı zamanlar da ekranda bulunan birden fazla nesneyi taşırken hepsini teker teker seçip daha sonra taşımamız gerekebilir. Bu işlemi her seferinde yapmak bize ekstra bir iş yükü getirecektir. Nesneleri gruplayarak nesnelerin beraber taşınmasını, boyutlandırılmasını sağlayabilir. Bunu yapabilmek için ‘Control + G’ komutunu rahatlıkla kullanıp nesneleri birbirine gruplayabilirsiniz.

Nesneleri Parçalamak
Parçala komutu ile metinleri, grupları, sembolleri ve bitmap resimleri parçalayabilir ve grafik araçları ile değiştirilebilir hale getirebilirsiniz. İşlemi yapmak için ‘Control + B’ komutunu kullanabilirsiniz.

Cetvel
Cetveli açmak için View>Rulers komutunu seçiniz. Cetvel birimi varsayılan olarak pikseldir. Bildiğiniz gibi bilgisayar ekranlarında kullanılmak için hazırlanan varlıklarda ölçme birimi hep pikseldir. Flash’da bir web geliştirim programıdır ve çoğunlukla programdan alıcağınız çıktılar bilgisayar ekranlarında web yada diğer medya formatlarında kullanılır. Flash’ın esnek çizim araçlarını kullanarak basılı medya içinde içerik geliştirip bunları yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz ancak yazılımın asıl ama web için içerik geliştirmesidir.Cetvel birimini değiştirmeniz de mümkündür. Birimin değiştirilmesini döküman ayarlarında yapabilirsiniz.

Rehberler
Rehberler sahne üzerindeki nesnelerin konumlandırılmasına yardımcı olurlar. Çalışma alanızda dilediğiniz sayıda yatay ve dikey olarak rehbere sahip olabilirsiniz. Rehberler sadece tasarım ekranında görüntülenirler ve filmin yayınlanmasıyla oluşan çıktı dosyalarda görüntülenmezler.

Rehberleri hangi eksen boyunca oluşturmak istiyorsanız o eksendeki cetvelin üzerinden sürükle bırak ile çalışma alanında oluşturulmasını sağlayabilirsiniz Oluşturulan rehberlerin silinmesi için ise rehberi sahne üzerinden sürükle bırak ile tekrar cetvel üzerine bırakın.

Tasarım yaparken rehberleri bazen yanlışlıkla taşıyabilirsiniz. Bu istenmeyen ancak sık sık karşılaşılan bir durumdur. Rehberin kitlenmesi ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Rehberleri kitlemek veya ayarlarını değiştirmek için View>Guide>Lock Guides’e tıklayınız.

Izgaralar
Sahne üzerinde yoğunlukla doğrusal ve belli aralıklarla çizimler yapılmak isteniyorsa gridler
kullanılabilinir. Izgaralarda rehberler gibi sadece tasarım ekranında gözükürler. Filmin izlenmesi yada yazıcıdan çıktı alınmasında gösterilmezler. Izgaraların gösterilmesi için View>Grid menüsünden faydalanılır. Her bir ızgara arasındaki mesafeyi ve benzer özellikleri değiştirmek için View>Grid>Edit Grid menüsünü seçiniz.

Yapışma
Sahne üzerindeki nesneler yardımcı tasarım araçları, birbirleri ile veya pixeller ile kenetlenebilirler. Bu sayede daha hassas ayarlamalar yapabilirsiniz. Nesnelerin kenetlenmesi ile ilgili seçenekleri View>Snapping altındaki özellikler ile belirleyebilirsiniz.
Bu özellikleri test etmek için teker teker aktif haline getirmenizi ve nesneleri ekran üzerinde sürükleyip etkilerini görmeye çalışın.
Snap Align: Nesnelerin birbirine göre hizalanması için kullanılır.

Snap to Grid: Nesnelerin ızgaralara kilitlenmesini sağlar
Snap to Guide: Nesnelerin rehberlere kilitlenmesini sağlar
Snap to Pixels: Eğer ızgaralar sizin için yeterli gelmiyor ise bu seçeneği kullanın. Sahneye %400 seviyesi ve üstünde yakınlaşmanız durumda pixel ızgaralarını görebilirsiniz ve daha kesin çizimler yapabilirsiniz.
Nesnelere Yapış: Nesnelerin birbirine kenetlenmesini sağlamak için kullanılır.

 

 

 

July 2009

 


Flash