Photoshop Magazin
 


Wearable Art - Scriptwriting

01 June 2009 | Sayı: Jun 2009
 
1 2 3 4 5
 

Moda tasarımlarının hızına yetişmenin mümkün olmadığı bugünlerde, birbirine benzeyen ürünlerin yanısıra kendi özel kol-
leksiyonunuzu yaratmanız için birçok alternatifl er sunuluyor. Moda tasarımının grafikle ilişkisinin nasıl bir seyir izlediğini,
insanlığın ilk giysilerini süslemeye başlamalarına kadar götürebiliriz. Tüm yaratıcı çalışmaların giysilerin üzerine uygulamanız günümüzün sınırsız olanaklarıyla mümkün. Fakat bu türden çalışmaları yapmak için kuşkusuz bir rehbere de ihtiyacımız var. Ancak hızlı ve alabildiğine değişken olan metropol yaşamında kim oturup bir giysi tasarlayacak diyebilirsiniz.

Bu çok anlaşılır bir sebep. Fakat özgün tasarımların önemini kavrayan birçok tasarımcı bu konuda size yardımcı olabilir. Siz de öz-gün tasarımlarınızla yaza sıcak bir merhaba diyebilirsiniz. İncelediğim kitap da kolay teknikler kullanarak özgün giysi tasarımları oluşturmak isteyenlere kolay ve anlaşılır tekniklerle yardımcı olmayı hedefl emiş. Yapılan tasarımlar günümüzün moda anlayışına pek uymasa da teknikleri uygulama konusunda size yardımcı olacağını söyleyebilirim.

Gelelim kitabın bizlere sunduğu alternatiflere. Çalışmalarda retro bir tarz benimsenmiş. Yazar bu tarzın eskimediğini ve eskimeyeceğini düşünmüş olacak ki tüm örnekler neredeyse birbirine benziyor diyebilirim. Renkli kumaşlar, tekstil boyaları, kolajlar ve reklam görselleri kullanılarak tasarlanmış birçok çalışma adım adım oluşturulmuş. Farklı tipografik denemeler ve zengin görsellerle ortaya harika çalışmalar çıkmış.

 

 

Metin ve senaryo yazarlığı denince aklımıza kreatif bir ekip, yüksek düzeyde bir hayal gücü toplamı geliyor. Reklam sektöründe görselliğin çarpıcılığından çok, metnin gücü daha çok ön plana çıkıyor. Bu tıpkı afiş sanatında görsellerin yanı sıra tipografinin asıl
söylemesi gerekeni söylediği gibi bir denklemle karşımıza çıkıyor. Dünya çapında ün yapmış Loughborough
Üniversitesi profesörü Paul Wells’in Animasyon ve reklam sektörünün öncü ismi olarak karşımıza çıkması
tesadüf değil. Zira bu alana katkıları tartışılamaz bir biçimde sektörde yaşamaya devam ediyor. Reklam sektörünün her geçen gün büyümesi bu alana olan ilginin de artmasına neden oldu. İncelediğimiz kitap da görsel medya üzerinde diyalog ve senaryo üreten metin yazarlarını ve yazarlık sürecine gelinceye değin yapılan tüm işlerinin aşamalarını konu ediyor. Reklam
sektörünün psikodinamik yaklaşımlardan beslendiğine daha önceki sayılarda da değinmiştik. Burada hedef insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri bir fikre doğru çekmek olarak özetleyebiliriz.

Kitap 6 anabaşlık altında toplanmış. Bunlar sırasıyla Görüntü kalitesi ve parlaklık, Sektördeki Yaklaşımlar, Canlandırma Üslupları, Hikaye Tasarımı, Yazma Stilleri, Alternatif kaynak ve içerikler. Oldukça zengin bir anlatım tekniği benimsenen kitapta storyboard çizim teknileri de bu alanla ilgilenmek isteyenlere iyi bir kaynak olacağa benziyor. Reklam ve animasyon sektörü ilginizi çekiyorsa bu kitabın arşivinizde bulundurmanızda yarar var.

 

June 2009

 


Kitap Köşesi