Photoshop Magazin
 


Form Fold Sizes - Colour

01 April 2009 | Sayı: Apr 2009
 
1 2 3 4 5
 

Form Folds Sizes
Yazar: Poppy Evans
Tür: Grafi k Tasarım
Sayfa: 264
Boyut: 15 x 21 cmTipografinin ve renklerin önemini neredeyse tüm kitap tanıtımlarında vurgulamaya çalışıyorum. Tasarımda ana amaç alıcıyı etkilemek olsa da matematiksel düzlemden uzaklaşmamak tasarımcının lehine bir durum. Fakat tasarımın bir bütünüyle ilgilenen tasarımcılar salt tipografik ve görsel düzenlemenin tasarımda yeterli
olmadığını bilir. Örneğin ambalaj tasarımı veya kurumsal kimlik calışması yapıyorsunuz; Düzenlemenizi hangi standartlara göre yapacaksınız? Boşluklar, Oran
- Orantı gibi hassas ayarları hangi kuralları gözeterek uygulayacak- sınız? Kitabın devreye girdiği yer de tam olarak burası. Milimetrik ölçüler paketleme standartları gibi küçük ayrıntılar kitabın ana eksenini oluşturuyor. Kitapta en mühim konuların başında kırımlı işler geliyor. Kırımlı ve katlamalı işlerde matematiksel olarak uluslararsı
standart ölçüler yeralmakta.Amatör ya da profesyonel tasarımcıların en çok ihtiyaç duydukları fakat tasarım kaynaklarında bulamadıkları ince detayların yeraldığı kitap, grafik tasarımın her
alanıyla ilgilenenlere yardımcı olacak bir niteliğe sahip. Oniki ana başlık altında toplanan konular bilgi birikiminizi büyük ölçüde etkileyecek diyebilirim.

 

Colour
Yazar: Gavin Ambrose, Paul Harris
Tür: Temel Tasarımda İmajlar
Sayfa: 176
Boyut: 23 x 16 cm

Bu ay Basic Design serisinin tasarımcılar için oluşturduğu kitapların beşincisi olan Colour’u incelemeye aldım. Tüm serilerin ana amacının görsel iletişimi duygu ve anlam birlikteliğiyle etkili bir biçimde aktarmak. İletişim kanallarını kullanırken kuşkusuz estetik yargıların düşünce süzgeçlerinden geçirilmesi gerekiyor. Fakat bu uyumlu birlikteliğin yaratılması da birtakım düzenleme ve görsel seçiminde ustalık gerektiriyor. Colour, serinin diğer kitapları gibi ana amacının görsel iletişim dünyasında ileti-
nin alıcılara en etkili biçimde iletilmesidir. Düzenlemede görsellerden faydalanmak interaktif medyadan, yazılı medyaya iletişimin tüm unsurlarında öncelikli ele alın-
ması gereken bir konu. Ancak kullanılan görsellerin renk seçimleri de en az görselin kendisi kadar etkileyicidir. Bunun en çarpıcı örneği, grafik tasarımcıların da bildiği üzere renklerin dili. Kırmızı renk ne ifade eder? Alıcının dikkatini olumlu yönde çekmek için hangi renkler birarada kullanılmalıdır? gibi tasarımcıların görsellerindeki renk yoğunlukları ve kontrastlar konusunda oldukça işe yarayacak bir kitap.Kitap altı ana başlık altında toplanmış. Temel renk terminolojisinden başlayarak anlatılan konular, pratik renk kullanımınıda anlatarak bitirilmiş. Image’dan sonra
oldukça tamamlayıcı bir kitap.

 

April 2009

 


Kitap Köşesi