Photoshop Magazin
 


Numara Taşınabilirliği

01 December 2008 | Sayı: Dec 2008
 
1 2 3 4 5
 

Günlük iletişim alışkanlıklarımızı baştan başa değiştirecek olan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği, 1 Şubat 2007 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.


Abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi, bulunduğu fiziksel konumu ve/veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesine; Numara taşınabilirliği, mobil numaralarda gerçekleşen işletmeci numara taşınabilirliğine; Mobil numara taşınabilirliği, abonenin numarasını değiştirmeden bulunduğu adresi değiştirebilmesine; Adres taşınabilirliği, abonenin numarasını değiştirmeden aldığı hizmet türünü değiştirebilmesine ise; Hizmet taşınabilirliği denmektedir. Numara taşınabilirliği mobil numara taşınabilirliğini, adres taşınabilirliğini ve hizmet taşınabilirliğini kapsar.


Numara taşınabilirliği tanımlardan da anlaşılacağı üzere kişinin numarası aynı kalmak kaydıyla hizmet aldığı işletmeciyi ya da coğrafi konumu değiştirebilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun pratikteki anlamı; sabit telefon hattımızın bağlı olduğu adresi (Örn. Ofis adresimizi) değiştirdiğimizde, artık eskisi gibi numaramızı değiştirmek zorunda olmamamızdır.Aynı şekilde mobil telefon işletmecimizi (Avea, Telsim, Turkcell) değiştirmek istediğimizde, numaramızın aynı kalabilecek olmasıdır. Örneğin; 053XX şeklinde başlayan bir numara Turkcell mobil telefon işletmecisine tahsislidir. Oysaki bundan sonra bu numara artık Avea ya da Vodafone abonesine ait olabilecektir.


Elbette aynı durumun tersi de mümkündür. Ya da bir sabit telefon işletmecisi, eskiden abone coğrafi konumunu değiştirince (yeni yerin farklı bir santrala bağlı olduğu gerekçesiyle) numarayı değiştirmekte ve yeni bir numara tahsis etmekteydi. Tabii bu durum pratikte birçok sorun çıkarmakta. Bizimle iletişime geçmek isteyen kişiler yeni numaramızı bilmediği için çoğu zaman iletişime geçememekteydi. İşte yeni durumda bu sorunlar ortadan kalkmaktadır.


Peki bu nasıl olacak?Kendisine bir numara kaynaklarından herhangi biri tahsis edilen ve bu numaraları abonelerine tahsis eden işletmeci, numara taşınabilirliğini sağlamakla yükümlüdür. Numara taşıma işlemi esnasında verici işletmeciden kendisine numara taşınan veya taşınma sürecinde olan işletmeciye Alıcı işletmeci, kendisinden alıcı işletmeciye numara taşınan veya taşınma sürecinde olan işletmeciye ise Verici işletmeci adı verilmektedir.


Numara taşınabilirliğinin sağlanabilmesi için her şeyden önce sorunsuz ve eksiksiz bir veri tabanına ihtiyaç duyulacaktır.

Bu veri tabanında hangi numaranın hangi işletmeciye tahsisli olduğunun belirtilmesi zorunluluğu yanında, taşınmış numaralar, bu numaralara ait yönlendirme ve işletmeci bilgileri içermesi de zorunludur. Bu veri tabanı
Telekomünikasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş ve merkezi referans veri tabanı adını almıştır.Merkezi referans veri tabanı, ilgili işletmecilerin sistemleri ile bağlantılıdır ve taşıma taleplerinin girilmesi, kontrol edilmesi, taşınan numaraya ilişkin ilgili bilgilerin diğer işletmecilere duyurulması, taşınmış numaralar ve bu numaralara ait yönlendirme bilgilerinin tutulması ile numara taşınabilirliğine ilişkin olarak işletmeciler arası bilgi alışverişi ve benzeri işlemler amacıyla kullanılır. İşletmeciler merkezi referans veri tabanı ile bağlantılı ve uyumlu çalışacak şekilde şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


İşletmeci, merkezi referans veri tabanının kopyasının veya kopyalarının kendi şebekesinde kurulması, düzenli olarak güncellenmesi ve işletilmesinden sorumludur. Sorgulama işlemleri, işletmecinin kendi sisteminde bulunan veri tabanları vasıtasıyla gerçekleştirilir.


Numara taşıma işlemi abonenin numara taşıma işlemi ile birlikte abonesi olmak istediği işletmeciye yazılı olarak başvurması ile başlar. Bu yazılı başvuru şartı “Numara değiştirme formları” ile yapılmaktadır. Abone, taşınacak numarayı, kimliğini ispatlayıcı bilgileri, verici işletmeci bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını doldurulan bir form ile alıcı işletmeciye bildirir ve söz konusu işletmeci ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi imzalar.


Abone, söz konusu başvuru ile numara taşıma işleminin gerektirdiği bilgilerin verilmesine ve bu işlemin kendi adına alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine onay vermiş sayılır. Alıcı işletmeci bu talebi en geç iki gün içerisinde verici işletmeciye iletmek zorundadır.


Abone, taşıma zamanının diğer ilgili işletmecilere duyurulmasından önce olmak kaydıyla, alıcı işletmeciye başvurarak numara taşıma talebinden vazgeçebilir. Bu durumda alıcı işletmeci abonenin numarasını taşımaktan vazgeçtiğini, taşıma zamanının diğer ilgili işletmecilere duyurulmasından önce olacak şekilde verici işletmeciye bildirerek taşıma sürecinin sonlanmasını sağlar.


Önümüzdeki ay kaldığımız yerden devam edeceğiz...

 

December 2008

 


Tasarım Hukuku