Photoshop Magazin
 


Web Sitenizi Çalmışlar

01 November 2008 | Sayı: Nov 2008
 
1 2 3 4 5
 


Günümüzde reel hayatın yanında, reel hayatın bir yansıması olarak elle tutulmasa da internet adıyla bir sanal hayat var. Bu hayatı oluşturan süjeler ise bu hayatın nimetlerinden faydalanan biz insanlarız.


Günümüzde keyfî olarak hazırlanan sitelerin dışında, gerek yasal gerekse fiili zorunluluklar nedeniyle açılan internet siteleri günlük hayatımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Belli statüdeki şirketler için internet sitesinin varlığının yasal zorunluluk olmasının yanında, www.hepsiburada.com gibi e-ticaret siteleri, www.garanti.com.tr gibi internet bankacılığı siteleri günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olmuş durumdadır.


Şöyle bir senaryo düşünün;İnternetin ne derece önemli olduğunun farkına varmış, ticari zekanızı pratik zekanızla birleştirmiş ve ornek.com alan adıyla bir e-ticaret sitesi kurmuşsunuz. Siteyi kuralı yaklaşık beş yıl gibi bir süre geçmiş, bu süre esnasında gerek ziyaretçilerinizden gelen değerlendirmeler ve öneriler, gerek iş akışının size kattığı tecrübe ile sitenizi geliştirmiş, reklamlar yoluyla sitenin bilinirliğini artırmış, tüm bunların neticesinde ise belli bir ziyaretçi ve ticari kapasiteye ulaşmışsınız.


Sonra sizin sitenizden küçük bir ürün almak için sitenizi ziyaret eden bir kişi, sitenizin içeriğini, çalışma usullerini, dizaynını çok beğenmiş. Onun da ticari zekası pratik zekasıyla birleşmiş ve “Bu siteden ben de yapsam, ben de bu şekilde para kazansam ne olur?” diye düşünmeye başlamış. Kendisine ait benzer bir site yapmak istemiş fakat işin altından kalkamamış ve sonuçta sizin sitenizi taklit etmiş. Alan adı olarak ise ornek.com.tr alan adı belirlenmiş.


Bir gün satışlarınızın düşmeye başladığını fark ediyorsunuz ve nedenlerini araştırırken bir vesileyle bu sitenin farkına varıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki, sitenin içeriği sizinkinin aynısı. Oldukça da reyting almış. Satışların nereye gitti belli oldu.


Bu durumda ne yapabilirsiniz? Haklarınız nelerdir?Bu soruların cevabını iki başlık altında inceleyeceğiz. Öncelikle bu sayıda web sitenizin taklidi konusunda sahip olduğunuz yerel imkanları, gelecek sayıda ise özellikle alan adı taklitleri yoluyla reyting ve ticari menfaat elde etme konusundaki global imkanları özellikle de alan adının iptal edilmesi konusunu inceleyeceğiz.


 


Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet, aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimalidir.


57/1-5. Maddeye göre ise; Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar (karışıklık) meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalariyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak veyahut iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek, satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak; haksız rekabet sayılır.


İyi niyet kurallarına aykırı olarak sizin web sitenizin dizaynını ve içeriğini taklit edip, sizinkine çok yakın bir alan adı da almak suretiyle sizin sitenizin reytinglerini ve müşterilerini ele geçirmeye çalışan kişinin haksız rekabet yaptığı konusunda şüphe yoktur. Haksız rekabet yüzünden iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bulunan kimse;


* Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,


* Haksız rekabetin yasaklanmasını,


* Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını (Örneğin taklit web sitesinin engellenmesini),


* Haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini,


* Varsa zarar ve ziyanın tazminini,


* Şartları mevcutsa manevi tazminat verilmesini, mahkemeden isteyebilir.


Eğer sizin siteniz ticari bir site değil ve taklit eden kişi de ticari amaçlarla kullanmıyorsa; 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sizin eseriniz çalınmış demektir. Bu durumda ise eserinizin taklit edilmesi ile taklit eden kişinin elde ettiği faydayı (örneğin; siteyi baştan yaptırsa idi ödeyeceği miktarı) maddi tazminat olarak; sitenizin taklit edilmesi nedeniyle uğradığınız üzüntünün ruhunuzda ortaya çıkardığı derin yaraların bir nebze telafi edilmesi için ise uygun bir miktarı ise manevi tazminat olarak isteyebilirsiniz.


Alan adı iptali konusunu inceleyeceğimiz gelecek sayıda görüşmek üzere

 

November 2008

 


Tasarım Hukuku