Photoshop Magazin
 


InDesign CS4: Bağımlısı Olacaksınız

01 November 2008 | Sayı: Nov 2008
 
1 2 3 4 5
 


InDesign, CS4 sürümüyle yepyeni olanakları da beraberinde getiriyor. Bunların arasında çoklu medyalarla daha yakın ve rahat çalışabilme olanağı en fazla beğeni toplayacak özellikler arasında geliyor.

Canlı Ön Kontrol -
Yeni
Tasarlarken ön kontrol yapın. Sürekli ön kontrol olası üretim sorunları için sizi gerçek zamanlı uyarır; bu nedenle hemen soruna gidip doğrudan mizanpajda düzeltin ve belgenizde çalışmaya devam edin.
hspace=0
Preflight paneli artık çalışmamızın daha bir içinde. Dokümanda bir hata olduğunda panelin altındaki kır-mızı buton bizi anında haberdar ediyor; sorun giderildiğindeyse yeşile dönüyor.


Özelleştirilebilir Bağlar paneli - Yeni
Belgelerinize ait yerleştirilen tüm dosyaları düzenlenebilir Bağlar panelinde bulun, sıralayın ve yönetin. Ölçek, döndürme, çözünürlük ve diğerleri gibi iş akışınızda en kritik olan niteliklere bakın.
hspace=0
Links panelini düzenleyerek sadece sizin için önemli olan özellikleri ve meta verilerini görüntüle-yebilirsiniz.

Koşullu metin - Yeni
Tümüde tek InDesign kaynak dosyasından belgenin farklı sürümlerini farklı kullanıcılara verin. Katmanlara bağlı kalmadan paragraf, sözcük ve hatta karakter düzeyinde metni gizleyin. Kalan metin ve bağlantılı nesneler otomatik olarak mizanpajda akar.
hspace=0
Dokümanın aynı kaynaktan iki farklı versiyonunu oluşturun. Göz ikonunu açıp kapatarak her bir dokümandaki textin ayrıntılarını gizleyip görünür kılabilirsiniz.

Çapraz referanslar - Yeni
Belgede içerik taşınırken ya da değişirken dinamik olarak güncelleştirilen güçlü ve esnek çapraz referanslarla uzun belgelerin yazılması, üretilmesi ve yönetimini sadeleştirin.
hspace=0
SWF dosya dışa aktarmayla etkileşimli belge tasarımı -
Yeni
Adobe Flash yazma ortamında çalışmaya gerek kalmadan dinamik SWF dosyalarında sayfa mizanpajlarını dönüştürün. Adobe Flash Player yürütmesinde kayıttan yürütmeyle ilgili etkileşimli düğmeler, köprüler ve benzersiz sayfa geçişleriyle dijital belgeler oluşturun

Akıllı Metin Akışı - Yeni
Bu yeni tercih kullanılarak belgenin sonuna metin eklendiğinde öykünün, seçimin ya da belgenin sonuna otomatik olarak sayfa ekler. Akıllı Metin Akışı, metin gizlendiğinde veya gösterildiğinde sayfalar otomatik olarak eklenip silindiğinden koşullu metinle birlikte el ele çalışır.

SWF ve PDF dosyalarında sayfa geçişleri - Gelişmiş
Kıvrım, sıyırma, eritme, soluklaştırma ve diğerleri gibi sayfa geçişlerini tek tek sayfalara ya da tüm formalara uygulayın ve SWF veya PDF olarak çıktısını alın. Uygulamadan önce sayfa geçişinin önizlemesini görüntüleyin ve daha iyi tasarım kontrolü için hız ve yön denemeleri yapın.

Adobe Flash CS4 Professional’a dışa aktarın (XFL) - Yeni
hspace=0
Belgeleri XFL formatına dışa aktarın ve bunları Adobe Flash CS4 Professional’da orijinal InDesign mizanpajınızın görsel sadıklığı tutularak açın. Çok yönlü etkileşim, animasyon ve gezintiyi karmaşık okuma deneyimiyle ilgili karmaşık mizanpajlara eklemek için Flash kullanın.

InDesign CS4’ü basılı dokümanlar gibi interaktif dokümanlar içinde layout aracı olarak kullanabilirsiniz. Dosyayı XFL formatıyla kaydedip Flash’ta açarak animasyon, video ve interaktif özellikler ekleyebilirsiniz.

Akıllı Kılavuzlar - Yeni
Dinamik kılavuzların yardımıyla tek veya birden çok nesneyi hizalayın, boşluklandırın, döndürün ve yeniden boyutlandırın. Kılavuzlar, nesne boyutları, döndürme açıları ve x ve y koordinatları dinamik olarak görüntülenir; böylece mizanpajda bir nesnenin kenarını, dikey veya yatay merkezini diğer nesne veya sayfa kenarına hemen yapıştırın.

hspace=0


InDesign CS4’te kıla-vuzlar, nesne boyutları, döndürme açıları ve x ve y koordinatları dinamik olarak görüntülenir.

 

November 2008

 


Indesign