Photoshop Magazin
 


Meta Veri Aktarımı ve Anahtar Sözcükler

01 October 2008 | Sayı: Oct 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Belgeye meta veriler aktarma


1 File > File Info'yu seçin.


2 • File Info iletişim kutusunun en üstündeki üçgen simgesine tıklayın ve menünün üst kısmından bir şablon adı (template name) seçin. Şablondaki meta veriler geçerli meta verilerle değiştirilir. Bunun yerine geçerli meta verileri iliştirmek için, şablon adını seçerken Ctrl ya da Cmd tuşunu basılı tutun.


Not: Bir şablondan meta verileri import etmeden önce bir meta veriler şablonu kaydetmeniz gerekir.


• File Info iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) bölümünde geçerli bilgileri XMP dosyasında saklanan bilgilerle değiştirmek için Replacee tıklayın. İmport etmek istediğiniz meta verileri içeren XMP dosyasını bulun ve Open'a tıklayın.


• File Info iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) bölümünde, XMP dosyasında saklanan bilgileri geçerli dosya bilgilerine eklemek için İliştire (Append) tıklayın.

hspace=0
hspace=0


(Eğer birden çok dosya seçerseniz İliştir seçeneği kullanılamaz.) Bilgi içermeyen her File Info alanı dosyadaki içerikle güncelleştirilir. Anahtar sözcükler her zaman dosyadaki bilgilerle iliştirilir.
hspace=0


Bir meta veriler şablonunu import ettikten sonra File Info iletişim kutusunun Kaynak (Origin) panelindeki Bugün’e (Today) tıklayarak oluşturma tarihini (creation date) hızlıca güncelleştirebilirsiniz.

hspace=0

Dosyalara anahtar sözcükler uygulamaAnahtar Sözcükler (Keywords) paneli, dosyalara Bridge anahtar sözcükleri oluşturmanızı ve bunları uygulamanızı sağlar. Anahtar sözcükler keyword sets adlı kategoriler içinde organize edilir. Anahtar sözcükleri kullanarak dosyaları içeriklerine göre tanımlarsınız. Daha sonra grup olarak ortak anahtar sözcükleri paylaşan tüm dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Yeni anahtar sözcükler veya alt anahtar sözcükler oluşturma

hspace=0

1 Anahtar Sözcükler panelinde bir anahtar sözcük seçin.

Örneğin, Adlar seçildiyse Sporlar gibi yeni bir anahtar sözcüğün eklenmesi, Adlar ile aynı düzeyde bir anahtar sözcük oluşturur; Nergis gibi yeni bir alt anahtar sözcüğün eklenmesi ise Adlar altında bir anahtar sözcük oluşturur.

2 Yeni Anahtar Sözcük (New Keyword) düğmesini ya da Yeni Alt Anahtar Sözcük (New Sub Keyword) düğmesine tıklayın.

3 Yeni default isim panelde belirecektir. Default ismin üzerine yazarak ve Enter (ya da Return) (Mac OS) tuşuna basarak yeni anahtar sözcük ya da anahtar sözcük seti oluşturabilirsiniz.

hspace=0

Anahtar Sözcükler panelinin altındaki Bul (Find) kutusunu kullanarak da anahtar sözcükler ekleyebilirsiniz. Alt anahtar sözcükleri göstermek için virgül, ayrı girişleri göstermek için noktalı virgül kullanın.

Örneğin, Yerler kategorisine İstanbul”u eklemek için “Yerler” anahtar sözcüğünü seçip İstanbul yazdıktan sonra Yeni Alt Anahtar Sözcük düğmesini tıklatın.

Dosyalara anahtar sözcükler ve anahtar sözcük kümeleri ekleme

1 Anahtar sözcüklerin ekleneceği dosya ya da klasörleri seçin.

2 Anahtar Sözcükler panelinde anahtar sözcük ya da alt anahtar sözcük adının yanındaki kutuyu seçin. Ana anahtar sözcüklerin tümünü seçmek için kutuya Shift tuşuyla birlikte tıklayın. Seçili dosyaya eklendiğinde anahtar sözcüğün yanındaki kutuda bir onay işareti görüntülenir. Birden çok dosya seçerseniz ve anahtar sözcük bunların yalnızca bazılarına eklendiyse, anahtar sözcük kutusunda bir tire (-) görüntülenir.

Not: Bir alt anahtar sözcüğü Shift tuşuyla birlikte tıklatırsanız ana anahtar sözcük de dosyaya eklenir. Alt anahtar sözcüğü tıklattığınızda ana anahtar sözcüğün de eklenmesi davranışını değiştirmek için (Shift tuşuyla tıklatmanın yalnızca alt anahtar sözcüğünü eklemesi için), Ana Anahtar Sözcükleri Meta Verilere Otomatik Uygula tercihini seçin.

 

October 2008

 


Bridge