Photoshop Magazin
 


Üçüncü Yılı Devirirken…

01 September 2008 | Sayı: Sep 2008
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop Magazin için işte bir yıldönümü daha… Dile kolay üçüncü yılımızı deviriyoruz. Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Ancak böyle özel zamanlarda durup bir geriye bakmak ve ne kadar yol kat ettiğini düşünmek
akla geliyor.


Fark ettiğim bir şey şu; her yıl daha yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Çünkü her yıl daha da büyüyen bir ekibiz. Yeni fikirler, projeler, hayaller, hevesler… Örneğin web portalımız…
Sitemiz büyüdükçe, hareketlendikçe onunla ilgili projeler,
yenilikler, bakım /güncelleme gibi altyapı çalışmalarına da daha çok zaman ve emek harcanıyor.
Lotus eğitimi kurumu… Üçüncü yılımızda sessiz ve mütevazi
bir şekilde hayata geçirdiğimiz Lotus eğitim kurumumuz çalışma sistematiğini gittikçe oturttu ve burada çalışan arkadaşlarımızın yoğunluğu da gittikçe artıyor.

Kısacası son senemizde üç kolda birden hizmet sunuyor durumdayız. Oysa hatırlıyorum da üç sene önce bu işe başlarken toplamı tekli rakamdan oluşan bir ekiptik.Küçük bir anı; Eskiden, yani ben küçükken yaşlılar yerde bir kağıt parçası görünce hemen alırlardı. Bunu anlamazdım. Altı üstü bir kağıt sonuçta. Hani üstünde kutsal bir şey ya da ne bileyim önemli bir bilgi yazar o zaman tamam da her kağıdı yerden almak ya da yerden alınması için ikaz etmek garip gelirdi bana. Geçenlerde çok sevdiğim yazar Aziz Nesin'in Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı üç ciltlik otobiyografisinin
ikinci cildini okuyordum; bir yerde Nesin bu konuya değinmiş.

Onun küçüklüğünde de yere düşen iki şeyin hemen kaldırıldığını anlatmış Aziz Nesin. Biri ekmek; diğeri de kağıt… Ekmek bizim kültürümüzde kutsal kabul edildiğinden (hem de aldıktan sonra önce öpüp alnımıza koyar sonra da üstüne basılmayacak bir yere koyardık), kağıt ise değerli kabul edildiğindenmiş. Eskiden ki burada bizden çok daha önceki 40-50’li yılları kastetmiş yazar; kağıt temini zor bir metaymış. Yazmayı bilen de az. Öyle olunca yazılı bir kağıt parçası zaten potansiyel olarak “önemli” kabul edilirmiş. Çünkü üzerinde anlamsız, önemsiz, boş bir şey yazabileceğini bile kimse düşünmezmiş. İşte bu yüzden yerde bir kağıt parçası görünce onu hemen kaldırırlarmış. Benim küçüklüğümde gördüğüm yaşlıların yerdeki kağıt parçasını kaldırmalarının sebebini de yıllar sonra öğrenmiş oldum işte.


Tasarım sektöründe yakın zamana dek kağıt önemli bir araçtı. Aslında hala öyle ancak bugün eskiz aşamaları bile dijital ortamda yapılıyor. Tablet / kalem kullanımı, fareyle yapılamayan
her tür çizime hatta yazıya imkan tanıyor. Böylece günümüzde kağıt kullanımı da –en azından tasarım sektöründe eskiye göre iyice azalmış durumda. Hatırlıyorum, üniversitede kağıtçılara gidip özel, dokulu kağıtlar satın alırdık. Bunlar kimisi suluboya, kimi pastel, kimi kurşunkalem tekniğinde çok güzel sonuçlar almamızı sağlayan farklı dokularda kağıtlardı. Satın aldığımız bir tabaka kartonu bazen aylarca hatta yıllarca taşırdık. Kirlenmemesi, kırışmaması için ortalıkta bulundurmaz, büyük çantalarda tutardık. Sebebi de şuydu; uygun bir iş çıkmasını beklerdik. Özel bir iş çıkmasını… Yani sıradan bir resim çalışması için heba etmezdik onu. Çünkü pahalıydı, değerliydi.
Kağıt kullanımının azalmasına bir yerde seviniyorum çünkü daha az kağıt sarfiyatı daha az ağacın kesilmesi demek oluyor.

Görsel iletişim sektöründe dijital medya kullanımının artışı çevreye büyük fayda. Tabi işin bir de şöyle bir yönü var; Çizim, eskiz çalışmaları için kullanılan kağıt azalsa da ofis işlerinde kullanılan kağıt azalmıyor.

Dahası eskiden dikkatli davranır, kağıdı heba etmemeye çalışırdık. Bir tarafı karalanmış bir kağıdı arkası da karalanmadan atamazdık. Bu büyük bir suç, ayıp gibi gelirdi bize. Oysa yine kendime bakıyorum, bugün aynı itinayı göstermiyoruz. Çünkü artık etrafımızda o kadar çok çeşitte, bollukta kağıt var ki… Üstelik ucuz da... Hani sanırsınız ki eskiden pek ağaç yoktu da şimdi her yerden ağaç fışkırıyor. Oysa tam tersi… Ülkemizin kısa süre de çölleşmiş bir ülkeye dönüşeceği artık bilinen bir gerçek.

Tut0umlu ve daha dikkatli bir tüketici olmak bütçemiz için faydalı bir şey evet doğru ama aynı zamanda yaşadığımız ülkemiz ve dünyamız için de faydalı. Nice üçüncü yıllara…

 

September 2008

 


Editörden