Photoshop Magazin
 


Object Styles (Nesne Stilleri) 4

01 September 2008 | Sayı: Sep 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Nesne Stillerini Import Etme
Diğer dokümanlardan stilleri import edebilirsiniz. Nesne stillerinin yanı sıra InDesign stillerde kullanılan herhangi bir renk örneği, özel konturları, karakter stilini ya da paragraf stilini de import edebilir. Import ettiğiniz renk, kontur, paragraf stili, var olanlarla aynı isme sahip ancak farklı
değerlerdeyse, InDesign bunu yeniden adlandırır (örneğin Koyu Mavi yerine Koyu Mavi 2).


hspace=0


 Object Styles paneli menüsünden Load Object Styles’ı seçin.
2 Nesne stilini import etmek istediğiniz dosyayı seçin ve Open’ı tıklatın.
3 Load Styles iletişim kutusunda, import etmek istediğiniz stillerin yanında onay işaretinin olduğundan emin olun.

Eğer stil adlarında çakışma varsa, Conflict With Existing Style altındaki aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve ardından OK’e tıklatın:


 

Gelen Stilin Tanımını (Incoming Style Definition) Kullan
Mevcut stili, yüklenen stille geçersiz kılar ve eski stili kullanan geçerli dokümandaki tüm metne yeni nitelikleri uygular. Gelen ve mevcut stillerin tanımları Load Styles iletişim kutusunun altında görüntülenir; böylece karşılaştırmayı görebilirsiniz.

hspace=0

Otomatik Yeniden Adlandırma (Auto- rename)
Yüklenen stili yeniden adlandırır. Object Styles panelinde nesne stilleri görüntülenir.

Stillerle Çalışma Stilleri veya stil guruplarını çoğaltma

hspace=0
* Stiller panelinde stili ya da stil grubuna sağ tıklatın, ardından Stili Çoğalt (Duplicate Style)’ı seçin.

Yeni bir stil ya da stil grubu, Stiller panelinde yeni bir isim ve ek olarak “copy” sözcüğüyle görüntülenir. Eğer stil grubunu çoğalttıysanız, yeni grubun içindeki stil adları aynıkalır. Ek olarak farklı bir gruba kopyalayarak da stilleriçoğaltabilirsiniz.

Hızlı Uygula’yı (Quick Apply) Kullanma

hspace=0
Pek çok stil içeren bir dokümanda, uzun bir listede kaydırmayapmadan istediğiniz stili bulmak zor olabilir. Bu durumda adının bir kısmını yazarak Quick Apply seçeneğiyle stili hızlıca bulabilirsiniz. Quick Apply seçeneğini ayrıca menü komutlarını, komut dosyalarını, değişkenleri ve klavye kısayolları iletişim kutusunda bulunabilecek diğer birçok komutu da bulup kullanabilirsiniz

Gelen Stilin Tanımını (Incoming Style Definition) Kullan
Mevcut stili, yüklenen stille geçersiz kılar ve eski stili kullanan geçerli dokümandaki tüm metne yeni nitelikleri uygular. Gelen ve mevcut stillerin tanımları Load Styles iletişim kutusunun altında görüntülenir; böylece karşılaştırmayı görebilirsiniz.

hspace=0

Otomatik Yeniden Adlandırma (Auto- rename)
Yüklenen stili yeniden adlandırır. Object Styles panelinde nesne stilleri görüntülenir.

Stillerle Çalışma Stilleri veya stil guruplarını çoğaltma

hspace=0
* Stiller panelinde stili ya da stil grubuna sağ tıklatın, ardından Stili Çoğalt (Duplicate Style)’ı seçin.

Yeni bir stil ya da stil grubu, Stiller panelinde yeni bir isim ve ek olarak “copy” sözcüğüyle görüntülenir. Eğer stil grubunu çoğalttıysanız, yeni grubun içindeki stil adları aynıkalır. Ek olarak farklı bir gruba kopyalayarak da stilleriçoğaltabilirsiniz.

Hızlı Uygula’yı (Quick Apply) Kullanma

hspace=0
Pek çok stil içeren bir dokümanda, uzun bir listede kaydırmayapmadan istediğiniz stili bulmak zor olabilir. Bu durumda adının bir kısmını yazarak Quick Apply seçeneğiyle stili hızlıca bulabilirsiniz. Quick Apply seçeneğini ayrıca menü komutlarını, komut dosyalarını, değişkenleri ve klavye kısayolları iletişim kutusunda bulunabilecek diğer birçok komutu da bulup kullanabilirsiniz

 

September 2008

 


Indesign