Photoshop Magazin
 


Meta Veri Şablonları

01 September 2008 | Sayı: Sep 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Bridge’de yeni meta veri şablonları oluşturmanız hiç de zor değil. Bunu create Metadata Template (Meta veri Şablonu Oluştur) komutunu kullanarak ya da File Info iletişim kutusunda yer alan meta verilerini modifiye edip sonra da şablon olarak kaydederek yeni meta veri şablonları oluşturabilirsiniz


hspace=0


Meta veriyi bir başlangıç noktası olarak kullanılmak üzere bir şablonun içine kaydedebilirsiniz. Bu şablon InDesign dokümanlarına ve XMP özellikli yazılımlarla üretilmiş diğer dokümanlara meta veriler girmek için kullanılabilir. Oluşturduğunuz şablonlar tüm XMP özellikli yazılımların da erişebileceği bir paylaşılan alanda saklanabilir


hspace=0

Meta veri şablonlarını gösterme veya silme

hspace=0
1 File > Info’yu seçin.
2 File Info iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki menüden aşağıdakilerden birini seçin;
• Mevcut bir meta veri şablonunu silmek için delete Metadata Template’e tıklayın. İletişim kutusundaki menüden
şablonu seçin ve delete’e tıklayın.
• Meta veri şablonlarını içeren klasörü açmak için Show Templates’i seçin.
3 OK’e tıklayın.

Bridge’teki bir dosyaya meta veri şablonları uygulama

hspace=0
1 Bir ya da daha çok dosya seçin.
2 Meta Veri paneli menüsünden veya Araçlar (Tools) menüsünden
aşağıdaki komutlardan birini seçin;
• Append Metadata (Meta Veri İliştir) ardından şablonun adını belirleyin. Bu komut yalnızca dosyada o anda meta veri değeri veya özelliği olmadığında şablon meta veriye uygulanır. (Birden çok dosya seçtiğinizde Append seçeneği uygulanmaz.)
• Replace Metadata (Meta Veriyi Değiştir) ardından şablonun
adını belirleyin. Bu komut dosyadaki mevcut herhangi bir meta veriyi şablondaki meta veriyle değiştirir

 

September 2008

 


Bridge